Діяльність Комітету

28 серпня 2018, 09:55

Саламанська декларація та рамки дій щодо освіти осіб з особливими потребами

Понад 300 учасників, які представляють 92 уряди і 25 міжнародних організацій, зібралися в Саламанці (Іспанія) з 7 по 10 червня 1994 року для подальшого досягнення мети «Освіти для всіх» з урахуванням основних політичних зрушень, необхідних для заохочення підходу інклюзивної освіти, а саме надання школам можливості обслуговувати всіх дітей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами.

 

Результатом роботи Конференції стало прийняття Саламанської декларації про принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами та Рамки Дій.

Ці документи базуються на принципі включення шляхом визнання необхідності діяти за напрямком створення «Шкіл для всіх» - установ, які об’єднують усіх, враховують відмінності, сприяють процесу навчання та відповідають індивідуальним потребам. Ці школи - важливий внесок для досягнення цілей «Освіти для всіх» та підвищення ефективності шкіл з точки зору викладання. Освіта для осіб з особливими освітніми потребами (далі осіб з ООП) не може розглядатися ізольовано, адже це питання однаково актуальне як у країнах Півночі, так і в країнах Півдня. Ця освіта повинна бути складовою частиною педагогічної стратегії і, безперечно, нової соціальної та економічної політики. Для цього потрібно провести кардинальну реформу загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Текст Саламанської декларації про принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами та Рамка Дій:

 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_001-94