Діяльність Комітету

02 вересня 2017, 10:27

Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує,

що відповідно до Постанови Верховної Ради України

від 16 березня 2007 р. №774-V

«Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України

для найталановитіших молодих учених»

до участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

у 2018 році висунуто наступних претендентів:

 

1.     

Аверкина Марина Федорівна, доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету «Острозька академія» МОН України.

2.     

Андрущенко Ганна Іванівна, доктор соціологічних наук, завідувач кафедри Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України МОН України.

3.     

Антохов Андрій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України.

4.     

Антощенков Роман Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України.

5.     

Ареф’єв Сергій Олегович, доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

6.     

Бабік Наталія Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, докторант Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

7.     

Білоус Андрій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування МОН України.

8.     

Бочуля Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, завідувач кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України.

9.     

Васильчук Євген Олегович, доктор політичних наук, доцент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

10.  

Дешко Людмила Миколаївна, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України.

11.  

Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, доцент кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України.

12.  

Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, завідувач кафедри Державного університету телекомунікацій МОН України.

13.  

Кондратьєв Андрій Валерійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України.

14.  

Кузьменко Ольга Віталіївна, доктор економічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України.

15.  

Купенко Ольга Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» МОН України.

16.  

Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України.

17.  

Ляшенко Яків Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України.

18.  

Маловичко Світлана Вікторівна, доктор економічних наук, перший проректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України.

19.  

Мариненко Наталія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя МОН України.

20.  

Медвідь Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, професор кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України.

21.  

Михайлюк Павло Костянтинович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

22.  

Павлова Юлія Олександрівна, кандидат біологічних наук, професор кафедри Львівського державного університету фізичної культури МОН України.

23.  

Пастернак Ярослав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Луцького національного технічного університету МОН України.

24.  

Покутний Олександр Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, докторант Інституту математики НАН України.

25.  

Прохорченко Андрій Володимирович, доктор технічних наук, доцент кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України.

26.  

Пугач Андрій Миколайович, доктор наук з державного управління, доцент кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету МОН України.

27.  

Рачій Богдан Іванович, кандидат фізико-математичних наук, докторант Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України.

28.  

Рекун Іван Іванович, доктор економічних наук, професор кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України.

29.  

Ромака Віталій Володимирович, доктор технічних наук, доцент  кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України.

30.  

Ромасевич Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

31.  

Сокольська Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент кафедри Білоцерківського національного аграрного університету МОН України.

32.  

Стоян Олександра Юріївна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України.

33.  

Терепищий Сергій Олександрович, доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України.

34.  

Трусова Валерія Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України.

35.  

Ульянова Галина Олексіївна, доктор юридичних наук, проректор з наукової роботи Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України.

36.  

Фомін Олексій Вікторович, доктор технічних наук, професор кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту МОН України.

37.  

Шкуратов Олексій Іванович, доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування НААН.

38.  

Шульга Олександр Миколайович, доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

39.  

Шумило Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

40.  

Яримбаш Дмитро Сергійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри Запорізького національного технічного університету МОН України.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття іменних стипендій

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2018 році

просимо надсилати до 15 вересня 2017 року до

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

за адресою: 01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5.