Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

01 вересня 2010, 12:07

Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти протягом першої - шостої сесій шостого скликання Верховної Ради України

Про роботу Комітету з питань науки і освіти

протягом шостої сесій

шостого скликання Верховної Ради України

 

Протягом шостої сесій шостого скликання Верховної Ради України Комітет з питань науки і освіти продовжував роботу щодо удосконалення та створення законодавчої бази для забезпечення розвитку освіти і науки України. Основна діяльність Комітету зосереджувалась на підвищенні якості освіти, розвитку науки, покращенні умов праці педагогічних кадрів, адаптації вітчизняного законодавства в галузі освіти і науки до міжнародних норм і стандартів.

Комітетом за період шостої сесії Верховної Ради України проведено 5 засідань Комітету, на яких розглянуто 55 питань, 35 з яких присвячено обговоренню законопроектів та проектів постанов Верховної Ради України. Серед них чотири спільних засідання Комітету за участю Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України і два виїзних.

 

За ініціативою Комітету з питань науки і освіти протягом шостого скликання прийнято вісім законів та сімнадцять постанов Верховної Ради України. Серед них:

-                     Закон України «Про захист персональних даних»;

-                     Закон України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про інноваційну діяльність»;

-                     Постанова Верховної Ради України “Про призначення у 2009 році стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”;

- Постанова Верховної Ради України “Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік”;

- Постанова Верховної Ради України “Про призначення у 2009 році стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”;

- Постанова Верховної Ради України “Про проведення парламентських слухань "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" (17 червня 2009 року);

- Постанова Верховної Ради України “Про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру”;

- Постанова Верховної Ради України «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України «Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 рік»;

- Постанова Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік»;

                - Постанова Верховної Ради України «Про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України найталановитіших молодих учених»;

                - Постанова Верховної Ради України «Про відзначення 75-річчя від часу заснування Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка Національної академії наук України»;

                - Постанова Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей»;

                - Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти» (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)».

 

А також прийнято Верховною Радою України у першому читанні проект Закону про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (реєстр. № 5267).

 

Направлено на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до статті 57 (щодо пенсійного забезпечення та оплати праці педагогічних працівників) (реєстр. № 2476).

Накладено вето Президента України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (реєстр. № 0937).

 

2 лютого 2010 року прийнято дві постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік» та «Про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

 Постанови розроблено на виконання Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» від 16 березня 2007 року. Згідно першої постанови встановлюється, починаючи з 2008 року, 20 Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у розмірі 20 тисяч гривень кожна. Премії встановлюються за результатами подання Конкурсної комісії, що затверджена розпорядженням Голови Верховної ради України від 2 липня 2008 року. До складу Комісії залучені провідні вчені з відповідних наукових напрямів.

Другою постановою вносяться 17 кандидатур молодих вчених на призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим.

 

9 лютого 2010 року прийнято Постанову Верховної Ради України «Про відзначення 75-річчя від часу заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка Національної академії наук України», метою якої є забезпечення належних організаційно-правових, фінансово-матеріальних та інформаційних умов для реалізації комплексу заходів, пов’язаних із підготовкою та святкуванням зазначеного ювілею, підтримка на державному рівні ініціативи співробітників Національного Ботанічного саду ім. М.М.Гришка НБС НАН України.

 

13 квітня 2010 року Верховною Радою України направлено на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до статті 57 Закону України «Про освіту» (щодо пенсійного забезпечення та оплати праці педагогічних працівників) (реєстр. № 2476). Законопроектом передбачається запровадження обрахунку пенсії педагогічним працівникам в розмірі 80 відсотків від суми заробітної плати педагогічного працівника. За кожний повний рік роботи на посадах педагогічних працівників передбачено збільшення розміру на один відсоток, але не більше, ніж на 90 відсотків середньомісячного заробітку.

З метою встановлення соціальної справедливості та заохочення для роботи в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають вчене звання пропонується встановити підвищені оклади для цієї категорії: за науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно а 15 і 25 відсотків посадового окладу, за вчене звання доцента або професора – відповідно на 20 і 30 відсотків посадового окладу.

Зважаючи на значне навантаження на пенсійний фонд законопроектом пропонується поетапне введення нової системи обрахунку пенсій педагогічним працівникам.

 

13 травня 2010 року прийнято дві постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» та «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти» (щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України)».

Першу постанову підготовлено з метою приведення у відповідність розміру соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей визначеним з 1 січня 2008 року Кабінетом Міністрів України розмірам академічних та іменних стипендій, упроваджених іншими гілками влади, а також внесення змін до Положення про порядок призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів.

Другою постановою уточнюється порядок призначення та виплати соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

 

1 червня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про захист персональних даних», метою якого є врегулювання відносин, пов’язаних із захистом персональним даних. Зокрема, законом визначаються порядок накопичення персональних даних, вимоги щодо їх обробки, використання, поширення тощо.

 

2 червня 2010 року Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (реєстр. № 5267). Проектом пропонується визначити правові і оргнаізаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні на довгостроковий період (до 2017 р.). Він являє собою нову редакцію чинного Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», терпін дії окремих його статей (зокрема, статті 7 закінчився у 2006 році).

 

6 червня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про інноваційну діяльність», яким продовжується термін перебування інвестиційних проектів у Державному реєстрі інноваційних проектів з 3 до 7 років шляхом внесення відповідних змін до ч. 9 ст. 13 Закону України «Про інноваційну діяльність».

 

22 червня 2010 року накладено вето Президента України на Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». У Законі пропонується на законодавчому рівні врегулювати комплекс питань, пов’язаних з атестацією наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема, визначити основні засади державної політики у вищезазначеній сфері, правовий статус, повноваження та функції Вищої атестаційної комісії України, права і обов’язки учасників атестаційного процесу, порядок присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

 

Комітет постійно приділяє першочергове значення питанням фінансування галузей освіти і науки, а також  соціальному забезпеченню педагогічних та науково-педагогічних працівників. Комітетом було уважно вивчено та подано свої пропозиції до  проектів законів України «Про програму соціально-економічного розвитку України на 2010 рік», «Про Державний бюджет України на 2010 рік», а також проектів Бюджетного та Податкового кодексів.

 

Протягом шостої сесії проведено Парламентські слухання «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання« та Комітетські слухання на тему: «Стан та проблеми реалізації Закону України «Про науковому і науково-технічну діяльність».

 

9 червня 2010 року за ініціативою Комітету проведено парламентські слухання на тему: «Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання», метою проведення яких стало отримання дослідження бачень представників різних регіонів України з приводу необхідності корегування державної політики відносно загальної середньої освіти.

 

30 червня 2010 року відбулися слухання в Комітеті на тему: “Стан та проблеми реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та шляхи його вдосконалення”. Запрошені до участі в слуханнях представники наукової громадськості, вчені, керівники міністерств та обласних державних адміністрацій були одностайні в тому, що треба зробити невідкладні рішучі кроки для порятунку української науки. За підсумками роботи слухань будуть розроблені і затвердженні на засіданні Комітету відповідні рекомендації.

 

 

За період роботи шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання Комітет приділив особливу увагу питанню контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень у сфері професійно-технічної освіти. 

 

11 березня 2010 року у порядку контролю розглянуто інформацію Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України про виконання комітетського рішення щодо реалізації чинного законодавства в частині науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій.

У 2008 році Комітет з питань науки і освіти  детально  проаналізував  ситуацію  в  системі  професійно-технічної освіти і 11 червня розглянув питання на своєму засіданні.

                Було затверджене відповідне рішення та надіслане до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, обласних державних адміністрацій, а також до Академії педагогічних наук України.

                У прийнятому рішенні та подальшій своїй роботі Комітет послідовно орієнтував Уряд і наполягав на необхідності термінового розв’язання проблем, які значною мірою стримують, а в ряді випадків унеможливлюють розвиток професійно-технічної освіти України та можуть призвести до руйнації системи підготовки кваліфікованих робітників в державі.

                За період червень 2008 року – грудень 2009 року на виконання рішення Комітету здійснено майже 40 організаційно-управлінських заходів.

                З ініціативи та за участю членів Комітету і працівників секретаріату проблеми професійно-технічної освіти були розглянуті в Уряді, на колегіях Міністерства освіти і науки України та обласних державних адміністрацій, засіданні Президії Академії педагогічних наук України. Були затверджені плани дій центральних органів виконавчої влади і наукових установ та регіональні програми розвитку професійно-технічної освіти. Проведено велику кількість круглих столів, конференцій, семінарів, на яких обговорювались проблеми профтехосвіти та готувались пропозиції щодо оперативного та ефективного їх розв’язання.

                Розуміючи надзвичайну важливість питання, Комітет у грудні 2008 року надіслав Кабінету Міністрів України Рекомендації “Про виклики для вітчизняної науки та освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи”, в яких із 48 пунктів 17 присвячені професійно-технічній освіті.

                У березні 2009 року Комітет ще раз повернувся до пошуку оптимальних шляхів модернізації профтехосвіти, підготував та надіслав Уряду ґрунтовні, максимально конкретизовані “Пропозиції щодо першочергових заходів, спрямованих на удосконалення функціонування системи професійно-технічної освіти України в умовах фінансово-економічної кризи”.

                Окрім вже зазначеного, протягом останніх півтора року Комітет понад 50 разів звертався до Кабінету Міністрів України з різних питань функціонування професійно-технічної освіти, які Урядом ретельно вивчалися, приймалися відповідні рішення, давалися доручення для виконання.

                Народні депутати, працівники Міністерства освіти і науки України та науковці   обговорили інформацію, з якою виступили директор департаменту професійно-технічної освіти МОН України Десятов Т.М. та Президент Національної АПН України Кремень В.Г., а також матеріали міністерств фінансів, економіки, праці та соціальної політики, обласних державних адміністрацій, Інституту професійно-технічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, висловили ряд пропозицій до запропонованого проекту рішення, яке було доопрацьоване та затверджене на засіданні Комітету і надіслане для організації виконання до Кабінету Міністрів України, обласних державних організацій та наукових установ.

 

25 червня 2010 року проведено круглий стіл Комітету з питань науки і освіти та Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України на тему: «Про проект Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010 – 2020 роки».

 

Народні депутати - члени Комітету та працівники секретаріату активно беруть безпосередню участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, інших заходах. Зокрема, протягом шостого скликання Верховної Ради України брали участь у таких заходах, як:

·   Всеукраїнська науково-практична конференція «Університет – позашкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» (17 березня 2010 року м. Київ).

·   Науково-практична конференція «Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України» (27-28 травня 2010 року м.Київ).

·   Семінар-нарада Голів рад директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) України на тему: «Управління системою закладів початкової мистецької освіти на сучасному етапі» (25 березня 2010 року м.Київ).

·   Х Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо організації оздоровлення та відпочинку педагогічних працівників.

·   Науково-практична конференція на тему: «Вступна компанія до вищих навчальних закладів: сучасні реалії» (10 квітня 2010 року м.Київ).

·   Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука і технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НІОКР» (Добровські читання) (м. Київ, 10 березня 2010 р.).

·   Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій»

·   Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності» (м.Одеса, 16 червня 2010 р.).

·   Міжнародна конференція «Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському союзі в контексті європейської інтеграції» (м.Київ, 30 червня – 1 липня 2010 р.).

·   Міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи (м.Київ, 16 червня 2010 р.).

·   Робота Колегії Міністерства освіти і науки України з порядком денним: «Про схвалення проекту Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2010-2020 роки» (м.Київ, 24 червня 2010 р.).

·   Робота Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: «Концептуальні засади розроблення Національної рамки кваліфікацій України». (В рамках контролю за виконанням рішень Комітету з питань науки і освіти від 11.06.2008 р. та 11.03.2010 р. щодо реалізації законодавства в сфері професійно-технічної освіти та визначення шляхів її модернізації) (м.Київ, 19 березня 2010 р.).

·   Засідання бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України з порядком денним: «Про виконання Постанови Президії АПН України від 24 вересня 2009 р. щодо науково-методичного забезпечення професійно-технічної освіти». (На виконання рішення Комітету з питань науки і освіти від 11.06.2008 р.) (м.Київ, травень 2010 р.).

·   Засідання Президії Національної академії педагогічних наук України з порядком денним: «Про Концепцію освіти дорослих». (м.Київ, червень 2010 р.).

·   Круглий стіл Міністерства економіки України та Програми Розвитку ООН в Україні з обговорення завдань та індикаторів Цілей Розвитку Тисячоліття. (Розділ «Забезпечення доступу до якісної освіти впродовж життя») (м.Київ, 4 березня 2010 р.).

·   Круглий стіл Британської Ради та Конфедерації роботодавців України в рамках програми «Українсько-британські діалоги: розбудова національної системи кваліфікацій». Обговорення принципів та підходів до трансформації національної системи кваліфікацій в Україні. Ознайомлення з досвідом Великої Британії у побудові нової національної системи професійно-технічної підготовки кадрів для ринку праці (м.Київ, 17 березня 2010 р.).

·   Методологічний семінар Національної академії педагогічних наук України на тему: «Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз» (м.Київ, 17 березня 2010 р.).

·   Звітна науково-практична конференція Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на тему: «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». (На виконання рішення комітету з питань науки і освіти від 1.06.2008 р.) (м.Київ, 30 березня 2010 р.).

·   Всеукраїнська конференція Європейського Фонду Освіти та Міністерства освіти і науки України на тему: «Аналіз системи і політики професійно-технічної освіти в Україні в рамках «Туринського процесу» (м.Київ, 22 червня 2010 р.).

·   Всеукраїнська науково-практична конференція Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України на тему: «Теоретичні і методичні засади модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки» (м.Київ, 23 червня 2010 р.).

 

Комітетом також було розглянуто, проаналізовано, подано конкретні зауваження та пропозиції до ряду проектів модельних законів, окремі положення яких використані в законотворчій роботі.

 

А також беруть активну участь в роботі громадських організацій, зокрема в засіданнях Ради Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти та Президії Громадської Ради освітян і науковців України (ГРОНУ).

Протягом шостої сесії шостого скликання взято участь у:

·              Розширене Засідання Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Обговорення стану виконання центральними та регіональними органами виконавчої влади законодавства в сфері професійно-технічної освіти та визначення невідкладних заходів щодо модернізації системи підготовки кваліфікованих робітників в Україні. (м.Київ, 26 березня 2010 р.).

·              Розширене засідання Президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП). Обговорення пропозицій до проекту Закону про вищу освіту (нова редакція), реєстр. № 6194, щодо подальшого функціонування професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти) (м.Київ, 4 червня 2010 р.).

 

Комітет приділяє особливу увагу досягненням працівників освіти і науки у сприянні становленню правової держави, у розбудові національного права у сфері освіти і науки, здійсненні заходів щодо розширення прав громадян на  якісну освіту, проведення інтелектуальної діяльності та підтримує клопотання щодо нагородження їх відзнаками Верховної Ради України та іншими видами морального та матеріального заохочення.

До висвітлення роботи Комітету неодноразово залучались представники засобів масової інформації, які брали участь у його засіданнях. Всі вищезазначені заходи знайшли відображення на веб-сторінках сайту Верховної Ради України та Комітету з питань науки і освіти, у численних статтях та інтерв’ю друкованих засобів масової інформації та телепередачах.

Протягом шостої сесії шостого скликання на адресу Комітету надійшло понад чотирьохсот заяв і звернень від колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та узагальнено для завдань вдосконалення українського законодавства.