Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VI скликання 1 сесія

15 червня 2011, 18:03

24 січня 2008

        

 

 

 

                      

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                   № 4

 

                                                                                 24 січня 2008

 

                                                                          м.Київ

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Полохало В.І.

 

ПРИСУТНІ:  члени   Комітету   Табачник Д.В.,  Самойлик К.С., Жванія Д.В., Доній О.С., Литвин В.М., Оробець Л.Ю.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Жиляєв І.Б.,  Домаранський О.О.,  головні  консультанти:  Андрощук Г.О.,  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В.

 

ВІДСУТНІ: Давимука С.А., Зубець М.В., Курило В.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Паладій Микола Васильович - голова Державного департаменту інтелектуальної власності, Жаров Володимир Олександрович - перший заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності, Широков Анатолій Іванович – голова ЦК профспілки працівників Національної академії наук України, Сачков Леонід Семенович – голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (щодо мовних вимог) (н.д.В.Колесніченко, реєстр. № 1065 від 29.11.2007р.).

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на промислові зразки (щодо використання російської мови) н.д.В.Колесніченко, (реєстр. № 1066 від 29.11.2007р.).

3. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на зазначення походження товарів(щодо мовних питань при реєстрації кваліфікованого походження товарів) (н.д.В.Колесніченко, реєстр. № 1067 від 29.11.2007р.).

4. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (щодо мовних питань при оформленні заявок на видачу патенту) (н.д.В.Колесніченко, реєстр. № 1068 від 29.11.2007р.).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем (щодо вживання мов при оформленні заявок на реєстрацію) (н.д.В.Колесніченко, реєстр. № 1069 від 29.11.2007р.).

6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України Про охорону прав на сорти рослин (щодо вживання мов при оформленні заявок на реєстрацію) (н.д.В.Колесніченко, реєстр. № 1070 від 29.11.2007р.).

7. Про проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” (Кабінет Міністрів України, реєстр. № 1360 від 17.01.2008р.).

8. Про “Рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” та “Добірку основних положень нормативно-правових актів та інструктивно-методичних документів щодо організації роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванії Д.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (щодо мовних вимог) (р. № 1065).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.,   Доній О.С.,   Литвин В.М.,   Оробець Л.Ю.,  Паладій М.В.,  Жаров В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (щодо мовних вимог) відхилити як такий, що не відповідає Конституції України та чинному законодавству.

2. Визначити доповідачем  на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного  депутата  України Давимуку С.А.

Голосували:

за - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванії Д.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” (щодо використання російської мови) (р. № 1066).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В., Самойлик К.С.,   Доній О.С.,   Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.,  Паладій М.В.,   Жаров В.О.

 

 УХВАЛИЛИ:

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”  (щодо використання російської мови) відхилити як такий, що не відповідає Конституції України та чинному законодавству.

2. Визначити доповідачем  на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного  депутата  України Давимуку С.А.

Голосували:

за - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванії Д.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” (щодо мовних питань при реєстрації кваліфікованого походження товарів) (р. № 1067).

 

В обговоренні взяли участь: Полохало В.І.,  Табачник Д.В., Самойлик К.С., Доній О.С., Литвин В.М., Оробець Л.Ю., Паладій М.В.,   Жаров В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” (щодо мовних питань при реєстрації  кваліфікованого зазначення походження товарів) відхилити як такий, що не відповідає Конституції України та чинному законодавству.

2. Визначити доповідачем  на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного  депутата  України Давимуку С.А.

Голосували:

за - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванії Д.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (щодо мовних питань при оформленні заявок на видачу патенту) (р. № 1068).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В., Самойлик К.С.,   Доній О.С.,   Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.,  Паладій М.В.,   Жаров В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”  (щодо мовних питань при оформленні заявок на видачу патенту) відхилити як такий, що не відповідає Конституції України та чинному законодавству.

2. Визначити доповідачем  на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного  депутата  України Давимуку С.А.

Голосували:

за - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванії Д.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (щодо вживання мов при оформленні заявок на реєстрацію) (р. № 1069).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В., Самойлик К.С.,   Доній О.С.,   Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.,  Паладій М.В.,   Жаров В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”  (щодо вживання мов  при оформленні заявок на реєстрацію) відхилити як такий, що не відповідає Конституції України та чинному законодавству.

2. Визначити доповідачем  на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного  депутата  України Давимуку С.А.

Голосували:

“за” - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Жванії Д.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” (щодо вживання мов при оформленні заявок на реєстрацію) (р. № 1070).

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В., Самойлик К.С.,   Доній О.С.,   Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.,  Паладій М.В.,   Жаров В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” (щодо вживання мов  при оформленні заявок на реєстрацію) відхилити як такий, що не відповідає Конституції України та чинному законодавству.

2. Визначити доповідачем  на засіданні Верховної Ради України з даного питання народного  депутата  України Давимуку С.А.

Голосували:

за - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” (р.№ 1360).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Полохало В.І.,  Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.,  Жванія Д.В.,   Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.,  Широков А.І., Сачков Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати в цілому проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” (р.№ 1360).

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Полохалу В.І. до 1 лютого 2008 року узагальнити пропозиції народних депутатів України – членів Комітету з питань розвитку науки, освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності і надіслати Кабінету Міністрів України для врахування їх у практичній діяльності Уряду.

3. Відповідно до статей 39, 51 до Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” прийняти до відома викладені в письмовій формі окремі думки членів  Комітету,  які  голосували  “проти”, народного депутата України Табачника Д.В. та народного депутата України Самойлик К.С. до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: для людей, а не політиків” як додаток до рішення Комітету.

Голосували:

“за” - 5 чол. (Полохало В.І.,  Жванія Д.В., Доній О.С.,  Литвин В.М.,  Оробець Л.Ю.);

“проти” – 2 чол. (Табачник Д.В.,  Самойлик К.С.).

Рішення прийнято.

 

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Полохала В.І. про “Рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” та “Добірку основних положень нормативно-правових актів та інструктивно-методичних документів щодо організації роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Табачник Д.В.,   Самойлик К.С.,  Жванія Д.В.,  Доній О.С., Литвин В.М., Оробець Л.Ю.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити  “Рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” та “Добірку основних положень нормативно-правових актів та інструктивно-методичних документів щодо організації роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” і рекомендувати їх для використання в роботі членами Комітету та працівниками секретаріату.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова Комітету                                                         В.ПОЛОХАЛО

 

 

Секретар Комітету                                                 К.САМОЙЛИК