Діяльність Комітету

13 березня 2019, 09:09

У випуску газети «Голос України» від 13 березня 2019 року опубліковано статтю Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Олександра Співаковського: «Реформі сфери захисту авторського права та суміжних прав бути?»

Наразі в Україні існує ціла низка проблем щодо захисту авторського права та суміжних прав. Серед яких, зокрема, такі, як неефективна та непрозора система збору роялті, використання неліцензійного програмного забезпечення, високий рівень інтернет-піратства тощо.

Про глибинність цих проблем, необхідність докорінних змін та невідкладного реформування цієї сфери яскраво свідчить той факт, що Україна стабільно щороку дедалі більше втрачає свої позиції в таких провідних рейтингах оцінки системи інтелектуальної власності, як Індекс Глобального центру інтелектуальної власності (GIPC) та Міжнародний індекс прав власності (IPRI).

Чинна редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийнята в 2001 році, нині фактично є малодієвою на практиці.

 

 Повний текст статті можна прочитати за посиланням:

http://www.golos.com.ua/article/314665