08 липня 2008, 15:06

Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України провів спільне засідання з Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України 11 квітня 2008 року.

Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України провів спільне засідання з  Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України 11 квітня 2008 року.

      

       На спільному засіданні обговорювалися перспективи і завдання прискорення інтеграції України у світовий інформаційний простір та стан перспективи розвитку українського законодавства в інформаційно-комунікаційній сфері.      

       Це перше в цьому скликанні засідання Комітету з Консультативною Радою, що є єдиним таким органом у Верховній Раді України, і створена десять років тому у 1998 році з метою прискорення процесу входження України у світовий простір інформації.

       Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України та Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України відзначають значний позитивний десятирічний вплив Національної програми інформатизації на загальні процеси прискорення впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Україні.

      “Україна повинна бути спроможною інтегрувати у світовий інформаційний простір”, вважає Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Полохало Володимир. “Ми маємо відповідати на виклик глобалізації та інформатизації” додав він.     

       Також Голова Комітету вважає, що співпраця з країнами - членами ЄС допоможе Україні на шляху до інформаційного простору  Європи. Як приклад, він наводить пілотний модельний проект з Республікою Польща, а саме спільний українсько – польський університет. На спільному засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з Комісією Сейму Республіки Польщі у галузі вищої освіти і науки 5 березня 2008 року обговорювалися перспекиви такої співпраці.

      Голова Консультативної Ради Згуровський Михайло зазначив, що однією з основних проблем інформаційного розвитку України є відсутність єдиного центру в управлінні цією сферою. Проблему розпорошеності та дублювання управлінських функцій у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наразі розглядають члени Комітету з питань науки і освіти.

     Доповідали на засіданні директор Інституту програмних систем НАН України Андон Пилип про перспективний шлях розвитку вітчизняної академічної науки та перший проректор НТУУ “КПІ” Якименко Юрій про інтеграцію мережі УРАН до трансєвропейської мережі GEANT.

     На спільному засіданні також говорили про необхідність створення нового Закону про інформацію, оскільки численні доповнення до існуючого  Закону України вже не відповідають його концепції.

     Директор Держдепартаменту з питань зв’язку Мінтрансзв’язку України Баранов Олександр порушив проблему встановлення відповідальності за викривлення інформації.

     Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України рекомендують Кабінету Міністрів України проаналізувати хід виконання Закону України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні  на 2007-2015 роки” та відповідного плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України, а також Постанови Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”.

Кабінету Міністрів України також рекомендовано прискорити підготовку та затвердження програми завдань з інформатизації на 2008 бюджетний рік.

       Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України та Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України запланували провести спільні засідання, на яких розглядатимуться питання про хід виконання вищезазначених Закону України та Постанови Верховної Ради України, а також питання про стан та перспективи впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в банківській сфері України.

       На засіданні була схвалена робота Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” з підготовки до проведення у жовтні 2008 року 21-ої Міжнародної конференції та 26-го засідання Генеральної асамблеї Комітету з баз даних для науки і технологій Міжнародної ради з науки ICSU (CODATA).