03 липня 2018, 16:47

Комітет з питань науки і освіти провів обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (щодо обов'язкової атестації осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів)» (реєстр. № 8364 від 17.05.2018 р.)

 

Сьогодні на майданчику Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (щодо обов'язкової атестації осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів» (реєстр. № 8364 від 17.05.2018 року) для формування остаточної позиції Комітету з питань науки і освіти при повторному розгляді цього законопроекту на засіданні 04 липня 2018 року.

Участь у роботі круглого столу взяли: народні депутати України – члени Комітету: Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Олексій Скрипник, Ірина Констанкевич, народний депутат України Валерій Карпунцов, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, заступник Міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський, керівники медичних закладів вищої освіти, представники експертного середовища.

Норми цього законопроекту вже були предметом гострої дискусії на попередньому засіданні Комітету 20 червня 2018 року, проте остаточного рішення щодо нього прийнято і не було, і тому було вирішено винести це питання на широке обговорення з залученням усіх стейкхолдерів сфери вищої медичної освіти.

Слід зазначити, що питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування у формі кваліфікаційного іспиту, які запропоновано врегулювати в цьому законопроекті, - є питаннями державної ваги. Від прийняття рішення залежить якість медичної допомоги українцям у найближчому майбутньому.

Що ж виступало безпосереднім предметом дискусії на круглому столі?

У статті 6 чинного Закону України «Про вищу освіту» зазначено, що атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може (ключове слово – може) здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. Тобто, Законом чітко не визначено необхідності проведення обов’язкової атестації осіб, які здобувають ступінь магістра.

Окрім того, законодавчо не визначеними залишаються питання статусу Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України, порядку та джерел фінансування ліцензійного інтегрованого іспиту для державної атестації студентів.

Як зазначено у пояснювальній записці авторів законопроекту, існування цих законодавчих прогалин вже призвело до зриву проведення 20 лютого 2018 року ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Стоматологія» для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, внаслідок чого було порушено права більш як 200 студентів стоматологічного факультету.

І немає жодних гарантій тому, що така ситуація не повториться в інших медичних університетах.

Основні позиції законопроекту наступні:

1) законопроектом передбачено, що атестація осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування та інтернів здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2) єдиний державний кваліфікаційний іспит для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією), що знаходиться в сфері управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

3) компенсація витрат спеціально уповноваженій державній установі (організації) за підготовку та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів здійснюється закладами вищої освіти за фактом отримання ними послуги з проведення вказаного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З виступів Першого заступника Міністра освіти і науки України В. Ковтунця, та заступника Міністра охорони здоров’я України О. Лінчевського було зрозуміло, що міністерствами цей законопроект не підтримується, оскільки, на їх думку, порушені у законопроекті питання щодо організації атестації осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів вже врегульовані на підзаконному рівні постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Презентував ідеологію законопроекту один з авторів проекту Закону Карпунцов Валерій Віталійович.

 

Один з аспектів, який викликав найбільше дискусій, – джерела фінансування проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

На переконання Олександра Співаковського єдиним джерелом такого фінансування повинен бути державний бюджет України, як для студентів-бюджетників, так і для студентів-контрактників, тому що саме держава зацікавлена у вимірюванні якості отриманої освіти здобувачами освіти, і саме такий підхід убезпечить від повторення проблемних ситуацій взаємодії двох господарюючих суб’єктів: заклад вищої освіти та Центр тестування при Міністра охорони здоров’я України, що мало місце в цьому році. Прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» не дає відповіді на вирішення такої потенційної загрози в майбутньому, саме тому ми повинні розглянути питання щодо внесення змін до неї і думаю, що Комітет виступить з такою ініціативою.

За підсумком круглого столу, остаточне рішення по проекту Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про вищу освіту» (щодо обов'язкової атестації осіб, які здобувають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, інтернів» (реєстр. № 8364 від 17.05.2018 року) буде прийняте на засіданні Комітету з питань науки і освіти 04 липня 2018 року.