09 лютого 2015, 17:45

Комітет затвердив склад Конкурсної комісії з призначення премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Комітет затвердив склад Конкурсної комісії з призначення премій Верховної Ради України  та присудження іменних стипендій Верховної Ради України  найталановитішим молодим ученим

На засіданні комітету 04.02.2015 розглянуто питання щодо діяльності та складу Конкурсної комісії з призначення Премій Верховної Ради України та присудження іменних стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим.

Конкурсна Комісія створена відповідно постановам Верховної Ради України Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених №774-V від 16.03.2007 р. та Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  №775-V від 16.03.2007 р.

Згідно положень цих постанов Конкурсна комісія створюється для відбору робіт, що представлені на премії Верховної Ради України, та претендентів з встановлення іменних стипендій Верховної Ради України.

Клопотання про присудження Премії подається до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти центральними та обласними органами виконавчої влади, Київською міською радою, Національною та галузевими академіями наук України до 1 квітня щорічно.

 

Склад Конкурсної комісії

з призначення премій Верховної Ради України

та присудження іменних стипендій Верховної Ради України

найталановитішим молодим ученим

 

1.

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна

-

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голова Комісії

2.

КИРИЛЕНКО Іван Григорович

-

заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, заступник голови комісії  

3.

КРЕМІНЬ Тарас Дмитрович

-

голова підкомітету з питань освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

4.

ШЕВЧЕНКО Микола Миколайович

-

заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, секретар Комісії

5.

СЕМЕНЮК Сергій Володимирович

-

головний консультант Комітету з питань науки і освіти

6.

АНДОН Пилип Іларіонович

-

директор Інституту програмних систем НАН України, академік НАН України, експерт

7.

БАСОК Борис Іванович

-

заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України, член-кореспондент НАН України, експерт

8.

БІЛЯКОВ Віктор Миколайович

-

заступник голови Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України, доктор технічних наук, експерт

9.

БЛЮМ Ярослав Борисович

-

директор Інституту харчових біотехнологій та геноміки НАН України, академік НАН України, експерт

10.

ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович

-

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, член-кореспондент НААН України

11.

ГАЛИЦЯ Ігор Олександрович

-

завідуючий кафедрою Університету економіки і права «Крок», доктор економічних наук, експерт

12.

ГРИЦЕНКО Павло Юхимович

-

директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук

13.

ІБАТУЛІН Ігор Ілліч  

-

проректор Національного університету біоресурсів і природокористування, академік НААН України

14.

ГРИНЬОВ  Борис Вікторович

-

виконавчий директор Державного фонду фундаментальних наук, експерт академік НАН України

15.

ДРАГАН  Григорій Сильвестрович

-

директор Інституту Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, доктор фізико-математичних наук, професор, експерт

16.

КОПИЛЕНКО  Олександр Любимович

-

директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік Національної академії правових наук України, експерт

17.

ЛИТВИНЕНКО  Олександр Олександрович

-

завідувач відділом Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, експерт

18.

ЛУГОВИЙ  Володимир Іларіонович

-

віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії педагогічних наук України

19.

МАКАРОВ Володимир Леонідович

 

завідуючий відділом Інституту математики НАН України, академік НАН України, експерт

20.

МІХНЬОВ Володимир Анатолійович

-

головний вчений секретар Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України

21.

МОРОЗОВ Олександр Федорович

-

професор Київського національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, експерт

22.

МРИГЛОД Ігор Миронович

-

директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, академік НАН України, експерт

23.

КРИВОВ  Георгій Олексійович

-

 голова правління Українського науково-дослідного інституту авіаційних технологій, доктор технічних наук, експерт

24.

ОГЕНКО Володимир Михайлович

-

головний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, член-кореспондент НАН України, експерт

25.

САДОВИЙ  Микола Ілліч

-

проректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, народний депутат України IV –V скликань, експерт

26.

СПІВАК  Микола Якович

-

завідуючий відділом Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, член-кореспондент НАН України, експерт   

27.

СТЕПАНЕНКО Леонід Михайлович

-

заступник директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, доктор геологічних наук

28.

CТОГНІЙ  Вадим Сергійович

-

заступник голови – учений секретар Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки, кандидат технічних наук  

29.

СТРІХА Максим Віталійович  

-

заступник Міністра освіти і науки України