17 листопада 2011, 13:48

16 листопада 2011

 

 

 

                      

                               

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                              

                                                                                     № 52

 

                                                                                 16 листопада 2011

                                                                            

                                                                              

                                                                              м.Київ

                                                                      вуладова, 3-а,  кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Луцький М.Г.

 

ПРИСУТНІ:   члени   Комітету   -   Давимука С.А.,  Самойлик К.С.,  Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступник завідувача секретаріату Домаранський О.О.,  головні   консультанти:  Гарбуза С.А.,  Головінов В.П.,   Козієвська О.І., Красняков Є.В., Шевченко М.М.,  спеціаліст  І категорії  Шаламай М.І.

 

ВІДСУТНІ:  Зубець М.В.,  Оробець Л.Ю.,  Доній О.С.,  Жванія Д.В.,  Личук В.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Куліков Петро Мусійович  – заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, Олейніков Євген Володимирович - директор Департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Павлюк Василь Іванович - заступник директора Департаменту промислової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Яровий Сергій Васильович - начальник відділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Мачулін Володимир Федорович - головний вчений секретар Національної академії наук України, Єресько Олег Вікторович - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України (щодо Національної академії наук України) (реєстр. № 9090 від 02.09.2011р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” (реєстр. № 9154 від 15.09.2011р., Кабінет Міністрів України).

3. Проект Закону про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти) (реєстр. № 8793 від 14.07.2011р., н.д.П.Писарчук, Г.Самофалов).

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо експертизи  навчальних  програм, підручників для системи загальної середньої освіти) (реєстр. № 9086 від 01.09.2011р., н.д.А.Яценюк).

5. Про звернення Ради Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо збереження назви “Ужгородський національний університет” новому університету, утвореному відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 760-р від 10 серпня 2011 року “Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів”.

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Кулікова П.М. про проект Закону про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України (щодо Національної академії наук України) (р. № 9090).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Луцький М.Г.,   Давимука С.А.,   Самойлик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Мачулін В.Ф.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України (щодо Національної академії наук України) (реєстр. № 9090 від 02.09.2011р.), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу та в цілому.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту Міністерства економічного  розвитку  і  торгівлі України Олейнікова Є.В. про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” (р. № 9154).

 

В   обговоренні   взяли   участь:  Луцький М.Г.,  Давимука С.А.,  Самойлик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Павлюк В.І., Яровий С.В., Мачулін В.Ф.

 

УХВАЛИЛИ:

Повернутися до розгляду даного питання після надання Кабінетом Міністрів України звіту про реалізацію Закону України “Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій”.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Луцького М.Г. про проект Закону про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти) (р. № 8793).

 

В обговоренні взяли участь: Давимука С.А., Самойлик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Куліков П.М., Вашека Г.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти) (реєстр. № 8793 від 14.07.2011р.), внесений народними депутатами України П.Писарчуком, Г.Самофаловим, прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підготувати його до другого читання.

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеного головним з підготовки цього законопроекту.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:  інформацію секретаря Комітету з питань науки і освіти Самойлик К.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо експертизи  навчальних  програм, підручників для системи загальної середньої освіти) (р. № 9086).

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Давимука С.А., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Єресько О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо експертизи  навчальних  програм, підручників для системи загальної середньої освіти) (реєстр. № 9086 від 01.09.2011р.), поданий народним депутатом А.Яценюком, за наслідками розгляду у першому читанні відхилити.

2. Визначити доповідачем на сесії Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, члена підкомітету з питань базової освіти В.Личука.

Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуки С.А. про звернення Ради Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо збереження назви “Ужгородський національний університет” новому університету, утвореному відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 760-р від 10 серпня 2011 року “Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів”.

 

В обговоренні взяли участь: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Курило В.С., Баранов-Мохорт С.М., Киричок О.Е., Куліков П.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Підготувати лист до Кабінету Міністрів України, підтримавши звернення Ради Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо збереження назви “Ужгородський національний університет” новому університету, утвореному відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 760-р від 10 серпня 2011 року “Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів”.


Голосували:

“за” –  одноголосно;

“проти” – 0;

“утрималось” – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                       М.ЛУЦЬКИЙ

 

 

Секретар Комітету                                             К.САМОЙЛИК