29 червня 2011, 14:54

Засідання Комітету 15 червня 2011 року

                   

 

                      КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

     До протоколу № 48

                                                                                                     від 15 червня 2011 року

 

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

Про Національну програму інформатизації

(щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік)

(реєстр. № 7505 від 22.12.2010р., Кабінет Міністрів України)

___________________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув проект закону України про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік), поданий Кабінетом Міністрів України, реєстр. № 7505 від 22.12.2010 р.  

У законопроекті пропонується скасувати вимоги щодо щорічної підготовки та внесення до Кабінету Міністрів України програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік та щорічного затвердження Верховною Радою України завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки, а також уточнити обов’язки державного замовника щодо формування та виконання Національної програми інформатизації.

Комітет бере до уваги позиції:

Комітету з питань бюджету, який прийняв рішення, що у запропонованій редакції законопроект не має впливу на показники бюджету та може набирати чинності у терміни, визначені автором, визначивши представляти думку Комітету народного депутата  України О.М. Семерака (лист від 18.02.2011 р. № 04-14/7-145 додається);

Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, який повідомляє, що законопроект оформлено та зареєстровано відповідно до вимог статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України (лист від 12.02.2011 р. № 04-32/5-13 додається);

Комітету з питань європейської інтеграції, який дійшов до висновку, що зазначений законопроект не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, нормами і принципами СОТ, зобов’язаннями України в рамках Ради Європи (лист від 25.01.2011 р. № 04-18/10-39 (10959) додається);

Головного науково-експертного управління, яке вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій (лист від 11.02.2011 р. № 16/3-129/7505 додається);

Рахункової палати України, яка надала узагальнений матеріали аудитів ефективності використання коштів державного бюджету на реалізацію завдань (проектів) Національної програми інформатизації, а також аудитів виконання програм інформатизації за межами Національної програми інформатизації (лист від 21.01.2011 р. № 10-100 додається);

Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, яка рекомендує Комітетові прийняти рішення щодо доопрацювання зазначеного законопроекту з метою приведення його у відповідність до Бюджетного кодексу України (2010 р.), Закону України «Про державні цільові програми» (2004 р.) і Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів  України  від  31.01.2007 р. № 106 (рішення від 11.02.2011 р. додається).

Національного банку України, який немає зауважень та пропозицій (лист № 18-119/251-926 від 18.01.2011 р. додається);

Служби безпеки України, яка немає зауважень та пропозицій (лист № 16/126 від 17.01.2011 р. додається);

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка немає зауважень та пропозицій (лист № 08/3-83 від 17.01.2011 р. додається);

Національної академії правових наук України, яка вважає, що прийняття акту сприятиме посиленню координації діяльності органів державної влади в сфері інформатизації, підвищенню ефективності їх взаємодії під час формування та виконання завдань (робіт) Національної програми інформатизації, а також здійсненню контролю за ефективністю використання бюджетних коштів (лист № 57 від 18.01.2011 р. додається).

Комітет бере до уваги, що пропозиції щодо скасування вимоги щодо щорічного затвердження Верховною Радою України завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки потребують узгодження з нормою пункту 5 статті 85 Конституції України, згідно з якою до повноважень  Верховної Ради України належить «затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля тощо».

Комітет також враховує, що Верховною Радою України 12 травня 2011 р. було прийнято за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють  державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації,  ринків цінних паперів і  фінансових  послуг (реєстр. № 8403), поданий Президентом України. Зазначеним  законопроектом  пропонуються  принципові  зміни  системи  організації державного регулювання, зокрема – у сфері зв'язку та інформатизації, що вимагає задля забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері інформатизації – проведення процедур узгодження зазначених законопроектів.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (щодо щорічної підготовки програми завдань (робіт) на бюджетний рік), поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7505 від 22.12.2010 р.) та, керуючись пунктом третім частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду у першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія Олександра Сергійовича.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                М.Г.Луцький


Про проект Постанови про затвердження завдань Національної програми

 інформатизації на 2010-2012 роки

(реєстр. № 7025 від 30.07.2010р., Кабінет Міністрів України)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши проект постанови Верховної Ради України про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки, поданий Кабінетом Міністрів України,  реєстр. № 7025 від 30.07.2010 р. та взявши до уваги:

а) неузгодженість проекту закону з переважною більшістю державних замовників завдань (проектів) Національної програми інформатизації, Національною академією наук України та галузевими академіями наук;

б) відсутність фінансово-економічного обгрунтування;

в) відсутність завдань щодо реалізації регіональних програм та проектів інформатизації (пункт 7 Пояснювальної записки однозначно стверджує, що “Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць”);

г) втратою його актуальності;

д) позицію Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, яка вважає зазначений проект постанови таким, що потребує доопрацювання з метою посилення його взаємозв’язків з основними стратегічними нормативно-правовими актами, зокрема з Законами України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (і відповідним планом заходів з його виконання, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 653-р), Постановою Верховної Ради України від 01.12.2005 р. № 3175-IV “Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні”, Указом Президента України від 23 квітня 2008 року № 377/2008 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” тощо (рішення від 11.02.2011 р. додається)  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект постанови Верховної Ради України про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2010-2012 роки, поданий Кабінетом Міністрів України,  реєстр. № 7025 від 30.07.2010 р. та зняти її з розгляду як такої, що втратила актуальність. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань гуманітарної освіти, науки та інформатизації Донія Олександра Сергійовича.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                М.Г.Луцький


Про проект Закону про визнання таким, що втратив чинність,

Закону України Про реструктуризацію заборгованості з виплат,

передбачених статтею 57 Закону України

Про освіту педагогічним, науково-педагогічним

та іншим категоріям працівників навчальних закладів

(реєстр. № 8009 від 20.01.2011р., н.д.Самойлик)

________________________________________________________________________

 

 

Комітет з питань науки і освіти, реалізуючи контрольну функцію, передбачену пунктом 1 частини 1 статті 14 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” проаналізував стан виконання Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних  закладів» з метою підготовки та подання відповідних висновків та рекомендацій на  розгляд  Верховної  Ради України.

За повідомленнями Рахункової палати України (лист від 15.04.2010 р. № 18-706 додається), Центрального комітету Профспілки працівників науки і освіти України (лист від 26.04.2010 р. № 02-7/185 додається), вимоги Закону у 2009 році виконано. Однак, Міністерство освіти і науки України повідомило, що на початок 2010 року існувала заборгованість по Закарпатській області в обсязі 600 грн. та по Міністерству оборони України і обсязі 13 500 грн. (лист від 17.06.2010 р. № 1/10-1531 додається).

Зазначені розбіжності примусили Комітет з питань науки і освіти 4 червня 2010 року повторно звернутися до органів державної влади з метою уточнення інформації про стан виконання Закону України Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освіту педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних  закладів.

За повідомленнями Центрального комітету Профспілки працівників науки і освіти України (лист від 13.10.2010 р. № 02-5/486 додається), Контрольно-ревізійного управління України (лист від 20.10.2010 р. № 03-11/1262 додається), Вищого адміністративного суду України (лист від 28.10.2010 р. № 1498/11/13-10 додається) вимоги Закону у 2009 році виконано. Однак, Рахункова палата України (лист від 20.10.2010 р. № 05-1984 додається),  Міністерство фінансів України (лист від 18.10.2010 р. № 31-17010-2-4/6800 додається) та Міністерство освіти і науки України (лист від 21.10.2010 р. № 1/10-2803 додається) повідомили, що станом на 1 червня 2010 року заборгованості по Закарпатській області немає, але станом на 1 жовтня 2010 р. продовжує існувати заборгованість по Міністерству оборони України в обсязі 13 500 грн. Міністерство оборони України також підтвердило наявність зазначеної заборгованості (лист від 17.11.2010 р. № 220/6240 додається).

Враховуючи на зазначене, Комітет з питань науки і освіти 30 грудня 2010 року звернувся до Міністра фінансів України Ф.О. Ярошенка з проханням сприяння вирішенню зазначеної проблеми Міністерства оборони України (лист № 04-22/8-1263 додається).

Міністерство фінансів України повідомило, що станом на 01.01.2011 року заборгованість з виплат, передбачених статтею 57 Закону України Про освіту педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних  закладів повністю погашена (лист від 13.01.2011 р. № 31-17010-2-4/200 додається).

Головне науково-експертне управління вважає за доцільне визнання згаданого Закону таким, що втратив чинність (лист від 11.02.2011 р. № 16/3-157/8009 додається).

Комітет з питань бюджету прийняв рішення, що у запропонованій редакції законопроект не має впливу на показники бюджету та може набирати чинності у терміни, визначені автором. Доручено представляти думку Комітету народному депутату  України О.М. Семераці (лист від 18.02.2011 р. № 04-14/7-251 додається).

Враховуючи на зазначене, Комітет з питань науки і освіти  ви р і ш и в :

 

1. Вважаючи, що Закон України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних  закладів” виконано, оскільки предмет врегулювання суспільних відносин, встановлених цим Законом вичерпано, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних  закладів”, внесений народним депутатом України К. Самойлик (реєстр. № 8009 від 20.01.2011 р.), прийняти у першому читанні та в цілому. 

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити секретаря Комітету Самойлик Катерину Семенівну.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                М.Г.Луцький


 

Про проект Закону про економічний експеримент щодо створення

сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції

 (реєстр. № 8267 від 18.03.2011р, н.д.Є.Царьков, В.Янукович,

О.Царьов, К.Ващук, П.Цибенко, С.Гриневецький,

В.В’язівський, С.Аржевітін, С.Давимука)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув проект закону України про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, поданий народними депутатами України Є. Царьковим, В. Януковичем, В. Калюжним, О. Царьовим та іншими, реєстр. № 8267 від 18.03.2011 р. 

Метою законопроекту визначено проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, які передбачають підвищення рівня конкурентоспроможності сфери розробки програмної продукції, зменшення «тіньової» частки галузі, збільшення доходів до бюджетів та цільових фондів, зниження відтоку кадрів за кордон, підвищення рівня кваліфікації випускників вищих навчальних закладів тощо.

Керуючись пунктом 4 статті 94 та пунктом 3 статті 103 Регламенту Верховної Ради України під час підготовки законопроекту до розгляду він був направлений до Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, академій наук з пропозиціями висловити свою думку щодо доцільності прийняття законопроекту, отримання відповідних експертних висновків.

Комітет, підтримуючи в цілому ідею щодо визнання сфери інформаційних технологій, зокрема – індустрії програмної продукції, пріоритетною, бере до уваги позиції та зауваження, висловлені в отриманих експертних висновках (таблиця узагальнення експертних висновків додається):

Комітету з питань бюджету, який, висловивши свої зауваження, прийняв рішення, що у запропонованій редакції законопроект має вплив на показники бюджету (зменшує надходження до бюджету та збільшує витрати бюджету) і у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2011 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2012 року, а після 15 липня 2011 року – не раніше 1 січня 2013 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону), визначивши представляти думку Комітету народного депутата  України А.А. Давиденка (лист № 04-14/7-80 від 16.05.2011 р. додається);

Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, який висловив свої зауваження щодо оформлення законопроекту відповідно до вимог статей 89-90 Регламенту Верховної Ради України (лист № 04-32/5-513 від 08.04.2011 р. додається);

Комітету з питань європейської інтеграції, який дійшов до висновку, що зазначений законопроект не належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, нормами і принципами СОТ, зобов’язаннями України в рамках Ради Європи (лист від 12.04.2011 р. № 04-18/10-287 (65930) додається);

Головного науково-експертного управління, яке, висловивши суттєві зауваження, вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити (лист № 16/3-609/8267 від 06.06.2011 р. додається);

Висновки Кабінету Міністрів України, яке підтримує законопроект за умови врахування висловлених зауважень (лист № 4767/0/2-11 від 05.05.2011 р. додається);

Експертний висновок Міністерства фінансів України (лист № 31-07130-2-4/2584 від 15.04.2011 р.), яке висловивши суттєві зауваження щодо впливу законопроекту на показники бюджету та його відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, вважає прийняття законопроекту недоцільним;

Зауваження та пропозиції Міністерства економіки України, яке підтримуючи в цілому ідею щодо визнання сфери інформаційних технологій, зокрема – індустрії програмної продукції, пріоритетною, вважає що підходи до визначення основних напрямів державної підтримки галузі повинні бути зваженими, розв’язання основних проблем питань розвитку індустрії програмної продукції необхідно здійснювати із застосуванням системних комплексних заходів, ключовим в яких повинні стати взаємні зобов’язання держави, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, які провадять діяльність в сфері інформатизації (лист додається);

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яке підтримує законопроект із зауваженням щодо потреби уточнення визначення терміну «саморегулівна організація індустрії програмної продукції» (лист № 1/10-968 від 15.04.2011 р. додається);

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України (лист № 1/03-2-201 від 15.04.2011 р. додається), яке підтримуючи в цілому ідею щодо державної підтримки розвитку індустрії програмної продукції, звертає увагу на ряд недоліків законопроекту;

Служби безпеки України, яка немає зауважень та пропозицій (лист № 16/1329 від 20.04.2011 р. додається);

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка звертаючи увагу на невизначеність як в тексті законопроекту, так й в інших нормативно-правових актах України визначення термінів «індустрія програмної продукції» та «саморегулівна організація індустрії програмної продукції», пропонує надати їх визначення (лист № 08/2-476 від 20.04.2011 р. додається);

Національної академії наук України, яка, в основному підтримуючи законопроект, надала низку суттєвих зауважень і пропозицій  (лист № 267/1196-3 від 30.05.2011 р. додається);

Національної академії правових наук України, яка відзначаючи позитивною рисою законопроекту прагнення вдосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції та звертаючи увагу на потреби приведення у відповідність з Законами України, пропонує, зокрема, доопрацювати систему регулювання економічного експерименту (лист № 644 від 16.05.2011 р. додається);

Всеукраїнської асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні технології», яка висловлює стурбованість певними нормами законопроекту, які ставлять у нерівне становище учасників ринку розробки програмного забезпечення (лист № 11/05-16-1 від 16.05.2011 р. додається).

Комітет також бере до уваги зауваження, висловлені Комітетом з питань бюджету, Головним науково-експертним управлінням,  Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Національною академією правових наук України щодо того, що всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України суб’єктом права законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки)  та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету  та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

Всього надано 95 зауважень та пропозицій до законопроекту, експертами надано пропозиції щодо узгодження зазначеного законопроекту з Бюджетним кодексом України (Комітет з питань бюджету, Головне науково-експертне управління, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Національна академія правових наук України), Господарським кодексом України (Головне науково-експертне управління); Податковим кодексом України (Комітет з питань бюджету, Головне науково-експертне управління, Міністерство економіки України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України); Цивільним кодексом України (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України) та Кодексом законів про працю України (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України); а також із Законами України: «Про Національну програму інформатизації» (Головне науково-експертне управління); «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Головне науково-експертне управління, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України); «Про наукові парки» (Головне науково-експертне управління);  «Про авторське право і  суміжні   права»  (Головне  науково-експертне   управління);  «Про вищу освіту»

 

 

(Кабінет Міністрів України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Головне науково-експертне управління); «Про освіту» (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України); «Про комітети Верховної Ради України» (Головне науково-експертне управління); «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України); «Про благодійництво та благодійні організації»; «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Кабінет Міністрів України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України); «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Кабінет Міністрів України).

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, поданий народними депутатами України Є. Царьковим, В. Януковичем, В. Калюжним, О. Царьовим та іншими (реєстр. № 8267 від 18.03.2011 р.) та, керуючись пунктом третім частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду у першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку Степана Антоновича.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                      М.Г.Луцький

 


 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

(щодо економічного експерименту стосовно створення

сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції

 (реєстр. № 8268 від 18.03.2011р., н.д.Є.Царьков, В.Янукович,

О.Царьов, К.Ващук, П.Цибенко, С.Гриневецький,

В.В’язівський, C.Аржевітін, С.Давимука)

__________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції), поданий народними депутатами України Є. Царьковим, В. Януковичем, В. Калюжним, О. Царьовим та іншими, реєстр. № 8268 від 18.03.2011 р. 

У законопроекті пропонується надати до 1 січня 2015 року учасникам експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції пільги з податку на прибуток підприємств та податку з доходів фізичних осіб. Зазначений експеримент  пропонується запровадити законопроектом «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції» (реєстр. № 8267), який в основному і  полягає в наданні учасникам цього експерименту податкових пільг.

Керуючись пунктом 4 статті 94 та пунктом 3 статті 103 Регламенту Верховної Ради України під час підготовки законопроекту до розгляду він був направлений до Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, академій наук з пропозиціями висловити свою думку щодо доцільності прийняття законопроекту, отримання відповідних експертних висновків.

Комітет, підтримуючи в цілому ідею щодо визнання сфери інформаційних технологій, зокрема – індустрії програмної продукції, пріоритетною, бере до уваги позиції, висловлені в отриманих експертних висновках (таблиця узагальнення експертних висновків додається):

Головного науково-експертного управління, яке, висловило суттєві зауваження (лист № 16/3-609/8268 від 06.06.2011 р. додається);

Висновки Кабінету Міністрів України, який не підтримує законопроект (лист № 4767/0/2-11 від 05.05.2011 р. додається);

Експертний висновок Міністерства фінансів України (лист № 31-08130-2-4/2450 від 12.04.2011 р.), яке, висловивши суттєві зауваження щодо впливу законопроекту на показники бюджету та його відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, вважає прийняття законопроекту недоцільним;

Міністерства економіки України, яке висловлюючи суттєві зауваження та надаючи конкретні пропозиції, пропонує доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням наданих пропозицій та зауважень (лист додається);

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яке підтримує законопроект із зауваженням щодо необхідності визначення терміну «саморегулівна організація індустрії програмної продукції» (лист № 1/10-968 від 15.04.2011 р. додається);

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України (лист № 1/03-2-201 від 15.04.2011 р. додається), яке підтримуючи в цілому ідею щодо державної підтримки розвитку індустрії програмної продукції, звертає увагу на ряд недоліків законопроекту;

Служби безпеки України, яка немає зауважень та пропозицій (лист № 16/1329 від 20.04.2011 р. додається);

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка звертаючи увагу на невизначеність як в тексті законопроекту, так й в інших нормативно-правових актах України визначення термінів «індустрія програмної продукції» та «саморегулівна організація індустрії програмної продукції», пропонує надати їх визначення (лист № 08/2-476 від 20.04.2011 р. додається);

Національної академії правових наук України, яка відзначаючи позитивною рисою законопроекту прагнення вдосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції, звертаючи увагу на потреби приведення у відповідність з Законами України, пропонує, зокрема, доопрацювати систему регулювання економічного експерименту (лист № 644 від 16.05.2011 р. додається);

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Вважати проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції), поданий народними депутатами України Є. Царьковим, В. Януковичем, В. Калюжним, О. Царьовим та іншими, реєстр. № 8268 від 18.03.2011 р. таким, який потребує доопрацювання.

 

2. Рішення Комітету направити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, податкової та митної політики.

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                      М.Г.Луцький


Про проект Постанови про проведення парламентських слухань

щодо створення в Україні сприятливих умов розвитку індустрії

програмного забезпечення (травень 2011 року)

(реєстр. № 8376 від 11.04.2011р., н.д.Є.Царьков, В.Янукович,

 С.Гриневецький, М.Луцький, С.Аржевітін)

______________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань щодо створення в Україні сприятливих умов розвитку індустрії програмного забезпечення (травень 2011 року), поданий народними депутатами України Є. Царьковим, В. Януковичем, С. Гриневецьким та іншими (реєстр. № 8376 від 11.04.2011 р.). 

Авторами запропоновано з метою визначення чітких стратегічних орієнтирів державної політики щодо створення в Україні сприятливих умов розвитку індустрії програмного забезпечення (як складової цілісної загальнодержавної політики в сфері розвитку та використання інноваційних технологій) та аналізу стану її реалізації провести у травні 2011 року спеціальні парламентські слухання.

Керуючись пунктом 4 статті 94 та пунктом 3 статті 103 Регламенту Верховної Ради України під час підготовки законопроекту до розгляду він був направлений до Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, академій наук з пропозиціями висловити свою думку щодо доцільності прийняття законопроекту, отримання відповідних експертних висновків.

Комітет, підтримуючи в цілому ідею щодо визнання сфери інформаційних технологій, зокрема – індустрії програмної продукції, пріоритетною, бере до уваги позиції, висловлені в отриманих експертних висновках:

Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, який висловив свої зауваження щодо оформлення проекту постанови відповідно до вимог статей 7, 93 та 234 Регламенту Верховної Ради України, статті 28 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»  (лист № 04-32/5-654 від 13.05.2011 р. додається);

Висновки Кабінету Міністрів України, який підтримує проект (лист № 5104/0/2-11 від 14.05.2011 р. додається), зазначаючи, що відповідні слухання дадуть можливість проаналізувати стан реалізації державної політики щодо розвитку індустрії програмного забезпечення як складової загальнодержавної політики в сфері інформаційних технологій, сприятимуть розробленню рекомендацій щодо створення умов для розвитку зазначеної індустрії та зміцнення позицій України на світовому ринку виробників програмного забезпечення;

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/10-1448 від 01.06.2011 р. додається), Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (лист № 1/03-1-255 від 10.05.2011 р. додається), Національної академії правових наук України (лист № 676 від 19.05.2011 р. додається), Національної академії педагогічних наук України (лист № 2-6/139 від 04.05.2011 р. додається), Інституту законодавства Верховної Ради України (лист № 22/279-1-2 від 04.05.2011 р. додається), які підтримують проведення парламентських слухань.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань щодо створення в Україні сприятливих умов розвитку індустрії програмного забезпечення (травень 2011 року), поданий народними депутатами України Є. Царьковим, В. Януковичем, С. Гриневецьким та іншими (реєстр. № 8376 від 11.04.2011 р.) та прийняти відповідне рішення щодо проведення парламентських слухань.

 

2. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити Заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Давимуку Степана Антоновича.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                      М.Г.Луцький

 

 

 

 

 


 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про наукову і науково-технічну діяльність”

(щодо оптимізації структури та напрямів

державного фінансування наукової сфери)

(реєстр. № 3015 від 25.07.2008р.,

Кабінет Міністрів України, друге читання)

_______________________________________________________________

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо оптимізації структури та напрямів державного фінансування наукової сфери) (реєстр. № 3015), внесений Кабінетом Міністрів України в и р і ш и в:

 

1. Підтримати проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо оптимізації структури та напрямів державного фінансування наукової сфери) (реєстр. № 3015), що підготовлений до повторного другого читання, внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти у цілому як закон.

 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                    М.Г.Луцький


 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України

щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

(реєстр. № 7333 від 04.11.2010р.,

Кабінет Міністрів України, друге читання)

_________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, розглянувши пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (реєстр. № 7333), внесений Кабінетом Міністрів України в и р і ш и в:

 

1. Підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності (реєстр. № 7333), що підготовлений до повторного другого читання, внести його на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти у цілому як закон.

 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначити заступника Голови Комітету з питань науки і освіти С.А.Давимуку.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                М.Г.Луцький


 

 

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

“Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”

(щодо механізму контролю продукції, яка містить ГМО)

(реєстр. № 8494 від 12.05.2011р., Кабінет Міністрів України)

_________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши інформацію про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (щодо механізму контролю продукції, яка містить ГМО) (реєстр. № 8494 від 12.05.2011р.), поданий Кабінетом Міністрів України в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” (щодо механізму контролю продукції, яка містить ГМО) (реєстр. № 8494 від 12.05.2011р.), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу та в цілому як закон.

 

2. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань науки М.В.Зубця.

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                М.Г.Луцький


 

 

Про депутатський запит Ю.Кармазіна щодо перевірки фактів грубого

порушення органами державної влади конституційних прав громадян України на безоплатну освіту та вільний вибір праці, що виражається в стягненні

з громадян, які навчалися на безоплатній основі, коштів за навчання

у вищих навчальних закладах  державної і комунальної форм власності

та примушування виконувати їх певну роботу

_________________________________________________________________________

 

Заслухавши інформацію Першого Заступника Голови Комітету Луцького М.Г. про депутатський запит Кармазіна Ю.А. щодо перевірки фактів грубого порушення органами державної влади конституційних прав громадян України на безоплатну освіту та вільний вибір праці, що виражається в стягненні з громадян, які навчалися на безоплатній основі, коштів за навчання  у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності  та примушування виконувати їх певну роботу, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Інформацію Першого Заступника Голови Комітету Луцького М.Г. взяти до відома.

2. Вважати, що норми частини другої статті 52 Закону України “Про освіту”, пункту 8 та пункту 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”, що передбачають обов`язковість відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, за місцем призначення не менше трьох років, потребує відповідного фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести зміни до Закону України “Про освіту” та до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” з метою приведення їх норм у відповідність до законодавства України та врегулювання правової бази з питань працевлаштування.

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України створити робочу групу з метою розроблення принципів формування державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою у вищих навчальних закладах у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, напрямів, спеціальностей та регіонів з урахуванням потреб ринку праці.

5. Направити це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів України, Міністерству соціальної політики України, Головному контрольно-ревізійному управлінню України.

6. Контроль за виконанням Рішення покласти на народного депутата України, голову підкомітету з питань фахової освіти Курила В.С.                

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                                М.Г.Луцький


 

 

 

 

 

Про підтримку Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів

 “Врятувати від забуття”

___________________________________________________________

 

 

Розглянувши звернення директора Інституту історії України Національної академії наук України Смолія В.А., Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

1. Підтримати проведення, оголошеного Інститутом історії НАН України та Міжнародним благодійним фондом національної пам’яті України, Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів “Врятувати від забуття”.

 

 

 

Перший заступник

Голови Комітету                                                           М.Г.Луцький

 

 

 


 

 

Про нагородження відзнаками Верховної Ради України

___________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти в и р і ш и в:

 

Підтримати клопотання громадської організації – Всеукраїнський союз жінок-трудівниць “За майбутнє дітей України” та нагородити відзнаками Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у виховання молоді та соціальний захист багатодітних сімей:

 

Почесною грамотою Верховної Ради України

 

Карпову

Галину Олександірвну

-

художнього керівника народного вокально-фольклорного художнього колективу “Веселі нотки” м. Марганця Дніпропетровської області

 

Грамотою Верховної Ради України

 

Павлову

Світлану Олександрівну

-

керівника народного вокально-фольклорного художнього колективу “Веселі нотки” м. Марганця Дніпропетровської області

 

Пастернака

Сергія Олександровича

-

начальника управління у справах сімї та молоді Кіровоградської обласної державної адміністрації

 

 

 

Перший заступник
Голови Комітету                                                         М.Г.Луцький