Діяльність Комітету

17 листопада 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 17 листопада 2021 року

 

17 листопада 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г.

Також у засіданні брали участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Вітренко А.О., директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Мірненко В.І., генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою директорату дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Божинський В.С., заступник директора Інституту модернізації та змісту освіти Дубовик О.А., керівник Правління Громадської спілки «Національна освітня асоціація» Афонін О.В., голова Правління Громадської спілки «Національна освітня асоціація» Войціцька В.М., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (реєстр. № 5641 від 09.06.2021, н.д.І.Верещук, Ю.Здебський, М.Безугла та інші) (друге читання).

На виконання Постанови Верховної Ради України від 27 квітня 2021 року № 1713-IX від 07.09.2021 “Про прийняття за основу проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки” Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув пропозиції та поправки суб’єктів права законодавчої ініціативи до зазначеного законопроекту (реєстр. № 5641 від 09.06.2021) до другого читання.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій заслухав інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної про додаткові пропозиції народних депутатів України – членів Комітету до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки” та вважає за необхідне затвердити 9 поправок від народних депутатів України – членів Комітету.

З урахуванням підтриманих пропозицій та поправок Комітет пропонує підтримати порівняльну таблицю до другого читання, у якій з 85 пропозицій та поправок від народних депутатів України: 30 поправок враховані, 35 – відхилені, 9 – враховані частково, 11 – враховані редакційно.

Заслухавши та обговоривши інформацію про друге читання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки” (реєстр. №5641 від 09.06.2021), народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” внести пропозиції народних депутатів України – членів Комітету, що додаються, до порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки” (реєстр. № 5641 від 09.06.2021) та затвердити текст порівняльної таблиці до другого читання.

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки” (реєстр. № 5641 від 09.06.2021) за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому.

 

2. Проект Закону про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (реєстр. № 5465 від 05.05.2021, н.д.С.Бабак, Ю.Гришина, І.Совсун, О.Коваль, С.Колебошин та інші) (друге читання).

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури” (реєстр. № 5465) Постанова Верховної Ради України № 1521-ІХ від 02.06.2021 р. прийнято за основу із дорученням Комітету з питань освіти, науки та інновацій підготувати його до другого читання.

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Закону України “Про освіту” встановити чіткі вимоги до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовується у закладах повної загальної середньої освіти, а також на законодавчому рівні встановити механізми перевірки дотримання цих вимог (п. 2 Пояснювальної записки проекту).

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується поганою якістю навчальної літератури, насамперед шкільних підручників, які містять дискримінаційні вислови та зображення (випадки дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, стану здоров’я, складу сім’ї тощо) (п. 1 Пояснювальної записки).

До другого читання суб’єктами права законодавчої ініціативи подано 37 поправок. Поправки подали 23 народних депутати України.

Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 07 липня 2021 року було створено Робочу групу з підготовки законопроекту до другого читання, до якої увійшли народні депутати України – члени профільного Комітету, народні депутати України – автори поправок, представники Міністерства освіти і науки України, Наукової установи “Інституту модернізації змісту освіти”, Національної академії педагогічних наук України, представники видавництв та книгорозповсюджувачів тощо. Проведено 5 засідань Робочої групи.

Під час підготовки законопроекту до другого читання надійшло 37 поправок. З них: враховано повністю – 2; враховано редакційно – 24; враховано частково – 2; відхилено – 8. Три поправки запропоновано ухвалити безпосередньо на засіданні Комітету.

У процесі підготовки законопроекту до другого читання враховані пропозиції щодо конкретизації та уточнення терміну “підручник”, що використовується під час здобуття повної загальної середньої освіти, зокрема зазначено, що з моменту визначення центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки вимог до електронного додатку до відповідних підручників, такий додаток стане складовою частиною підручника.

Законопроектом також внесені уточнюючі норми щодо повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки в частині організації проведення не лише експертизи навчальної літератури, а й проведення її апробації; в процесі наукового і методичного забезпечення освіти відповідні органи виконавчої влади, наукові установи можуть не лише організовувати та здійснювати наукові дослідження, необхідні для формування та реалізації державної політики у сфері освіти, розробляти і впроваджувати інноваційні технології освіти, а й брати участь у процесах вдосконалення освітнього процесу і управління освітою, аналізувати ефективність державної політики у сфері освіти; деталізовано процедуру експертизи навчальної літератури, яка здійснюється на засадах прозорості, доброчесності, фаховості та незалежності експертів, не допускається здійснення експертизи особами, які перебувають в умовах конфлікту інтересів, на законодавчому рівні заборонено протиправний тиск на осіб, які здійснюють експертизу.

Враховуючи вищевикладене, та спираючись на рішення підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 25 жовтня 2021 року та від 11 листопада 2021 року, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення:

1. Затвердити порівняльну таблицю до другого читання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення та якості навчальної літератури” (реєстр. № 5465) в остаточній редакції, з урахуванням поправок народних депутатів України – членів Комітету проголосованих на засіданні Комітету.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури” (реєстр. № 5465), підготовлений Комітетом з питань освіти, науки та інновацій прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

 

3. Про затвердження кандидатур на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти.

Заслухавши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 42, ст. 406; 2011 р., № 18, ст. 139; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2020 року № 1041-IX) запропонувати Верховній Раді України наступні кандидатури на присудження щорічної Премії Верховної Ради України:

1) Бєлуха Світлана Василівна – директор Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області;

2) Гудименко Ольга Анатоліївна – учитель математики Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради;

3) Галюткіна Валентина Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманіторного центру позашкільної освіти та виховання;

4) Квартюк Наталія Стахівна – директор державного навчального закладу “Коломийський професійний ліцей сфери послуг” Івано-Франківської області;

5) Клепуц Оксана Миколаївна – директор Козівського опорно-навчального закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – ліцею імені Михайла Гаврилка при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

6) Коваль Людмила Арсентіївна – вчитель початкових класів комунального закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Вінницької міської ради”;

7) Ковальницький Петро Миколайович – заступник директора з навчальної роботи Вищого професійного училища № 24 м. Заставна Чернівецької області;

8) Коссе Олександра Степанівна – виконуюча обов’язки директора Гранітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області;

9) Легостаєва Олена Валер’янівна – директор Сєвєродонецької обласної санаторної школи Луганської області;

10) Нечай Олена Миколаївна – директор Слобожанського комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 7 “Колосок” Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області;

11) Никитюк Віктор Миколайович – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики опорного закладу загальної середньої освіти “Локачинський ліцей” Локачинської селищної ради Волинської області;

12) Овчаренко Людмила Григорівна – директор Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської міської ради Кіровоградської області;

13) Огданська Людмила Олександрівна – вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 22 “Жайворонок” Черкаської міської ради Черкаської області;

14) Панчук Людмила Сергіївна – керівник гуртка позашкільного навчального закладу клубу “Юний технік” Нетішинської міської ради Хмельницької області;

15) Пасічна Ганна Миколаївна – директор Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

16) Петренко Діна Іллівна – директор Предславинської гімназії № 56 Печерського району міста Києва;

17) Погончик Григорій Олексійович – директор Бершадської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області;

18) Пушкаренко Людмила Василівна – вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 84 комбінованого типу міста Миколаєва;

19) Радкевич Наталія Анатоліївна – вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 15 “Ромашка” міста Бердичева Житомирської області;

20) Рябченко Віра Олексіївна – завідувач Корюківського дошкільного навчального закладу № 1 “Дельфін” художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області;

21) Семенюк Людмила Іванівна – вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука Тернопільської області;

22) Січкар Любов Іванівна – директор Полтавського навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради;

23) Тихенко Лариса Володимирівна – директор Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

24) Томаш Іванна Михайлівна – вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради;

25) Тягло Наталія Василівна – директор комунального позашкільного навчального закладу “Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради;

26) Усенко Галина Сергіївна – керівник студії естрадного співу “Шанс” комунального закладу “Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Січовий колегіум” Запорізької обласної ради;

27) Цьох Володимир Ігорович – директор державного навчального закладу “Тернопільський центр професійно-технічної освіти” Тернопільської області;

28) Шевчук Руслан Іванович – директор Державного навчального закладу “Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту” Рівненської області;

29) Шелест Ольга Олександрівна – директор спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов міста Чернігова.

2. Додатково розглянути питання на засіданні Комітету щодо долучення до вищезазначеного списку претендентів кандидатуру представника Київської області (у разі надходження Рішення Київської обласної ради до 19 листопада поточного року).

 

4. Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період шостої сесії дев’ятого скликання.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період шостої сесії дев’ятого скликання взяти до відома та внести відповідні зміни до плану роботи Комітету.

 

5. Різне.

5.1. Про створення робочої групи з підготовки проекту закону України щодо врегулювання питань оплати праці педагогічних працівників з метою створення умов для підвищення їх соціального захисту та підвищення престижності педагогічної праці.

Заслухавши інформацію народного депутата України, голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис про створення робочої групи з підготовки проекту закону України щодо врегулювання питань оплати праці педагогічних працівників з метою створення умов для підвищення їх соціального захисту та підвищення престижності педагогічної праці, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити первинний склад робочої групи.

Вважати, що склад робочої групи може бути доповненим за поданням народних депутатів України – членів Комітету.