Діяльність Комітету

06 жовтня 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 06 жовтня 2021 року

06 жовтня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.П., народний депутат України Нальотов Д.О.

Також у засіданні брали участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Вітренко А.О., ректор Національного авіаційного університету Луцький М.Г., заступник Міністра економіки України Глущенко С.В., начальник управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу Міністерства економіки України Крижанівський М.М., начальник відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Капілян А.С., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Щодо забудови території Національного авіаційного університету відповідно до дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції № ІУОІ3210909218 від 14 вересня 2021 року.

15 вересня 2021 року на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Постанову № 958, якою передбачено припинення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі - ДАБІ), правонаступниками прав та обов’язків якої щодо здійснення повноважень відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” є органи державного архітектурно-будівельного контролю.

Зазначена реформа органів державного архітектурно-будівельного контролю здійснюється з метою зменшення рівня корупції у галузі містобудування та створення належного балансу публічних та приватних інтересів.

Водночас відповідно до інформації з відкритих джерел впродовж періоду з 01 січня до 01 вересня 2021 року ДАБІ було видано 1621 дозвіл на виконання будівельних робіт,  а за  період з 01 по 15 вересня 2021 року ДАБІ видано 431 дозвіл на виконання будівельних робіт (близько ? від всіх дозволів, виданих за 8 календарних місяців), про що свідчать відомості з Реєстру будівельної діяльності.

Серед вищенаведених дозволів наявний дозвіл № ІУ013210909218 від 14 вересня 2021 року на будівництво 14 житлових будинків на 1659 квартир з підземним паркінгом та спортивного комплексу (Генеральний підрядник - ТОВ “АТМОСФЕРА ІНЖИНІРИНГ СІСТЕМЗ”) на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:69:118:0021 за адресою: м. Київ, просп. Любомира Гузара, 1 на території Національного авіаційного університету, який знаходиться у державній власності.

Хаотична житлова забудова територій закладів вищої освіти є неприпустимою, адже  нівелює земельні активи університетів, які могли бути залучені для провадження освітньої та наукової діяльності, створення студентської, викладацької та наукової інфраструктури.

Громадськість міста закликає до проведення моніторингу, надання оцінки та скасування зазначеного дозволу, наданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, як такого, що має корупційні ознаки.

Прийняття таких рішень Державною архітектурно-будівельною інспекцією негативно впливає на оцінку суспільством реформи у галузі містобудування  в цілому та  вимагає вжиття невідкладних заходів.

У відповідь на численні звернення громадськості з цього приводу народний депутат України – голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Р.Грищук звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля та директора Національного антикорупційного бюро України А.Ситника з метою відкриття кримінального провадження за фактом видачі дозволу на проведення будівельних робіт №ІУ013210909218 та інших дозволів у період з 01 по 15 вересня 2021 щодо ймовірної наявності в діях посадових осіб ДАБІ ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364, 368 Кримінального кодексу України і вжиття заходів щодо скасування дозволу №ІУ013210909218 та інших дозволів, що мають корупційні ознаки або завдають шкоди суспільним інтересам.

Як значиться в листі від 30.09.2021 р. № 1/10-4168, Міністерству освіти і науки України про факт видачі дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції № ІУО13210909218 від 14 вересня 2021 року на забудову території Національного авіаційного університету стало відомо із засобів масової інформації.

Жодних заходів для недопущення забудови території Національного авіаційного університету та скасування дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції № ІУО13210909218 від 14 вересня 2021 року Міністерством освіти і науки України та Національним авіаційним університетом, як вбачається з зазначеного листа,  станом на 1 жовтня 2021 р. не здійснено.

Національний авіаційний університет станом на 1 жовтня 2021 р. не надав інформації на звернення Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 23.09.2021 р. № 04-24/17-2021/295788 з цього  приводу.

Враховуючи зазначене, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки Вітренка А.О. та ректора Національного авіаційного університету Луцького М.Г. щодо забудови території Національного авіаційного університету відповідно до дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції № ІУОІ3210909218 від 14 вересня 2021 року взяти до відома та повторно розглянути зазначене питання у другій половині листопада 2021 року.

Звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно надання роз’яснення про правові засади функціонування інвестиційних договорів, механізми їх реалізації та контролю за їх виконанням, прав і можливостей закладів вищої освіти щодо розпорядження землею і майном, яке знаходиться у них на балансі.

Міністерству освіти і науки України та Міністерству юстиції України надати пропозиції щодо механізмів контролю за виконанням інвестиційних договорів закладів вищої освіти.

 

2. Про стан реалізації норм та положень Закону України “Про повну загальну середню освіту” (ч.2 ст.22 щодо переведення керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників пенсійного віку на роботу за трудовими договорами).

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” щодо здійснення контрольних функцій у частині практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України Комітет заслухав інформацію заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Голови Консультативної ради при Президентові України з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти Колебошина С.В. “Про стан реалізації норм та положень Закону України “Про повну загальну середню освіту” (частина 2 статті 22 щодо переведення керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників пенсійного віку на роботу за трудовими договорами)” та відзначає наступне.

Верховною Радою України ІХ скликання було ухвалено Закон України “Про повну загальну середню освіту” № 463-ІХ від 16 січня 2020 року. Цей Закон визначає правові організаційні та економічні засади функціонування і розвитку загальної середньої освіти. Головною метою ухвалення Закону стало забезпечення законодавчого підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, закріплення на законодавчому рівні правових, організаційних та економічних засад функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, зокрема:

забезпечення права особи на повну загальну середню освіту (у т.ч. забезпечення доступності для осіб з особливими освітніми потребами), забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти у межах повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

закріплення на законодавчому рівні системи загальної середньої освіти, її рівнів, строків та форм здобуття повної загальної середньої освіти;

забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності;

мови освіти в закладах загальної середньої освіти;

організації освітнього процесу, формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти; забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії; сертифікації педагогічних працівників; робочого часу та оплати праці педагогічних працівників, виборів керівників закладів загальної середньої освіти, прийняття на роботу педагогічних працівників за строковими трудовими договорами (укладання строкових договорів із педагогічними працівниками пенсійного віку);

ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; утворення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладів загальної середньої освіти; здійснення засад інституційного аудиту; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти; тощо.

Відповідно до повноважень Комітетом з питань освіти, науки та інновацій послідовно проводиться робота з моніторингу стану впровадження й ефективності застосування норм та положень спеціального Закону України “Про повну загальну середню освіту”, зокрема стану реалізації норм та положень статті 22 вищезазначеного нормативного акту щодо переведення керівників закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників пенсійного віку на роботу за трудовими договорами.

Комітетом отримано інформацію від усіх обласних державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади щодо кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти, проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти, кількісного складу педагогічних працівників пенсійного віку та забезпечення трудових прав, тощо. У ході обговорення, членами Комітету висловлено і узгоджено низку пропозицій з приводу розширення кола питань які мають бути предметом розгляду і часових рамок досліджуваної практики правозастосування Закону України “Про повну загальну середню освіту” у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання.

Враховуючи викладене, та з метою оперативного реагування на вирішення нагальних проблем в системи загальної середньої освіти та можливої необхідності внесення змін до спеціального Закону України “Про повну загальну середню освіту”, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Голови Консультативної ради при Президентові України з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти Колебошина С.В. взяти до відома.

Доручити заступнику Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Колебошину С.В. та підкомітету загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях (Лис О.Г.) продовжити моніторинг проблем запровадження та реалізації норм спеціального Закону України “Про повну загальну середню освіту”, зокрема питань конкурсного призначення на посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу, переведення педагогічних працівників, які досягли пенсійного віку, на роботу за строковим трудовим договором, а також працевлаштування і звільнення вчителів, працевлаштування у закладах загальної середньої освіти випускників закладів вищої освіти за відповідними педагогічними спеціальностями, що навчалися за бюджетні кошти, порівняння суттєвих умов строкових трудових договорів із вчителями закладів загальної середньої освіти і науково-педагогічними, педагогічними працівниками закладів вищої освіти, у розрізі 10 років, включаючи 2021 рік.

Просити Державну службу якості освіти провести моніторингове дослідження щодо виконання ст. 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту” в частині переведення педагогічних працівників пенсійного віку на строкові трудові договори, ставлення керівників і вчителів закладів загальної середньої освіти в столиці і регіонах України до працевлаштування за строковими трудовими договорами терміном від одного до трьох років.

Комітету з питань освіти науки та інновацій повторно заслухати інформацію на своєму засіданні у червні місяці 2022 року.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення прав здобувачiв вищої освіти брати участь в управлінні закладом вищої освіти (реєстр. № 5374 від 14.04.2021, н.д.Л.Шпак, Л.Білозір, Г.Вацак, О.Лис).

Метою законопроекту є законодавче забезпечення права всіх здобувачів вищої освіти брати участь в управлiннi закладом вищої освiти.

Зокрема, відповідно до статті 36 Закону України “Про вищу освіту”, за рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа здобувачів вищої освіти.

Також відповідно до статті 39 Закону України “Про вищу освіту”, вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа здобувачів вищої освіти.

Крім того, згідно статті 42 Закону України “Про вищу освіту”, брати участь у виборах керівника закладу вищої освіти мають право виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Проте не враховано тієї обставини, що відповідно до статті 61 Закону України “Про вищу освіту”, здобувачами вищої освіти є студент, курсант, аспірант, ад’юнкт, асистент-стажист.

Станом на сьогодні чинні положення Закону України “Про вищу освіту” зазначають лише про студентів (курсантів).

У законопроекті з цією метою пропонується внести зміни до статей 36, 39, 42 Закону України “Про вищу освіту” в частині заміни слів “студентів (курсантів)” на слова “здобувачів вищої освіти” у відповідному відмінку.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Гришиної Ю.М., враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення прав здобувачів вищої освіти брати участь в управлінні закладом вищої освіти (реєстр. 5374 від 14.04.2021), поданий народним депутатом України Шпак Л.О. та іншими народними депутатами України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

4. Проект Закону про внесення змін до додатка 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо преміювання та надання матеріальної допомоги студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти з метою заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності (реєстр. № 5087 від 17.02.2021, н.д.Л.Шпак, О.Лис, А.Пушкаренко, Є.Брагар, С.Вельможний та інші).

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо назви бюджетної програми 2201190.

Метою проекту Закону є передбачення можливості преміювання та виплати матеріальної допомоги з метою заохочення учнів, студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, асистентів-стажистів та аспірантів шляхом внесення у додаток 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” зміни щодо перейменування назви бюджетної програми 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти” на “Виплата академічних стипендій, премій та надання матеріальної допомоги студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти”.

Реалізація положень законопроекту, на думку його авторів, не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Автори звертають увагу, що зазначений ресурс на виплату премій та матеріальної допомоги з метою заохочення учнів, студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, асистентів-стажистів та аспірантів наявний щороку, у першу чергу через те, що кожного року існує залишок невикористаних коштів по видатках споживання на виплату стипендій по центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ).

Сума невикористаних коштів за бюджетною програмою 2201190 “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” склала у 2018 році – 104 350 479,49 грн., у 2019 – 438 344 409,95 грн., у 2020 – 182 833 500,00 грн.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Гришиної Ю.М., враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 22 березня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, звернення щодо підтримки зазначеного законопроекту ГО “Спілка ректорів закладів вищої освіти України” та ректорів 6 закладів вищої освіти, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до додатка 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо преміювання та надання матеріальної допомоги студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти з метою заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності” (реєстр. № 5087 від 17.02.2021), поданий народним депутатом України Шпак Л.О. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу.

 

5. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки (реєстр. № 5073 від 16.02.2021, КМУ).

Проект Закону передбачає створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки за рахунок коштів, отриманих від плат за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей, спрямування коштів цього фонду на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності.

Пунктом 8 розділу ХІ “Прикінцевих та перехідних положень” Закону України від 14.07.2020 № 768-ІХ “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” передбачено Кабінету Міністрів України: подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки.

На фінансування медицини, на освіту та науку законопроектом передбачається: 1) створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки  у складі спеціального фонду Державного бюджету України; 2) використання коштів Фонду на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії, 3) 50 відсотків коштів, отриманих від ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та залах гральних автоматів, спрямовуються до державного бюджету 4) 50 відсотків коштів – до відповідного місцевого бюджету територіальної громади, на території якої розташований гральний заклад.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки обсяг надходжень до бюджету за видані ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей:

у 2021 році (затверджено)  7 443 420,0 тис. гривень,

у 2022 році                           1 028 970,0 тис. гривень,

у 2023 році                           1 052 370,0 тис. гривень,

у 2024 році                           1 063 170,0 тис. гривень.

Слід зазначити, що затверджені планові показники у 2021 році не виконуються. Станом на 01.09.2021 р. надходжень до бюджету від цієї діяльності не перевищує 1 000 000,0 тис гривень!

У разі створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки законопроектом пропонується на освіту та наукову і науково-технічну діяльність спрямувати видатки за рахунок отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки та ліцензії на гральний автомат.

За інформацією Міністерства фінансів України прогнозна оцінка видатків фонду на підтримку освіти та науки складає близько 265 000,0 тис гривень.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Грищука Р.П., враховуючи рішення підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти від 04 жовтня 2021 року, а також експертні висновки Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки” (реєстр. № 5073 від 16.02.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

6. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту (реєстр. № 5073-1 від 04.03.2021, н.д.О.Стефанишина, М.Радуцький, В.Цабаль та інші).

“Законопроект має на меті забезпечити соціальну спрямованість використання коштів, отриманих від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор” та є альтернативним до проекту Закону реєстр. № 5073 від 16.02.2021.

На відміну від основного законопроекту, що має на меті створити Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Державного бюджету України, в альтернативному законопроекті запропоновано без створення такого Фонду зараховувати кошти, отримані від плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, до спеціального фонду державного бюджету з подальшим спрямуванням їх на такі соціальні цілі:

1) здійснення централізованих закупівель лікарських засобів для забезпечення лікування осіб, хворих на хворобу Паркінсона, м’язову дистрофію Дюшена та хворобу Крона, в рамках забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру (40 відсотків вказаних надходжень);

2) реалізацію програм та заходів у сфері освіти та науки (40 відсотків вказаних надходжень);

3) розвиток спорту (10 відсотків вказаних надходжень);

4) державну підтримку сфери культури (10 відсотків вказаних надходжень).

Такий механізм, що не передбачає утворення окремого Фонду, дозволить безпосередньо розподіляти кошти на відповідні програми та заходи соціального спрямування та, відповідно, стане запобіжником виникнення корупційних ризиків, які могли б з’явитися під час розподілу коштів у разі створення Фонду.

Комітет зазначає, що даний проект Закону не відповідає пункту 8 розділу ХІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 14.07.2020 № 768-ІХ “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, яким передбачено Кабінету Міністрів України: подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Грищука Р.П., враховуючи рішення підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти від 04 жовтня 2021 року, а також експертні висновки Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки” (реєстр. № 5073-1 від 04.03.2021), поданий народним депутатом України Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

 

7. Про створення робочої групи для підготовки проекту Закону України “Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту” до другого читання.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Коваль О.В. та з метою підготовки до другого читання проекту Закону України “Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту” (реєстр. № 5467 від 05.05.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити робочу групу у такому складі:

1) Коваль Ольга Володимирівна – голова робочої групи, народний депутат України, голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

2) Бабак Сергій Віталійович – народний депутат України, Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

3) Воронов Володимир Анатолійович – народний депутат України, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

4) Гришина Юлія Миколаївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

5) Грищук Роман Павлович – народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

6) Кириленко Іван Григорович – народний депутат України, член Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

7) Колебошин Сергій Валерійович – народний депутат України, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

8) Колюх Валерій Вікторович – народний депутат України, голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

9) Лис Олена Георгіївна – народний депутат України, голова підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

10) Лукашев Олександр Анатолійович – народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

11) Павленко Ростислав Миколайович – народний депутат України, член Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

12) Піпа Наталія Романівна – народний депутат України, секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій;

13) Луцька Алла Володимирівна – головний консультант секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій, секретар робочої групи;

14) Представники Міністерства економіки України (за згодою);

15) Представники Міністерства освіти і науки України (за згодою);

16) Представник Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (за згодою);

17) Представник Міністерства фінансів України (за згодою);

18) Представник Міністерства охорони здоровя України (за згодою);

19) Представник Міністерства культури України (за згодою);

20) Представник Міністерства внутрішніх справ України (за згодою);

21) Представники департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій (за згодою).

Звернутися до відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади з проханням про делегування до складу робочої групи відповідальних працівників цих органів.

Вважати, що склад робочої групи може бути доповненим за поданням народних депутатів України – членів Комітету.

 

8. Щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій заслухав інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Колюха В.В. про нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки та відзначає таке.

З метою підвищення ролі відзнак Верховної Ради України у сфері освіти і науки та підтримки представників цих галузей, які є претендентами на нагороди, а також вирішення окремих питань щодо зазначених нагород народні депутати України – члени Комітету ініціювали внесення комплексних змін до постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки.

Так, підготовлено проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки”. Проектом передбачається внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо відзначення молодих учених (премії та стипендії), педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, а також найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Загалом пропонується збільшити кількість усіх перерахованих відзнак до 50, а премій педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти до 54 (по 2 з кожного визначеного регіону). Також передбачається розширення сфери нагородження молодих учених та забезпечення участі у конкурсах робіт у галузі національної безпеки і оборони та в інших сферах, що пов’язані з дослідженнями, які містять таємну інформацію, відбір яких Комітет не може забезпечити самостійно. Проектом передбачається внести коригуючі зміни до постанов з призначення стипендій Верховної Ради України відповідно до подань Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України.

Крім того, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій розглянув інформацію про технічну експертизу проектів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік і зазначає, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим” у редакції, яка діяла на момент подання на конкурс робіт у 2020 році, до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшло на конкурс на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік 118 робіт претендентів. Отже конкурс становить майже 4 роботи на одну Премію.

Розподіл робіт наступний: від Міністерства освіти і науки України – 73 роботи, від Національної академії наук України – 36, від Національної академії аграрних наук України – 3, від Міністерства внутрішніх справ України – 2, від Національної академії педагогічних наук України – 1, від Національної академії медичних наук України – 1, від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – 1, від Полтавської обласної ради – 1.

Члени об’єднаної Конкурсної комісії – експерти з проведення технічної експертизи на відповідність робіт вимогам (затверджені Рішенням Комітету від 15 липня 2020 року протокол № 39 у складі О.П. Ващук, А.О. Ігнатович, А.О. Сімахова – далі експерти) здійснили експертизу подань і прийняли відповідні рішення щодо кожної роботи. Відповідно до вказаного рішення експертів визначено, зокрема, таке.

Аналіз відповідності конкурсних робіт вимогам у редакції, яка діяла на момент подання на конкурс робіт у 2020 році, виявив у поданні МОН України 1 роботу, у якій вік претендентки перевищив встановлені норми: претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук. Це робота Войнової Євгенії Іванівни (дата народження 23.04.1984), кандидата економічних наук, доцента Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Міністерства освіти і науки України “Конкурентоспроможність країн на світовому ринку страхових та фінансових послуг: уроки для України”.

Також встановлено, що два подання від Міністерства внутрішніх справ України та одне від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не відповідають пункту 4 Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим”. А саме: у поданнях відсутні рішення вказаних міністерств з клопотанням про присудження Премії претендентам.

Таким чином експерти рекомендують зняти чотири згадані роботи з подальшого розгляду, які не відповідають конкурсним вимогам. Також звернуто увагу на окремі технічні неточності у деяких поданнях претендентів, які загалом не є суттєвими, і можуть бути рекомендовані до розгляду.

Для широкого ознайомлення громадськості з переліком робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік відповідну інформацію згідно з вимогами потрібно опублікувати в установленому порядку в газеті Верховної Ради України “Голос України” та розмістити на офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

У зв’язку з викладеним народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Комітету В.В.Колюха про нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки взяти до відома та відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України – членами Комітету внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки”.

Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 96 та частини третьої статті 138 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Постанови Верховної Ради України “Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України у сфері освіти і науки” включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за наслідками його розгляду прийняти в цілому.

Погодитись з висновками експертів та зняти з подальшого розгляду чотири роботи, що наведені в Додатку до цього Рішення, які не відповідають нормам Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим”, у редакції, яка діяла на момент подання на конкурс робіт у 2020 році.

 

9. Різне.

9.1. Про фінансування державного інвестиційного проекту “Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії”.

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” щодо здійснення організаційних функцій Комітет з питань освіти, науки та інновацій заслухав та обговорив інформацію народного депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Нальотова Д.О. щодо фінансування державного інвестиційного проекту “Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії” (Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23).

Нальотов Д.О. відзначив унікальність інвестиційного проекту та повідомив, що проект було ініційовано Українською медичною стоматологічною академією у 2018 році відповідно до вимог Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями.

Головною метою інвестиційного проекту є створення мультидисциплінарного та багатопрофільного центру симуляційного навчання, стоматологічної клініки. На сьогоднішній день виготовлено та затверджено проектну документацію, затверджено титул об’єкта будівництва, завершено процедуру визначення генерального підрядника виконання будівельно-монтажних робіт (укладено договір підряду) тощо.

Загальна вартість державного інвестиційного проекту складає 212,6 млн. грн., у тому числі його будівництво потребує державних капітальних вкладень загального фонду Державного бюджету України в сумі 190,00 млн. грн.

Враховуючи вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію народного депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Нальотова Д.О. щодо фінансування державного інвестиційного проекту “Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії” взяти до відома.

Звернутись до Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів з рекомендацією розглянути питання фінансування державного інвестиційного проекту “Будівництво клініко-симуляційного центру Української медичної стоматологічної академії” у 2022 році.