Діяльність Комітету

11 жовтня 2021, 11:13

Про Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік

 

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII (зі змінами) та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 06.10.2021 до протоколу № 79 для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік надійшли та прийняті до розгляду 114 робіт претендентів.

Резюме робіт наведено нижче:

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38010.pdf

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38009.pdf

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38008.pdf

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38007.pdf

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38006.pdf

http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/38005.pdf

 

Довідково. Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджена для молодих учених - громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

 

Провідні науковці та експерти, наукові колективи, фахові установи та організації можуть подати завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо конкурсних робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік із зазначенням претендентів і назви роботи, а також посади з повною назвою установи або організації, наукового ступеня та вченого звання підписанта українською мовою на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.