Діяльність Комітету

24 вересня 2021, 13:30

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 24 вересня 2021 року

24 вересня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.П.

Також у засіданні брали участь заступник Міністра освіти і науки України Шкуратов О.І., заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Селецький А.М., в.о. Директора Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Оверчук О.В., начальник відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Бондаренко А.В., віцепрезидент, головний учений секретар Національної академії наук України Богданов В.Л., віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України Топузов О.М., президент Національної академії медичних наук України Цимбалюк В.І., віцепрезидент Національної академії мистецтв України Бітаєв В.А., віцепрезидент Національної академії аграрних наук України Лупенко Ю.О., Директор Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” Баженков Є.В., Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Демська О.М., заступник директора Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України Робак О.М., державний експерт експертної групи з питань координації політики Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Софієнко А.П., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Бутенко А.П., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Єременко О.В., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1.  Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000 від 15.09.2021, КМУ).

Заслухавши інформацію представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, щодо прогнозних показників фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2022 році, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відзначає.

Згідно з макроекономічним прогнозом на 2022  рік ВВП України планується в обсязі 5 368,7 млрд. гривень, у 2021 році  цей показник заплановано в обсязі 4 505,9 млрд. гривень.

Видатки Державного бюджету України на 2022 рік заплановані в обсязі 1441939445,6 тис. гривень проти 1345052705,3 тис. гривень у 2021 році (збільшено 96.886.740,3 тис. гривень, або на 7,2%), у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України 2022 - 1294085182,8 тис. гривень проти 1205806057,8 тис. гривень у 2021 році (збільшено на 88.279.125,0 тис. гривень або на 7,3%).

Частка ВВП, що планується розподіляти Державним бюджетом у 2022 році, становить 26,8%, тоді як у 2021 році цей показник становив 29,8%. Збереження частки ВВП, яку планується розподіляти Державним бюджетом у 2022 році на рівні 2021 року, дозволило б збільшити видаткову частину на 160,0 млрд. гривень.

 

1. Щодо видатків на освіту.

Згідно зі статтею 78 Закону України “Про освіту” обсяги видатків на освіту мають становити не менше 7% ВВП або 375,809 млрд. гривень.

За даними Міністерства фінансів України, запропонований Урядом України загальний обсяг видатків на освіту у 2022 році планується в обсязі 391 млрд. гривень, що становить 7,3% ВВП та перевищує обсяг, визначений законом, на 25,2 млрд. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2022 рік видатки на освіту по головних розпорядниках бюджетних коштів враховані в обсязі 178 923 667,4 млрд. гривень, крім того, орієнтовно 7-8 млрд. гривень передбачено для головних розпорядників бюджетних коштів, які проводять підготовку фахівців з військової освіти. Видатки з місцевих бюджетів на сферу освіти плануються в обсязі понад 200 млрд. гривень.

Загальні видатки Міністерства освіти і науки України на освіту становлять 167 305 642,4 млрд. гривень, з яких загальнодержавні видатки на кредитування - 114 484 615,3 млрд. гривень.

У порівнянні з 2021 роком видатки за загальним фондом МОН збільшено на 4 407 431,7 тис. грн., з яких 1 205 614,6 тис. грн. (27%) спрямовано на підвищення стипендій студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.

У порівнянні з 2021 роком збільшено на 8 396 469,9 тис. гривень видатки на освітню субвенцю з державного бюджету місцевим бюджетам та замість субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти введено дві нові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти та на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти з обсягом коштів у 1 500 000, 0 тис. гривень кожна.

Рішенням Комітету щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки передбачено:

1) Для поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» та частини другої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 10.07.2019 № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Альтернативою введенню в дію Постанови КМУ №822 може бути прийняття Урядом гарантованого рішення про щорічне збільшення оплати праці педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам щонайменше на 20 відсотків. У державному та місцевих бюджетах для галузі освіти необхідно буде передбачити додаткові кошти.

Кабінетом Міністрів України у ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» пропозиції Комітету до Бюджетної декларації не враховані.

2) З метою підвищення життєвого рівня студентської молоді рішенням Комітету за підсумками розгляду Бюджетної декларації пропонувалось з 2022 року збільшити розмір мінімальної академічної стипендії, зокрема, у 2022 році:

для студента університету її розмір мав дорівнювати прожитковому мінімуму, встановленому на 1 січня бюджетного року;

2022 - 2 393 грн. з січня місяця, 2 508 грн. з липня місяця, 2 589 грн. з грудня місяця;

для здобувача фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти її розмір складатиме 80% від академічної стипендії студента закладу вищої освіти:

2022 – 1 914 грн. з січня місяця, 2 006 грн. з липня місяця, 2 078 грн. з грудня місяця;

Кабінетом Міністрів України 01.09.2021 р. прийнято Постанову КМУ № 933 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 і від 28 грудня 2016 р. № 1047 прийнято рішення щодо підвищення стипендій:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії Президента України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.

При цьому КМУ змінив діапазон для отримання стипендій – від 35 до 40 відсотків фактичної кількості студентів денної форми навчання.

Міністерство освіти і науки України провівши детальні розрахунки і ретельно проаналізувавши доведений проектом Державного бюджету України на 2022 рік граничний обсяг видатків та порівнявши їх з потребою на утримання установ освітньої та наукової сфери, дійшло висновку, що за умови затвердження доведених сум, реалізація завдань та функцій, покладених на МОН, не може бути здійснена на належному рівні.

Згідно з висновком Асоціації міст України нагальними потребами на утримання установ освітньої галузі є збільшення фінансування за бюджетними програмами:

КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» до 146 млрд. гривень;

КПКВК  2211290 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» до 5,5 млрд. гривень;

КПКВК 2211300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» до 7,0 млрд. гривень.

Окрім того, Асоціація міст України просить у Державному бюджеті на 2022 рік збільшити до 20 млрд. гривень додаткову дотацію для закладів освіти та охорони здоров’я та передбачити 14,4 млрд. гривень на відшкодування місцевим бюджетам коштів на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти, а також видатки для закладів середньої освіти  в обсязі 2,8 млрд. гривень на боротьбу з COVID-19.

 

2. Щодо видатків на науку.

1) У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» як і у попередні роки не визначено дані щодо обсягів видатків на науку у відсотках до ВВП, як то передбачено статтею 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», не виконані норми закону, щодо обсягів фінансування науки з державного бюджету та визначення головним розпорядником бюджетних коштів Національний фонд досліджень.

За даними Міністерства фінансів України, у проекті Державного бюджету на 2022 рік на вітчизняну науку спрямовується 13 808 641,8 тис. гривень або 0,25% ВВП, з яких за загальним фондом 10 530 162,7 тис. гривень або 0,19 % ВВП.

Виходячи з норм Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» на науку в 2022 році мають бути спрямовані видатки з державного бюджету в обсязі не менше 91,26 млрд. гривень, однак проектом держбюджету на 2022 рік передбачено всього 13,8 млрд. гривень, що майже у 7 разів менше визначеного у законі обсягу.

Постійне недофінансування науки суттєво позначилося на розвитку науково-технічної сфери держави, наукоємності ВВП, розвитку економіки та країни в цілому. Руйнується система державного супроводу розвитку економіки, принцип єдності науково-технічного, економічного, соціального та духовного розвитку суспільства, не визначені пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, зупинено формування державних цільових наукових та науково-технічних програм, порушуються принципи фінансування науки, відсутнє базове фінансування вузівської науки, стримується розвиток Національного фонду досліджень, не забезпечується мінімальні потреби з проведення та реалізації наукових досліджень.

Рішенням Комітету щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки запропоновано передбачити у 2022 році додаткові видатки  на виплату заробітної плати, зміцнення матеріально-технічної бази:

Національній академії наук України – в обсязі 2 563 038,3 тис. грн.

Національній академії педагогічних наук України – в обсязі 18 215,8 тис. грн.

Національній академії медичних наук України – в обсязі - 1 417 648,0 тис. грн.

Національній академії  мистецтв України – в обсязі - 6 063, 5 тис. грн.

Національній академії  правових наук України – в обсязі - 7 800,0 тис. грн.

Національній академії аграрних наук України – в обсязі - 539 939,3 тис. грн.

У цілому на фінансове забезпечення академічної науки у 2022 році пропонувалось рішенням Комітету щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки збільшити заплановані Урядом України видатки на 4 552 704,9 тис. гривень.

Таким чином, з метою покращення фінансового забезпечення академічної науки у 2022 році Комітетом було запропоновано збільшити на 4552704,9 тис. гривень визначені Урядом України в Бюджетній декларації відповідні видатки.

В проекті державного бюджету України на 2022 рік ці пропозиції практично не враховані.

 

3. Щодо збільшення видатків на сферу освіти і науки

Згідно з пропозиціями Міністерства освіти і науки України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, профспілкових організацій для забезпечення мінімальних потреб життєдіяльності сфери освіти і науки необхідно додатково передбачити у проекті Державного бюджету України на 2022 рік за загальним фондом 30018623,06 тис. гривень, утому числі 3440007,2 тис. гривень – додаткові видатки на фінансування науки у Національній академії наук України, національних галузевих академіях наук України та Національному фонді досліджень України.

Враховуючи надані Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, пропозиції з розрахунками потреб до Державного бюджету України на 2022 рік, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію щодо фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2022 році взяти до відома.

Вважати, що граничні показники фінансового забезпечення науки у 2022 році є такими, що не відповідають положенням чинних законів України та постанов Кабінету Міністрів України у науковій сфері.

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при доопрацюванні проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” врахувати наступні пропозиції, які випливають з законів України та рішень Верховної Ради України щодо формування та реалізації державної освітньої та науково-технічної політики:

3.1. Доповнити проект Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» новою статтею 26 у такій редакції:

«Стаття 26. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами "Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201140), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти" (код 2211210), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (код 2211260), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти" (код 2211290), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти" (код 2211300) Міністерство освіти і науки України утворює комісії за кожною бюджетною програмою, до складу яких включаються представники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу комісії).»

3.2 Внести зміни до додатка 3 до проекту Закону «Про державний бюджет України на 2022 рік»:

1) Згідно з частиною 5 статті 49 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також пунктом 12 Положення про Національний фонд досліджень України у додатку 3 до проекту Закону визначити Національний фонд досліджень України головним розпорядником бюджетних коштів першого рівня.

У зв’язку з цим у видатках Міністерству освіти і науки України бюджетну програму за КПКВК 2201300 “Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та Державного фонду фундаментальних досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок” вилучити.

2) Назву бюджетної програми КПКВК 2211300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» викласти у такій редакції: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти».

3) Поновити бюджетну програму Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування) КПКВК 2211280 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти», передбачивши видатки у обсязі 1 000 000,0 тис. грн.

3.3. У додатку 3 до проекту Закону збільшити видатки:

3.3.1. Міністерству освіти і науки України - на 26 597 615,86 тис. грн.,  у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 2201010 «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» - на 66 091,8 тис. грн. (47 500,0 – підвищення заробітних плат по МОН, 17091,8 тис. грн. - фінансування реставрації фасаду адмінбудівлі, а саме: «Реставрація фасаду адмінбудівлі згідно з проектно-кошторисною документацією на об’єкт: «Українська академія радянської торгівлі, 1938 р. (1936-1937рр.), пам’ятка архітектури, охоронний №118 за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 10», 1 500,0 тис. грн. - фінансування ремонтних робіт, а саме: «Ремонт фасаду адмінбудівлі (бул. Т. Шевченка, 16)».

КПКВК 2201020 «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена» - на 19 050,0 тис. грн.

(8 800 тис. грн. - фонд заробітної плати на збільшення граничної чисельності працівників секретаріату на 20 штатних одиниць;

4 250 тис. грн. – на підтримку функціонування інформаційної системи Національного агентства та розробки нових модулів, спрямованих та реалізацію повноважень Національного агентства в частині організації захисту дисертаційних досліджень доктора філософії;

6 000,0 тис. грн. - на проведення ремонту приміщень та забезпечення належних робочих умов.)

КПКВК 2201100 «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я» - на 112 069,5 тис. грн.

(4 400,0 тис. грн (видатки розвитку) здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки у закладах загальної середньої освіти державної форми власності; 103 378,2 тис. грн. з метою надання освітніх послуг для дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні або реабілітації в закладах охорони здоров’я, 3 659,6 тис. грн. збільшення видатків Міжнародній українській школі, у тому числі: 2871,3 – збільшення фонду оплати праці 631,7 – нарахування на заробітну плату, 788,3 – додаткове фінансування семестрового оцінювання учнів-екстернів школи);

КПКВК 2201120 «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» - на 140 689,3 тис. грн. (видатки споживання 71 189,3 тис. грн., видатки розвитку 69 500,0 тис. грн.), у тому числі:

59 689,3 тис. грн. (видатки споживання 41 189,3 тис. грн, видатки розвитку 18 500,0 тис. грн) – для проведення в Україні Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики ІОАА 2022 та Міжнародної молодіжної наукової олімпіади IJSO 2022;

5 000,0 тис. грн. (видатки споживання) – для проведення Genius Olympiad Ukraine;

51 000,0 тис. грн. (видатки розвитку) – придбання обладнання для оснащення лабораторій, учбових майстерень та експозицій для науково освітнього простору Музею науки в місті Києві та обладнання для подорожуючих виставок Музеїв науки в регіони України;

25 000,0 тис. грн. (видатки споживання) – для оплати податку на додану вартість у зв’язку з розмитненням придбаного обладнання.

КПКВК 2201130 «Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти» - на 5 660,0 тис. грн. (проведення капітального ремонту покрівлі будівель, системи опалення адміністративно-навчального корпусу, в тому числі 800,0 тис. грн для Макіївського професійного училища соціальної реабілітації);

КПКВК 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» - на 1 250 000,0 тис. грн. (здійснення заходів із забезпечення протипожежної безпеки, виконання робіт з реконструкції та ремонту котелень та систем тепло- і водопостачання (винос підвальних котелень, заміна фізично і морально зношених котлів тощо); проведення аварійно-відновлювальних робіт, робіт з капітального ремонту, завершення будівництва гуртожитків та спортмайданчиків);

КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» - на 420 000,0 тис. грн. (320 000,0 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв у закладах вищої освіти, 100 000,0 – компенсація за акредитацію освітніх програм);

КПКВК 2201170 «Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти» - на 2 680,0 тис. грн. (видатки розвитку) (ремонт даху ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»)

КПКВК 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» - на 830 370,5 тис. грн., у тому числі:

154,2 млн грн. – на створення безбар’єрного простору в Україні, розпорядження КМУ від 4 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»;

10 682,9 тис. гр.н - на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 28.07.2021 № 36407/0/1-21 з метою запровадження єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

528 445,6 тис. грн. (видатки споживання 61 996,1 тис. грн, видатки розвитку 466 449,5 тис. грн.) за напрямом «Організація видання, придбання, зберігання та доставки підручників і посібників (у тому числі електронних), навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти».

Граничним обсягом не забезпечені видатки на видання та доставку:

- підручників шрифтом Брайля для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти (4 689,3 тис. грн.);

- підручників для закладів професійної (професійно-технічної) освіти (13 110,0 тис. грн.);

- посібників серії «Шкільна бібліотека» (55 992,2 тис. грн.).

Частково не забезпечено (65% або 11 547,9 тис. грн.) видання підручників для осіб з особливими освітніми потребами закладів загальної середньої освіти, (60% або 381 110,1 тис. грн.) підручників для учнів та педагогічних працівників 9 класу для класів з навчанням  українською мовою та мовами національних меншин, у тому числі з поглибленим вивченням навчальних предметів та з аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти та (34% або 18 599,0 тис. грн) видання навчально-методичної літератури.

Крім того, виникає додаткова потреба у видатках у сумі 42 922,0 тис. грн. на доставку підручників і посібників та проведення конкурсного відбору проектів підручників у сумі 475,1 тис. грн.

Додаткові видатки на заходи з цифрової трансформації:

24 050,0 тис. грн. - модернізація Єдиної державної електронної бази з питань освіти -

34 730,3 тис. грн. - розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників

7 000,0 тис. грн. - модернізація Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту -

Видатки на нові напрями щодо цифрової трансформації

503,36 тис. грн - програмне забезпечення для відстеження проєктної діяльності, ІT-процесів у МОН та підприємствах, установах та організаціях, підпорядкованих МОН,

2 110,00 тис. грн. - Створення та модернізація інформаційного онлайн ресурсу даних і знань з рухової активності учнів і студентів,

63 888,0 тис. грн. - Розвиток цифрових компетентностей педагогічних, науково-педагогічних працівників,

4 760,0 тис. грн. - Модернізація єдиної міжвідомчої інформаційної системи для іноземних студентів за результатами її запуску та апробації, здійснення маркетингових заходів.

КПКВК  2201360 «Реалізація проекту «Президентський університет» - на 1 600 000,0 тис. грн. метою підвищення якості підготовки високопрофесійних кадрів з вищою освітою, які володіють сучасними компетентностями, створення міжнародного центру інновацій та науки, що демонструє академічне та наукове лідерство, практичну реалізацію і комерціалізацію результатів наукових досліджень та базується на міжнародних стандартах в поєднанні з вітчизняними традиціями);

КПКВК 2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» - на 210 000,0 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв у закладах фахової передвищої освіти);

КПКВК 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами» - на 132 618,3 тис. грн., з них:

86 377,4 тис. грн. (з них оплата праці - 70 801,1 тис. грн.) для оплати праці залучених працівників по цивільно-правовим угодам та нарахування на неї з метою залучення достатньої кількісті педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в запланованих обсягах, зокрема під час організації робіт з перевірки екзаменаторами відкритих завдань;

20 825,1 тис. грн. для оплати послуг з охорони пунктів проведення ЗНО, пунктів обробки та пунктів перевірки, послуг з доставки матеріалів ЗНО поштовим зв’язком спеціального призначення, а також для придбання матеріальних ресурсів для вчасної підготовки та організації заходів ЗНО 2023 року.

25 415,8 тис. грн. - на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 28.07.2021 № 36407/0/1-21 з метою запровадження єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» - на 542 656,9  тис. грн., з них:

29 040,8 тис. грн. – збільшення підтримки наукових проектів молодих вчених;

59 800,0 тис. грн. – збільшення обсягу фінансування наукових та науково-технічних розробок за державним замовленням;

37 848,0 тис. грн. – забезпечення збереження та функціонування наукових об’єктів, що становлять національне надбання (далі – НН). Об'єкти НН потребують різнобічної фінансової підтримки, а саме: запасних частин, ремонту, модернізації, витратних матеріалів, підтримання приміщень у належному стані, зарплатні обслуговуючому персоналу, який повинен мати високу кваліфікацію тощо. Всі ці витрати мають бути врахованими у кошторисах витрат на збереження та забезпечення належного функціонування наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

51 948,1 тис. грн. – забезпечення доступу та збільшення кількості міжнародних наукометричних баз даних, до яких забезпечено доступ ЗВО та НУ; 

357 400,0 тис. грн. – забезпечення функціонування на базі ЗВО мережі центрів колективного користування науковим обладнанням;

6 270,0 тис. грн. - забезпечення створення та функціонування цифрових сервісів для потреб науки, в тому числі:

5 500,0 тис. грн. - у процесі створення Системи планується розробити  нові модулі для розширення її функціоналу, а також будуть удосконалені існуючі модулі для забезпечення накопичення і зберігання повної інформації про наукову і науково-технічну діяльність установ і науковців: розробка модуля автоматичного оновлення бази даних Системи – 200,0 тис. грн.; розробка модуля функціонування профілів установ, науковців, наукових публікацій, проектів, дослідницької інфраструктури – 400,0 тис. грн.; розробка модуля АРІ для взаємодії із зовнішніми системами – 300,0 тис. грн.; розробка модуля кросплатформенної верифікації – 400,0 тис. грн.; розробка модуля верифікації за допомогою GOV ID – 20,0 тис. грн.; розробка модуля ведення реєстру дослідницьких інфраструктур - 600,0 тис. грн..; розробка модуля ведення Реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави – 400,0 тис. грн; розробка модуля ведення Реєстру наукових заходів – 800,0 тис. грн.; Аналітичний модуль – 400,0 тис. грн.; удосконалення Відкритого українського індексу цитування – 1000,0 тис. грн.; замовлення послуг із надання та налаштування виділеного серверу, сертифікованого ТСЗІ – 100,0 тис. грн.; створення  КСЗІ для Системи – 200,0 тис. грн.

770,0 тис. грн. - модулі роботи з даними, пов’язаними з академічними текстами (бази та набори даних, включно із результатами проведених спостережень й експериментів, створених під час наукових досліджень, додаткові описові та методичні матеріали, відомості про використане програмне забезпечення та застосовані математичні моделі тощо) (625,0 тис. грн); аналітичні модулі для оцінювання затребуваності, використання  академічних текстів та пов’язаних з ними даних й визначення взаємозв’язків (620,0 тис. грн.); інтеграція НРАТ з іншими, у т. ч. зарубіжними базами даних (625,0 тис. грн.);

350,00 тис. грн. - розширення функціоналу вебплатформи “Наука для бізнесу в Україні (Science to Business Marketing Model)”.

КПКВК 2201300 «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» - на 100 053,4 тис. грн.

КПКВК 2201380 «Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій» - на 293 466,7 тис. грн., а саме:

285 507,0 тис. грн. на сплату фінансового внеску  України до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». У 2022 р. Україна буде зобов’язана сплатити внески за участь в Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт Європа» за 2021 та 2022 рр. Зі сплаченого внеску українські організації отримуватимуть кошти на реалізацію проектів у рамках конкурсного відбору.

7 959,7 тис. грн. для сплати внесків відповідно до Угоди про співпрацю у сфері міжнародних досліджень між Міністерством освіти і науки України та організацією Mitacs.

КПКВК 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» - на 295 000,0 тис. грн. (що відповідатиме співвідношенню рівнів конкурсного і базового фінансування приблизно 70% до 30%).

КПКВК 2201310 «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» - на 50 000,0 тис. грн. (реконструкція Центральної дитячої-юнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква);

КПКВК 2207010 «Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови» - на 28 523,6 тис. грн. (6 366,7 тис. грн. - оплата праці, 1 400,7 тис. грн. - нарахування на оплату праці, 19 964,9 тис. грн. - послуги доступу до системи Прокторінгу, 221,1 тис. грн. - придбання меблів, комплектуючих до ПК, 25,2 тис. грн. - видатки на відрядження, 545,0 тис. грн. - капітальні видатки на придбання комп'ютерів для додаткових штатних одиниць)

Міністерству освіти і науки України (загальнодержавні видатки)

КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» - на 17 825 954,4 тис. грн., з них

11 603 530,1 тис. грн. - підвищення на 20% заробітних плат педагогічним працівникам ЗСО;

6 222 424,3 тис. грн. – на реалізацію удосконалення формули розподілу освітньої субвенції:

2 508 700,0 тис. грн. - зростання контингенту учнів (кількість звичайних учнів зростає на 2%, інклюзивних - на 34%);

2 230 000,0 тис. грн. - оплата іншого педперсоналу, який не проводить уроки, в тому числі вихователі груп подовженого дня (особливо актуально для міських громад, які доєднали багато сільських територій);

1 483 700,0 тис. грн. - оплата індивідуального навчання.

Оновлена формула розподілу освітньої субвенції напрацьована робочою групою, до складу якої увійшли представники МОН, Мінфіну, асоціацій органів місцевого самоврядування, Інституту освітньої аналітики, а також експерти проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL International), передбачає зростання розрахункової наповнюваності класів для 766 територіальних громад.

Пропоновані зміни ґрунтуються на основі чинної нормативно-правової бази, проведеної аналітичної роботи та результатів економетричного моделювання.

КПКВК 2211210 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» - на 250 000,0 тис. грн.

КПКВК 2211220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» – на 777 168,1 тис. грн., (пов’язано зі зростанням кількості дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах));

Прогнозоване збільшення кількості дошкільників в інклюзії у 2021/2022 навчальному році сягає 9 009 осіб (у 2020/2021 році - 6 849 осіб), учнів у закладі загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році - 32 487 осіб (у 2020/2021 - 25078 осіб). Так само зростає кількість учнів з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної освіти).

Зменшення фінансування може призвести до сповільнення розвитку інклюзивної освіти, погіршення ситуації з наданням додаткової підтримки в освітньому процесі особам з особливими освітніми потребами, соціальної напруженості з невдоволеності батьків та невиконання міжнародних зобов’язань України.

КПКВК 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - на 256 300 тис. грн.

6 300,3 тис. грн. – на створення безбар’єрного простору в Україні, розпорядження КМУ від 4 серпня 2021 р. № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», 250 000,0 тис. грн. – на підвищення кваліфікації.

КПКВК 2211260 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"» - на 500 000,0 тис. грн.

Поновити бюджетну програму Міністерству освіти і науки України КПКВК 2211280 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти» та передбачити видатки у обсязі 1 000 000,0 тис. грн. (у тому числі 980 000,0 тис. грн. видатків розвитку для придбання на умовах співфінансування персональних комп’ютерів для педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом МОН від 02.11.2017 № 1440 (із змінами), а також 20 000,0 тис. гр.н видатків споживання на придбання засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відповідно назву бюджетної програми пропонуємо викласти у наступній редакції: “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час освітнього процесу у закладах освіти”).

3.3.2. Відкрити нову бюджетну програму Міністерству освіти і науки України “Забезпечення шкільних бібліотек навчальною та художньою літературою” та передбачити видатки на забезпечення шкільних бібліотек навчальною та художньою літературою (з урахуванням додаткових видатків).

У зв’язку з цим зменшити видатки за бюджетною програмою за КПКВК 2201260 “Загальнодержавні заходи у сфері освіти”, передбачені на ці цілі.

3.3.3. Відкрити нову бюджетну програму Міністерству освіти і науки України «Заходи цифрової трансформації з питань освіти і науки» та передбачити видатки шляхом вилучення видатків за напрямами цифровізації, передбачені у бюджетній програмі КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» та у бюджетній програмі КПКВК 2201260 «Загальнодержавні заходи у сфері освіти».

3.3.4. Національній академії наук України на 719 667,2 тис. грн., у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6541030 “Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України” - на 439 369,9 тис. грн. (у т.ч. на 37 млн. 358,7 тис. грн. за статтею “капітальні видатки”);

Запитувані кошти за основною бюджетною програмою НАН України у 2022 році заплановано використати насамперед на проведення таких найважливіших міждисциплінарних наукових досліджень, як:

- розроблення наукових підходів, технічних засобів, матеріалів і технологій для підвищення надійності та довговічності об’єктів критичної інфраструктури й зменшення випадків аварій, катастроф, надзвичайних ситуацій у сфері техногенної безпеки;

- вирішення окремих проблем подовження нормативних строків експлуатації об'єктів атомної енергетики, створення вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу, розроблення радіаційностійких конструкційних і функціональних матеріалів для потреб атомної галузі, ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, поводження з радіоактивними відходами АЕС;

- виявлення нових явищ та фізичних ефектів у галузі нанофізики і наноелектроніки;

- отримання нових даних про будову і властивості ядерної матерії, підтримка світового рівня досліджень в галузі фізики високих енергій, ядерної фізики та фізики плазми;

- спрямований синтез конкурентоздатних хімічних продуктів;

- фундаментальні та прикладні дослідження в галузі молекулярної біології і медицини для потреб охорони здоров’я;

- створення наукоємних технологій для потреб ОПК та Збройних Сил України;

- отримання селекційного матеріалу зернових культур високої продуктивності та якості, стійких до несприятливих погодних і кліматичних умов;

- вирішення актуальних проблем захисту інформації в комп’ютерних системах, а також створення автоматизованих систем управління і прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень;

- розвиток методів і апаратури для ядерної медицини;

- виявлення нових перспективних родовищ корисних копалин;

- створення тест-систем для ПЛР-, ІФА- та експрес-діагностики найбільш небезпечних інфекційних захворювань, в тому числі короновірусної хвороби COVID-19;

- оцінювання трендів економічного зростання і сценарне прогнозування основних макроекономічних показників України; 

- аналіз демографічних змін, зумовлених внутрішньою міграцією та виїздом працездатного населення за кордон.

Також зазначені кошти потрібні для оплати послуг з акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в установах НАН України, а також здійснення видатків, пов’язаних з проведенням атестації здобувачів наукового ступеня.

КПКВК 6541230 “Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень” – на 128 697,3 тис. грн. за статтею “капітальні видатки” (для придбання новітнього та модернізацію існуючого наукового обладнання установ НАН України);

При цьому потреба НАН України в сучасному науковому обладнанні становить щонайменше 1 500 000,0 тис. грн., що потребує щорічного виділення 250 000,0 – 350 000,0 тис. грн протягом 5 років;

КПКВК 6541100 “Медичне обслуговування працівників НАН України” – на 151 600,0 тис. грн. за статтею “капітальні видатки” (для завершення ремонтних робіт за укладеними ще у 2019 році договорами, а також придбання вкрай необхідного медичного обладнання та устаткування).

3.3.5. Національній академії педагогічних наук України на 28 548,5  тис. грн., у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6551030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології» – на 24 447,0 тис. грн. (з них 11 368,7 тис. грн. на створення Інституту раннього розвитку дитини та дошкільної освіти);

КПКВК 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти» – на 4101,5 тис. грн. (КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 2815,1 тис. грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 619,3 тис. грн., КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 80,2 тис. грн., КЕКВ “Оплата послуг (крім комунальних)” – 216,2 тис. грн., КЕКВ 2720 «Стипендії» - 25,7 тис. грн., КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” – 345,0 тис. грн.).

3.3.6. Національній академії медичних наук України на  2 039 783,9 тис. грн., у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6561040 - на 53 933,0 тис. грн. (для забезпечення оплати праці науковим працівникам установ НАМН України);

КПКВК 6561060 - на 135 944,3 тис. грн. (для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів та оплату енергоносіїв на 43 314,7 тис. грн.);

КПКВК 6561160 - на 1 849 861,6 тис. грн. (для забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги у 8-ми установах НАМН України, що беруть участь в реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги).

3.3.7. Національній академії правових наук України на 5 011,3 тис. грн., у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6581020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України” - на 1 299,2 тис. грн.;

КПКВК 6581040 “Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури” - на 3 712,1тис. грн.

3.3.8. Національній академії мистецтв України на 6 475,6 тис. грн., у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6571020 “Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України” - на 602,1 тис. грн. (для придбання: витратних матеріалів, оновлення матеріально-технічної бази; на технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки, ксероксів, технічне обслуговування внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання, водовідведення, пожежної мережі; на поточний ремонт будівлі; відрядження у межах України, а також на оновлення матеріально-технічної бази президії НАМ України);

КПКВК 6571030 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства” - на 5 873,5 тис. грн. (у тому числі 5 471,2 тис. грн. заробітна плата з нарахуваннями).

3.3.9. Національній академії аграрних наук України на 523 287,5 тис. грн., у тому числі за такими бюджетними програмами:

КПКВК 6591060 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері  агропромислового комплексу» – на 503 038,4 тис. грн.;

КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"» – на 20 249,1 тис. грн.

Вказані вище пропозиції щодо видатків пропонується забезпечити за рахунок збільшення дохідної частини та/або за рахунок збільшення частки ВВП, що розподіляється через Державний бюджет 2022 року, до рівня 2021 року.

4. Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України:

Погодити Національній академії педагогічних наук України створення «Інституту раннього розвитку дитини та дошкільної освіти», передбачивши у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 6551030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології» додаткові видатки для його утримання в обсязі 11 368,7 тис. грн.

Президією НАПН України від 16 вересня 2021 року №1-2,9-187 прийнято рішення про утворення в складі Національної академії педагогічних наук України Інституту раннього розвитку дитини та дошкільної освіти НАПН України.

 

2.  Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 6062 від 15.09.2021, КМУ).

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю врегулювання бюджетних відносин відповідно до завдань, визначених законодавчими актами, актами Президента України і програмними документами Уряду, а також удосконалення бюджетних процедур і актуалізації положень Кодексу з урахуванням положень проекту Державного бюджету України на 2022 рік і прийнятих змін до галузевих законодавчих актів.

Змінами до Бюджетного кодексу України в частині освіти пропонується:

1) Створити Державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки (нова стаття 245), який створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Джерелами формування державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки є доходи від грального бізнесу та інших надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

Положення щодо Державного фонду запропоновані на виконання пункту 8 розділу ХІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України від 14.07.2020 № 768-ІХ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», яким передбачено Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради України пропозиції стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор, до Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки.

На сферу освіти та наукову і науково-технічну діяльність пропонується спрямувати видатки за рахунок отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки та ліцензії на гральний автомат.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки обсяг надходжень до бюджету за видані ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей:

у 2021 році (затверджено) 7 443 420,0 тис. гривень,

у 2022 році                           1 028 970,0 тис. гривень,

у 2023 році                           1 052 370,0 тис. гривень,

у 2024 році                           1 063 170,0 тис. гривень.

Слід зазначити, що затверджені планові показники у 2021 році не виконуються. Станом на 01.09.2021 р. надходжень до бюджету від цієї діяльності не перевищує 1 000 000,0 тис гривень!

За інформацією Міністерства фінансів України прогнозна оцінка видатків фонду на підтримку освіти та науки складає близько 265 000,0 тис гривень.

2) До видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад (стаття 89) віднесено ліцеї (засновником яких є міська, селищна, сільська рада), початкові школи, гімназії.

У чинній редакції БКУ – ліцеї (засновником яких є міська рада з населенням більше 50 тисяч), початкові школи, гімназії.

3) Змінами до частини четвертої статті 1032 «Освітня субвенція» пропонується

«4. Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті.

Залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного періоду, вилучаються до державного бюджету.»

Заслухавши та обговоривши інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національної академії правових наук України, Асоціації міст України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України щодо проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, реєстр. № 6062 від 15.01.2021, поданого Кабінетом Міністрів України взяти до відома.

Відповідно до пункту першого частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України, реєстр. № 6062 від 15.01.2021, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.