Діяльність Комітету

08 вересня 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 08 вересня 2021 року

 

08 вересня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Воронов В.А., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Павленко Р.П.

Також у засіданні брали участь Міністр освіти і науки України Шкарлет С.М., генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Демська О.М., виконавчий директор Національного фонду досліджень Полоцька О.О., заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України Голубєв М.І., Голова Національного агентства із забезпечення якості освіти Квіт С.М., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Інформація про роботу Комітету з питань освіти, науки та інновацій за період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Заслухавши інформацію Голови Комітету – народного депутата України Бабака С.В. про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за п’яту сесію ІХ скликання, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення Інформацію про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за п’яту сесію ІХ скликання взяти до відома.

 

2. Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: “Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи”.

Заслухавши і обговоривши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака про проведення слухань у Комітеті на тему: “Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи”, які відбулися 24 червня 2021 року, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити Рекомендації слухань у Комітеті на тему: “Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи” (24 червня 2021 року).

Робочу групу з підготовки та проведення слухань у Комітеті, затверджену Рішенням Комітету від 25.05.2021 (Протокол № 67), перейменувати у Робочу групу з опрацювання проектів законодавчих актів щодо діяльності Національного фонду досліджень України та розширити її склад за пропозицією Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН України наступними фахівцями:

-

ВАСИЛЬЄВ

Георгій Степанович -

Заступник завідувача науково-дослідної частини Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”;

-

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ

Юрій Валентинович-

Доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

-

ДАНЬКО

Юрій Іванович -

Проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету;

-

ЄРМАЧЕНКО

Володимир Єгорович -

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

-

ШКУРАТОВ

Олексій Іванович -

Заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

Визначити, що склад зазначеної Робочої групи може бути змінений за поданням її голови або народних депутатів України – членів Комітету.

Робочій групі з опрацювання проектів законодавчих актів щодо діяльності Національного фонду досліджень України розглянути після надходження в установленому порядку до Комітету подані Урядом та іншими суб’єктами законодавчої ініціативи законопроекти з питань вдосконалення функціонування Національного фонду досліджень України та підготувати і подати Комітету пропозиції щодо їх розгляду Верховною Радою України.

 

3. Щодо стану розроблення Порядку присудження ступеня доктора філософії та змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

І. Щодо стану розробки Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

30 березня 2021 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності”, яким визначено, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) розробляє порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та подає його на схвалення до центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (далі – Порядок присудження ступеня доктора філософії) покликаний унормувати питання присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії відповідно до чинного законодавства та розпочати системну процедуру захисту докторів філософії в разових спеціалізованих вчених радах з урахуванням напрацьованих практик та результатів експерименту.

Упродовж квітня 2021 року Міністерство освіти і науки України разом з Національним агентством провело дві робочі наради з питання розробки проєкту Порядку, на яких дійшли згоди про початок проведення обговорення з громадськістю та експертизи.

За наданою інформацією, Національне агентство схвалило проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії на своєму засіданні 29 червня 2021 р., врахувавши численні пропозиції та зауваження, які надійшли в рамках громадського обговорення впродовж травня 2021 року від закладів вищої освіти, наукових установ та інших зацікавлених осіб. Окремо розглянуто і враховано зауваження Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Оголошення про громадське обговорення було опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки України і Національного агентства, звіт про враховані та відхилені пропозиції і зауваження (обсягом 464 сторінки) було оприлюднено на сайті Національного агентства в розділі «Наукові ступені». Подання Національного агентства “Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії” від 05.07.2021 р. № 503 було надіслано до Міністерства освіти і науки України (вхідний номер Міністерства освіти і науки України - № 569141).

Після отримання подання від Національного агентства, Міністерство освіти і науки України направило проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії на розгляд Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та отримало висновок цього органу впродовж місяця (лист Наукового комітету до Міністерства освіти і науки України від 06.08.2021 р. № 007-1-678).

Паралельно 11 серпня 2021 р. Міністерством освіти і науки України було організовано тристоронню зустріч представників Національного агентства і відповідальних працівників Міністерства освіти і науки України з керівництвом ДП “Інфоресурс” - розпорядником Єдиної державної бази з питань освіти. Отримані Національним агентством від Наукового комітету і від ДП “Інфоресурс” пропозиції стосовно вдосконалення проєкту Порядку присудження ступеня доктора філософії обговорювалися на засіданні Національного агентства 27 серпня 2021 року, й оновлена редакція проєкту була надіслана до Міністерства освіти і науки України 31.08.2021.

За інформацією Міністерства освіти і науки України, зазначений проєкт у стислі терміни буде опрацьований структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України та відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156), направлений на погодження до центральних органів виконавчої влади.

Згідно з інформацією Національного агентства, передбачене Законом України 1369-IX “Про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності” (від 30.03.2021 р.) програмне забезпечення, що уможливлює електронне сповіщення і централізоване оприлюднення Національним агентством інформації про утворення закладом вищої освіти разової спеціалізованої вченої ради, інформації про її склад, кваліфікацію її членів, дату і місце запланованого захисту, посилання на онлайн-трансляцію, було розроблено Національним агентством завчасно.

У цій системі також передбачено функцію “червоної кнопки” (зупинки правоможності разової ради через наказ Міністерства освіти і науки України). Вона двічі презентувалася Національним агентством відповідальним співробітникам Міністерства освіти і науки України (прототипна версія була представлена 21.04.2021 р., фінальна – 25.05.2021 р.), а також на засіданні Національного агентства 18.05.2021 р. Згадана система повністю готова до впровадження в експлуатацію, як тільки буде затверджено відповідний Порядок присудження ступеня доктора філософії.

Відповідно до перехідних і прикінцевих положень Закону 1369-IX “Про внесення змін до деяких Законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності” (від 30.03.2021 р.) новий Порядок присудження ступеня доктора філософії мав набрати чинності з 1 вересня 2021 року. Проте, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 608 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167”, якою затверджено “Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії”, дату набрання чинності Порядку присудження ступеня доктора філософії, розробленого Національним агентством, відстрочено до 01.01.2022 р.

ІІ. Щодо стану розробки змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

11 березня 2021 року у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відбулися слухання на тему “Рік акредитації освітніх програм за новою процедурою: підсумки, проблеми, перспективи”. Рекомендаціями слухань, затвердженими на засіданні Комітету з  питань освіти, науки та інновацій 7 квітня 2021 року (протокол № 63) (далі – Рекомендації), передбачено:

Міністерству освіти і науки України (п.4.1 Рекомендацій):

Внести зміни до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, спрямовані на уточнення параметрів проведення акредитаційної процедури та формування вартості процедури акредитації, врахування особливостей реалізації міждисциплінарних, узгоджених освітніх програм, освітніх програм, що передбачають застосування дуальної форми здобуття вищої освіти, а також врахування особливостей проведення акредитаційної процедури в дистанційній або змішаній формі в умовах пандемії COVID-19 (чи інших непередбачуваних обставин).

Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти (п.5.3 Рекомендацій):

Підготувати проєкт змін до “Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, з метою уточнення параметрів проведення акредитаційної процедури та формування вартості процедури акредитації, врахування особливостей реалізації міждисциплінарних, узгоджених програм, освітніх програм, що передбачають застосування дуальної форми здобуття вищої освіти, а також проведення акредитаційної процедури в дистанційній або змішаній формі в умовах пандемії COVID-19 (чи інших непередбачуваних обставин).

На виконання п.5.3 Рекомендацій  Національне агентство розробило зміни до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – Положення про акредитацію) та схвалило текст нової редакції Положення на своєму засіданні 27 квітня 2021р. 

Відповідне подання до Міністерства освіти і науки України з проханням розглянути цей документ і затвердити його наказом було надіслано в той же день із супровідним листом Національного агентства від 27.04.2021 р. № 296 і зареєстровано в Міністерстві освіти і науки України за вхідним номером №14348/0/1-21.

Підготовлений Національним агентством проєкт змін до Положення про акредитацію було розміщено на громадське обговорення на сайті Міністерства освіти і науки України, яке тривало з 30 квітня до 20 травня 2021 року.

Національне агентство розглянуло всі надіслані Міністерством освіти і науки України зауваження та пропозиції (обсягом 164 стор.) і на своєму засіданні 8 червня 2021 р. схвалило оновлену редакцію тексту. Відповідне подання Національного агентства до Міністерства освіти і науки України – лист № 441 “Про внесення змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (після громадського обговорення) – надіслано 10.06.2021 (вхідний номер Міністерства освіти і науки України – № 20390/0/1-21 від 11.06.2021).

У запропонованих змінах до Положення про акредитацію були враховані пропозиції закладів вищої освіти, Міністерства освіти і науки України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, спрямовані на усунення проблем і недоліків, виявлених за період проведення акредитаційних експертиз, обговорених на попередніх робочих нарадах і узагальнених під час комітетських слухань.

Зокрема, враховані зміни до законодавства про освіту, уточнені система та критерії оцінювання, додані положення, що врегульовують проведення дистанційних експертиз в період пандемічних обмежень.

Важливою складовою оновленого документа є запропоновані зміни до формування вартості акредитації, що уможливить суттєве зменшення витрат закладів вищої освіти на цю процедуру, а також забезпечить відповідність вимогам Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (№ 1774-VIII), згідно з яким розрахунок кошторису акредитаційної процедури повинен виходити не із суми мінімальної заробітної плати, а з суми прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 1 вересня 2021 року, проєкт змін до Положення про акредитацію опрацьовується в структурних підрозділах Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, департамент фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України 09 серпня 2021 року для завершення роботи над документом та надання вмотивованого висновку запросив надання фінансового обґрунтування (розрахунку) вартості послуг з акредитації освітніх програм, зазначених у проєкті змін до Положення про акредитацію. На виконання зазначеної вимоги Національним агентством було оперативно підготовлено обґрунтування розрахунків у Розділі VI “Фінансування акредитації” проєкту Положення про акредитацію і надіслано листом від 10.08.2021 р. № 579.

Після завершення погодження в структурних підрозділах Міністерства освіти і науки України проєкт змін до Положення про акредитацію буде направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади.

Відтермінування ухвалення змін до Положення про акредитацію призведе до зростання вартості акредитації у зв’язку із підвищенням з 1.12.2021 мінімальної заробітної плати, що призведе до збільшення загальної вартості однієї акредитаційної процедури до 67 070,10 грн. (без врахування витрат на можливий виїзд експертів до закладу вищої освіти) за одну освітню програму, 98 862,10 грн. – за дві програми однієї спеціальності та одного рівня вищої освіти (без врахування витрат на можливий виїзд експертів до закладу вищої освіти). Ці суми витрат викличуть суттєвий суспільний резонанс і однозначну негативну оцінку зі сторони закладів вищої освіти і наукових установ.

Беручи до уваги інформацію Міністра освіти і науки Шкарлета С.М. та голови Національного агентства із забезпечення якості освіти Квіта С.М. з порушених питань, а також враховуючи їх актуальність, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію Міністра освіти і науки Шкарлета С.М. та голови Національного агентства із забезпечення якості освіти Квіта С.М. щодо стану розроблення Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, взяти до відома.

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

Пришвидшити:

2.1. схвалення Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії та подання його на затвердження Кабінету Міністрів України;

2.2. затвердження проєкту змін до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

 

4. Про проведення Національною комісією зі стандартів державної мови іспитів на визначення рівнів володіння українською мовою як державною: робота автоматизованої системи іспитування, взаємодія її модулів, структура іспитів, зразки завдань письмової та усної частин тощо.

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” щодо здійснення контрольних функцій в частині практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів Комітет з питань освіти, науки та інновацій заслухав та обговорив інформацію Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської про проведення іспитів на визначення рівнів володіння українською мовою як державною, зокрема роботу автоматизованої системи іспитування, взаємодію її модулів, структуру іспитів, зразки завдань письмової та усної частин тощо.

Комітет відзначає, що відповідно до частини другої та третьої статті 7, частини другої та третьої статті 10 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, які передбачають проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою, а також Прикінцевих та перехідних положень цього Закону з 16 липня 2021 року розпочалося іспитування на рівень володіння українською мовою для осіб, що претендують на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування.

Враховуючи вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської про діяльність Національної комісії зі стандартів державної мови щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою відповідно до частини другої статті 48 Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної, взяти до відома.

 

5. Про внесення змін до п.1.1. Рішення Комітету “Про обрання членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій дев’ятого скликання” від 13 квітня 2020 року (протокол № 27).

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Комітету Сергія Бабака, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Враховуючи пропозиції народних депутатів України – членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій, внести зміни до п.1.1 Рішення Комітету “Про обрання членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій дев’ятого скликання” від 13 квітня 2020 року (протокол № 27), виклавши його в такій редакції:

1.1. Затвердити у складі підкомітетів таких народних депутатів України – членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій:

- підкомітет з питань раннього розвитку та дошкільної освіти у складі 6 осіб: Бабака Сергія Віталійовича, Воронова Володимира Анатолійовича, Гришину Юлію Миколаївну, Колебошина Сергія Валерійовича, Лис Олену Георгіївну, Піпу Наталію Романівну;

- підкомітет з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях у складі 9 осіб: Бабака Сергія Віталійовича, Воронова Володимира Анатолійовича, Гришину Юлію Миколаївну, Грищука Романа Павловича, Коваль Ольгу Володимирівну, Колебошина Сергія Валерійовича, Лис Олену Георгіївну, Лукашева Олександра Анатолійовича, Піпу Наталію Романівну;

- підкомітет з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти у складі 8 осіб: Бабака Сергія Віталійовича, Гришину Юлію Миколаївну, Грищука Романа Павловича, Коваль Ольгу Володимирівну, Колебошина Сергія Валерійовича, Колюха Валерія Вікторовича, Лис Олену Георгіївну, Піпу Наталію Романівну;

- підкомітет з питань вищої освіти у складі 10 осіб: Бабака Сергія Віталійовича, Гришину Юлію Миколаївну, Грищука Романа Павловича, Коваль Ольгу Володимирівну, Колебошина Сергія Валерійовича, Колюха Валерія Вікторовича, Лис Олену Георгіївну, Лукашева Олександра Анатолійовича, Павленка Ростислава Миколайовича, Піпу Наталію Романівну;

- підкомітет з питань науки та інновацій у складі 9 осіб: Бабака Сергія Віталійовича, Гришину Юлію Миколаївну, Грищука Романа Павловича, Кириленка Івана Григоровича, Коваль Ольгу Володимирівну, Колюха Валерія Вікторовича, Лукашева Олександра Анатолійовича, Павленка Ростислава Миколайовича, Піпу Наталію Романівну;

 - підкомітет з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти у складі 8 осіб: Бабака Сергія Віталійовича, Воронова Володимира Анатолійовича, Гришину Юлію Миколаївну, Грищука Романа Павловича, Кириленка Івана Григоровича, Коваль Ольгу Володимирівну, Колебошина Сергія Валерійовича, Піпу Наталію Романівну.

 

6. Проект Постанови про відзначення 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського (квітень 2022 року) (реєстр. № 5804 від 19.07.2021, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, С.Федина, І.Гузь та інші).

Метою проекту Постанови є забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення 140-річного ювілею В’ячеслава Липинського  на державному рівні.

У квітні 2022 року виповнюється 140 років із дня народження В’ячеслава Липинського – видатного українського історика, політолога, соціолога, державного та політичного діяча, публіциста, теоретика вітчизняного консерватизму, основоположника державницького напряму в українській історіографії та політології, однієї з важливих постатей суспільно-політичного життя України.

В’ячеслав Липинський народився 5 (17) квітня 1882 року у селі Затурці на Волині, у родинному маєтку польського шляхетського роду Липинських. Навчався у Житомирській, Луцькій та Київській гімназіях. Після проходження військової служби у Ризькому драгунському полку і навчання в Ягеллонському університеті у Кракові та Женевському університеті В. Липинський захопився українською історією. Своїми дослідженнями В. Липинський започатковує державницьку історичну школу. На той час в українській історіографії панувала народницька школа на чолі з Михайлом Грушевським, історики якої вважали суб’єктом історичного процесу народні маси, передусім селянство, і вельми негативно ставилися до діяльності держави та політичних еліт. Натомість В. Липинський першим з українських істориків наголосив на визначальній ролі провідної суспільної верстви (спочатку шляхти, а потім козацтва) у збереженні політичної традиції та ідентичності української спільноти.

Значним здобутком В. Липинського є також теорія модерної нації, яку він почав розробляти також чи не першим серед європейських філософів. В. Липинський вважав головною підставою належності людини до нації її почуття “територіального патріотизму” та солідарності з усіма постійними жителями своєї країни.

В’ячеслав Липинський одним з перших заговорив про необхідність здобуття українцями власної держави, ще перед Першою світовою війною, коли абсолютна більшість українських інтелектуалів і політиків вважала самостійництво “політичним божевіллям”. У 1911 році Липинський ініціював створення у Львові Українського інформаційного комітету для пропаганди в Західній Європі ідеї незалежності України, а наступного року підготував проект організації Союзу визволення України, наголошуючи, що його метою “є Україна не “російська” і не “австрійська”, а Україна вільна”.

З огляду на викладене, враховуючи значущість постаті В’ячеслава Липинського, виникає необхідність прийняття цієї Постанови.

Проектом Постанови пропонується урочисто відзначити на державному рівні 140-річчя від дня народження В’ячеслава Липинського. Крім цього, пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня прийняття Постанови утворити організаційний комітет із підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського;

у місячний строк із дня утворення організаційного комітету розробити та затвердити план заходів щодо відзначення на державному рівні 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського, передбачивши у проекті закону про Державний бюджет України на 2022 рік кошти на фінансове та матеріально-технічне забезпечення цих заходів.

Також у плані заходів щодо відзначення на державному рівні 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського пропонується передбачити:

розробку і запровадження екскурсійних маршрутів, пов’язаних із життям та творчістю В’ячеслава Липинського;

створення науково-популярного фільму про життя та діяльність В’ячеслава Липинського;

здійснення ремонтно-реставраційних робіт у Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського;

здійснення видання повного зібрання праць В’ячеслава Липинського.

Проектом Постанови також передбачено рекомендації низці міністерств, Національній академії наук України та іншим органам та установам здійснити необхідні заходи з відзначення 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського.

Реалізація цієї Постанови потребує виділення коштів в обсязі, який буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом України.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України “Про відзначення 140-річчя з дня народження В’ячеслава Липинського” (реєстр. № 5804 від 19.07.2021р., доопрацьований 09.08.2021р.), поданий народним депутатом України Констанкевич І.М. та іншими народними депутатами України, прийняти та основу та в цілому з урахуванням пропозицій Національної академії наук України.