Діяльність Комітету

14 липня 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 14 липня 2021 року

14 липня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у режимі відеоконференції. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Гришина Ю.М., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Грищук Р.П., Воронов В.А., Кириленко І.Г.

Також у засіданні брали участь заступник Міністра освіти і науки України Рогова В.Б., заступник Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С., директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів України Рожкова Л.О., Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Демська О.М., заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби Заболотний А.В., в.о. директора Департаменту – начальник відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення Міністерства освіти і науки України Ткаченко О.Л., керівник експертної групи з питань розвитку інновацій Міністерства освіти і науки України Таранов І.М., начальник управління з питань державного майна та підприємств Міністерства освіти і науки України Глушко Є.В., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236 від 20.10.2020, КМУ) (друге читання) додаткових пропозицій і поправок народних депутатів України – членів Комітету.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Комітету з питань освіти, науки та інновацій Валерія Колюха про додаткові пропозиції народних депутатів України – членів Комітету до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків”, який готується в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій до розгляду у другому читанні, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій В.В. Колюха взяти до відома та внести пропозиції народних депутатів України – членів Комітету до порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236 від 20.10.2020) і розглянути їх в установленому порядку під час підготовки зазначеного законопроекту до другого читання.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236 від 20.10.2020, КМУ) (друге читання).

На виконання Постанови Верховної Ради України від 17 лютого 2021 року № 1242-IX “Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув пропозиції та поправки суб’єктів права законодавчої ініціативи до зазначеного законопроекту (реєстр. № 4236 від 20.10.2020) (далі – законопроект) до другого читання і зазначає таке.

Згідно з пояснювальною запискою Кабінету Міністрів України метою прийняття законопроекту є підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних розробок).

Під час підготовки законопроекту до другого читання надійшло 134 пропозицій та поправок від 27 народних депутатів України, які були розглянуті в порівняльній таблиці до другого читання на засіданні робочої групи 05.07.2021, а також підкомітету з питань науки та інновацій Комітету 06.07.2021 та 12.07.2021 за участю представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, експертів та було прийнято рішення пропонувати Комітету відповідно до підтриманих пропозицій та поправок рекомендувати Верховній Раді України законопроект реєстр. № 4236 від 20.10.2020 за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому.

Заслухавши та обговоривши інформацію про друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236 від 20.10.2020), народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236 від 20.10.2020) за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому.

 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (реєстр. № 5641 від 09.06.2021, н.д.І.Верещук, Ю.Здебський, М.Безугла та інші).

Метою прийняття проекту Закону, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є «вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, підвищення якості підготовки військових фахівців».

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”. Зокрема, пропонується надати особливі повноваження державним органам, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та наукові установи (НУ), в частині управління цими закладами та установами, встановлення прав та обов’язків науково-педагогічних, наукових працівників, вимог до нормативів чисельності здобувачів освіти на одну посаду науково-педагогічного працівника у відповідних закладах освіти, особливостей відображення інформації про них в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, визначаються нові рівні військової освіти, а також узгоджуються норми зазначених законів зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.

Автори законопроекту звертають увагу, що зміни до Закону України “Про вищу освіту щодо надання особливих повноважень державним органам, до сфери управління яких належать зазначені заклади освіти, дозволять підвищити ефективність підготовки кадрів для потреб сил оборони.

Зміни до Закону України “Про освіту” передбачають внесення такої спеціалізованої освіти як професійна військова освіта, яка здобувається у неформальній освіті за освітніми програмами для вдосконалення професійного рівня військового фахівця і забезпечення виконання службових (бойових) функцій, встановлюють тактичний, оперативний та стратегічний рівні військової освіти з метою реалізації вимог положень ст. 15 Закону України “Про національну безпеку України” щодо визначення засад військової кадрової політики та підготовки кадрів для виконання заходів оборонного планування в силах оборони, спільних дій у міжвідомчих органах військового управління за процедурами планування і ухвалення військових рішень стандартів НATO, а також узгоджують норми зазначеного Закону зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.

Зміни до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” розширюють повноваження державних органів, до сфери управління яких належать військові наукові установи, що дозволить, на думку авторів законопроекту, підвищити ефективність наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, зокрема, шляхом розширення вимог до відбору та підготовки наукових кадрів вищої категорії, у тому числі й в ад’юнктурі та докторантурі, з подальшим комплектуванням посад наукових працівників найбільш досвідченими та підготовленими фахівцями.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Представництва НАТО в Україні, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (реєстр.№ 5641 від 09.06.2021), поданий народним депутатом України Верещук І.А. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

4. Проект Закону про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України (реєстр. № 5162 від 25.02.2021, КМУ).

Законопроектом пропонується не включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб суму доходу, отриманого платником податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

На 2021 рік за загальним фондом Державного бюджету передбачено видатки Міністерства освіти і науки України за бюджетною програмою 2202070 “Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту” в обсязі 500 000,0 тис. гривень.

Прийняття законопроекту дозволить заохотити одержувачів фінансової підтримки до участі у реалізації проектів, що здійснюватимуться за рахунок коштів, наданих Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Фінансово-економічне обґрунтування до законопроекту, яке вимагається відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України не надано.

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С., голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 30 червня 2021 року, а також експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України” (реєстр. № 5162 від 25.02.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

5. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками (реєстр. № 5385 від 15.04.2021, н.д.С.Литвиненко, А.Чорноморов, С.Чернявський, М.Шол та інші).

Авторами зазначається, що проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками” (реєстр. № 5385 від 15.04.2021) має за мету трансформацію права постійного користування землею у сучасні правові титули, які б надавали можливість більш ефективного використання земельних ресурсів.

Проектом Закону пропонується:

1. Виключення можливості набувати права постійного користування земельними ділянками для будь-яких осіб.

2. Встановлення наступного порядку переоформлення існуючих прав постійного користування на інші речові права:

- державні і комунальні підприємства, установи, організації автоматично, в силу закону набувають право оперативного управління, господарського відання на земельні ділянки, які перебували у них на праві постійного користування;

- фізичні особи та юридичні особи приватного права матимуть право переоформити право постійного користування на право оренди строком на 50 років, а також право викупу земельної ділянки із 30-річним розстроченням платежу.

3. Встановлення наступних умов розпорядження земельними ділянками суб’єктами права господарського відання, оперативного управління:

- відчуження, застава земельних ділянок здійснюється на земельних торгах, за погодженням з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить суб’єкт постійного користування;

- земельні ділянки, які використовуються на праві оперативного управління, а також земельні ділянки лісогосподарського призначення, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення не можуть бути відчужені, передані у заставу, на них не може бути звернене стягнення;

- земельні ділянки можуть бути відчужені або заставлені лише у разі, якщо таке право набуто за цивільно-правовими договорами, а не безоплатно від держави або територіальної громади;

- земельні ділянки не можуть бути предметом міни, дарування, інших форм відчуження, крім купівлі-продажу;

- земельні ділянки не можуть бути передані у користування за іншими договорами, ніж договір оренди землі (крім встановлення земельних сервітутів).

4. Надання права суб’єктам права господарського відання, оперативного управління передавати земельні ділянки в оренду на наступних умовах:

- строк оренди не повинен перевищувати 3 років (а щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення – не більше 7 років);

- передача в оренду здійснюється виключно через земельні торги (крім передачі земельної ділянки в оренду власнику розташованих на ній будівель, споруд);

- встановлення заборони на передачу земельних ділянок в оренду для будівництва, видобування корисних копалин, створення штучних водойм;

- встановлення заборони на передачу земельної ділянки в суборенду;

- відсутність у орендаря права на отримання від орендодавця відшкодування витрат на охорону та поліпшення земельної ділянки, а також переважного права на придбання земельної ділянки у власність.

5. Надання дозволу державним та комунальним підприємствам, установам, організаціям придбавати земельні ділянки за цивільно-правовими договорами.

6. Заборона державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам мати земельні ділянки на праві господарського відання (крім земель, необхідних для будівництва та обслуговування сільськогосподарської нерухомості та земель, які були одержані у постійне користування до набрання чинності законом).

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національної академії аграрних наук України, Національної академії мистецтв України, Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України “Украгроосвіта”, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками” (реєстр. № 5385 від 15.04.2021), поданий народним депутатом України Литвиненком С.А. та іншими народними депутатами України, за результатами його розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (щодо відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти) (реєстр. № 5365 від 12.04.2021, н.д.М.Заблоцький, В.Вагнєр, Т.Циба, Л.Білозір та інші).

У законопроекті пропонується виключити зі статті 22 Закону України “Про повну загальну середню освіту” норму, якою передбачено, що педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсіонного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Передбачається також виключення з Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про повну загальну середню освіту” норм, якими зобов’язано засновників та керівників закладів загальної середньої освіти припинити безстрокові трудові договори з керівниками та педагогічними працівниками таких закладів, які отримують пенсію за віком, з одночасним укладанням з ними трудових договорів строком на один рік.

Передбачено, що засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи, керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти до 1 червня 2021 року мають відновити (укласти) безстрокові трудові договори з керівниками та педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком, з якими вони були припинені за цих підстав.

Заначений проект розроблений з метою відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти шляхом скасування норм, що містять ознаки дискримінації (п. 2 Пояснювальної записки).

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис, враховуючи рішення підкомітету з питань з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Центрального Комітету Профспілки працівників освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України Про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (щодо відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти) (реєстр. № 5365 від 12.04.2021 р.), поданий народним депутатом України Заблоцьким М.Б. та іншими народними депутатами України повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону УкраїниПро повну загальну середню освіту” щодо відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти (реєстр. № 5365-1 від 23.04.2021, н.д.Н.Королевська, В.Мороз, Ю.Солод, В.Гнатенко, В.Кальцев).

Проект є альтернативним до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (щодо відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти)” (реєстр. № 5365 від 12.04.2021).

Варто зазначити, що положення альтернативного законопроєкту, які стосуються поновлення прав тих працівників, з якими були укладені строкові трудові договори, а також тих з них, які були звільнені у зв’язку з незгодою на продовження трудових відносин на умовах строкового трудового договору (зміни до статті 22, підпунктів 1, 2 пункту 3 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення» Закону України “Про повну загальну середню освіту”, пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” проекту) збігаються за змістом з відповідними положеннями основного проекту (реєстр. № 5335).

Відмінність альтернативного проекту від основного полягає в тому, що у проекті реєстр. № 5365-1 пропонується також доповнити частину 6 статті 24 Закону новим абзацом 3, згідно з яким “посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат”.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Олени Лис, враховуючи рішення підкомітету з питань з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Центрального Комітету Профспілки працівників освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (щодо відновлення конституційних прав працівників закладів загальної середньої освіти) (реєстр. № 5365-1 від 23.04.2021), поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

8. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5498 від 18.05.2021. н.д.С.Бабак, Р.Грищук, О.Коваль, Ю.Гришина, О.Лис та інші).

Законопроект розроблено на виконання норми частини 2 статті 47 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та створення умов для розвитку наукової та науково-технічної діяльності шляхом зменшення податкового навантаження на науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для здійснення ними наукових досліджень.

Нормами частини 2 статті 47 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, який набув чинності 01 січня 2016 року встановлено, що “Державні наукові установи та заклади вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів)”. Водночас, у “Прикінцевих та перехідних положеннях” Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” вказано, що частина 2 статті 47 вказаного Закону “набирає чинності з дня введення в дію змін до Податкового кодексу України”.

Проте відповідні зміни до Податкового кодексу України досі не були внесені.

Необхідність сплати податку на додану вартість із операцій по ввезенню сучасного наукового обладнання (більша частина якого виробляється за межами України у країнах ЄС та Північної Америки) є тягарем для українських державних наукових установ, які і без цього страждають від хронічного недофінансування.

Ухвалення пропонованого законопроекту дозволить матеріально підтримати державні наукові установи України, на 20% збільшивши їхню спроможність забезпечувати себе сучасними науковими приладами та іншим необхідним обладнанням.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Романа Грищука, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності” (реєстр. № 5498 від 18.05.2021), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

9. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5499 від 18.05.2021, н.д.С.Бабак, Р.Грищук, О.Коваль, Ю.Гришина, О.Лис та інші).

Метою прийняття проекту Закону, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є “виконання норми частини 2 статті 47 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та створення умов для розвитку наукової та науково-технічної діяльності шляхом зменшення фіскального навантаження на науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для здійснення ними наукових досліджень”.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 287 Митного кодексу України стосовно звільнення від ввізного мита наукових приладів, обладнання, спеціалізованих транспортних засобів (в тому числі науково-дослідних суден), запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).

Законопроект розроблено на виконання норми частини 2 статті 47 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та створення умов для розвитку наукової та науково-технічної діяльності шляхом зменшення податкового навантаження на науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для здійснення ними наукових досліджень.

Частиною 2 статті 47 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” встановлено, що “Державні наукові установи та заклади вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).”. Водночас вказана норма не може набути сили до внесення відповідної зміни до Митного кодексу України. Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” набув чинності 01 січня 2016 року, однак відповідні зміни до Митного кодексу України досі не внесені, що не дозволяє набрати чинності частині 2 статті 47 вказаного Закону.

Ухвалення законопроекту, на думку авторів, дозволить матеріально підтримати державні наукові установи України, на 5% збільшивши їхню спроможність забезпечувати себе сучасними науковими приладами та іншим необхідним обладнанням.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Романа Грищука, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності” (реєстр. № 5499 від 18.05.2021), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

10. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5500 від 18.05.2021, н.д.С.Бабак, Р.Грищук, Ю.Гришина, О.Коваль, О.Лис та інші).

Метою прийняття проекту Закону, як зазначено в пояснювальній записці до нього, “є сприяння розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні шляхом забезпечення можливості українським науково-дослідним установам закуповувати сучасне наукове обладнання, компоненти та реактиви до нього у повній відповідності до вимог конкретних наукових проектів, та брати участь у розробці інноваційного наукового обладнання шляхом співпраці із компаніями – виробниками високотехнологічного обладнання. Також метою законопроекту є створення умов для реалізації Україною зобов’язань згідно Договору про Антарктику та забезпечення проведення українських антарктичних експедицій та діяльності Української Антарктичної станції “Академік Вернадський” як важливого компоненту української наукової галузі…”.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо непоширення дії цього Закону на випадки, якщо предметом закупівлі є наукові прилади, обладнання, спеціалізовані транспортні засоби (в тому числі науково-дослідні судна), запасні частини і витратні матеріали до них, реактиви, зразки, наукова література в паперовому та електронному вигляді, що закуповуються державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності, а також товари, роботи і послуги, які необхідні для забезпечення проведення українських антарктичних експедицій та забезпечення діяльності української антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, голови підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Романа Грищука, враховуючи рішення підкомітету з питань науки та інновацій від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності” (реєстр. № 5500 від 18.05.2021), поданий народним депутатом України Бабаком С.В. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

11. Проект Закону про внесення змін до статті 54 Закону України “Про вищу освіту” щодо наукового ступеня доктора наук (реєстр. № 5404 від 19.04.2021, н.д.Л.Шпак, О.Лис, Л.Білозір, Г.Вацак).

Метою законопроекту є усунення правової невизначеності та ризику втрати права на доплату за науковий ступінь доктора наук, яке встановлено в частині другій статті 59 Закону України “Про вищу освіту”.

Законопроектом передбачається викладення у новій редакції статті 54 Закону України “Про вищу освіту” з метою усунення правової невизначеності та ризику втрати права на доплату за науковий ступінь доктора наук, яке встановлено в частині другій статті 59 Закону України “Про вищу освіту”.

Реалізація проекту акта дозволить усунути правову невизначеність та ризик втрати права на доплату за науковий ступінь доктора наук, яке встановлено в частині другій статті 59 Закону України “Про вищу освіту”.

Прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до статті 54 Закону України “Про вищу освіту” щодо наукового ступеня доктора наук не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Юлії Гришиної, враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 12 липня 2021 року, а також експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону “Про внесення змін до статті 54 Закону України “Про вищу освіту” щодо наукового ступеня доктора наук” (реєстр. № 5404 від 19.04.2021), поданий народним депутатом України Шпак Л.О. та іншими народними депутатами України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

12. Про затвердження пропозицій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до проекту Порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” та на виконання доручення Голови Верховної Ради України Д. Разумкова від 05 липня 2021 року за № 06/04-2021/219794, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити пропозиції Комітету до проекту Порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та надіслати їх до Апарату Верховної Ради України для узагальнення та підготовки зведених пропозицій на розгляд Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

 

13. Про затвердження плану роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період  шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України” та на виконання доручення Голови Верховної Ради України Д. Разумкова від 05 липня 2021 року за № 01/04-2021/220701, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення затвердити план роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період шостої сесії дев’ятого скликання з врахуванням пропозицій, висловлених народними депутатами України та подати до Апарату Верховної Ради України для узагальнення затверджений на засіданні Комітету план роботи на період шостої сесії дев’ятого скликання.

 

14. Про продовження роботи Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у міжсесійний період після закінчення чергової сесії до початку наступної шостої  сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення продовжити свою роботу у міжсесійний період після закінчення чергової сесії до початку наступної шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання з 26 липня 2021 року по 03 вересня 2021 року та про прийняте рішення Комітету інформувати Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова.

 

15. Різне:

15.1. Про можливе скорочення граничної чисельності працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

Заслухавши і обговоривши інформацію народного депутата України – секретаря Комітету Наталі Піпи як ініціатора розгляду питання про можливе скорочення граничної чисельності працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови, Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської, а також заступника Міністра освіти і науки України Любомири Мандзій, Комітет відзначає, що таке питання зумовлене розробленим Національним агентством України з питань державної служби проектом постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання скорочення граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”, який передбачає скорочення граничної чисельності працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови з 29 до 23 осіб (20% чисельності працівників).

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” частина друга та третя статті 7, а також частина друга та третя статті 10, які передбачають проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою, набирають чинності з 16 липня 2021 року, у зв’язку з цим суттєво зросте навантаження на працівників комісії. Відповідно скорочення чисельності працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови може призвести до зриву процесу.

За інформацією Національної комісії зі стандартів державної мови, орієнтовна кількість іспитів на рівень володіння державною мовою (для виконання службових обов’язків) буде складати:

- впродовж 2021 року (з 16 липня 2021 року) – 150 тисяч осіб.

- щорічно, починаючи з 2022 року – 200 тисяч осіб.

Частиною третьою статті 7 Закону визначено необхідність складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України. Орієнтована кількість іспитів для осіб, які мають намір набути громадянство України, буде складати впродовж 2021 року (з 16 липня 2021 року) – 7,5 – 10 тисяч осіб.

З огляду на це належне забезпечення організаційного, інформаційно-довідкового та іншого забезпечення діяльності Комісії потребує створення додаткових штатних одиниць (збільшення граничної чисельності штатних посад з 29 до 75 одиниць) і додаткові витрати із загального фонду Державного бюджету України для утримання та функціонування Комісії.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що запровадження безпрецедентного за форматом та масштабного за кількістю учасників іспиту є основою нової мовної політики, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію народного депутата України – члена Комітету Наталії Піпи, Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської, заступника Міністра освіти і науки України Любомири Мандзій про забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою відповідно до частини другої статті 48 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, взяти до відома та рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів з метою недопущення скорочення граничної чисельності працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної мови і розглянути питання збільшення граничної чисельності штатних посад Національної комісії зі стандартів державної мови з 29 до 75 одиниць та виділити додаткові кошти у розмірі 45 239,2 тисяч гривень (КЕКВ 2110 “Оплата праці”), нарахування на оплату праці у розмірі 9 952,61 тисяч гривень (КЕКВ 2120); а також збільшення коштів у 2022 році на відшкодування спеціально уповноваженим установам витрат за надання послуг з проведення іспиту у сумі 12 056,1 тисяч гривень (КЕКВ 2240 “Оплата послуг” (крім комунальних).

 

15.2. Про внесення змін до складу робочої групи для підготовки проекту Закону України «Про професійну освіту» в редакції Комітету з питань освіти, науки та інновацій (відповідно до частини другої статті 110 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”)

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення внести зміни до Рішення Комітету від 10 лютого 2021 року (протокол № 56) додавши до складу робочої групи з підготовки проекту Закону України “Про професійну освіту” представників Програми EUSkills, а саме:

Романа Горового, керівника компоненту з впровадження реформи професійно-технічної освіти на національному рівні;

Юлію Красноголов, радницю з питань впровадження реформи професійно-технічної освіти на національному рівні.