Діяльність Комітету

06 липня 2021, 12:00

Відбулося засідання об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та Комітету з питань освіти, науки та інновацій з розгляду питання про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук

06 липня 2021 року відбулося засідання об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі - об’єднана Конкурсна комісія) з розгляду питання щодо призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук.

У засіданні очно та онлайн взяли участь 56 членів об’єднаної Конкурсної комісії.

Засідання відкрив Голова об’єднаної Конкурсної комісії, Голова Комітету Сергій Бабак. Він наголосив на важливості підтримки молодих вчених, зокрема через надання іменних стипендій Верховної Ради України, які з минулого року суттєво зросли, як і конкурс на них.

На засіданні розглянуто 2 питання.

Питання 1. Щодо призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Питання доповів секретар об’єднаної Конкурсної комісії, головний консультант секретаріату Комітету Олег Левчук.

Доповідач, зокрема відзначив, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" та Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (затвердженої Рішенням Комітету від 03.12.2019 до протоколу № 13б) до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшло на конкурс на стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2021 рік 90 робіт претендентів.

Згідно із наведеною вище Постановою Верховною Радою України щорічно надається 30 стипендій для молодих учених – докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії.

Отже конкурс становив 3 особи на одну стипендію.

Розподіл подань наступний: від Міністерства освіти і науки України – 69 подань, від Національної академії наук України – 19 подань, від Національної академії аграрних наук України – 1 подання, від Національної академії педагогічних наук України – 1 подання.

Члени об’єднаної Конкурсної комісії – експерти з проведення технічної експертизи на відповідність робіт вимогам на своєму засіданні 03.11.2020 здійснили експертизу подань і прийняли відповідні рішення щодо кожної роботи.

Відповідно до подання експертів Рішенням Комітету від 04 листопада 2020 року (протокол № 47) з технічних причин через невідповідність вимогам до подань 10 робіт було знято з подальшого розгляду.

Список претендентів на призначення стипендій був опублікований в газеті «Голос України» від 17 листопада 2020 року, а також разом з резюме претендентів розміщений на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Експерти за галузями наук здійснили експертизу робіт, за результатами якої було сформовано рейтингову таблицю.

Членами об’єднаної Конкурсної комісії відбулося активне обговорення робіт, процедури відбору та висунення подань, відповідальності молодих вчених щодо належного оформлення подань на конкурс та звітування, можливих напрямів вдосконалення конкурсної процедури та представлення робіт. Особливу увагу приділили дискусії щодо оцінки подань науковців, які неодноразово були переможцями минулих років, або отримали підвищену стипендію минулого року. У зв’язку із особливостями вимог до конкурсів та відстрочення через карантинні обмеження термінів подання на конкурс роботи останніх не могли врахувати результатів виконання стипендіальної роботи у 2020 році і найчастіше повністю або частково повторювалися у поданні 2021 року, на що особливо звернули увагу експерти. Прийнято рішення врахувати це та підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до нормативних документів.

За результатами проведеного конкурсу, рейтингування та обговорення робіт об’єднана Конкурсна комісія затвердила перелік робіт, які рекомендуються на призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук, і зробила відповідне подання на Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Голова об’єднаної Конкурсної комісії Сергій БАБАК та секретар Олег Левчук подякували експертам за здійснену важливу та відповідальну роботу і висловили сподівання що молоді вчені - переможці конкурсу отримають вагому підтримку для реалізації своїх творчих ідей.

Питання 2. Різне. Про подання щодо призначення у 2022 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук.

Питання доповів секретар об’єднаної Конкурсної комісії, головний консультант секретаріату Комітету Олег Левчук.

Зокрема, було відзначено, що на конкурс робіт з призначення іменних стипендій Верховної Ради України у 2022 році представлено 97 робіт, з них 76 установ МОН України, 1 – МОН і НАН України, 17 – НАН України, 2 – Національної академії аграрних наук України, 1 – Національної академії правових наук України. Конкурс виявився найбільшим за всі роки існування стипендії і склав 3,23 роботи на одну стипендію. Всі подання підтримані технічними експертами, які відзначили покращення якості оформлення робіт, порівняно з попереднім роком, проте зауважили, що є ще окремі незначні претензії щодо належного підписання, завірення, нумерування та оформлення документів згідно з вимогами, але вони не вплинули на остаточне рішення щодо рекомендування їх до розгляду.

Тепер Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій можна буде публікувати перелік робіт в газеті «Голос України», а також розміщувати на сайті Комітету.

Інформацію було взято взяти до відома.

На завершення засідання була висловлена вдячність учасникам за приділений час та конструктивне обговорення питань, а експертам ще раз за проведену експертизу робіт.

За поданням об’єднаної Конкурсної комісії секретаріатом Комітету було сформовано відповідний проект Постанови Верховної Ради України, який було розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 07.07.2021. Народні депутати України - члени Комітету одностайно підтримали подання об’єднаної Конкурсної комісії щодо призначення у 2021 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук переможцям конкурсу та відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи внесли на розгляд Верховної Ради України подання на призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук переможцям конкурсу з відповідним проектом Постанови Верховної Ради України.

Проект Постанови про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук зареєстрований 07.07.2021 за номером 5740 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72446).