Діяльність Комітету

30 червня 2021, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 30 червня 2021 року

30 червня 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у режимі відеоконференції. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Гришина Ю.М., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Грищук Р.П., Павленко Р.П., Воронов В.А., Кириленко І.Г.

Також у засіданні брали участь Міністр освіти і науки України Шкарлет С.М., заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Вітренко А.О., заступник Міністра економіки України Глущенко С.В., начальник управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу Міністерства економіки України Крижановський М.М., заступник начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу - начальник відділу економіки соціальної сфери та державного нагляду у сфері страхування на випадок безробіття Міністерства економіки України Стельмах О.О., представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій були розглянуті питання:

 

1. Проект Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту (реєстр. № 5467 від 05.05.2021, КМУ).

За твердженням авторів законопроекту цим документом передбачається врегулювати особливості відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного та/або регіонального замовлення на підготовку здобувачів вищої, фахової передвищої, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, післядипломної освіти. Проектом Закону:

- встановлюється порядок формування державного замовлення у розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік та наступні за ним два роки та обсягів видатків загального фонду державного бюджету на зазначені цілі;

- встановлюється порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах у зв’язку із передачею фінансування з державного бюджету до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу та  визначається термінологія;

- визначається механізм спрямування бюджетних коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності на оплату послуг з підготовки здобувачів освіти з Державного бюджету України;

- запроваджується автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення (через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО)) між закладами освіти шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного балу.

- встановлюється норма, яка передбачає застосування конкурсних засад при розміщенні державного (регіонального) замовлення з урахуванням, зокрема пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Заслухавши та обговоривши інформацію Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, заступника Міністра економіки України Світлани Глущенко, начальника управління реалізації політики зайнятості та розвитку людського капіталу Міністерства економіки України Миколи Крижановського, голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, а також враховуючи спільне рішення підкомітетів з питань вищої і професійно-технічної та фахової передвищої освіти від 23 червня 2021 року та експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Національної академії правових наук України, Української асоціації районних та обласних рад, Закарпатської обласної ради, Рівненської обласної ради, Чернігівської обласної ради, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Національного агентства кваліфікацій, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати проект Закону України «Про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту», внесений Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, доручивши Комітету з питань освіти, науки та інновацій підготувати його до другого читання.

 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо здійснення закупівель закладами освіти та державними науковими установами за рахунок власних надходжень (реєстр. 5476 від 07.05.2021, н.д.С.Мінько, Д.Лубінець, А.Остапенко та ін.).

Даним законопроектом пропонується надання закладам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, державним науковим установам можливості здійснення видатків на придбання товарів, робіт та послуг за рахунок власних надходжень без необхідності дотримання процедур публічних закупівель (на відповідні закупівлі не буде поширюватися дія Закону України «Про публічні закупівлі»). Автори обґрунтовують відповідну потребу терміновістю придбання окремих товарів, робіт і послуг.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Ольги Коваль, а також враховуючи рішення підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти від 23 червня 2021 року та експертні висновки Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати проект Закону України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель закладами освіти та державними науковими установами за рахунок власних надходжень» (реєстр. № 5476 від 07.05.2021), поданий народним депутатом України Міньком С.А. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.