Діяльність Комітету

12 березня 2021, 15:45

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 12 березня 2021 року

    12 березня 2021 року відбулось засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Головував Голова Комітету Сергій Бабак. На засіданні були присутні всі народні депутати України – члени Комітету. Також участь взяли генеральний директор директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України Юлія Безвершенко та Генеральний директор директорату Європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки України Олександр Пижов.

Під час засідання було розглянуто такі питання:

 

1. Про порівняльну таблицю до другого читання до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном” (р. № 4486).

Після обговорення та розгляду поправок до порівняльної таблиці, народні депутати України – члени Комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном” (р. № 4486 від 10.12.2020),  за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. Таке рішення було прийнято одноголосно.

 

2. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (р. № 4236).

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України «Про наукові парки») пропонується: визначити правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, окреслити їх завдання та мету; надати право засновникам створювати наукові парки без погодження із центральними органами виконавчої влади; надати право науковим паркам самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх відповідним центральним органом виконавчої влади; встановити, що у разі виходу закладу вищої освіти та/або наукової установи, за участі яких було створено науковий парк, зі складу засновників, такий науковий парк підлягає ліквідації; надати можливість закладу вищої освіти та/або науковій установі-засновнику надавати приміщення для розміщення наукових парків на умовах орендної плати, як для бюджетних установ; надати можливість іноземним юридичним особам брати участь у формуванні статутного капіталу наукових парків у будь-якій формі; включити до переліку джерел фінансування наукового парку також і гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу. Відповідні уточнюючі зміни вносяться також до законів України «Про інноваційну діяльність» та «Про оренду державного та комунального майна».

Після тривалого обговорення питання, народними депутатами України – членами Комітету було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків” (реєстр. № 4236 від 20.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

3. Про розгляд на засіданні Комітету 17 березня 2021 року питання про зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти у 2021 році: формат проведення.

Було заслухано інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина та прийнято рішення підтримати його пропозицію розглянути на засіданні Комітету 17 березня 2021 року питання про зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти у 2021 році: формат проведення.