Діяльність Комітету

16 лютого 2021, 12:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 16 лютого 2021 року

 

16 лютого 2021 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Коваль О.В., Колюх В.В., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Кириленко І.Г., Воронов В.А.

Також у засіданні брали участь т.в.о. Державного секретаря, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України Криштоф С.Д., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Моркляник Б.В., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Єременко О.В., заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Назаров І.В., керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Винницький М.І.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

 

1. Про проект Закону України «Про внесення зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук» (реєстр. № 4667 від 28.01.2021, н.д.Л.Шпак, Л.Білозір, І.Крулько та інші).

Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття вказаного законопроекту є захист права молодих учених на завершення процесу підготовки кандидатів та докторів наук, що здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами, започаткованого до 1 вересня 2016 року.

Така позиція авторів законопроекту базується на основі спільного рішення від 25 січня 2021 року рад молодих вчених НАН України, МОН України та галузевих національних академій наук України щодо присудження наукових ступенів, яке прийняте у зв’язку із завершенням перехідного періоду, впродовж якого чинні нормативні акти, які регламентують цей процес. Натомість відсутні комплексні зміни, які б забезпечили оновлення нормативних актів щодо присудження наукових ступенів.

Законопроектом передбачається внести зміни до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV “Перехідні та прикінцеві положення” Закону України “Про вищу освіту” у частині визначення 31 грудня 2021 року датою завершення перехідного періоду, впродовж якого є можливим присудження наукових ступенів кандидата або доктора наук згідно з Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року.

Авторами законопроекту визначено, що реалізація його положень не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Заслухавши інформацію ініціаторів законопроекту та обговоривши це питання, враховуючи рішення спільного засідання підкомітету з питань вищої освіти та підкомітету з питань науки та інновацій 15.02.2021 року, а також враховуючи експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про внесення зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук (реєстр. № 4667 від 28.01.2021), внесений народними депутатами України Шпак Л.О., Білозір Л.М., Крульком І.І. та іншими народними депутатами України, до порядку денного сесії Верховної Ради України.

2. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук” (реєстр. № 4667 від 28.01.2021), внесений народними депутатами України Шпак Л.О., Білозір Л.М., Крульком І.І. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

 

2. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів» (реєстр. № 4667-1 від 15.02.2021, н.д.С.Бабак, О.Коваль, Ю.Гришина та інші).

Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття альтернативного до проекту Закону про внесення зміни до підпункту 7 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження строку завершення підготовки кандидатів та докторів наук (реєстр. № 4667 від 28.01.2021, н.д. Шпак Л.О., Білозір Л.М., Крулько І.І. та інші) законопроекту є упорядкування рівнів освіти. Основними завданнями визначено правове регламентування атестації здобувачів вищої освіти; процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Законопроектом пропонується внести комплексні зміни до законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про фахову передвищу освіту”, які спрямовані на удосконалення процесу атестації здобувачів вищої освіти, розмежування та законодавче закріплення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та інших органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, уточнення повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, унормування процедури присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Авторами законопроекту визначено, що реалізація його положень не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Заслухавши інформацію ініціаторів законопроекту та обговоривши це питання, враховуючи рішення спільного засідання підкомітету з питань вищої освіти та підкомітету з питань науки та інновацій 15.02.2021 року, а також враховуючи експертні висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1 від 15.02.2021), внесений народними депутатами України Бабаком С.В., Коваль О.В., Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України, до порядку денного сесії Верховної Ради України.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1 від 15.02.2021), внесений народними депутатами України Бабаком С.В., Коваль О.В., Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання, скоротивши строк подання зауважень та пропозицій до нього наполовину.