Діяльність Комітету

02 грудня 2020, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 02 грудня 2020 року

02 грудня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Воронов В.А.

Також у засіданні брали участь т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлет С.М., заступник Міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар України Ляшко В.К., заступник директора Департаменту орендних відносин та розпорядження державним майном-начальник Управління методології орендних відносин Фонду державного майна України Шевченко Н.В., начальник третього відділу Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України Ткаченко Я.О., в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Бойко В.І., голова Громадської ради Міністерства освіти і науки України з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями Решетніков Ю.Є., секретар Асоціації закладів приватної освіти Барматова І.В.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

 

1. Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році: формат проведення.

У порядку здійснення контрольних функцій відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на своєму засіданні заслухали і обговорили інформацію т.в.о. Міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета, заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України В.К. Ляшка та в.о. Директора Українського центру оцінювання якості освіти В.І. Бойка щодо формату проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році та одностайно прийняли рішення Інформацію т.в.о. Міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета, заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України В.К. Ляшка

стосовно показників рівня та динаміки захворюваності, а також прогнозних показників станом на лютий-квітень 2021 року, що дозволить встановити відповідний формат проведення ЗНО, а також інформацію в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти В.І. Бойка стосовно прогнозованих показників щодо зміни кількості осіб, які візьмуть участь у тестуваннях, загальної кількості тестувань, та розрахунок додаткових витрат, яких потребуватиме відповідний формат проведення ЗНО, взяти до відома і повторно заслухати вищезазначене питання на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в березні 2021 року.

 

2. Про затвердження пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно”.

Комітет, заслухавши і обговоривши інформацію народного депутата України - секретаря Комітету Н. Піпи за результатами роботи робочої групи Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо впорядкування питання оренди державного та комунального майна закладами освіти в контексті затвердження нової Методики розрахунку орендної плати від 25 листопада 2020 року, в якій взяли участь народні депутати України – члени Комітету, представники Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Міністерства освіти і науки України, Асоціації приватних закладів України, Громадської ради Міністерства освіти і науки України з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями, відзначає наступне.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглядав питання “Про звернення Комітету з питань освіти, науки та інновацій до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін в Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786”, на своєму засіданні 12 травня 2020 року (протокол № 28).

Повторний розгляд зазначеного питання зумовлений зверненнями до Комітету Асоціації приватних закладів освіти України та Громадської ради Міністерства освіти і науки України з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями щодо проекту Методики розрахунку орендної плати, розробленої Фондом державного майна України та необхідністю приведення зазначеного документа у відповідність до законодавства України.

Комітет відзначає, що Фонд державного майна України на виконання частини другої статті 17 та пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» розробив проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” (далі – Постанова), якою передбачено встановлення диференційованих орендних ставок для закладів освіти залежно від форми власності та джерела фінансування такого закладу, зокрема:

державним закладам освіти, що утримуються за рахунок державного бюджету – 1 грн/рік;

приватним закладам освіти, які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері – 5 відсотків;

приватним закладам освіти, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензованих послуг – 1 відсоток;

державним закладам освіти, що частково фінансуються з державного бюджету та комунальним закладам освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері – 3 відсотки.

Комітет звертає увагу на можливі ризики ухвалення вищезазначених змін до Постанови, зокрема:

1.              Банкрутство і закриття більшості приватних закладів загальної середньої освіти, які орендують державне та комунальне майно, оскільки визначені в Постанові орендні ставки не враховують економічну спроможність провадити освітню діяльність в орендованих державних або комунальних будівлях (приміщеннях) (поріг рентабельності) приватних закладів загальної середньої освіти.

2.              Проект Постанови містить некоректну термінологію, яка не відповідає Закону України “Про освіту”. Зокрема, відповідно до освітнього законодавства ліцензується “провадження освітньої діяльності”, а не “надання освітніх послуг”; в системі освіти діють суб’єкти освітньої діяльності, а не суб’єкти підприємницької діяльності. Комітет звертає увагу на те, що термін “суб’єкт підприємницької діяльності” є значно вужчим за змістом, адже передбачає суб’єктів господарювання, які діють з метою отримання прибутку. Значна частина як приватних закладів освіти, так й інших суб’єктів освітньої діяльності діють без мети отримання прибутку і внесені  до Реєстру неприбуткових організацій.

3.              Орендні ставки, зазначені у проекті Постанови, визначені без врахування постійного зростання орендної плати відповідно до зростання ринкової вартості приміщення.

4. Проект Постанови не враховує відсутність ліцензійних умов провадження освітньої діяльності для закладів позашкільної освіти.

5. Комітет також звертає увагу на недостатню обґрунтованість аргументації Фонду державного майна в Протоколі узгодження позицій щодо проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” щодо зауваження Міністерства фінансів України стосовно встановлення різних ставок оренди для закладів освіти, що порушує норми пункту 5 статті 80 Закону України “Про освіту”.

6. У вищезазначеному Протоколі Фонд державного майна посилається на позицію Антимонопольного Комітету України, який вважає, що встановлення річної плати за оренду державного нерухомого майна для розміщення закладів освіти всіх форм власності в розмірі 1 грн. може призвести до спотворення та/або обмеження умов конкуренції у розумінні законодавства України про захист економічної конкуренції між тими закладами освіти, що орендують нерухоме майно недержавної власності та закладами освіти, що орендують державне нерухоме майно.

Комітет зазначає, що відповідно до частини сьомої статті 22 Закону України “Про освіту” заклади освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства. Також відповідно до частини першої статті 63 Закону України “Про освіту” до повноважень Кабінету Міністрів України належить забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти всіх форм власності; пункт п’ятий статті 80 визначає, що “заклади освіти всіх форм власності, зареєстровані у встановленому законом порядку, мають рівні умови користування нерухомим майном державної або комунальної власності, що передається в оренду”. У статті другій Закону України “Про оренду державного та комунального майна” зазначено, що закони України можуть встановлювати галузеві особливості оренди державного та комунального майна.

Враховуючи вищезазначені норми чинного законодавства, Комітет пропонує внести зміни до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно”, розробленого Фондом державного майна України, які б забезпечили рівність умов оплати для закладів освіти усіх форм власності за оренду нерухомого майна.

Враховуючи викладене, результати обговорення робочої групи Комітету з питань освіти, науки та інновацій щодо впорядкування питання оренди державного та комунального майна закладами освіти в контексті затвердження нової Методики розрахунку орендної плати від 25 листопада 2020 року, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію Голови Комітету С.В. Бабака, народного депутата України – члена Комітету Н.Р. Піпи, т.в.о. Міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета, заступника директора Департаменту орендних відносин та розпорядження державним майном-начальник Управління методології орендних відносин Фонду державного майна України Н.В. Шевченко та начальника третього відділу Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України Я.О. Ткаченко стосовно пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно” взяти до відома.

2. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією внести вищезазначені у Преамбулі Рішення зміни до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно”.

 

3. Різне.

Під час засідання народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій:

1.              Обговорили фінансування галузі освіти в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (реєстр. № 4000 від 14.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України до другого читання. Члени Комітету одностайно прийняли рішення направити пропозиції та правки до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо належного фінансування галузі в наступному році.

2.              Заслухали інформацію Голови Комітету Сергія Бабака «Про клопотання щодо присвоєння Президентом України почесного звання “Заслужений працівник освіти України” головному консультанту секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Гарбузі Світлані Анатоліївні». Народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення підтримати вищезазначене клопотання.

3.              Заслухали пропозиції народного депутата України – голови підкомітету з питань науки та інновацій Колюха В.В. про розгляд звернення трудового колективу Університету Державної фіскальної служби України стосовно його реорганізації шляхом злиття з ДННУ “Академія фінансового управління”. Було прийнято рішення направити звернення до Кабінету Міністрів України для розгляду в установленому законодавством порядку.