Діяльність Комітету

02 грудня 2020, 17:39

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вітає переможців конкурсів на Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік

Сьогодні Верховна Рада України прийняла проекти постанов за реєстраційними номерами 4359 та 4425, якими присуджено Премію Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій вітає переможців конкурсів та бажає всім міцного здоров’я, щастя та успіхів у подальшій діяльності.

Крім того, Верховна Рада України прийняла ще дві постанови за реєстраційними номерами 4379 та 4424, якими внесла зміни до постанов Верховної Влади України, які регламентують вручення зазначених вище премій та стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук. Цими постановами, зокрема збільшено розмір Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, а також збільшено вік молодих вчених відповідно до Закону України від 3 вересня 2020 року № 870-IX "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень". Так, молодий вчений – це вчений до 35 років включно, якщо він має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або до 40 років включно, якщо має науковий ступінь доктора наук.

Постанови також передбачають внесення уточнень та коректив до процедури відбору і нагородження переможців конкурсів, які, зокрема, спричинені карантинними обмеженнями.