Діяльність Комітету

16 листопада 2020, 15:00

16 листопада 2020 року відбулося засідання об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

 

У засіданні взяли участь 55 членів об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі - об’єднана Конкурсна комісія) (участь дистанційна).

 

На засіданні розглянуто 2 питання.

 

Питання 1. Про подання щодо присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.

Питання доповів голова об’єднаної Конкурсної комісії Сергій БАБАК.

Доповідач, зокрема, відзначив, що згідно з Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 року «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» щороку, починаючи з 2008 року, встановлювалося 20 таких премій розміром 20 тисяч гривень кожна.

05 лютого 2019 року Верховна Рада України прийняла Постанову№ 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим», якою заснувала 30 премій Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія), розмір кожної з них становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" утворені нові комітети Верховної Ради України дев’ятого скликання і питання науки та науково-технічної діяльності віднесено до предмета відання Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

У зв’язку з цим Комітетом з питань освіти, науки та інновацій було підготовлено і в установленому порядку прийнято Постанову Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України» від 29 жовтня 2019 року № 241-IX. Після цього було прийнято Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та порядку їх розгляду, затверджено персональний склад Конкурсної комісії.

Разом з тим, на роботу експертів у цьому році суттєво вплинули карантинні заходи. Через те Комітет дещо змінив умови роботи експертів та розширив їх склад.

Крім того, Верховна Рада України 3 вересня 2020 року прийняла Закон України № 870-IX "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень", яким, зокрема, уточняється визначення поняття "молодий вчений".

З метою забезпечення виконання вимог вказаного Закону та враховуючи необхідність внесення коректив до процедури відбору і нагородження переможців конкурсів, які спричинені карантинними обмеженнями, представниками об’єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук розроблено проект відповідних змін, які будуть розглядатися в Комітеті 18 листопада цього року.

З особливостями цьогорічного конкурсу ознайомив учасників засідання секретар об’єднаної Конкурсної комісії Олег Левчук.

Зокрема було наголошено, що колектив претендентів на присудження однієї Премії відповідно до вимог складає від 1-го до 4-х осіб.

Висунення кандидатур на присудження Премії проводиться вченими радами. Відповідні пропозиції розглядаються центральними органами виконавчої влади або президіями національних академій наук України і подаються до Комітету.

Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на присудження Премій та їх працями відповідна інформація була опублікована в газеті «Голос України» за 30.11.2019 та на сайті Комітету. Також на сайті Комітету було розміщено резюме подань претендентів.

На здобуття Премії Верховної Ради для молодих учених за 2019 рік висунуто 103 роботи 182-ма молодими вченими. Конкурс склав понад 3 особи на одну Премію.

Експертами за науковими напрямами – членами Конкурсної комісії було проведено експертну оцінку представлених робіт. Результати експертизи відрейтинговані.

Технічні експерти та експерти за галузями наук здійснили експертизу робіт. Відповідні висновки були частково представлені на попередньому засіданні об’єднаної Конкурсної комісії.

/documents/pr_scient/nomin_p/75576.html

Після цього членами об’єднаної Конкурсної комісії відбулося активне обговорення процедури відбору та висунення робіт, відповідальності молодих вчених щодо належного оформлення подань на конкурс, можливих напрямів вдосконалення конкурсної процедури та представлення робіт за галузями наук.

За результатами проведеного конкурсу, рейтингування та обговорення робіт об’єднана Конкурсна комісія затвердила перелік робіт – переможців конкурсу на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік, які рекомендуються об’єднаною Конкурсною комісією на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Голові та секретарю об’єднаної Конкурсної комісії доручено оформити відповідне подання на Комітет.

/documents/pr_scient/nomin_p/75577.html

Голова об’єднаної Конкурсної комісії Сергій БАБАК та секретар Олег Левчук подякували експертам за здійснену важливу та відповідальну роботу і висловили сподівання що молоді вчені – переможці конкурсу отримають вагому підтримку для реалізації своїх творчих ідей.

 

Питання 2. Різне. Про подання щодо призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук.

Питання доповів секретар об’єднаної Конкурсної комісії Олег Левчук.

Зокрема, було відзначено, що на конкурс робіт з призначення іменних стипендій Верховної Ради України у 2021 році представлено 90 робіт. Через пандемію терміни подачі робіт відкладалися і до Комітету вони надійшли тільки в жовтні. Тому експертизи потрібно провести досить швидко.

За Рішенням Комітету було розглянуло подання технічних експертів і 9 робіт знято з розгляду через перевищення віку претендентів, ще одна робота була подана від Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України і її об’єднали.

Таким чином на розгляді Комітету залишилось 80 робіт.

Список претендентів на призначення стипендій був направлений до газети «Голос України» і найближчими днями буде опублікований та виставлений на сайті Комітету.

Інформацію було взято взяти до відома.

На завершення голова об’єднаної Конкурсної комісії Сергій БАБАК подякував учасникам засідання за приділений час для розгляду цих питань, експертам ще раз за плідну роботу і побажав всім міцного здоров’я, успіхів та творчого натхнення.