Діяльність Комітету

30 вересня 2020, 14:35

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 30 вересня 2020 року

30 вересня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Лис О.Г., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Воронов В.А.

Також у засіданні брали участь народний депутат України Мазурашу Г.Г., заступник Міністра освіти і науки України Вітренко А.О.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 44 Закону України “Про вищу освіту” (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти окремих категорій осіб) (реєстр. № 3880 від 17.07.2020, н.д.Р.Павленко, М.Княжицький, І.Геращенко, М.Іонова та інші).

Законопроектом запропоновано зміни, які стосуються уточнення можливостей для вступу та підготовки до вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення.

Зокрема, цим актом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для зазначеної категорії вступників до усіх закладів вищої освіти з урахуванням таких умов:

- такі вступники повинні мати документ про повну загальну середню освіту встановленого Українською державою зразка;

- їм на момент початку проведення конкурсу щодо вступу до закладів вищої освіти не виповнилося 25 років.

Вищезазначені квоти для таких осіб не поширюються на їх вступ до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також на освітні програми в галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону.

Діти учасників бойових дій, загиблих y ході Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, можуть також вступати або за результатами ЗНО, або за результатами конкурсу.

Законопроектом також передбачено, що видатки на фінансування квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ), визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України. Зазначені видатки не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.

Відповідно до пункту 2 Пояснювальної записки метою законопроекту є законодавче врегулювання окремих питань вступу до закладів вищої освіти у частині особливостей прийому вступників з тимчасово окупованої території та території населених пунктів на лінії зіткнення, зокрема задля унеможливлення зловживання правами на пільгові умови вступу до закладів вищої освіти з боку окремих категорій осіб.

Заслухавши народного депутата України, члена Комітету з питань освіти, науки та інновацій Павленка Р.М., голову підкомітету з питань вищої освіти Гришину Ю.М., заступника Міністра освіти і науки України Вітренко А.О., враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти від 28 вересня 2020 року, а також, беручи до уваги висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, Профспілки працівників освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти окремих категорій осіб)» (реєстр. № 3880 від 17.07.2020), поданий народними депутатами України Павленком Р.М., Княжицьким М.Л., Геращенко І.В., Іоновою М.М., Климпуш-Цинцадзе І.О. та іншими, повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (реєстр. № 3916 від 22.07.2020, н.д.Г.Мазурашу, О.Лис).

Комітет з питань освіти, науки та інновацій за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (реєстр. № 3916 від 22.07.2020), поданий народними депутатами України Мазурашу Г.Г., Лис О.Г., та зазначає, що головним з розгляду цього законопроекту визначений Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Відповідно до Пояснювальної записки законопроекту, його метою “є посилення охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства на законодавчому рівні”.

Законопроектом вносяться зміни до низки кодексів України та законів у частині заборони пропаганди гомосексуалізму та трансгендеризму, а також пропонується заміна або вилучення термінів “сексуальна орієнтація”, “гендерна ідентичність”, “гендерна-правова експертиза” тощо. Зокрема, законопроект пропонує зміни до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Закону України “Про вищу освіту”, якими:

- заборонити пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму під час освітнього процесу (зміни до статті 6 Закону України “Про освіту”);

- запровадити принцип “недопущення дискримінації за ознакою статі” (зміни до статті 19 Закону України “Про вищу освіту”);

- замінити термін “гендерний баланс” на термін “баланс осіб різної статі” (зміни до статті 19 Закону України “Про вищу освіту”); “гендерна рівність” на “рівність прав та можливостей жінок і чоловіків” (зміни до статті 66 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”).

Заслухавши народного депутата України Мазураша Г.Г., голову підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г., голову підкомітету з питань вищої освіти Гришину Ю.М., провівши обговорення та беручи до уваги висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій рішення не прийняли, розгляд поданого законопроекту відкладено.

 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України “Про вищу освіту” (щодо імплементації норм Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та рекомендацій Венеційської комісії) (реєстр. № 3685 від 18.06.2020, н.д.О.Волошин).

У законопроекті пропонується внести зміни до ст. 48 Закону України “Про вищу освіту”, якими, згідно з пояснювальною запискою, привести зазначену статтю у відповідність із нормами статті 10 Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та рекомендаціями Венеційської комісії від 8-9 грудня 2017 року, що стосуються мови вищої освіти, а також посилити державні гарантії кожному громадянинові України на здобуття вищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах вищої освіти.

Завданням законопроекту є законодавче врегулювання питань застосування мов в освітньому процесі в закладах вищої освіти з урахуванням інтересів громадян України, котрі належать до корінних народів та національних меншин, іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, котрі потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, котрі перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб (п. 2 пояснювальної записки).

Змінами до статті 48 Закону України “Про вищу освіту”, зокрема, передбачається встановити:

- державні гарантії та забезпечення права на навчання, поряд із державною мовою, мовами корінних народів або національних меншин у державних і комунальних закладах вищої освіти. Таке право реалізується шляхом створення окремих груп з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини України поряд із державною мовою.

- обов’язковість вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови;

- можливість викладання однієї, кількох або усіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів мовою корінного народу або національної меншини України, однією з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй, однією з офіційних мов Європейського Союзу за умови, що усі здобувачі вищої освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють цією мовою;

- можливість створення окремих груп або розроблення індивідуальних навчальних планів, що передбачають навчання іноземною мовою, для навчання іноземців, осіб без громадянства, котрі постійно проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, котрі потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, котрі перебувають в Україні на законних підставах, та здобувають вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб. При цьому заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни;

- заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.

Заслухавши голову підкомітету з питань вищої освіти Гришину Ю.М., враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 28 вересня 2020 року, провівши обговорення та беручи до уваги висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до статті 48 Закону України «Про вищу освіту» (щодо імплементації норм Конституції України, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та рекомендацій Венеційської комісії)» (реєстр. № 3685 від 18.06.2020), поданий народним депутатом України Волошиним О.А., за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) (реєстр. № 3862 від 16.07.2020, н.д. С.Штепа).

Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до статті 32 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” в частині покладання на місцеві державні адміністрації здійснення плати за комунальні послуги та квартирну плату за житлове приміщення, закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, до досягнення ними повноліття.

Крім того, законопроектом шляхом внесення змін до статті 391 вищезазначеного Закону України передбачається запровадити прийом на навчання до державних і комунальних закладів освіти усіх рівнів поза конкурсом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Заслухавши голову підкомітету з питань вищої освіти Гришину Ю.М., враховуючи рішення підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 28 вересня 2020 року, провівши обговорення та беручи до уваги експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)» (реєстр. № 3862 від 16.07.2020), поданий народним депутатом України Штепою С.С. повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання;

Рішення Комітету направити до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, який визначено головним з підготовки проекту закону на розгляд Верховної Ради України.

 

5. Про затвердження Плану заходів з підготовки та проведення слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій “Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи(11 листопада 2020 року).

Заслухавши і обговоривши питання стану вищої юридичної освіти в Україні, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Затвердити План заходів із підготовки та проведення 11 листопада 2020 року слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи» (додаток).

2. Забезпечити діяльність Робочої групи з підготовки комітетських слухань «Реформування вищої юридичної освіти: проблеми і перспективи», створеної Рішенням підкомітету з питань вищої освіти  Комітету з питань освіти, науки та інновацій 08 квітня 2020 р.