Діяльність Комітету

29 вересня 2020, 16:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 29 вересня 2020 року

29 вересня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Лис О.Г., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Воронов В.А.

Також у засіданні брали участь т.в.о. Міністра освіти і науки України Шкарлет С.М., заступник Міністра освіти і науки України Даниленко С.В., заступник Міністра фінансів України Єрмоличев Р.В., президент Національної академії аграрних наук України Гадзало Я.М., президент Національної академії педагогічних наук України Кремень В.Г., президент Національної академії медичних наук України Цимбалюк В.І., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, головний учений секретар Національної академії медичних наук України Міхньов В.А., в.о. президента Національної академії мистецтв України, перший віце-президент Національної академії мистецтв України Яковлєв М.І., головний учений секретар Національної академії наук України Богданов В.Л., директор Національного центру “Мала академія наук України” Лісовий О.В., голова Національного фонду досліджень Яценко Л.П., директор Національного антарктичного наукового центру Дикий Є.О., кореспондент газети «Голос України» Луканська Г.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

 

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 14.09.2020, КМУ).

Заслухавши інформацію представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України щодо прогнозних показників фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2021 році, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій відзначає.

Відповідно до оцінок Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (станом на кінець липня 2020 року), економічна ситуація в країні до кінця 2020 року матиме характер стриманого відновлення з урахуванням реалізації заходів Уряду для забезпечення найбільш оптимального повернення економіки до позитивних тенденцій та продовження активного реформування. Зниження темпів реального ВВП за підсумками року очікується на рівні не більше -4,8%. По мірі зняття обмежень економіка буде поступово відновлюватися на тлі стимулюючих заходів фіскальної політики та дій Уряду, спрямованих на подолання наслідків епідемії COVID-19.

Одним з головних припущень базового сценарію прогнозу є завершення світової пандемії COVID-19 у 2020 році та відновлення позитивного тренду розвитку економіки.

Зокрема, на 2021 рік прогнозується:

зростання ВВП на рівні 4,6 %;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3 %;

збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1 %;

рівень безробіття – 9,2 %;

зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9 %.

Заплановані видатки Державного бюджету України на 2021 рік у сумі 1.330.981.542,9 тис. гривень проти 1.269.307.100,3 тис. гривень у 2020 році (збільшено на 61.674.442,6 тис. гривень, або на 4,8%), у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.194.910.920,6 тис. гривень проти 1.137.962.386,1 тис. гривень у 2020 році (збільшено на 56.948.534,5 тис. гривень, або на 5%) та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 136.070.622,3 тис. гривень проти 131.344.714,2 тис. гривень у 2020 році (збільшено на 4.725.908,1 тис. гривень, або на 3,6%).

Законопроектом передбачено граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 270.354.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 245.410.082,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 24.943.917,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.

Проектом бюджету планується установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 грн, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року - 1921 грн, з 1 липня - 2013 грн, з 1 грудня - 2100 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року - 2395 грн, з 1 липня - 2510 грн, з 1 грудня - 2618 грн;

працездатних осіб: з 1 січня 2021 року - 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня 2021 року - 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня 2021 року - 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня 2021 - 1000 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року - 1769 грн, з 1 липня - 1854 грн, з 1 грудня - 1934 грн.

У 2021 році для всіх категорій працівників державних органів планується застосовувати розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року.

Мінімальну зарплату на місяць у 2021 році планується установити з 1 січня - 6000 грн, з 1 липня - 6500 грн.

У погодинному розмірі мінімальну зарплату пропонують обраховувати з 1 січня - 36,11 грн, з 1 липня - 39,12 грн.

1. Щодо видатків на освіту.

Згідно зі статтею 78 Закону України «Про освіту» обсяги  видатків на освіту мають становити не менше 7% ВВП або 315,413 млрд. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2021 рік видатки на освіту по всіх розпорядниках бюджетних коштів, в тому числі на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників, позашкільну освіту, враховані в обсязі 173,8 млрд гривень. З них 143,8 млрд. гривень заплановано виділити Міністерству освіти і науки України, в тому числі на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти на 2021 рік враховано освітню субвенцію в обсязі 102, 5 млрд. гривень.

Закладені у проекті бюджету обсяги видатків, як і в минулих роках, не забезпечать нагальні потреби закладів освіти, про що свідчить низький рівень заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, необхідність забезпечення закладів освіти технічними засобами для дистанційного навчання, видання сучасних підручників тощо. Особливістю поточного і наступного років є загроза поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та необхідністю у зв’язку з цим створити безпечні умови для усіх суб’єктів освітнього процесу.

ІІ. Щодо видатків на науку та науково-технічну діяльність.

Минуло п’ять років з часу прийняття Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», однак більшість положень щодо бюджетного фінансування науки так і не вступили у дію. Не виконуються визначені законом показники загального фінансування науки, положення щодо базового та конкурсного фінансування наукових досліджень, стримується діяльності Національного фонду досліджень України, залишається низьким рівень заробітної плати наукових працівників, не вистачає коштів на виплати надбавок за науковий ступінь і вчене звання, соціальний захист наукового працівника.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» обсяги фінансування наукової та науково-технічної сфери з державного бюджети у 2021 році мали би становити 76 661,5 млн. гривень.

Проектом Державного бюджету України на 2021 рік загальні видатки на наукову і науково-технічну діяльність передбачено в обсязі 11 835,4 млн. гривень, що становить 0,26% ВВП. Отже в 6,4 рази менше ніж то передбачено законом.

У 2021році, у порівнянні з 2020 роком, видатки на науки планується збільшити на 1 734,7 млн. гривень або 17%, але падіння обсягів фінансування наукової сфери за минулі чотири роки було настільки суттєвими, що заплановане таке їх підвищення у 2021 році не в змозі виправити ситуацію та забезпечити мінімальні потреби вітчизняної науки. Продовжується скорочення кількості наукових працівників. Низький рівень їх заробітної плати та проблеми з забезпеченням житлом, особливо молоді, посилюють міграційні процеси вчених у інші сфери діяльності та за кордон.

Не зважаючи на це, проектом державного бюджету на 2021 рік призупиняються соціальні програми з забезпечення житлом наукових працівників, перш за все молодих вчених.

Згідно з пропозиціями Міністерства освіти і науки України, Наукового комітету Національної ради України з питань науки і технологій, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук у проекті Державного бюджету України на 2021 рік необхідно за загальним фондом передбачити додаткові видатки на освіту і науку в обсязі 18 501 006,3 тис. гривень.

Разом з тим, у ході обговорення проекту Державного бюджету України на 2021 рік народними депутатами України була надана низка пропозицій щодо додаткових необхідних видатків для фінансування бюджетних програм освіти і науки на загальну суму 860 707,2 тис. грн.

Крім того, з метою виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 28 вересня 2019 р. № 718 «Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357» (доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 № 33251/1/1-19) Міністерство освіти і науки України просить внести наступні зміни до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», доповнивши його статтею 31 такого змісту:

«Стаття 31. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів за бюджетною програмою «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» (код 2201070) на кінець 2021 року зараховується до спеціального фонду державного бюджету та зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету для здійснення у 2022 році фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

Міністерство соціальної політики України надає пропозиції стосовно перейменування бюджетної програми 2501060 «Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту» на «Підвищення професійної компетентності фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту». Завдяки такій зміні у назві програми буде надано можливість не тільки здійснювати підвищення кваліфікації працівників у сфері соціальної роботи, але й забезпечувати постійний професійний розвиток (набуття нових знань, формування та удосконалення умінь, навичок).

Профспілка працівників освіти і науки України висловлює низку зауважень та пропозицій до законопроекту про Державний бюджет України на 2021 рік стосовно видатків на освіту не менше 7% від ВВП; встановлення мінімального окладу працівника І тарифного розряду не нижче мінімальної зарплати; розмірів посадових окладів гарантованих статтею 61 Закону України «Про освіту»; надання освітньої субвенції в розмірах, що забезпечує виплату заробітної плати в повному розмірі з урахуванням необхідного поділу класів на групи при вивченні окремих предметів; надання додаткової дотації місцевим бюджетам на покриття поточних витрат закладів загальної освіти в розмірах близько 30 млрд. грн.; запровадження субвенції на покриття витрат, пов’язаних з протиепідемічними заходами; запровадження обов'язкового державного страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти; щодо надання допомоги вчителям в розмірі десяти прожиткових мінімумів; надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для якісної підготовки робітничих кадрів, а також спеціалістів, яких готують коледжі та інші пропозиції, які підвищують рівень фінансового забезпечення сфери освіти і науки.

Серед зауважень також є пропозиції про внесення змін до статті 26 законопроекту, якою передбачається змінити цільове призначення залишків коштів освітньої субвенції. В цілому погоджуючись з пропозиціями статті 26 щодо перерозподілу залишків освітньої субвенції на 1 січня 2021 року, пропонується в її тексті слова «пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти» замінити на слова «пропорційно кількості класів, в яких навчалися станом на 5 вересня 2020 року учні у відповідних закладах загальної середньої освіти», бо чисельність вчительських ставок та штати шкіл визначаються залежно від кількості класів, укомплектованих учнями відповідно до вимог статті 12 закону «Про повну загальну середню освіту», а не розрахункової кількості класів, де їх наповнюваність різна для різних територій.

Профспілка категорично не погоджується з намірами, викладеними у статті 27 законопроекту дозволити, як виняток, з положень статті 1032 Бюджетного кодексу України використовувати у 2021 році залишки коштів освітньої субвенції на кінець 2020 року на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти і вимагає внесення змін до статті 1032 щодо використання видатків освітньої субвенції виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.

Тому, Профспілка працівників освіти і науки України пропонує повернути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік на доопрацювання.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» інформує про численні звернення від громад щодо неможливості забезпечення протипожежної безпеки в закладах освіти відповідно до встановлених вимог через відсутність фінансування. Перевірки стану протипожежної безпеки закладів освіти виявили численні порушення внаслідок чого на сьогодні до адміністративного суду направлено 917 позовних заяв на призупинення експлуатації закладів освіти. Вищезазначена Асоціація просить ініціювати внесення до Державного бюджету України на 2021 рік Державної програми забезпечення протипожежної безпеки в закладах освіти ОТГ.

Враховуючи надані Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, профспілковими організаціями пропозиції з розрахунками потреб до Державного бюджету України на 2021 рік, і пропозиції членів Комітету, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію щодо фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2021 році взяти до відома.

2. Вважати, що граничні показники фінансового забезпечення науки і освіти у 2021 році є такими, що не відповідають положенням чинних законів України та постанов Кабінету Міністрів України у науковій та освітянській сферах.

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» врахувати пропозиції, які випливають з законів України та рішень Верховної Ради України щодо формування та реалізації державної освітньої та науково-технічної політики.

4. У статті 26 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» після слів «перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад» слова «пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти» замінити словами «пропорційно кількості класів, в яких навчалися станом на 5 вересня 2020 року учні у відповідних закладах загальної середньої освіти».

5. Доповнити законопроєкт статтею 31 наступною частиною такого змісту:

“Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою “Фінансова підтримка наукових об‘єктів, що становлять національне надбання, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України” Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків від складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків від складу комісії).”.

6. Доповнити законопроєкт  статтею 31 наступною частиною такого змісту:

“Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою “Фінансова підтримка наукових об‘єктів, що становлять національне надбання, що підпорядковані Національній академії наук України” Національна академія наук України утворює комісію, до складу якої включаються представники Національної академії наук України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків від складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків від складу комісії).”

7. Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» доповнити статтею 31 такого змісту:

«Стаття 31. Установити, як виняток з положень частини другої статті  57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів за бюджетною програмою «Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту» (код 2201070) на кінець 2021 року зараховується до спеціального фонду державного бюджету та зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету для здійснення у 2022 році фінансування підтримки, що надається Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій скерувати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 4100 від 15.09.2020, КМУ).

Головним комітетом з опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» є Комітет Верховної Ради України Комітет з питань бюджету.

Внесення змін до Бюджетного кодексу України передбачає врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Обговоривши положення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 4100 від 15.09.2020), внесеного Кабінетом міністрів України, беручи до уваги експертні висновки Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Наукового комітету Національної ради України з питань науки і технологій, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України і пропозиції членів Комітету, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію щодо змін до Бюджетного кодексу взяти до відома.

1.              Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при доопрацюванні проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 4100 від 15.09.2020) врахувати наступні пропозиції:

2.1.Частину 5 розділу І вилучити, а саме:

«5. Частину першу статті 15 доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунку.”.»

2.2.    Розділ І доповнити частиною 16 такого змісту:

«У статті 57:

частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:

«Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду, передбачених для здійснення видатків Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту протягом попередніх бюджетних  періодів, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету для використання у наступних бюджетних періодах з урахуванням їх цільового призначення. На залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду, передбачених для здійснення видатків Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту протягом попередніх бюджетних періодів, не поширюється положення абзацу першого цієї частини статті.».

У зв’язку з цим частину 16  вважати частиною 17, а також усі наступні частини перейменувати згідно збільшення порядкового номеру.

2.3.        Пункт 4) частини 41 розділу І вилучити, а саме:

«4) частину четверту доповнити абзацом такого змісту:

«Залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного періоду, вилучаються до державного бюджету.»

2.4.        Абзац другий пункту 7) частини 48 розділу І замінити на абзац в такій редакції:

«вилучити такі слова:

«Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004); Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 38 - 39, ст. 380);»

«частин першої, другої і п'ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев'ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230);»

«Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25);»;

2.5. Пункт 13 частини 48 Розділу І викласти у такій редакції:

«пункт 50 викласти у такій редакції:

«50. Установити, що до приведення установчих документів закладів освіти у відповідність з вимогами Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» їх фінансове забезпечення здійснюється відповідно до порядку, який діяв у 2019 році.»

3. Рішення Комітету скерувати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101 від 15.09.2020, КМУ).

Головним комітетом з опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», внесеного Кабінетом Міністрів України, є Комітет Верховної Ради України Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Метою законопроекту, за словами розробників, є покращення умов ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в міжнародних рейтингах, а також підвищення ефективності використання ресурсів економіки, зокрема:

стимулювання економічної активності суб’єктів господарювання в умовах триваючих карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень;

вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня податкового боргу платників податків;

усунення недоліків чинного законодавства.

Заслухавши інформацію представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Наукового комітету Національної ради України з питань науки і технологій, розглянувши пропозиції  Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України та обговоривши основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 4101 від 15.09.2020), учасники засідання Комітету відмічають про відсутність пропозицій до цього проекту Закону.

Враховуючи вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Інформацію про запропоноване внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України взяти до відома.

2. Рішення Комітету скерувати до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.