Діяльність Комітету

17 вересня 2020, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 17 вересня 2020 року

17 вересня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Лис О.Г., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Гришина Ю.М., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Воронов В.А.


Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання:

 

1. Проект Постанови Верховної Ради України про безпеку педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 (реєстр. № 4108 від 17.09.2020, н.д.С.Бабак, О.Коваль, С.Колебошин, Р.Грищук, Н.Піпа, О.Лукашев, О.Лис, І.Кириленко, Р.Павленко, В.Колюх).

Комітет з питань освіти, науки та інновацій є головним з опрацювання проекту Постанови Верховної Ради України “Про безпеку педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2” (реєстр. № 4108 від 17.09.2020), поданий народними депутатами України Бабаком С.В., Коваль О.В., Колебошиним С.В., Грищуком Р.П., Піпою Н.Р. та іншими.

Підготовка цього проекту Постанови зумовлена тим, що у зв’язку з тривалими карантинними заходами існують певні складнощі в організації освітнього процесу, які зумовлені необхідністю забезпечення збереження життя і здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

Окрім того, у зв’язку з запровадженням карантину у педагогічних працівників фактично збільшилось навантаження та кількість завдань, які необхідно виконувати у скорочені строки, а кількість відпрацьованих робочих днів не зменшилась.

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджені постановами Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50 та від 04.08.2020 №48, та рекомендації Міністерства освіти і науки України викладені у листі від 05 серпня 2020 р. № 1/9-420 “Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”, а також у листі від 25 травня 2020 року № 1/9-271 “Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 01 червня 2020 року» передбачають використання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів учасниками освітнього процесу.

Зважаючи на те, що ризик зараженням педагогічних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19 у цей період значно збільшується, враховуючи положення статті 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, пропонується запровадити державне фінансування програми “Безпека вчителів під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2” у 2020 році для забезпечення вчителів масками, засобами для дезінфекції поверхонь у класах та технічними засобами для проведення дистанційного навчання (ноутбуками з стереогарнітурою для робочого місця вчителя).

Відповідно до пункту 2 Пояснювальної записки метою цього проекту є забезпечення соціального захисту з боку держави вчителів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії.

Проектом Постанови пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів України здійснити необхідні розрахунки та внести зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” з метою перерозподілу видатків для забезпечення необхідними індивідуальними засобами захисту вчителів від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 під час освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти та необхідними технічними засобами для проведення дистанційного навчання.

Вищезазначені заходи передбачають фінансування з державного бюджету на умовах їх співфінансування з місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування, яким пропонується розглянути питання щодо перегляду бюджетних асигнувань з метою можливого збільшення бюджетного фінансування територіальних громад, районів, міст, областей в цій частині.

Реалізація проекту потребує внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

У додатку до проекту Постанови наведені розрахунки для фінансування закупівлі масок для педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) та дезінфікуючих засобів для класів, а також технічних засобів для забезпечення дистанційного навчання в повному обсязі на 2020 рік.

Пропонується вищезазначені видатки здійснювати на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування.

При такому підході видатки із Державного бюджету України для реалізації положень проекту Постанови пропонується передбачити в такому обсязі:

На 2020 рік – 1 279 376, 42 тис. грн.

Прийняття проекту Постанови сприятиме організації безпечного освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Враховуючи вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України “Про безпеку педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2” (реєстр. № 4108 від 17.09.2020), поданий народними депутатами України Бабаком С.В., Коваль О.В., Колебошиним С.В., Грищуком Р.П., Піпою Н.Р. та іншими, прийняти за основу та в цілому.

 

2. Про уточнення рішення Комітету щодо проекту Постанови Верховної Ради України “Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (реєстр. 4057 від 07.09.2020, н.д.Н.Піпа, Я.Рущишин, Ю.Клименко, О.Стефанишина та інші).

Комітет з питань освіти, науки та інновацій є головним з опрацювання проекту Постанови Верховної Ради України “Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (реєстр. № 4057 від 07.09.2020 р.), поданий народними депутатами України Піпою Н.Р., Рущишиним Я.І., Клименко Ю.Л., Стефанишиною О.А., Рудик К.О. та іншими.

Відповідно до пункту 2 Пояснювальної записки метою проекту Постанови є забезпечення безпечного та якісного навчального процесу в освітніх закладах України комунальної та державної форми власності шляхом перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Підготовка цього проекту Постанови Верховної Ради України зумовлена тим, що відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених Постановами Головного державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 48 та від 22.08.2020 №50, та Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році передбачено використання учасниками освітнього процесу сертифікованих засобів індивідуального захисту та здійснення освітнього процесу із застосуванням практики соціального дистанціювання і мінімізації контактування здобувачів освіти.

Водночас забезпечення вимог щодо фізичного дистанціювання передбачає поділ класів та груп здобувачів освіти на підгрупи, що вимагає додаткових ставок вчителів, вихователів, а отже й збільшення обсягів фінансування.

Окрім того, забезпечення якісного освітнього процесу, зокрема організації дистанційного навчання за допомогою онлайн-занять з використанням різних інтернет-ресурсів, можна досягти за умови облаштування закладів освіти та забезпечення здобувачів освіти необхідною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням, що також вимагає додаткових фінансових джерел.

Однак на зазначені цілі з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, кошти на освітню галузь не виділялися.

Враховуючи фінансову неспроможність більшої частини місцевих бюджетів виконати вищезазначені вимоги, виникла необхідність ухвалення запропонованого проекту постанови про звернення до Кабінету Міністрів України із рекомендацією зробити перерозподіл видатків з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, з метою вжиття заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину.

Таким чином, проектом постанови пропонується звернутися до Кабінету Міністрів України щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, з метою вжиття заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину.

Зокрема, цим актом рекомендовано Кабінету Міністрів України при перерозподілі видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбачити:

для закупівлі сертифікованих засобів індивідуального захисту для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти державної та комунальної форм власності, здобувачів освіти в закладах освіти державної та комунальної форм власності на період до кінця 2020 року 1 090 000,00 тис. грн;

додаткові доплати у розмірі 6033560,00 тис. грн. до заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти державної та комунальної форм власності за додаткове навчальне навантаження в умовах дистанційного та змішаного навчання на період до кінця 2020 року;

для технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах карантинних заходів 3 375 390,00 тис. грн.

На думку авторів, прийняття цього акту не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України в 2020 році.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення безпечного та якісного освітнього процесу в умовах карантину, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України “Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення безпечного навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (реєстр. № 4057 від 07.09.2020 р.), поданий народними депутатами України Піпою Н.Р., Рущишиним Я.І., Клименко Ю.Л., Стефанишиною О.А., Рудик К.О. та іншими, прийняти за основу та в цілому з врахуванням техніко-юридичних правок.