Діяльність Комітету

20 травня 2020, 15:30

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 20 травня 2020 року

20 травня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Піпа Н.Р., Лис О.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Грищук Р.П., Гришина Ю.М., Совсун І.Р., Воронов В.А.

Також у засіданні брали участь т.в.о. Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С., заступник Міністра освіти і науки України Стадний Є.А., заступник Міністра охорони здоров’я України – головний державний лікар України Ляшко В.К., начальник відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Бондаренко А.В., начальник відділу науки Міністерства фінансів України Оверчук О.В., в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Бойко В.І., освітній омбудсмен Горбачов С.І.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто такі питання:

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України Про вищу освітущодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук (реєстр. № 3463 від 12.05.2020, н.д.І.Калаур, М.Стефанчук, В.Ватрас, С.Бабак, Ю.Гришина, В.Воронов, Р.Грищук, О.Коваль, С.Колебошин, В.Колюх, О.Лис, І.Совсун, Н.Піпа, О.Бакумов, В.Гевко).

Внесення законопроекту спричинено тим, що у зв’язку зі здійсненням заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) та встановленням карантинного режиму призупинено проведення атестаційних процедур, зокрема засідання спеціалізованих вчених та експертних рад, що призводить до порушення законодавчо встановлених строків проведення атестаційних процедур, у тому числі захистів дисертацій, прийняття їх до розгляду. Усі ці вимушені заходи унеможливлюють реалізацію конституційного права особи на освіту, у тому числі й здобуття наукових ступенів.

Метою проекту Закону є врегулювання деяких проблемних питань у сфері наукової діяльності, зокрема щодо необхідності подовження строку видачі диплому кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у зв’язку з призупиненням проведення атестаційних експертиз та засідань атестаційних органів.

У законопроекті шляхом внесення змін до пп. 7 п. 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” пропонується продовжити строк  присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та видачі диплому кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки з 31 грудня 2020 року до 30 червня 2021 року.

Як зазначається у п. 6 пояснювальної записки до законопроекту, його прийняття дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері освіти і науки, забезпечить завершення процесу підготовки кандидатів та докторів наук, що здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами, започаткованого до 1 вересня 2016 року, а також дасть змогу знизити соціальну напругу з зазначеного питання.

Ухвалення цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань вищої світи Ю.М. Гришиної, враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та Міністерства освіти і науки України, а також беручи до уваги актуальність законопроекту і результати його обговорення народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук” (реєстр. № 3463 від 12.05.2020), поданий народними депутатами України Калауром І.Р., Стефанчуком М.О., Ватрасом В.А., Бабаком С.В., Гришиною Ю.М., Вороновим В.А., Грищуком Р.П., Коваль О.В., Колебошиним С.В., Колюхом В.В., Лис О.Г., Совсун І.Р., Піпою Н.Р., Бакумовим О.С., Гевком В.Л., прийняти за основу та в цілому.

 

2. Проект Закону про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування фахової передвищої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти) (реєстр. № 3461 від 12.05.2020, н.д.О.Коваль, С.Бабак, В.Воронов, Ю.Гришина, Р.Грищук, С.Колебошин, В.Колюх, О.Лис, Р.Павленко, Н.Піпа, І.Совсун).

Проект Закону України “Про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування фахової передвищої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)” (реєстр. № 3461 від 12.05.2020), поданий народними депутатами України Коваль О.В., Бабаком С.В., Вороновим В.А. та іншими в порядку законодавчої ініціативи, за твердженням авторів має за мету забезпечення права особи на здобуття фахової передвищої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти безоплатно на умовах регіонального замовлення.

Щодо першопричин, які спонукали таку законодавчу ініціативу.

Ступеневість підготовки у професійній (професійно-технічній) освіті має позитивний ефект і отримує велику підтримку у роботодавців.

В експериментальному порядку вже з кінця 90-х років минулого століття з кращих випускників, що навчалися за програмами кваліфікованих робітників, відбирали найкращих і на конкурсній основі формували групи, що навчалися за програмами початкової вищої освіти відповідної спеціальності. Випускники таких програм додатково до високих робітничих розрядів мали певний обсяг управлінських і фінансових компетентностей, що дозволяло їм працювати на посадах середньої управлінської ланки: бригадир, шеф-кухар тощо.

Оскільки експеримент дав позитивний результат, то у 2003 році змінами до Закону України “Про професійно-технічну освіту” (статті 13, 15, 16 Закону) було законодавчо забезпечено таку ступеневість. На той час ця вища (третя) ступінь у професійно-технічній освіті називалася “освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст”.

На сьогодні зміни законодавства у сфері освіти, зокрема, у вищій освіті (вилучення освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст), утворення Законом України “Про освіту” складника освіти – “фахова передвища освіта” та прийняття Закону України “Про фахову передвищу освіту” трансформували підготовку фахівців за  освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у підготовку за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр.

Такі зміни не враховані у Бюджетному кодексі України щодо професійної (професійно-технічної) освіти, що позбавило можливості заклади професійної (професійно-технічної) освіти, які мають акредитовані програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і відповідний кадровий, методичний і матеріально-технічний потенціал, здійснювати підготовку на вищому ступені за програмами освітньо-професійного ступеню – фахового молодшого бакалавра.

Для врегулювання цього питання підготовлений вищезазначений законопроект. Законопроектом надано можливість формувати регіональне замовлення на підготовку за рівнем фахової передвищої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти обласними та міськими (міст обласного значення) радами і фінансувати таку підготовку.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти О.В. Коваль, враховуючи висновки Міністерства освіти і науки України, Асоціації міст України і обговоривши даний законопроект народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування фахової передвищої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти)” (реєстр. № 3461 від 12.05.2020), поданий народними депутатами України Коваль О.В., Бабаком С.В., Вороновим В.А. та іншими, за результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичних правок; Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 

3. Про стан підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти у 2020 році.

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г., т.в.о. Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С., заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К., заступника Міністра фінансів України Єрмоличева Р.В., народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

Інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України щодо стану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів у 2020 року взяти до відома.

 

4. Про потенційне відкриття закладів освіти системи дошкільної та позашкільної освіти в умовах виходу держави з карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Заслухавши інформацію голови підкомітету з питань загальної середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях Лис О.Г., т.в.о. Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С., за участі заступника Міністра освіти і науки України Стадного Є.А., начальника відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Бондаренка А.В., в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Бойка В.І., народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

Інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України щодо потенційного відкриття закладів системи дошкільної та позашкільної освіти в умовах виходу держави з карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID - 19) взяти до відома.

 

5. Про особливості проведення державної підсумкової атестації в 11 класах загальноосвітніх закладів освіти.

Заслухавши і обговоривши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій С.В. Бабака, освітнього омбудсмена С.І. Гобачова, т.в.о. Міністра освіти і науки України Л.С. Мандзій щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах закладів загальної середньої освіти, Комітет відзначає, що актуальність питання викликана ситуацією, спричиненою поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, запровадженням карантинних заходів у закладах освіти, відповідно зсувом цьогорічних термінів проведення ЗНО для випускників 11-х класів, можливістю виникнення юридичних колізій щодо його проведення після 1 липня, а також неврегульованістю низки питань в освітньому законодавстві щодо дій керівників закладів освіти та органів управління освітою на місцях в умовах карантинних обмежень.

Відповідно до свого наказу від 30.03.2020 № 463 Міністерство освіти і науки України звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році.


Також Міністерство освіти і науки України видало наказ № 587 від 04.05.2020 року “Про підготовку та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, в якому визначило низку заходів з метою підготовки проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Натомість у зв’язку з невизначеністю строків закінчення карантину залишаються невизначеними строки проведення  державної підсумкової атестацію у формі ЗНО для осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020 році, що створює соціальну напругу серед учнів, їхніх батьків і самих педагогів.

Разом з тим, Освітній омбудсмен С.І. Горбачов зазначає, що до нього надходить чимало звернень від здобувачів освіти, їхніх батьків і педагогічних працівників з пропозицією скасувати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО для осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020 році та не мають наміру продовжувати навчання у закладах вищої освіти. Обґрунтовуючи цю пропозицію, С.І. Горбачов звернув увагу на виникнення низки проблем у разі проведення ДПА у формі ЗНО для випускників 11-х класів.

Також С.І. Горбачов звертає увагу на необхідність надання гарантій керівникам закладів освіти та органів управління освітою щодо непереслідування за ухвалення в ситуації невизначеності та відсутності необхідної нормативної бази самостійних рішень, спрямованих на захист учасників освітнього процесу.

У зв’язку з вищезазначеним, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

Інформацію Освітнього омбудсмена С.І. Горбачова, т.в.о. Міністра освіти і науки України Л. Мандзій, Голови Комітету С.В. Бабака стосовно проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах закладів загальної середньої освіти взяти до відома.

 

6. Про плани роботи підкомітетів.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В. щодо роботи Комітету на період третьої сесії дев’ятого скликання Комітет одностайно ухвалив затвердити плани роботи підкомітетів.