Діяльність Комітету

10 березня 2020, 14:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 10 березня 2020 року

 

10 березня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Колебошин С.В., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Лис О.Г., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Гришина Ю.М., Совсун І.Р., Воронов В.А.

Також на засіданні були присутні заступник Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С., заступник Міністра соціальної політики України Музиченко В.В., державний експерт Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Мруга М.Р., радник заступника Міністра освіти і науки України Щеглова О.М., директор Державної установи «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України» Балабанова К.В., завідувач відділу організаційного забезпечення Державної установи «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України» Проха Т.В., аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто такі питання:

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму (реєстр. № 2720 від 13.01.2020, КМУ) та проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму (реєстр. № 2720-1 від 30.01.2020, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод та інші).

Комітет з питань освіти, науки та інновацій за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув проект Закону реєстр. № 2720 від 13.01.2020 р. та альтернативний проект Закону реєстр. № 2720-1 від 30.01.2020 р. та зазначає таке.

У пояснювальній записці до законопроекту реєстр. № 2720 Кабінетом Міністрів України визначено, що метою проекту законодавчого акта є вдосконалення підходів визначення розмірів заробітної плати, зокрема визначення мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу, а також врегулювання питань плати за надання адміністративних послуг, запровадження розміру штрафної ставки та розрахункової одиниці, що створить можливість для ефективного бюджетного планування та забезпечить передумови для підвищення прожиткового мінімуму до фактичного рівня, що відповідає Цілі 3.3. Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2019 № 849 та схваленої постановою Верховної Ради України від 04.10.2019 № 188-IX.

Щодо альтернативного проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму (реєстр. № 2720-1 від 30.01.2020, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В., Борт В.П. та інші) то ним пропонується розглянути альтернативний підхід до встановлення та затвердження прожиткового мінімуму, зміну підходів до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від розміру мінімальної заробітної плати, встановлення обмеження розміру заробітної плати у державному секторі, відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічних працівників.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Колебошина С.В., заступника Міністра соціальної політики України Музиченка В.В., заступника Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С. та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства освіти і науки України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили рекомендувати Верховній Раді України:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму» (реєстр. № 2720 від 13.01.2020, поданий Кабінетом Міністрів України), за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання;

альтернативний проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму» (реєстр. № 2720-1 від 30.01.2020, поданий народними депутатами України Н.Королевською та іншими) за результатами розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Направити це Рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах (реєстр. № 2595 від 13.12.2019, н.д.С.Лабазюк).

Головним Комітетом з опрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах” (реєстр. № 2595 від 13.12.2019), внесеного народним депутатом України Лабазюком С.П., визначений Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до ст. 81 Закону України «Про освіту», в яких визначити встановлення пільгових умов надання державного та комунального нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) в оренду для розміщення закладів дошкільної та загальної середньої освіти формою державно-приватного партнерства у сфері освіти та науки.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Колебошина С.В. та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України, Асоціації міст України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили рекомендувати Верховній Раді України поданий законопроект, за наслідками розгляду у першому читанні направити на доопрацювання.

 

3. Проект Закону про самоврядування медичних професій в Україні (реєстр. № 2445 від 14.11.2019, н.д.А.Дубнов, М.Радуцький, Л.Булах, М.Перебийніс).

4. Проект Закону про професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (реєстр. № 2445-1 від 26.11.2019, н.д.К.Бондарєв).

5. Проект Закону про професійне самоврядування медичних професій в Україні (реєстр. № 2445-2 від 26.11.2019, н.д.І.Геращенко, М.Іонова, Р.Павленко, М.Княжицький, А.Герасимов та інші).

6. Проект Закону про засади та органи медичного самоврядування в Україні (реєстр. 2445-3 від 02.12.2019, н.д.А.Лабунська).

Законопроекти реєстр.№№ 2445, 2445-1, 2445-2, 2445-3 надіслано Комітету з питань освіти, науки та інновацій за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. для розгляду в установленому порядку.

Проект Закону України «Про самоврядування медичних професій в Україні» (реєстр. № 2445 від 14.11.2019), за твердженням авторів має за мету законодавче закріплення вже існуючого в країні явища – медичного самоврядування, задля врегулювання питань, пов’язаних з практикою медицини та правами медиків, а також адаптація до світового та європейського законодавства українського законодавства у сфері професійної підтримки медичної спільноти.

Проект Закону України «Про професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я» (реєстр. № 2445-1 від 26.11.2019), за твердженням автора має за мету створення законодавчих умов для впровадження професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я шляхом наділення органів професійного самоврядування відповідними повноваженнями в сфері регулювання професійної діяльності та забезпечення контролю за діяльністю таких органів.

Проект Закону України «Про професійне самоврядування медичних професій в Україні» (реєстр. № 2445-2 від 26.11.2019), за твердженням авторів має за мету дерегуляцію в системі охорони здоров’я, а саме передачу невластивих державним органам функцій органам самоврядування медичних професій. Новостворені самоврядні органи отримають повноваження щодо регулювання освітніх, кваліфікаційних та деонтологічних аспектів медичної діяльності. Завданням законопроекту також є встановлення правил створення органу професійного самоврядування представниками медичних професій та базові засади функціонування таких органів.

Проект Закону України «Про засади та органи медичного самоврядування в Україні» (реєстр. № 2445-3 від 02.12.2019), за твердженням автора має за мету впровадження професійного самоврядування медичних працівників та наділення органів медичного самоврядування відповідними повноваженнями в сфері регулювання лікарської діяльності і контролю їх професійної відповідальності. Законопроектом пропонується визначення правових, організаційних та фінансових засад створення і функціонування професійного самоврядування як одного з елементів регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров’я.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Коваль О.В. та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії медичних наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної спілки стоматологів України, представників медичних громадських організацій Львівщини, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили рекомендувати Верховній Раді України законопроекти реєстр.№№ 2445, 2445-1, 2445-2, 2445-3 відхилити; Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо обов’язковості будівництва об’єктів громадського обслуговування населення соціальної сфери (реєстр. № 2363 від 31.10.2019, н.д.І.Констанкевич, І.Палиця, М.Кучер, І.Колихаєв та інші).

Розгляд законопроекту реєстр.№ 2363, на прохання автора, перенесено на наступне засідання Комітету.

 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим) (реєстр. № 2257 від 11.10.2019, н.д.Д.Шенцев, Д.Шпенов) та проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам (реєстр. № 2257-1 від 31.10.2019, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод).

Комітет з питань освіти, науки та інновацій за дорученням Голови Верховної Ради України попередньо розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим)» (реєстр. № 2257 від 11.10.2019, народні депутати України Д.О. Шенцев та Д.Ю. Шпенов) та альтернативний проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам» (реєстр. № 2257-1 від 31.10.2019, народні депутати України Н.Ю. Королевська та Ю.В. Солод), та зазначає таке.

У пояснювальній записці до законопроектів реєстр. № 2257 та № 2257-1 визначено, що їх метою є внесення змін до законів України «Про державну службу», “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якими пропонується здійснити перерахунок пенсій для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників, журналістів на тих підставах, які діяли на час виходу таких осіб на пенсію, в тому числі й у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим відповідним працівникам за посадою, з якої була призначена пенсія.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Колюха В.В. та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії педагогічних наук України, Профспілки працівників освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили рекомендувати Верховній Раді України:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та журналістам» (реєстр. № 2257-1 від 31.10.2019), за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та доручити головному Комітету підготувати його до другого читання;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перерахунку пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування та іншим)» (реєстр. № 2257 від 11.10.2019), за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

Направити це Рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, визначеного головним з підготовки даних законопроектів.