Діяльність Комітету

15 січня 2020, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 15 січня 2020 року

15 січня 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Воронов В.А., Лис О.Г., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Гришина Ю.М., Совсун І.Р.

Також на засіданні були присутні Генеральний директор Директорату науки Міністерства освіти і науки України Чеберкус Д.В., директор Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого з прав людини Глущенко С.А., головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України Винова К.М., головний експерт групи «Освіта» Реанімаційного пакету реформ Бахрушин В.Є., аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., кореспондент газети «Голос України» Луканська Г.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто такі питання:

 

1.  Про розгляд змін до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 0898 від 29.08.2019) (друге читання).

Заслухавши та обговоривши інформацію голови підкомітету з питань науки та інновацій Валерія Колюха, розглянувши зауваження Головного юридичного управління до тексту законопроекту до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 0898) і в зв’язку із необхідністю актуалізації строків набрання чинності цим законопроектом, а також враховуючи звернення народного депутата України О.С. Бакумова щодо додаткового розгляду пропонованої до другого читання нової редакції абзацу восьмого частини третьої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення:

1. Вважати за доцільне врахувати зауваження Головного юридичного управління до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (реєстр. № 0898) і рекомендувати Верховній Раді України врахувати уточнену поправку № 26 щодо абзацу восьмого частини третьої статті 36 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” у такій редакції Комітету:

“абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:

Вчені мають право в робочий час здійснювати з дозволу керівника наукової установи науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 годин протягом навчального року із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи”.

2. Зважаючи на відтермінування прийняття зазначеного законопроекту реєстр. № 0898 визнати за доцільне уточнити строки набрання ним чинності та визначити строки введення в дію усіх його положень з урахуванням зауваження Головного юридичного управління, для чого звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України з проханням терміново надати розрахунки щодо розміру потреби у додаткових коштах для забезпечення у поточному році та у 2021 році повноцінної дії норми частини другої ст. 36 чинного Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” у частині встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні, а також у разі заміни цієї норми на пропоновану Комітетом, яка передбачає встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня календарного року.

Після отримання зазначеної інформації визначитися з порушеним питанням щодо термінів уведення в дію законопроекту на засіданні Комітету.

3. Після реалізації п. 2 цього Рішення в установленому порядку внести зміни до порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 0898).

4. Поінформувати народного депутата України О.С. Бакумова щодо прийнятого рішення Комітетом з порушеного ним питання.

 

2.  Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для громадян, які проживають в гірських та високогірних населених пунктах» (реєстр. № 2003 від 03.09.2019, н.д.А.Шкрум, М.Волинець, В.Івченко та інші).

Даний проект Закону України, за твердженням авторів має за мету посилення державних гарантій для громадян, які проживають у населених пунктах, які мають статус гірських та високогірних, та покращення їх соціального захисту.

Законопроектом передбачено:

- виокремити в окрему категорію високогірні населені пункти, які розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря, за умови, що не менш як 50 % сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розташовані на схилах крутизною 20 градусів і більше;

- посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, зокрема гарантування державою електрифікації гірських населених пунктів, здійснення заходів щодо покращення екологічного стану таких територій, гарантування дотацій та субвенцій з Державного бюджету України  місцевим бюджетам таких населених пунктів;

- розробити та затвердити державну цільову програму розвитку гірських населених пунктів;

- законодавчо закріпити пріоритети державної політики розвитку гірських населених пунктів;

- уточнити норми закону щодо надання пільг громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, а також передбачити право осіб, які та/або батьки яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів;

- при формуванні спроможних територіальних громад враховувати, що кількість навчальних, медичних закладів, закладів культури не може бути меншою ніж кількість таких закладів, що була до моменту утворення. 

Відповідні зміни пропонуються до законів України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про вищу освіту».

Заслухавши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства розвитку громад і територій України, Національної академії педагогічних наук України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України поданий законопроект повернути на доопрацювання та Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з  питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

 

3.  Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної стабільності гірських та високогірних населених пунктів» (реєстр. № 2003-1 від 03.09.2019, н.д.А.Лопушанський, М.Княжицький).

Даний проект Закону України, за твердженням авторів має за мету посилення державних гарантій для громадян, які проживають у населених пунктах, які мають статус гірських та високогірних, та покращення соціального захисту та стимулювання економічного розвитку регіону.

Законопроектом передбачено:

- виокремити в окрему категорію високогірні населені пункти, які розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря, за умови, що не менш як 50 % сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розташовані на схилах крутизною 20 градусів і більше;

- посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, зокрема гарантування державою електрифікації гірських населених пунктів, здійснення заходів щодо покращення екологічного стану таких територій, гарантування дотацій та субвенцій з Державного бюджету України  місцевим бюджетам таких населених пунктів;

- розробити та затвердити державну цільову програму розвитку гірських населених пунктів;

- законодавчо закріпити пріоритети державної політики розвитку гірських населених пунктів;

- уточнити норми закону щодо надання пільг громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, а також передбачити право осіб, які та/або батьки яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів;

- при формуванні спроможних територіальних громад враховувати, що кількість навчальних, медичних закладів, закладів культури не може бути меншою ніж кількість таких закладів, що була до моменту утворення;

- надати можливість мешканцям гірських та високогірних населених пунктів отримувати безоплатну вторинну правову допомогу;

- стимулювання спорудження об’єктів альтернативної енергетики в регіоні.

Заслухавши інформацію заступника Голови Комітету Сергія Колебошина та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства розвитку громад і територій України, Національної академії педагогічних наук України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України поданий законопроект повернути на доопрацювання та Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з  питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

 

4. Проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» (реєстр. № 2570 від 11.12.2019, н.д.О.Кулініч).

Метою проекту Постанови є доповнення переліку найважливіших подій в суспільно-політичному житті України, які у 2020 році повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

Підготовка проекту Постанови спричинена тим, що після прийняття Верховною Радою України 3 грудня 2019 року Постанови № 325-IX «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» надійшла пропозиція від Полтавської державної аграрної академії щодо відзначення 100 років з дня її заснування.

Полтавська державна аграрна академія є одним з найстаріших закладів вищої освіти України, який засновано 23 червня 2020 року.

На теперішній час академія здійснює підготовку фахівців за 22 спеціальностями та освітніми програмами. У складі академії діє 6 факультетів, 31 кафедра, центр підготовки іноземних громадян, 7 коледжів.

Полтавська державна аграрна академія має славне минуле, вагомі здобутки, є науковим й освітнім центром регіонального значення.

Прийняття проекту Постанови створить сприятливі умови для реалізації державної політики національної пам’яті та для організаційної підготовки до відзначення ювілею Полтавської державної аграрної академії.

Фінансування заходів, передбачених Постановою, буде здійснюватися у межах бюджетних асигнувань, виділених Державним бюджетом України.

Міністерство освіти і науки України, в цілому підтримуючи проект цієї Постанови, висловило ініціативу щодо відзначення на державному рівні у 2020 році таких ювілеїв:

100 років з часу заснування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (24.09.1920 р.);

100 років з дня заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (01.01.1920 р.);

90 років з часу заснування Українського державного університету залізничного транспорту (17.04.1930 р.);

90 років з часу заснування Харківського національного технічного університету  сільського господарства імені Петра Василенка (23.07.1930 р.);

90 років з часу заснування Харківського національного університету будівництва і архітектури (12.06.1930 р.);

90 років з часу заснування Харківського національного університету радіоелектроніки (11.08.1930 р.);

90 років з часу заснування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (01.10.1930 р);

90 років з часу заснування Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (12.11.1930 р).

Заслухавши інформацію Голови Комітету Сергія Бабака та розглянувши проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» (реєстр. № 2570 від 11.12.2019), поданий народним депутатом України Кулінічем О.І., враховуючи пропозиції Міністерства освіти і науки України, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України даний проект Постанови прийняти за основу та в цілому; підтримати ініціативу Міністерства освіти і науки України про відзначення на державному рівні у 2020 році вказаних ювілеїв і направити Рішення Комітету до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної  та інформаційної політики.

 

Питання 2 порядку денного перенесено на інше засідання Комітету у зв’язку з проханням автора Ірини Констанкевич щодо перенесення розгляду законопроекту реєстр. № 2279 від 17.10.2019р.