Діяльність Комітету

18 липня 2019, 12:04

Про засідання Об’єднаної робочої групи з розроблення проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 18 червня 2019 року відбулося засідання Об’єднаної робочої групи з розроблення проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі Об’єднана робоча група).

Об’єднана робоча група створена відповідно до Рішення Комітету від 10 липня 2019 р. протокол № 111 з метою розроблення і подання на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження цієї Премії, та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, та звітування стипендіатів.

Вів засідання Голова Об’єднаної робочої групи – керівник секретаріату Комітету з питань науки і освіти Б.Г. Чижевський.

На засіданні було заслухано інформацію щодо завдань Об’єднаної робочої групи, нормативної бази у визначеній сфері цих завдань, обговорено шляхи вирішення поставлених завдань, можливі варіанти вибору галузей науки, які доцільно врахувати для відбору експертів, особливості наповнення карток експертних оцінок робіт претендентів на премії та стипендії Верховної Ради України для молодих вчених.

Об’єднана робоча група на основі визначених нормативних актів прийняла рішення щодо підготовки її членами конкретних пропозицій до форми експертних карток та відбору галузей науки з метою формування експертів та надсилання цих пропозицій до секретаря Об’єднаної робочої групи Левчука О.М для узагальнень на ел. скриньку levchuk-o@v.rada.gov.ua, а також визначила дату наступного засідання – 08 серпня 2019 року о 15-00, за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3-а, зал засідань Комітету – кім. 1316.