Діяльність Комітету

16 липня 2019, 09:54

Запрошуємо членів Об’єднаної робочої групи взяти участь у засіданні, яке відбудеться 18 липня 2019 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3-а, зал засідань Комітету – кім. 1316

Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10 липня 2019 р. протокол № 111 було затверджено Склад Об’єднаної Робочої групи з розроблення проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (далі Об’єднана робоча група).

Вказана Об’єднана робоча група створена з метою розроблення і подання на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження цієї Премії, та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, та звітування стипендіатів.

Довідки за тел.: (044) 255-20-81, ел. адреса levchuk-o@v.rada.gov.ua – Левчук Олег Миколайович, секретар Робочої групи.

Прохід за списками, при собі мати паспорт.

Просимо повідомити про участь у засіданні.

 

Додатки:

Рішення Комітету від 10 липня 2019 р. протокол № 111 http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36962.pdf; http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36967.pdf.

Електронні ресурси , які будуть використанні у роботі Робочої групи:

1.     Постанова Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2675-19.

2.     Інструкція з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим http://kno.rada.gov.ua/documents/pr_scient/75022.html.

3.     Постанова Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2676-19.

4.     Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36910.pdf.