Діяльність Комітету

10 липня 2019, 14:30

Інформація про розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 10 липня 2019 року

 

10 липня 2019 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Кириленко І.Г., народний депутат України Богомолець О.В.

Також у засіданні Комітету взяли участь: Перший заступник Міністра освіти і науки України Хобзей П.К., заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський О.В., заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченко Ю.П., директор Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Жалдак В.О., Президент Національної академії педагогічних наук України Кремень В.Г., Віце-президент Національної академії мистецтв України Яковлєв М.І., головний Учений секретар Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Міхньов В.А., голова Державної служби якості освіти Гурак Р.В., директор Національного центру «Мала академія наук України» Лісовий О.В., керівник експертної групи з питань координації політики Директорату планування та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України Сич О.В., керівник експертної групи з питань державно-громадянського управління освітою Департаменту дошкільної та шкільної освіти Міністерства освіти і науки України Божинський В.С., заступник начальника Управління з дотримання прав дитини та сім’ї Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайленко В.М., Голова Профспілки працівників освіти і науки м. Києва Яцунь О.М., заступник Голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Романюк С.М., Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Биковська О.В., заступник директора Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Засєкіна Т.М., завідувач відділу Інституту історії України Національної академії наук України Удод О.А., Президент громадської організації «Асоціація директорів шкіл України» Онаць О.М., начальник відділу роботи із закладами післядипломної педагогічної освіти Інституту модернізації змісту освіти Науменко Г.Г., експерт з питань освіти громадської організації «Український інститут майбутнього» Скиба М.В., голова правозахисної організації «Справа принципу» Гуміров О.І., консультант Фонду Порошенка Ярощук М.В., асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Трихліб К.О., студент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Іванченко Д.С., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., студенти медичних закладів вищої освіти України, працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти. Загальна кількість учасників – понад 70 осіб.

 

Засідання розпочалося з приємної ноти. Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський вручив диплом та нагрудний знак лауреату Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок кандидату юридичних наук, асистенту кафедри Національного юридичного університет імені Ярослава Мудрого Трихліб Крістіні Олексіївні.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:


1.  Інформація про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за період восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету народного депутата України О.В. Співаковського про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за VІІІ скликання народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно прийняли рішення інформацію про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за VІІІ скликання взяти до відома.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти продовжує свою роботу до офіційного завершення каденції Верховної Ради України VІІІ скликання.


2.  Про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України про повну загальну середню освіту (реєстр. № 10204 від 05.04.2019, КМУ) додаткових пропозицій народних депутатів.

Заслухавши інформацію Голови підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної операції та територія населених пунктів на лінії зіткнення, Голови Робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 10204 від 05.04.2019, КМУ) до другого читання Кременя Тараса Дмитровича щодо пропозицій народних депутатів України до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», який готується в Комітеті з питань науки і освіти до розгляду у другому читанні, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив інформацію взяти до відома та відповідно до пункту четвертого частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України внести пропозиції народних депутатів України Співаковського О.В., Кременя Т.Д., Литвина В.М. до порівняльної таблиці проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 10204 від 05.04.2019 року) та розглянути їх у встановленому порядку під час підготовки зазначеного законопроекту до другого читання.

 

3.  Про друге читання проекту Закону України про повну загальну середню освіту (реєстр. № 10204 від 05.04.2019, КМУ).

30 травня 2019 року Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону України «Про повну загальну середню освіту», поданий Кабінетом Міністрів України, (Постанова Верховної Ради України № 2731-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону України про повну загальну середню освіту (реєстр. № 10204)».

Зазначеною постановою Комітету з питань науки і освіти було доручено підготувати зазначений проект закону до другого читання.

13 червня 2019 року завершився термін подання пропозицій суб’єктами права законодавчої ініціативи з метою доопрацювання законопроекту до другого читання. За цей період надійшло 487 пропозицій народних депутатів України, які протягом місяця опрацьовувалися Робочою групою, створеною Комітетом (Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 15 травня 2019 року, Протокол № 108).

За дорученням Комітету Робоча група опрацювала надані пропозиції та підготувала текст законопроекту до другого читання.

За результатами розгляду законопроекту, підготовленого Комітетом до його розгляду у другому читанні, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 10204 від 05.04.2019 року), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

 

4.  Інформація Міністерства охорони здоров’я України щодо проблем організації та проведення міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM-2019).

З 2019 року запроваджується нова комплексна атестація профільних знань студентів-медиків – єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» єдиний державний кваліфікаційний іспит складається з таких компонентів, як:

- інтегрований тестовий іспит “КРОК”;

- об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит;

- міжнародний іспит з основ медицини;

- іспит з англійської мови професійного спрямування.

1-3 липня цього року студенти третього курсу спеціальності «Медицина» вперше складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). IFOM містить 160 питань та перевіряє рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін, які студенти вивчають протягом перших трьох років навчання. Головним аргументом для запровадження системи IFOM є необхідність  підвищення якості медичної освіти в Україні, адже непрофесійні лікарі загрожують життю та здоров’ю українського суспільства. Як зауважують фахівці Міністерства охорони здоров'я України, особливість цього іспиту полягає в тому, що він є об’єктивним, справедливим та незалежним інструментом оцінки якості підготовки майбутніх лікарів.

Так, за наданою Міністерством охорони здоров?я України інформацією, міжнародний іспит з основ медицини IFOM-2019 повинні скласти 12 877 студентів-медиків з 21 закладу медичної освіти, однак його фактично складало 9650 осіб або 77,5 % від загальної кількості третьокурсників, які навчаються за спеціальністю «Медицина» (факти саботування іспиту спостерігалися у Харківському, Івано-Франківському, Чернівецькому, Сумському, Одеському, Ужгородському медичних університетах). Основу протестувальників складали традиційно найслабші студенти – іноземці. Повторно скласти іспит студенти-медики зможуть лише один раз, у серпні 2019 року відповідно до графіку Центру тестування за власний кошт.

Водночас студенти пояснюють свої протести недосконалою організацією впровадження тестування, зокрема браком часу на підготовку до іспиту, необхідністю гармонізації навчальних планів, стандартів освіти і переходу на міжнародні підручники. У свою чергу Міністерство охорони здоров?я України звертає увагу на те, що заклади медичної освіти мають повну автономію у розробці навчальних планів відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Конфліктна ситуація, пов?язана з проведенням IFOM-2019, до кінця не вирішена. Так, студенти-медики звернулися до українських судів з позовами до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров?я України щодо незаконності проведення міжнародного іспиту з основ медицини IFOM-2019. Водночас до Верховної Ради України подана електронна петиція з приводу відміни IFOM в Україні, доопрацювання та оновлення навчальних планів у медичних закладах вищої освіти. Станом на 05 липня 2019 року петиція набрала 1968 підписів.

У зв’язку з вищезазначеним, народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти вирішили інформацію Міністерства охорони здоров'я України взяти до відома та рекомендувати Міністерству охорони здоров?я України протягом липня-серпня 2019 року усунути усі недоліки, пов’язані з проведенням міжнародного іспиту з основ медицини IFOM-2019; взяти на контроль та розглянути повторно у другому півріччі 2019 року зазначене питання; направити це Рішення Комітету з питань охорони здоров?я, Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Національній академії медичних наук України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України.

 

5.  Про конкурси на Премію Верховної Ради України молодим ученим та іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянув інформацію про конкурси на Премію Верховної Ради України молодим ученим та іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук і зазначає таке.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2675-VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим (затвердженої Рішенням Комітету від 27.02.2019 до протоколу № 103) до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти надійшло на конкурс на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік 103 роботи. Крім того, ще було направлено від Київської обласної ради попередні матеріали, але без самої роботи і рішення про її підтримку, на Дем’янчука Юрія Вікторовича – старшого викладача кафедри Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». У зв’язку з тим, що строки прийняття робіт на конкурс завершені вказаний науковець не може бути включений до списку претендентів на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік. Отже конкурс становить понад 3,4 роботи на одну Премію.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 лютого 2019 року № 2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук" та Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (затвердженої Рішенням Комітету від 27.02.2019 до протоколу № 103) до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти надійшло на конкурс на стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук на 2020 рік 89 робіт претендентів. Отже конкурс становить майже 3 особи на одну стипендію.

Для широкого ознайомлення громадськості з переліком робіт та претендентами на відзнаки Верховної Ради України відповідна інформація буде опублікована в установленому порядку в газеті Верховної Ради України "Голос України" та розміщена на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 27 лютого 2019 року до протоколу № 103 потрібно затвердити склад об’єднаної Робочої групи з розроблення порядку розгляду документів на присудження Премії, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження Премії та з розроблення порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, у тому числі порядку формування конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, та звітування стипендіатів.

У зв’язку з викладеним Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив інформацію взяти до відома; затвердити склад об’єднаної Робочої групи з розроблення проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук, згідно з додатком.

 

Проєкт

Додаток

до Рішення Комітету Верховної Ради

України з питань науки і освіти

від 10 липня 2019 року протокол №

 

Склад

об’єднаної Робочої групи з розроблення проєктів порядку розгляду документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку розгляду документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

 

1.               

ЧИЖЕВСЬКИЙ

Борис

Григорович

керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти – голова Робочої групи

2.               

ЛЕВЧУК

Олег

Миколайович

головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти – секретар Робочої групи

3.               

CТОГНІЙ

Вадим

Сергійович 

заступник голови Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (за згодою)

4.               

БАСОК

Борис

Іванович

завідувач відділу Інституту технічної                                                  теплофізики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук (за згодою)

 

5.               

БЕЗВЕРШЕНКО

Юлія

Василівна

молодший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, заступник голови Ради молодих учених НАН України, кандидат фізико-математичних наук (за згодою)

6.               

ВЕРГУНОВ

Віктор

Анатолійович

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук (за згодою)

7.               

ВОРОНЕНКО

Олександр

Вікторович

головний спеціаліст відділу розвитку науки у закладах вищої освіти головного управління науково-технічного розвитку Директорату науки МОН України, кандидат педагогічних наук (за згодою)

 

8.               

ГРОДЗИНСЬКИЙ

Михайло

Дмитрович

 

завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук (за згодою)

 

9.               

ГУБЕЛАДЗЕ

Ірина

Гурамівна

докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих вчених НАПН України, кандидат психологічних наук (за згодою)

10.            

ДЕРЕВЯГІНА Наталія

Іванівна

доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", член Ради молодих учених при МОН України, кандидат технічних наук (за згодою)

11.            

ДРАГАН

Григорій

Сильвестрович

директор Науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор фізико-математичних наук (за згодою)

12.            

ДУБРОВА

Олександр

Євгенович

старший науковий співробітник сектору з координації наукових досліджень Науково-організаційного відділу Президії НАН України, кандидат технічних наук (за згодою)

13.           

ЄГОРОВ

Ігор

Юрійович

член наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, завідувач Офісу оцінювання діяльності наукових установ НАН України Державної установи "Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України" (за згодою)

14.            

ЄМЕЦЬ

Алла

Іванівна

член наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук (за згодою)

15.            

КОПИЛЕНКО

Олександр

Любимович 

директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук (за згодою)

 

16.            

КРИВОВ

Георгій

Олексійович

голова правління ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», доктор технічних наук (за згодою)

 

17.            

ЛУГОВИЙ

Володимир

Іларіонович

віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук (за згодою)

 

18.            

МІХНЬОВ

Володимир

Анатолійович

головний учений секретар Національної академії медичних наук України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук (за згодою)

 

19.            

ПЕСЧАНЕНКО Володимир Сергійович

завідувач кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету, доктор фізико-математичних наук

 

20.            

САДОВИЙ

Микола

Ілліч

завідувач кафедри Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук (за згодою)

 

21.            

СЕМЕНЮК

Сергій

Володимирович

заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

 

22.            

СІМАХОВА

Анастасія

Олексіївна

доцент кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат економічних наук (за згодою)

23.            

СПІВАК

Микола

Якович

завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук (за згодою)

 

24.            

ХМАРА

Марина

Петрівна

доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Ради молодих учених при МОН України, кандидат економічних наук (за згодою)

25.            

ЧЕБЕРКУС

Дмитро

Вікторович

генеральний директор Директорату науки МОН України, кандидат економічних наук (за згодою)

26.            

ШЕВЧЕНКО

Микола

Миколайович

помічник головного ученого секретаря НАН України, кандидат технічних наук (за згодою)

 

27.            

ШИРОКОВ

Володимир

Анатолійович

директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, академік НАН України, доктор технічних наук (за згодою)

28.            

ЯКОВЛЄВ

Микола

Іванович

віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, доктор технічних наук (за згодою)