Діяльність Комітету

24 квітня 2019, 14:30

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 24 квітня 2019 року

24 квітня 2019 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Констанкевич І.М., Литвин В.М., Поплавський М.М.

Також у засіданні Комітету взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Хобзей П.К., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., завідувач юридичного відділу виконавчого Апарату ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Курилкін С.І., аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників (реєстр. № 10214 від 10.04.2019, н.д.О.Співаковський, Б.Дубневич, О.Горбунов, І.Куліченко, Я.Дубневич та інші).

Цей законопроект розроблено з метою посилення законодавчого захисту педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від погроз, образ, переслідування, фізичного насильства, встановлення додаткових гарантій щодо поваги до особистості, честі та гідності, справедливого і шанобливого ставлення до них з боку учасників освітнього процесу та інших осіб, встановлення адміністративної відповідальності за вищезазначені порушення, а також встановлення адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів у закладах освіти.

Як зазначається в п. 6 Пояснювальної записки до законопроекту, прийняття законопроекту дасть можливість підвищити захищеність і соціальний статус педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, а також сприятиме створенню безпечного освітнього середовища.

Розглянувши даний законопроект та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, а також враховуючи його актуальність, народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу.

 

2.  Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо коштів закладів вищої освіти (реєстр. № 8529 від 26.06.2018, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Дубінін, В.Шевченко та інші).

3.  Проект Закону про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти (реєстр. № 8530 від 26.06.2018, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Дубінін, В.Шевченко та інші).

До Верховної Ради України внесено такі законопроекти:

- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо коштів закладів вищої освіти (реєстр. № 8529 від 26.06.2018, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Дубінін, В.Шевченко та інші);

- проект Закону про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти (реєстр. № 8530 від 26.06.2018, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, О.Дубінін, В.Шевченко та інші).

Законопроекти реєстр. №№ 8529, 8530 Головне науково-експертне управління Верховної Ради України радило розглядати разом, оскільки вони стосуються одного питання – фінансової автономії закладів вищої освіти, яка передбачена Законом України «Про вищу освіту», але, на жаль, заблокована Бюджетним Кодексом.

Поява законопроектів спричинена наявністю колізії між положеннями ст.13 Бюджетного кодексу України та ч.2 і п.9 ч.3 ст. 70 Закону України «Про вищу освіту» щодо діаметрально різної правової регламентації доходів державних і комунальних закладів вищої освіти, одержаних від надання дозволених законодавством платних послуг, що гальмує закріплення фінансової автономії закладів вищої освіти.

Метою прийняття законопроектів є законодавче забезпечення реалізації концепції автономності закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності шляхом передбачення їх фінансової самостійності на виконання Закону України «Про вищу освіту».

Для досягнення мети законопроекту реєстр. № 8529 пропонується внести зміни до статей 70 і 71 Закону України «Про вищу освіту», якими передбачити наступне:

- кошти, отримані закладом вищої освіти державної та комунальної форм власності від надання платних послуг у сфері вищої освіти та повязаних з нею інших сферах діяльності, не включаються до спеціального фонду бюджетів і кошторису такого закладу вищої освіти;

- керівники закладів вищої освіти здійснюють розпорядження коштами від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності виключно в межах забезпечення статутної діяльності відповідних закладів вищої освіти;

- залучення закладами вищої освіти державної та комунальної форм власності додаткових джерел фінансування від надання дозволених законодавством платних послуг не тягне за собою зниження державних та місцевих нормативів фінансування та (або) розмірів фінансування, передбачених у відповідних бюджетах.

Вищезазначений законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу щодо коштів закладів вищої освіти» (реєстр. № 8530 від 26.06.2018).

Для досягнення мети законопроекту реєстр. № 8530 пропонується внести зміни до статті 13 Бюджетного кодексу України, якими передбачити наступне:

- визначити, що кошти, отримані державним та/або комунальним вищим навчальним закладом від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не відносяться до тих власних надходжень бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету;

- встановити, що на випадок розміщення коштів, отриманих державними та/або комунальними вищими навчальними закладами від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності, не поширюється вимога Бюджетного кодексу України щодо недопущення створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами;

- визначити, що заборона відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не поширюється, зокрема, на випадок розміщення державними та/або комунальними вищими навчальними закладами коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках, отриманих такою установою від надання платних послуг у сфері вищої освіти та пов’язаних з нею інших сферах діяльності.

Враховуючи вищезазначене, актуальність законопроекту, а також висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення:

1)  Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо коштів закладів вищої освіти» (реєстр. № 8529 від 26.06.2018) прийняти за основу;

2)  Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти» (реєстр. № 8530 від 26.06.2018) прийняти за основу та надіслати Рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 

4.  Проект Постанови про відзначення 50-річчя з часу заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (січень 2020 року) (реєстр. № 8615 від 16.07.2018, н.д.М.Матіос).

Проект Постанови підготовлено з метою відзначення на державному рівні 50-річчя з дня заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв та запровадження протягом року заходів, присвячених цій ювілейній даті.

Академія заснована 03 січня 1970 року як Інститут підвищення кваліфікації працівників культури – єдина на той час в Україні освітня установа, що забезпечувала підвищення кваліфікації керівних кадрів галузі, зокрема працівників будинків культури, музеїв, бібліотек, музичних шкіл, керівників аматорських творчих колективів, завідувачів відділами культури. З 01 вересня 1998 року Постановою Кабінету Міністрів № 1358 від 31 серпня 1998 року на базі Інституту створено Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв.

Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, її вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки, Указом Президента України від 12 січня 2010 року № 13/2010 Академії надано статус Національної.

За роки існування Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв стала потужним навчально-мистецьким центром. Тут підготовлено понад 50 тисяч фахівців та понад 200 тисяч підвищили свою кваліфікацію із таких спеціальностей, як: дизайн ландшафту, дизайн інтер’єру, графічний дизайн і реклама, культурологія, організація культурно-мистецьких проектів, креативний менеджмент, менеджмент індустрії дозвілля (готельний, туристичний, рекреаційний), мистецтвознавство, звукорежисура, режисура, акторська майстерність, народна хореографія, бальна хореографія, сучасна хореографія, сольний спів (естрадний, академічний), управління бізнесом, бізнес-адміністрування, інформаційна, бібліотечна та архівна справа та ін.

За результатами рейтингу ЮНЕСКО 2008-2018 років Академія посідає перше місце серед закладів вищої освіти у галузі культури і мистецтв України.

Народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно вирішили рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови «Про відзначення 50-річчя з часу заснування Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (січень 2020 року)» ( реєстр. № 8615 від 16.07.2018) прийняти за основу та в цілому та надіслати Рішення Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

 

5.  Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (10 квітня 2019 року).

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В., народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно вирішили:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського про проведення парламентських слухань взяти до відома.

2. Затвердити проект Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» та внести на розгляд Верховної Ради України, з урахуванням пропозицій Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України.

3. Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з зазначеного питання визначити Першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського.

 

6.  Різне:

Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період десятої сесії восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період деcятої сесії восьмого скликання Комітет одноголосно ухвалив взяти інформації до відома та внести зазначені зміни до плану роботи Комітету.

 

Проекти Законів за реєстр. №№ 9288, 8330, 9231 не розглядалися через відсутність авторів законопроектів.