Діяльність Комітету

09 квітня 2019, 14:15

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 09 квітня 2019 року

 

09 квітня 2019 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Констанкевич І.М., Литвин В.М.

Також у засіданні Комітету взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Рашкевич Ю.М., заступник Міністра охорони здоров’я України Ілик Р.Р., заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченко Ю.П., директор Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Жалдак В.О., заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Падучак Б.М., виконуюча обов’язки директора Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України Ткаченко О.Л., співголова Комітету з питань інтелектуальної власності Американської торгівельної палати в Україні Козирєв О., координатор Комітету з питань інтелектуальної власності Американської торгівельної палати в Україні Левіцька Л., завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Биковська О.В., директор Інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Орлюк О.П., голова правління керуючої компанії «Фармацевтичної фірми «Дарниця» Шимків Д.А., віце-президент Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України Чумак В.Т., виконавчий директор Благодійного фонду «Пацієнти України» Іваненко І., представник комітету захисту рослин Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», менеджер по роботі з державними органами, ТОВ «Байєр» Гусєва Н.О., голова Благодійної організації «100% життя» Шерембей Д., керівник Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Кашинцева О., менеджер проекту ITPC Global Кондратюк С., патентний повірений, член Всеукраїнської Асоціації патентних повірених Боровик П.А., представник Благодійного фонду «Пацієнти України» Єрмоленко О., кореспондент «Еженедельник АПТЕКА» Бондарчук І.С., фотограф «Еженедельник АПТЕКА» Бечко С.П., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності (реєстр. № 9385 від 10.12.2018, КМУ).

Відповідно до пояснювальної записки метою законопроекту є «узгодження положень законодавства України у сфері охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки з правом Європейського Союзу, та імплементація відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію)». Проект закону спрямований на «створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони інтелектуальної власності, здатної сформувати, реалізувати прозору публічну модель подолання існуючих викликів та ризиків і запропонувати дієві інструменти сфери інтелектуальної власності як стимули для розвитку споріднених економічних та суспільних чинників».

Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується внести зміни до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Проектом Закону запропоновані , зокрема, наступні позитивні новації.

Щодо охорони прав прав на промислові зразки:

пропонується закріпити норми про можливість подання заявки в електронній формі, додаткові критерії охороноздатності, передбачено правову охорону незареєстрованих промислових зразків, пропонується закріпити строк чинності прав не більше 25 років (наразі 15), зміну виду охоронного документа з патенту на свідоцтво і можливість досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті. Остання новела є одним із механізмів у боротьбі з “патентним тролінгом” - зловживанням недобросовісними особами правами на промислові зразки, які не є новими, і здебільшого має місце на митному кордоні. Для боротьби з цим негативним явищем, а також з метою його попередження в майбутньому законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб анулювання реєстрації, так званий механізм “post-grand opposition”, визнання недійсним свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті Мінекономрозвитку.

Щодо охорони прав на знаки для товарів і послуг”:

пропонується запровадити можливість подання заявки на реєстрацію торговельної марки в електронній формі, уточнити підстави для відмов реєстрації або визнання недійсною реєстрацію торговельної марки, реєстрацію колективної торгівельної марки і також уточнений порядок надання правової охорони за міжнародною реєстрацією за мадридською системою. Також пропонується посилити санкції за порушення прав на торговельні марки.

Щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі:

пропонується розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона; уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; передбачити можливість подання заявок в електронній формі, надати право будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід, розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі), передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).

Слід зазначити, що переважна більшість положень проекту Закону дублює відповідні положення проектів законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності” (реєстр. № 5699 від 23.01.2018 року) та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей” (реєстр. № 7538 від 20.03.2018 року), які не були прийняті Верховною Радою України 04.09.2018 року, та проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової) власності та удосконалення державного управління сферою інтелектуальної власності” (реєстр. № 9088 від 17.09.2018 р.).

Проект Закону 9385 містить низку суттєвих недоліків, на які Комітет звертав увагу при розгляді попередніх законопроектів (5699, 7538, 9088).

Зважаючи на те, що надані у експертних висновках зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної фіскальної служби України, Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Фармацевтичної фірми «Дарниця», Громадської спілки «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє», НДІ Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України до проекту Закону можуть бути враховані або частково враховані при підготовці законопроекту до другого читання, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, одностайно вирішив рекомендувати Верховній Раді України зазначений проект Закону, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти (реєстр. № 8188 від 23.03.2018, н.д.І.Констанкевич, Т.Батенко, В.Шевченко, В.Дідич, О.Дубінін, А.Денисенко, В.Купрій, О.Дехтярчук, В.Яніцький, І.Гузь).

Законопроектом пропонується поширити передбачене новою редакцією Закону України «Про освіту» підвищення умов оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників на педагогічних працівників закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти шляхом внесення низки змін до статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» і статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту». Крім цього, змінами до статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що посадовий оклад помічників вихователів та нянь закладів дошкільної освіти встановлюється в розмірі не менше ніж 50 відсотків посадового окладу педагогічного працівника закладу дошкільної освіти найнижчої кваліфікаційної категорії.

Розглянувши даний законопроект та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, народні депутати України – члени Комітету одностайно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та доручити Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України доопрацювати його до другого читання.