Діяльність Комітету

27 лютого 2019, 14:30

Інформація про розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 27 лютого 2019 року

27 лютого 2019 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Скрипник О.О., Кириленко І.Г., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Констанкевич І.М., народний депутат України Марченко О.О., народний депутат України Кривенко В.М., народний депутат України Мельниченко В.В.

Також у засіданні Комітету взяли участь Міністр освіти і науки України Гриневич Л.М., Перший заступник Міністра освіти і науки України Хобзей П.К., генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., генеральний директор Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики України Мороз М.А., директор Департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної політики України Дейнега О.П., директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Кобаль Б.І., виконуючий обов’язки заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дрок О.Ю., президент Асоціації дієтологів України Швець О.В., перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., керівник експертної групи Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Рибалко А.В., заступник Голови Житомирської обласної ради Вілівчук М.О., директор Інституту професійно-технічного освіти Національної академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України Радкевич В.О., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України Ничкало Н.Г., директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, голова Правління громадського об’єднання «Всеукраїнська Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Булгаков В.А, заступник директора з навчальної роботи Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Макарук І.В., директор державної установи «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» Балабанова К.В., член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, головний експерт з питань освіти Реанімаційного пакету реформ Бахрушин В.Є., директор Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету Зелений В.М., заступник Голови правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка Братко М.В., директор Технологічного коледжу Національного лісотехнічного університету України Дадак Р.М., аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти. Загальна кількість учасників понад 100 осіб.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.              Проект Постанови Верховної Ради України про відзначення 100-річчя з дня заснування Подільського державного аграрно-технічного університету (24 травня 2019 року) (реєстр. № 10045 від 13.02.2019, н.д.В.Мельниченко).

Метою проекту Постанови є забезпечення належних організаційно-правових, фінансово-матеріальних та інформаційних умов для відзначення 100-річчя з дня заснування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Університет є одним з найстаріших аграрних закладів освіти в Україні і створений рішенням тодішнього уряду в 1919 році як сільськогосподарський факультет при Кам’янець-Подільському державному університеті. У 1921 році факультет реорганізований в Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, а в листопаді 1995 року інституту було надано статус Подільської державної аграрно-технічної академії. У липні 2004 року за розпорядженням Кабінету Міністрів України академія реорганізована в сучасний Подільський державний аграрно-технічний університет.

Заснування Подільського державного аграрно-технічного університету стало однією із важливих культурно-історичних подій, що входять до літопису великих національних здобутків українців. Упродовж столітньої історії діяльність цього закладу освіти була спрямована на формування національної аграрної еліти. За цей час університет став значущим навчальним, науковим і культурним центром Південно-західного регіону України. Тут працювали непересічні особистості, до яких належать перший ректор університету – професор Іван Огієнко, перший декан Сергій Бачинський, ректори Олекса Полонський, Микола Баєр, Віктор Чугай, професори і викладачі –організатори вищої аграрної освіти на Поділлі.

Проект Постанови передбачає підготовку та відзначення на державному рівні 100-річчя з дня заснування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Прийняття цієї Постанови сприятиме популяризації історії українського державотворення, національної вищої школи, реалізації завдань національно-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, формуванню національної ідентичності, а також сприятиме піднесенню рівня місцевої освіти, популяризації міста Кам’янець-Подільський та Хмельниччини на загальнодержавному рівні.

Розглянувши проект Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 100-річчя з дня заснування Подільського державного аграрно-технічного університету (24 травня 2019 року)» (реєстр. № 10045 від 13.02.2019 р.), поданий народним депутатом України Мельниченком В.В., Комітет одностайно прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови прийняти за основу та в цілому; надіслати рішення Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

 

2. Про проекти законів України:

- про проект Закону про фахову передвищу освіту (реєстр. № 8321 від 16.07.2018) (доопрацьований), поданий народними депутатами України Марченком О.О., Литвином В.М., Констанкевич І.М., Кириленком І.Г. та іншими;

- про проект Закону про фахову передвищу освіту (реєстр. № 8321-1 від 08.05.2018), поданий народними депутатами України Кременем Т.Д., Бриченком І.В.;

- про узгоджену редакцію проекту Закону про фахову передвищу освіту, підготовлену робочою групою та відповідно до ч.2 ст.110 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» рекомендовану народними депутатами України – членами Комітету з питань науки і освіти до внесення на розгляд Верховної Ради України.

До Верховної Ради України внесено такі законопроекти:

- проект Закону про фахову передвищу освіту (реєстр. № 8321 від 16.07.2018) (доопрацьований), поданий народними депутатами України Марченком О.О., Литвином В.М., Констанкевич І.М., Кириленком І.Г. та іншими (разом 257 субєктів);

- проект Закону про фахову передвищу освіту (реєстр. № 8321-1 від 08.05.2018), поданий народними депутатами України Кременем Т.Д., Бриченком І.В.

Головним комітетом з опрацювання вищезазначених законопроектів є Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Головне науково-експертне управління у своєму експертному висновку висловлює низку зауважень до двох законопроектів, разом з тим, вважає, що за результатами розгляду в першому читані законопроект 8321 може бути прийнятий за основу за умови врахування висловлених зауважень та пропозицій. В узагальнюючому висновку до альтернативного законопроекту 8321-1 викладено, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроект № 8321 від 24.04.2018 р., який має аналогічний зміст та предмет регулювання і який Головне управління рекомендувало прийняти за основу. Таке формулювання свідчить про погодження обох законопроектів.

Попри все, за результатами аналізу вищезазначених альтернативних законопроектів, експертні висновки усіх зацікавлених сторін (центральних органів виконавчої влади, наукових установ, громадських організацій) свідчать про те, що концептуальні положення вищезазначених законопроектів різні, але жоден законопроект не збалансовує дискусійні позиції різного бачення щодо подальшого функціонування технікумів, коледжів та прирівняних до них училищ у нових реаліях, а тому не зможе забезпечити умови перспективного розвитку як окремої ланки освіти – фахової передвищої, так і сфери освіти в цілому. Окремі положення законопроектів суперечать освітньому та бюджетному законодавству.

У свою чергу Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти 16 травня 2018 року було проведено розширене засідання з розгляду питання «Про стан законодавчого забезпечення функціонування та розвитку закладів фахової передвищої освіти (що за установчими документами мають статус вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації)». Одним із основних положень Рішення цього засідання була рекомендація Міністерству освіти і науки України здійснити узгодження та поетапне доопрацювання робочою групою альтернативних законопроектів про фахову передвищу освіту з метою напрацювання єдиного узгодженого проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту».

На сьогодні завершилося розроблення узгодженого та доопрацьованого проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» робочою групою, яка була створена та доповнена наказами Міністерства освіти і науки України.

06 лютого 2019 року питання внесення законопроектів про фахову передвищу освіту на розгляд Комітету було розглянуто підкомітетом з питань позашкільної, професійної, фахової передвищої та освіти дорослих. За результатами засідання підкомітету було рекомендовано Міністерству освіти і науки України провести регіональні наради з обговорення напрацьованої нової редакції узгодженого законопроекту та винести цей проект для його розгляду на засіданні Комітету 27 лютого 2019 року.

За результатами обговорення внесених основного та альтернативного законопроектів Комітет прийняв рішення, відповідно до частини четвертої статті 93, частини другої статті 110 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України, подати інший законопроект, розроблений робочою групою, члени якої представляють різні зацікавлені сторони, що узгоджує позиції обох зареєстрованих законопроектів і покликаний забезпечити поступальний розвиток закладів освіти.

За підсумками роботи на засіданні, Комітетом були підтримані та погоджені ключові позиції узгодженого законопроекту та положень, які увійшли у доопрацьовану редакцію законопроекту про фахову передвищу освіту № 8321 (доопрацьований).

Враховуючи вищезазначене, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно прийняли рішення на підставі ст.93, ст.110 Регламенту Верховної Ради України, ст.12, ст.15, Закону України «Про комітети Верховної Ради України» внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований та поданий народними депутатами України – членами Комітету проект Закону України «Про фахову передвищу освіту» реєстр. № 8321 (доопрацьований), який узгоджує положення основного проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» (реєстр. №8321 від 16.07.2018), внесеного народними депутатами України Марченком О.О., Литвином В.М., Констанкевич І.М. та ін. (разом 257 суб’єктів), і альтернативного проекту Закону «Про фахову передвищу освіту» (реєстр. № 8321-1 від 08.05.2018), поданого народними депутатами України Кременем Т.Д., Бриченком І.В., та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу.

 

3. Про стан і проблеми нормативно-правового врегулювання харчування дітей та учнів у закладах освіти.

Заслухавши і обговоривши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет з питань науки і освіти, учасники засідання відзначають актуальність питання харчування дітей у закладах освіти, оскільки воно належить до найважливіших чинників, що визначають здоров'я нації. Здорове харчування є запорукою активного довголіття, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, є ключовою умовою прогресу і якості життя.

Учасники засідання зазначають, що з прийняттям Закону України від 24.12.2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» право на забезпечення учнів безкоштовним гарячим харчуванням було суттєво обмежено. Так, внаслідок прийняття вищезазначеного закону були внесені відповідні зміни до законів України «Про загальну середню освіту» та «Про охорону дитинства», якими було позбавлено можливості отримувати безкоштовне харчування більшість учнів 1-4 класів (крім дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та учнів з малозабезпечених сімей, які навчаються у 5 – 11 (12) класах, що значно погіршило умови їх перебування у навчальних закладах.

До Комітету з питань науки і освіти, на ім’я Голови Верховної Ради України продовжують надходити звернення місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, затверджені на пленарних засіданнях обласних, районних, сільських і селищних рад, з проханням і вимогою повернути безкоштовне харчування дітей початкової загальноосвітньої школи. На цей час до Комітету надійшло 26 таких звернень. Заявники наголошують, що скасування безоплатного харчування є порушенням норм статті 22 Конституції України, відповідно до якої при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження обсягу існуючих прав і свобод, та, з огляду на це, пропонують виправити ситуацію, що склалася.

На сьогоднішній день на розгляді Верховної Ради України знаходиться низка законопроектів щодо відновлення харчування дітей у закладах загальної середньої освіти.

Учасники засідання відзначають низку проблем і ризиків, пов’язаних з організацією харчування дітей у закладах освіти, його якістю тощо:

1. Відсутність передбаченої нормами законодавства відповідальності для “недобросовісних” учасників закупівель. Серед основних причин “недобросовісності” є, як правило, надання учасниками неповного пакету документів, які передбачені тендерною документацією; надання завідомо занижених цінових пропозицій, що після укладання договорів призводить до підвищення цін на продукти харчування й невиконання норм харчування дітей; порушення строків постачання продукції; постачання продуктів невідповідної якості; практика односторонньої відмови постачальника від виконання своїх договірних зобов’язань.

2. Тривалі строки проведення процедури закупівель (подання пропозицій, розгляд, оскарження становить більше місяця на одну процедуру). Продовження термінів проведення процедури закупівель може призвести до призупинення поставки продуктів харчування та надання послуг з організації харчування.

Також при проведенні державних закупівель, укладанні угод на постачання продуктів харчування необхідно закріпити пріоритетність місцевих виробників. Часто у цих процедурах участь беруть посередники, а виробники відмовляються від участі, мотивуючи це складністю процесу проведення електронних публічних закупівель.

3. Зрив торгів у системі “РгоZorro” через відсутність учасників (менше двох). Це призводить до збоїв в організації харчування дітей. Окрім того, інколи взагалі відсутня на ринку достатня кількість учасників з необхідною потужністю для оперативного забезпечення потреб у продуктах харчування або наявне небажання учасників брати участь у закупівлі через систему “РгоZorro”.

4. Недосконалість системи “РгоZorro”. Зокрема, йдеться про ціну як єдиний критерій відбору, що не дозволяє впливати на якість продукції, підвищення цін на продукти та, відповідно, на забезпечення якості харчування.

5. Відсутність узгоджених норм у постановах Кабінету Міністрів України щодо організації харчування дітей 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Так, згідно з нормами харчування (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591) передбачено обід, а відповідно до порядку надання послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116) передбачено сніданки.

6. Неможливість збільшити кількість працівників кухні пропорційно до контингенту учнів, низька оплати їх праці, значне та неконтрольоване підняття цін на ринку продуктів тощо.

7. Відсутність санітарного регламенту для харчоблоків закладів загальної середньої освіти.

8. Організація харчування дітей з лактозною непереносимістю та дітей, які потребують безглютенової дієти. На сьогодні таким дітям пропонується короткотривале перебування у закладі дошкільної освіти, без організації харчування. Норми харчування, що затверджені постановою кабінету Міністрів України № 1591, за якими здійснюється харчування в закладі дошкільної освіти і є обов’язковими до виконання, не містять переліку продуктів для забезпечення раціону дітей із зазначеними дієтами.

9. Необхідно переглянути норми харчування у закладах загальної середньої та дошкільної освіти. Зокрема, встановлена норма деяких продуктів значно впливає на ціну одноденного раціону і не завжди в такій кількості може споживатися дітьми (наприклад, молоко та кисломолочні продукти для дітей 3-6 років у закладах дошкільної освіти щоденно 400-500 гр).

10. Якість харчування. Аналіз фінансово-економічного забезпечення засвідчив розбіжність вартості харчування у розмірі адміністративно-територіальних одиниць. Наприклад, у Херсонській області вона варіюється від 5 грн до 15,7 грн, що свідчить про неналежне виконання натуральних норм і, відповідно, низьку якість харчування.

У порушення вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2012 року № 548 “Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів” постачальники харчової продукції не завжди забезпечують проведення лабораторного контролю необроблених харчових продуктів рослинного та тваринного походження.

11. Під час обстежень закладів освіти основними порушеннями стали недотримання вимог транспортування харчових продуктів; порушення термінів проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючим персоналом; недотримання термінів реалізації харчових продуктів; порушення товарного сусідства та температурних умов, як при транспортуванні, так і при зберіганні харчових продуктів; несвоєчасне ведення медичної документації по контролю за організацією харчування; порушення правил відбору та зберігання добових проб; порушення технології приготування страв, що підтверджено результатами лабораторних досліджень; відсутність або недотримання погоджених територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перспективних двотижневих меню; порушення правил особистої гігієни персоналом; порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів на харчоблоках та харчових об’єктів, які виробляють, реалізують та постачають харчові продукти, що підтверджено результатами лабораторних досліджень; вживання продуктів, заборонених для використання у навчальних закладах.

12. Відсутність оновлених харчових раціонів, що задовольняють потреби організму дітей у якісному харчуванні; оновленого рецептурного збірника приготування страв у закладах освіти.

13. Через недостатній фінансовий ресурс місцевих бюджетів гострою залишається проблема зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, вжиття заходів щодо здійснення проведення капітальних і поточних ремонтів шкільних їдалень та модернізації технологічного обладнання харчових блоків закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Так, наприклад, у кожному п’ятому закладі Херсонщини потребує модернізації застаріле обладнання харчоблоку. Через відсутність належних умов забезпечуються лише буфетною продукцією 3 школи Скадовського району. Не здійснюється харчування взагалі в 7 закладах Олешківського району.

Відповідно до інформації територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, не мають власних харчоблоків 283 заклади дошкільної освіти, 976 закладів загальної середньої освіти, 171 вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. Сьогодні 295 шкіл та 128 закладів дошкільної освіти не мають достатньої кількості холодильного обладнання, у 711 школах та 297 закладах дошкільної освіти не вистачає технологічного обладнання. Слід зазначити, що у деяких закладах термін експлуатації застарілого обладнання становить більше 20 років, холодильного – до 30 років.

Незадовільний стан доріг є однією з причин частої зміни постачальників продуктів харчування до закладів освіти та несвоєчасної їх доставки.

Зазначені проблеми та завдання потребують додаткового врегулювання на нормативно-правовому рівні.

У зв’язку з вищезазначеним, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно прийняли рішення інформацію заступника Першого заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К., а також інших учасників засідання взяти до відома.

 

4. Про затвердження складу робочої групи з підготовки концептуальних засад та проекту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки».

На виконання Постанови Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2677-VIII «Про проведення парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки», а також відповідно до пункту 1 плану заходів з підготовки та проведення Верховною Радою України парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки», затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 20.02.2019 № 93-к, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив: затвердити склад робочої групи з визначення концептуальних засад і підготовки проекту рекомендацій парламентських слухань; робочій групі здійснити організаційну роботу відповідно до Плану заходів, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 20.02.2019 № 93-к.

 

5. Про затвердження Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим.

Верховна Рада України за поданням Комітету з питань науки і освіти 05 лютого 2019 року прийняла Постанову № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим». Цією Постановою, зокрема, засновано 30 премій Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія), розмір кожної з яких становить шістдесят прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії, а також затверджені нові Положення про Премію, опис диплома та опис нагрудного знака лауреата Премії.

Відповідно до пункту 2 зазначеного Положення про Премію Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розробив Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно вирішив затвердити Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим з техніко-юридичними правками.

 

6. Про затвердження Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Верховна Рада України за поданням Комітету з питань науки і освіти 05 лютого 2019 року прийняла Постанову № 2676-VIII «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук». Цією Постановою, зокрема, засновано 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року отримання стипендії, а також затверджені нові Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та опис диплома стипендіата Верховної Ради України – молодого вченого – доктора наук.

Відповідно до пункту 1 зазначеного Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти розробив Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одностайно вирішив затвердити Інструкцію з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук з техніко-юридичними правками.