Діяльність Комітету

04 лютого 2019, 14:04

Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти: «Молоді спеціалісти – наше майбутнє! Необхідно зробити все можливе, щоб зменшити відтік наших молодих талантів за кордон та суттєво посприяти стимулюванню інноваційного розвитку держави»

Під час засідання Погоджувальної ради, яке відбулося 4 лютого 2019 року, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський зосередив увагу колег на чотирьох важливих питаннях, які потребують якнайшвидшого розгляду у сесійній залі.

 

Перш за все, Олександр Співаковський просив включити до розкладу засідань цього пленарного тижня Проект Постанови Верховної Ради України № 9505 «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» (реєстр. № 9505 від 24.01.2019 р.), метою якого є вдосконалення процедури висування, відбору і нагородження лауреатів Премії, а також покращення адресної підтримки молодих учених України за рахунок збільшення кількості премій та її грошової частини, зростання віку докторів наук, які можуть отримувати Премію, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення молодими науковцями фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, підвищення престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві. Проект цієї постанови було розглянуто на засіданні Комітету, де було прийняте рішення рекомендувати прийняти його за основу та в цілому, як постанову.

 

По-друге, Перший заступник Голови Комітету просив включити до розкладу засідань цього пленарного тижня Проект Постанови Верховної Ради України № 9506 «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» (реєстр. № 9506 від 24.01.2019 р.), метою якого є вдосконалення процедури висування, відбору і нагородження стипендіатів Верховної Ради України, а також покращення здійснення адресної підтримки молодих учених України – докторів наук, створення додаткових можливостей та стимулів для проведення ними фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, підвищення престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві, сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки. Проект цієї постанови було розглянуто на засіданні Комітету, де було прийняте рішення рекомендувати прийняти його за основу та в цілому, як постанову.

 

По-третє, Олександр Співаковський просив включити до розкладу засідань цього пленарного тижня Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів» (реєстр. № 5694 від 23.01.2017 р.), метою якого є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

 

По-четверте, Перший заступник Голови Комітету просив включити до розкладу засідань цього пленарного тижня Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» (реєстр. № 6023 від 03.02.2017 р.), метою якого є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.