Діяльність Комітету

19 грудня 2018, 20:16

Інформація про розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 19 грудня 2018 року

19 грудня 2018 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Констанкевич І.М., Кириленко І.Г.

Також у засіданні Комітету взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Хобзей П.К., заступник Міністра освіти і науки України Рашкевич Ю.М., начальник відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Бондаренко А.В., Президент Національної академії медичних наук України Цимбалюк В. І., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України Кузнєцова Н.С., начальник Відділу наукових і керівних кадрів Національної академії наук України Палій В.М., академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Саух П.Ю., віце-президент Спілки ректорів України, ректор Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Андрущенко В.П., ректор Київського національного торговельно-економічного університету Мазаракі А.А., завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук, голова Наукового комітету Білоус А.Г., професор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови Наукового комітету Колежук О.К., директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України Маліцький Б.А., директор Департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів Сумського державного університету Циганюк Д.Л., голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Яцунь О.М., заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України Романюк С.М., голова Громадської організації «Трон» (точка росту: освіта і наука) Благодєтєлєва-Вовк С.Л., член Громадської організації «Трон» Пархоменко Т.С., член правління Харківського ІТ-кластера Рубін Е.Ю., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, ректори, проректори вищих навчальних закладів України, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти. Усього були присутні понад 60 учасників.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.  Про проект Закону України «Про внесення змін до статті 80 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти».

Починаючи з січня 2018 року Регіональні відділення Фонду державного майна України по всій території України посилаючись на приписи частини 4 статті 80 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII та враховуючи висновки Верховного Суду, викладені в Постанові від 30.01.2018 р. по справі №905/1266/17, почали відмовляти суб’єктам підприємницької діяльності в укладенні і переукладенні договорів оренди для розміщення на території навчальних закладів – закладів громадського харчування (їдалень, буфетів) та інших важливих соціально-побутових об’єктів, вказуючи причину відмови: «мета використання об’єкту оренди - не відповідає освітньому призначенню».

Потреба у прийнятті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» (щодо використання об’єктів та майна державних і комунальних закладів освіти)» випливає із необхідності приведення у відповідність норм цього закону з діючими нормативними актами у галузі освіти та забезпечення закладів освіти належними умовами для функціонування і здійснення/провадження освітнього процесу.

Народні депутати – члени Комітету одноголосно прийняли рішення рекомендувати законопроект Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозиції Міністерства освіти і науки України, внесеної заступником міністра Павлом Хобзеєм.

 

2.  Про підсумки конкурсу щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Рашкевича Ю.М., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет з питань науки і освіти відзначає наступне.

Стратегічним завданням нинішньої реформи вищої освіти в Україні є формування системи забезпечення якості вищої освіти, ключовим елементом якої має стати створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство). Прийнятим у 2017 році новим Законом України «Про освіту» припинено повноваження попереднього складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який за 3 роки так і не розпочав свою діяльність, і дано шанс на формування на конкурсній основі нового складу цього важливого колегіального представницького органу, який повинен стати потужним фаховим, незалежним та дієздатним експертним центром, що матиме довіру як закладів і здобувачів вищої освіти, з одного боку, так і роботодавців, з іншого. Механізм формування нового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, визначений Законом України «Про вищу освіту» (стаття 19), а також актами Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 926, від 31 січня 2018 р. № 41-р та від 29 серпня 2018 р. № 703, якими унормовано і утворено склад Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства, затверджено Положення про Конкурсну комісію та Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства, в цілому відповідає завданням формування органу, відповідального за створення в Україні ефективної системи забезпечення якості вищої освіти, та чинному освітньому законодавству України.

Конкурсна комісія, створена для організації та проведення конкурсного відбору членів Національного агентства, складається з дев’яти осіб, куди ввійшли чотири міжнародні представники, які делегуються від об’єднань Європейського простору вищої освіти (European Higher Education Area), і п?ять національних експертів: по одному представнику - від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, національного об’єднання студентів України, що є членом Європейського союзу студентів (ESU).

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про вищу освіту» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти складається з 23 осіб.

Конкурс з обрання членів Національного агентства тривав з 1 жовтня по 31 жовтня 2018 року.

До участі у конкурсі було допущено 116 кандидатів. Конкурсна комісія отримала звернення від двох громадських організацій і взяла до відома матеріал у виданні «Дзеркало тижня» щодо недоброчесності деяких кандидатів та врахувала цю інформацію під час прийняття рішення.

Конкурсною комісією на засіданні 5 грудня 2018 року, яке транслювалося онлайн на Фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки України, обрано 22 члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – 9 жінок та 13 чоловіків. Одне місце залишилось вакантним за квотою Національної академії медичних наук України, оскільки були відсутні кандидати, що одночасно були б рекомендовані академією та працювали б в ній за основним місцем роботи. На цю вакансію оголошено додатковий конкурс з 1 лютого 2019 року. Наступний крок – затвердження обраних кандидатів Урядом. За інформацією Міністерства освіти і науки України, новостворене Національне агентство розпочне свою діяльність з початку 2019 року.

Учасники засідання відзначають, що обрання Конкурсною комісією складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти є важливим кроком на шляху створення системи забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Разом з тим, обрання складу Національного агентства позначено окремими недоліками, які в подальшому потребують законодавчого та нормативно-правового врегулювання.

Заслухавши та обговоривши дане питання, Комітет з питань науки і освіти прийняв рішення інформацію заступника Міністра освіти і науки України Рашкевича Ю.М. взяти до відома та звернутися до членів української частини номінаційного комітету по виборам членів Національного агентства додатково вивчити проблемні питання, які були обговорені на засіданні Комітету і ще раз повернутися до цього питання на наступному засіданні Комітету.

 

3.              Про ситуацію, яка склалася із виплатою зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у 2018 році.

Заслухавши й обговоривши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Павла Хобзея, Першого заступника Голови Комітету О. Співаковського, а також, враховуючи виступи інших учасників засідання про стан виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у 2018 році, Комітет відзначає, що центральним органом державної виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом поточного року вживались заходи з метою недопущення виникнення заборгованості із зазначених виплат, зокрема додаткове фінансування виплат із ресурсів місцевих бюджетів, а також перерозподіл залишків освітньої субвенції місцевих бюджетів. Так, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. № 868-о «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році» частково було вирішено питання забезпеченості видатків на заробітну плату педагогічним працівникам таких облдержадміністрацій: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській.

Разом із тим, за інформацією Міністерства освіти і науки України, на запит народного депутата України І. Констанкевич, станом на 01.01.2019 р. очікується кредиторська заборгованість із вказаних виплат у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та у м. Києві у сумі 1 028 116,7 тис. грн. Із вказаної суми по м. Київ заборгованість очікується в обсязі 472211,8 тис. грн. або 46 % від усієї суми, по містах обласного значення – 355 750,4 тис. грн. або 35 %, по районах – 103 960,4 тис. грн. або 10%, по об’єднаних територіальних громадах – 9619,1 тис. грн. або 9%.

Протягом поточного року до Комітету надходили численні звернення з боку органів місцевого самоврядування щодо виникнення в багатьох громадах критичної ситуації з виплатою заробітної плати вчителям внаслідок дефіциту освітньої субвенції. Органи місцевого самоврядування відзначали, що незабезпеченість обсягами освітньої субвенції окремих місцевих бюджетів, її нерівномірний та непропорційний розподіл між ними спричинив у тому числі невиплату або затримку виплати відпускних та допомоги на оздоровлення працівникам освіти, в окремих випадках призвів до кредиторської заборгованості в місцевих бюджетах.

Відповідно Комітет неодноразово звертався до Кабінету Міністрів України з пропозиціями переглянути обсяги освітньої субвенції на 2018 рік та внести зміни до формули її розрахунку.

Органами місцевого самоврядування вживаються всі передбачені їх повноваженнями дії щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці педагогічних працівників закладів освіти, які включають у себе як вищезазначене спрямування на ці цілі додаткових коштів, так і оптимізацію мережі малокомплектних закладів загальної середньої освіти. Поряд із тим, органи місцевого самоврядування змушені застосовувати непопулярні заходи скорочення ставок педагогічних працівників та зменшувати розміри надбавок та доплат, припинити (скорочувати) виплати стимулюючих надбавок та грошової винагороди. Проте повністю вирішити питання забезпечення коштами освітньої субвенції для оплати праці педагогічних працівників закладів освіти окремі місцеві бюджети неспроможні.

Враховуючи критичну ситуацію, що склалася у зв’язку з незабезпеченістю обсягами освітньої субвенції окремих місцевих бюджетів, Уряд України на своєму засіданні 12 грудня 2018 року схвалив розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році”, яким здійснено перерозподіл освітньої субвенції для бюджетів 5 районів, 8 міст та ОТГ та збільшено обсяг на 28338,6 тис. грн., та розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році”, яким здійснено перерозподіл освітньої субвенції для бюджетів 17 районів, 36 міст та ОТГ і збільшено обсяг на 83584,1 тис. грн. Таким чином, відповідно до зазначених розпоряджень Кабінету Міністрів України бюджетам 23 районів, 44 міст та ОТГ збільшено обсяг освітньої субвенції на 111922,7 млн. гривень шляхом перерозподілу обсягів освітньої субвенції насамперед за рахунок коштів обласних бюджетів. Також на засіданні було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2018 рік”, яким зменшено обсяг нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей на 100 млн. гривень із метою збільшення видатків для закладів вищої освіти та забезпечення діяльності Національного центру “Мала академія наук України”.

Окрім того, Уряд прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2018 рік”, яким передбачено розподіл коштів з державного бюджету обласним бюджетам та бюджету м. Києва. З обсягів цього ресурсу обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити, зокрема, виплати заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у громадах.

У зв’язку з вищезазначеним, народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти одноголосно вирішили інформацію Міністерства освіти і науки України взяти до відома; рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі виплату заробітної плати педагогічним працівникам до 01.01.2019 р. відповідно до норм Закону України «Про освіту» щодо оплати праці педагогічних працівників; Міністерству освіти і науки України забезпечити контроль за виконанням обласними та Київською міською державними адміністраціями розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2018 рік» у частині раціонального розподілу коштів на виплати заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та за результатами виконання бюджету у І кварталі 2019 року до 10 квітня 2019 року надати Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти аналіз стану забезпечення заробітними платами педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

 

4.  Про стан та законодавче забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях.

Заслухавши та обговоривши інформацію Міністерства освіти і науки України щодо стану та законодавчого забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає наступне.

1. Питання підготовки наукових кадрів є системним, комплексним і має розглядатися в контексті реалізації засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, визначення місця та ролі науки, в суспільстві, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, соціального статусу наукового працівника та вченого у суспільстві.

2. За даними Державної служби статистики України, за останні 7 років кількість аспірантів скоротилася майже на 10 тисяч осіб (або на 30%), більш ніж удвічі скоротився прийом до аспірантури.

Загальні видатки на науку у проекті Державного бюджеті України на 2019 рік плануються в обсязі 0,23 % ВВП, з них по загальному фонду або 0,17% ВВП. Ці показники нижче ніж були у 2018 році 0,29%ВВП та 0, 19%ВВП відповідно. Разом з тим вперше Міністерству освіти і науки України передбачено кошти на базове бюджетне фінансування науки в обсязі 100 млн. гривень.

Гостро відчувається втрата престижу професії науковця. Низький рівень заробітних плат молодих вчених та стипендій аспірантів, відсутність соціальних гарантій призводять до відтоку талановитої молоді з вітчизняних наукових установ, особливо інженерного, біологічного та сільськогосподарського спрямування. 

3. Засади правового регулювання підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях встановлюються Законом України «Про вищу освіту», який був прийнятий у 2014 році. Однак його реалізація в частині, мотивації талановитої молоді до участі у науковій діяльності, створення сприятливих умов розвитку наукових досліджень, забезпечення діяльності дослідницьких університетів та вітчизняних наукових шкіл, створення та активізації діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, як гаранта створення умов якісної підготовки наукових кадрів, розроблення стандартів вищої освіти для освітньо-наукових програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, залишається вкрай незадовільною.

Комітет з питань науки і освіти вважає, що реформування вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях має сприяти відтворенню та зростанню науково-технічного потенціалу країни і відбуватися у взаємодії з врахуванням потреб економіки та ринку праці, забезпечувати розвиток основних напрямів науки і техніки, інноваційному розвитку індустрії, сприяти обороні та національній безпеці держави.