Діяльність Комітету

03 жовтня 2018, 19:15

Інформація про розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 03 жовтня 2018 року

03 жовтня 2018 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Скрипник О.О., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Констанкевич І.М., Поплавський М.М., народний депутат України Фролов М.О.

Також у засіданні Комітету взяли участь Міністр освіти і науки України Гриневич Л.М., Міністр культури України Нищук Є.М., заступник Міністра фінансів України Джигир Ю.А., заступник Міністра охорони здоров’я України Лінчевський О.В., Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В.В., заступник Міністра освіти і науки України Рашкевич Ю.М., генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., заступник директора Департаменту військової освіти, науки, соціально-гуманітарної політики Міністерства оборони України Артамощенко В.С., начальник відділу мистецької і художньої освіти Міністерства культури України Колос Т.М., керівник експертної групи Директорату вищої освіти і освіти дорослих Рибалко А.В., в.о. директора Департаменту вищої освіти, завідувач сектору Міністерства освіти і науки України Кретович С.С., начальник управління професійної підготовки та організації освітньої діяльності Департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України Фігура О.В., заступник директора Департаменту професійної освіти, начальник відділу змісту та організації навчального процесу Міністерства освіти і науки України Мірошниченко К.Б., заступник директора – начальник управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України Сизоненко А.С., Президент Національної академії педагогічних наук України Кремень В.Г., перший віце-президент Національної академії мистецтв України Яковлєв М.І., віце-президент Національної академії наук України Загородній А.Г., віце-президент Національної академії медичних наук України Тронько М.Д., віце-президент Національної академії мистецтв України Бітаєв В.А., віце-президент Національної академії аграрних наук України Роїк М.В., заступник головного ученого секретаря Національної академії правових наук України Яковлєв А.А., голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук України Білоус А.Г., голова Ради ректорів Київського вузівського центру, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Куліков П.М., голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Сумського регіону, ректор Сумського державного університету Васильєв А.В., ректор Національного університету біоресурсів та природокористування України, голова Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта» Ніколаєнко С.М., голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Полтавського регіону, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Онищенко В.О., голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону, ректор Одеського національного екологічного університету Степаненко С.М., голова Ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в галузі вищої освіти Щокін Р.Г., ректор Європейського університету, голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності Тимошенко І.І., ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Півняк Г.Г., відповідальний секретар громадської організації «Спiлка ректорiв вищих навчальних закладiв України» Болюбаш Я.Я., голова Правління ГО «Всеукраїнська Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну Булгаков В.А., голова Всеукраїнської Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, директор Київського технікуму електронних приладів Похресник А.К., заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України Романюк С.М., член Національної команди експертів з реформування вищої освіти, головний експерт з питань освіти Реанімаційного пакету реформ Бахрушин В.Є., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, ректори, ректори, проректори вищих навчальних закладів України, представники освітянської та наукової спільноти, громадських організацій та експерти. Усього були присутні понад 70 учасників.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.   Про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України.

Проектом постанови передбачено збільшити розміри іменних стипендій Верховної Ради України для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) «молодший спеціаліст» або «бакалавр» до 2130 гривень на місяць, а для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» – до 2720 гривень на місяць.

Заслухавши інформацію Першого Заступника Голови Комітету народного депутата України О.В. Співаковського Комітет з питань науки і освіти вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови прийняти за основу та в цілому.

 

2. Про стан підготовки Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році.

Заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Рашкевича Ю.М., генерального директора Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Шарова О.І., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет з питань науки і освіти відзначає наступне.

04 вересня 2018 року на сайті Міністерства освіти і науки України розміщено для громадського обговорення проект Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік. У представленому проекті можна виділити 10 основних змін та новацій, направлених на підвищення якості вищої освіти та покращення процедури вступу.

Зокрема, передбачається, що наступного року для вступу до закладів вищої освіти прийматимуть сертифікати ЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів та сертифікати ЗНО за 2017 рік, окрім оцінок з іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської.

Громадська Рада при Міністерстві освіти і науки України також 19 вересня 2018 року ухвалила рішення з вимогою не приймати Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році в тій редакції, в якій вони були розміщені для громадського обговорення.

Учасники засідання констатують, що попри низку позитивних змін, проект Умов прийому на 2019 рік поки що не дає змоги усунути низку негативних тенденцій, які склалися у системі вищої освіти протягом останніх десятиліть, потребують вирішення і пов’язані з відсутністю ґрунтовної методики визначення потреби у фахівцях з вищою освітою, дисбалансом регіонального розподілу державного замовлення, проблемою доступності сільської молоді до вищої освіти, низьким рівнем підготовки вступників на окремі педагогічні, природничі та інженерні спеціальності, поглибленням внутрішньої (міжрегіональної) міграції абітурієнтів та освітньої міграції за кордон.

Таким чином, зазначені проблеми спонукають до удосконалення проекту Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році з залученням усіх зацікавлених сторін.

У зв’язку з вищезазначеним, народні депутати України – члени Комітету одноголосно прийняли рішення інформацію заступника Міністра освіти і науки України Рашкевича Ю.М., щодо стану підготовки Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році взяти до відома та надіслати рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Раді Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти та Асоціації працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

3. Про проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 15.09.2018, КМУ).

Заслухавши інформацію Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, представників Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України щодо прогнозних показників фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2019 році, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти відзначає.

1.  Згідно зі статтею 78 Закону України «Про освіту» обсяги видатків на освіту мають становити на менше 7% ВВП або 276,5 млрд. гривень. Запропонований Урядом обсяг видатків на 2019 рік становить 6,13% ВВП проти 6,71% ВВП у 2018 році.

Закладені у проекті бюджету обсяги видатків, як і в минулих роках, не забезпечать нагальні потреби закладів освіти, про що свідчить: низький, законодавчо незабезпечений рівень заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, скасування та зниження їм розмірів надбавок і доплат, наявна заборгованість із заробітної плати, застаріла матеріально-технічна база, наявні борги за отримані закладами освіти комунальні послуги тощо.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік в частині передачі видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації державної власності, що не мають статусу національного, передбачає фінансування з обласних бюджетів та бюджету міста Києва (стаття 22 законопроекту).

Відсторонення держави від своєї основної місії та перекладення цього завдання на місцеві органи влади за відсутності достатнього матеріально-технічного забезпечення призведе до остаточного занепаду відповідної ланки вищої освіти в умовах нинішнього стану економіки та відтоку молоді до інших країн.

Згідно зі статтею 85 Бюджетного кодексу України держава може передати органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України. Відповідно до статті 53 Конституції України доступність, безоплатність, розвиток вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах забезпечує держава.

2. Загальний обсяг видатків на науку у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» не визначений, як того вимагає Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Згідно із Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 2020 році бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності має становити 1,7% ВВП. Постановою Верховної Ради України №2133-VIII від 12 липня 2017 року передбачено поетапне збільшення фінансування науки, починаючи з 2017 року видатки на науку мали становити не менше 0,5% ВВП.

За інформацією Міністерства фінансів України загальні видатки на науку у проекті Державного бюджеті України на 2019 рік плануються в обсязі 9214,5 млн. грн., або 0,23 % ВВП, з них по загальному фонду – 6173,8 млн. грн., або 0,17%ВВП.

У 2018 році ці показники вищі і відповідно становлять 0,25% ВВП (8326,6 млн. гривень) та 0,19% ВВП (6173,8 млн. гривень).

Виходячи з вищезазначеного, Комітет з питань науки і освіти вважає, що запропонований Проект Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік не забезпечує в повній мірі виконання положень законів України у сфері науки і освіти і закладає основи подальшого погіршення стану сфери освіти і науки.

Враховуючи надані Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, профспілковим організаціями, обласними та районними державними адміністраціями пропозиції з розрахунками потреб до Державного бюджету України на 2019 рік, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно прийняли рішення інформацію щодо фінансового забезпечення сфери науки і освіти у 2019 році взяти до відома. Вважати, що граничні показники фінансового забезпечення науки і освіти у 2019 році є такими, що не відповідають положенням чинних законів України у науковій та освітянській сфері.

 

4. Про підсумки вступної кампанії до закладів вищої, фахової передвищої і професійно-технічної освіти України у 2018 році.

Заслухавши і обговоривши інформацію Міністра освіти і науки України Л. Гриневич, Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О.В. Співаковського, а також, враховуючи виступи інших учасників засідання про підсумки вступної кампанії до закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти України у 2018 році, Комітет відзначає наступне.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти 2018 року підготовлена Міністерством освіти і науки України та ДП «Інфоресурс» на належному рівні, пройшла організовано і без збоїв.

У 2018 році зафіксовано рекордно низьку чисельність випускників закладів загальної середньої освіти за останні сімдесят років – 195 тисяч осіб (на 8 тисяч осіб менше від минулорічної), що стало найбільшим викликом цієї вступної кампанії.

Попри прозорість і добру організацію проведення вступної кампанії 2018 року склалася низка негативних тенденцій, які тісно пов’язані з нею та потребують вирішення: відсутність ґрунтовної методики визначення потреби у фахівцях з вищою освітою, дисбаланс регіонального розподілу державного замовлення, проблема доступності сільської молоді до вищої освіти, низький рівень підготовки вступників на окремі педагогічні, природничі та інженерні спеціальності, поглиблення внутрішньої (міжрегіональної) міграції абітурієнтів та освітньої міграції за кордон, проблеми формування показників регіонального замовлення та фінансування підготовки кваліфікованих кадрів з бюджетів міст обласного значення – обласних центрів.

Зазначені проблеми спонукають до серйозного удосконалення Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році.

У зв’язку з вищезазначеним, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. взяти до відома та рекомендувати Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» (реєстр. № 8269 від 13.04.2018). Направити рішення Комітету Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Міністерству культури України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству оборони України, Службі Безпеки України, Національній академії педагогічних наук України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України, Всеукраїнській Раді директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Всеукраїнській асоціації працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

5. Про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» (реєстр. № 8571 від 06.07.2018, н.д.О.Співаковський, О.Скрипник, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, І.Констанкевич).

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти народного депутата України О.В. Співаковського про проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» (реєстр. № 8571 від 06.07.2018, н.д.О.Співаковський, О.Скрипник, І.Кириленко, Т.Кремінь, В.Литвин, І.Констанкевич) Комітет з питань науки і освіти одноголосно вирішив взяти інформацію до відома та просити Голову Верховної Ради України якнайшвидше повернутися до розгляду проекту Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань і поставити його на голосування з рекомендацією Комітету прийняти проект Постанови за основу та в цілому.