Діяльність Комітету

11 липня 2018, 18:31

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 11 липня 2018 року

11 липня 2018 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Констанкевич І.М., Литвин В.М., Кириленко І.Г.,  народний депутат України Барна О.С.

Також у засіданні Комітету взяли участь Президент Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Порошенка» Порошенко М.А., Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба М.М., Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В.В., Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчук М.І., Заступник Міністра охорони здоров’я України Стефанишина О.А., завідувач Відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Ждан П.М., Президентка Благодійного фонду “Асоціація інклюзивної країни”, директорка Центру інклюзивних технологій навчання Університету “Україна” Ресенчук Ю.В., прес-секретар Всеукраїнської благодійної організації “Фонд Порошенка” Битюк І.В., Генеральний директор Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Самсонова Л.С., начальник відділу організаційно-правової роботи Національної асамблеї інвалідів України Байда Л.Ю., експертка з прав людей з інвалідністю Фурсова Л.Г., директор Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Жалдак В.О., заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Падучак Б.М., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., заступник директора з наукової роботи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Колупаєва А.А., аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини Мойса Б.С., директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України Капіца Ю.М., заступник виконавчого директора БФ “Пацієнти України” Демешко О.М., директор НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Орлюк О.П., співголова Комітету інтелектуальної власності Американської торгівельної палати Даневич Б., юрисконсульт Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine) Лур’є Д.А., юрист БФ “Пацієнти України” Фердман Є.Г., голова Координаційної ради ВБО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ” Шерембей Д.О., директор БФП “Крапля крові”, пацієнт з хронічним мієлоїдним лейкозом Зеленський І.А., медійник, консультант з PR БФ “Пацієнти України” Пришко О.В., виконавчий директор БФ “Пацієнти України” Іваненко І.В., директор ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАНУ” Блюм Я.Б., помічник-консультант н.д.Кучера М.І. Висоцький Т.М., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники наукового та освітянського середовища, громадських та міжнародних організацій, експерти.

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг (реєстр. №8556 від 04.07.2018, н.д.О.Співаковський, О.Порошенко, І.Кириленко, Т.Кремінь, О.Скрипник, І.Констанкевич та інші).

Законопроект № 8556 має на меті забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти в закладах освіти державної та комунальної форм власності та гармонізації норм спеціальних освітніх законів України з прийнятим у вересні минулого року базовим законом України «Про освіту».

Варто відзначити, що даний законопроект розроблявся за ініціативи Марини Порошенко у співпраці з групою народних депутатів України та експертів Фонду Порошенка. Його прийняття відкриє можливості для імплементації в нашій державі міжнародних норм та гарантій щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами (ООП). Зокрема, положень Декларації прав дитини, Декларації про права осіб з інвалідністю, Саламанської декларації, Конвенції про права дитини та Конвенції про права осіб з інвалідністю.
Марина Анатоліївна наголосила, що після прийняття у травні 2017 року Закону № 2053 про інклюзивну освіту, кількість учнів з особливими освітніми потребами в українських школах збільшилася на 51%, а кількість інклюзивних навчальних закладів зросла на 42%. Загалом сьогодні кожна 6-та школа в Україні впроваджує інклюзивну освіту. Проте, за словами Марини Порошенко, сьогодні існує потреба в подальшому вдосконаленні актів спеціального освітнього законодавства. «Саме тому ми запропонували на розгляд Верховної Ради України законопроект № 8556, який вносить зміни в частині закріплення права осіб з ООП на здобуття освіти та отримання педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти», - підкреслила вона.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 8556 за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки підготувати його до другого читання. (посилання на інформацію на сайті Президента України Петро Порошенкоhttp://www.president.gov.ua/news/komitet-vru-z-pitan-nauki-i-osviti-pidtrimav-zakonoproekt-sh-48638 ).

 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей (реєстр. №7538 від 01.02.2018, КМУ).

За словами заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайла Тітарчука, проектом Закону № 7538 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей» передбачається імплементація вимог статей 219-223 частини другої “Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності” глави 9 Розділу IV “Торгівля та пов’язані з торгівлею питання” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, Директиви 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 06.07.1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів, Регламенту (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 06.05.2009 про сертифікати додаткової охорони для медичних продуктів та Регламенту (ЄС) № 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2006 про медичні продукти для педіатричного використання.

Законопроектом також пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон) та Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”. Запропоновано, зокрема, такі новації: розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона; передбачено можливість подання заявок в електронній формі; надається право будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід; уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі); передбачено можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).

До Комітету надійшли експертні висновки Національної академії наук України та Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, в яких пропонується за результатами розгляду в першому читанні прийняти проект Закону за основу з урахуванням висловлених застережень та пропозицій. Американська торгівельна палата в Україні, Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників, Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України також висловили зауваження до законопроекту. Слід зазначити, що всі зауваження і пропозиції можуть бути враховані при доопрацюванні законопроекту до другого читання.

Враховуючи вищезазначене та за результатами обговорення, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» (реєстр. № 7538 від 01.02.2018), поданий Кабінетом Міністрів України, в першому читанні прийняти за основу.

 

3. Про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні» (05 грудня 2018 року).

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О.Співаковського про доцільність проведення парламентських слухань на тему: “Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні” 05 грудня 2018 року Комітет з питань науки і освіти вирішив взяти інформацію до відома та рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: “Освіта і наука для забезпечення збалансованого розвитку людського капіталу в Україні” 05 грудня 2018 року о 15-00 в залі пленарних засідань Верховної Ради України.

 

4.  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо фінансового забезпечення бюджетної програми на 2018 рік Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201330 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», фінансова підтримка наукових об’єктів, що становлять національне надбання») (реєстр. №8409 від 25.05.2018, н.д. С.Тарута, Д.Андрієвський, О.Данченко, О.Співаковський).

Проект Закону України розроблений з метою забезпечення збільшення видатків на 39 843,0 тис. грн. для фінансування досліджень, наукових та науково-технічних розробок у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на мінімально необхідному розмірі. Виділення додаткових коштів Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у такому обсязі вкрай необхідні для зупинення руйнування системи наукових шкіл КПІ, створення матеріально-технічної бази для наукових розробок та інноваційного продукту для практичного його використання, у першу чергу, в оборонно-промисловому комплексі.

Збільшення фінансового забезпечення на 2018 рік в межах бюджетної програми за КПКВК 2201330 “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” пропонується за рахунок доходів до бюджету від податку на прибуток підприємств.

Народні депутати України – члени Комітету, одноголосно вирішили рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та надіслати рішення до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

 

5.    Різне:

5.1.         Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період дев’ятої сесії восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про затвердження плану роботи Комітету на період дев’ятої сесії восьмого скликання Комітет одноголосно ухвалив взяти інформацію до відома та затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період дев’ятої сесії восьмого скликання з врахуванням пропозицій, висловлених народними депутатами України.

 

5.2 Про клопотання «Про нагородження цінним подарунком Верховної Ради України директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Шкуру Геннадія Анатолійовича».

Члени Комітету вирішили звернутися з клопотанням до Голови Верховної Ради України про нагородження цінним подарунком Верховної Ради України директора Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України Шкуру Геннадія Анатолійовича за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти.

 

Проекти Законів за реєстр. №№ 7065, 4398, 2977  не розглядались через відсутність авторів законопроектів чи уповноважених ними осіб на засіданні Комітету з питань науки і освіти.