Діяльність Комітету

08 лютого 2018, 10:06

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 07 лютого 2018 року

07 лютого 2018 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Констанкевич І.М., Кириленко І.Г., Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат України Сюмар В.П., народний депутат України Іонова М.М., народний депутат України Кондратюк О.К., народний депутат України Арешонков В.Ю., народний депутат України Фролов М.О.

Також у засіданні Комітету взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В.В., Заступник Міністра освіти і науки України Хобзей П.К., Перший заступник Керівника Головного департаменту з питань впровадження реформ – керівника департаменту Адміністрації Президента України Лесюк Т.В.,Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчук М.І., генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., генеральний директор Директорату інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Чайка Д.Ю., заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Падучак Б.М., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., Завідувач кафедри математики та методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Скворцова С.О., Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Національної академії педагогічних науки України Ничкало Н.Г., Академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Національної академії педагогічних науки України Ляшенко О.І., Президент Асоціації керівників шкіл України Онаць О.М., Народний депутат України 4-го скликання, Герой України Прошкуратова Т.С., Головний науковий співробітник Відділу початкої освіти Інституту педагогіки НАПН України, дійсний член Національної академії педагогічних науки України Савченко О.Я., професор кафедри системного аналізу та обчислюваної математики Запорізького національного технічного університету Бахрушин В.Є., відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Болюбаш Я.Я., Президент Міжнародної асоціації «Асоціація позашкільної освіти» Биковська О.В., Віце-президент Асоціації керівників шкіл України Скорик Т.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., Головний редактор журналу «Інтелектуальна власність в Україні» Абдуліна І.В., представник Державної анімаційної студії «Укранімафільм» Лісенбарт Д.В., народний артист України Ступка О.Б., Голова ГО «Платформа музичних видавців України» Гловацький Б.В., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, ректори педагогічних вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, представники мистецьких організацій та організацій колективного управління авторськими і суміжними правами, освітянської та наукової спільноти, експертів та громадських організацій. Усього були присутні понад 100 учасників.

Також участь в засіданні взяли представники наших закордонних партнерів, а саме: дипломат, питання торгівлі і прав інтелектуальної власності (громадянство США) Трей Ватсон (Trae Watson), Радник з економічних питань (громадянство США) Джей Пі Шутті (John Paul Schutte), Перший Секретар відділу торгівлі та економіки (Громадянин Франції) Жослін Гітон (Jocelyn Guitton).

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.              Про проект Концепції розвитку педагогічної освіти.

Заслухавши та обговоривши інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти О. Співаковського, Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В., учасники засідання констатують, що стан педагогічної освіти не повною мірою задовольняє потреби сучасної освітньої практики й вимагає вдосконалення. Необхідність цього зумовлена динамічними трансформаціями у світовому освітньому просторі й значними змінами у соціально-економічному та культурно-освітньому розвитку українського суспільства.

Відтак, проект Концепції педагогічної освіти, підготовлений та оприлюднений Міністерством освіти і науки України для громадського обговорення, є актуальним і необхідним кроком для модернізації педагогічної освіти України.

Учасники засідання відзначають, що проект Концепції розроблений у рамках чинної нормативно-правової бази, насамперед Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту».

Разом з тим, учасники розширеного засідання Комітету констатують низку недоліків проекту Концепції.

Враховуючи викладене та взявши до уваги пропозиції, зауваження та рекомендації учасників розширеного засідання, народні депутати України – члени Комітету одноголосно вирішили:

1. Визнати актуальність і своєчасність підготовки та внесення на громадське обговорення проекту Концепції розвитку педагогічної освіти.

2. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України суттєво доопрацювати проект Концепції розвитку педагогічної освіти. Під час доопрацювання розглянути пропозиції, викладені у Рішенні Комітету з питань науки і освіти, та поінформувати щодо їх врахування або вмотивованого відхилення.

3. З метою розгляду та врахування надіслати Міністерству освіти і науки України пропозиції до проекту Концепції розвитку педагогічної освіти, які надійшли до Комітету з питань науки і освіти від Національної академії педагогічних наук України, педагогічних закладів вищої освіти, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогічних коледжів тощо.

 

2. Проект Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (реєстр. № 7466 від 28.12.2017), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту є реформування системи колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління.

Як зазначається у пояснювальній записці проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» розроблено на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони та покликаний наблизити національне законодавство до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Сьогодні терміново необхідно врегулювати такі суспільно надважливі питання діяльності організації колективного управління, як видача, переоформлення, анулювання свідоцтва про облік організації колективного управління, а також видача, переоформлення, анулювання свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією, визначити заходи контролю та забезпечить прозорість у їх діяльності.

Водночас до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від народних депутатів України, Міністерства культури, Національної академії наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв, Національної музичної спілки, низки громадських організацій авторів та представників правовласників надійшла низка суттєвих зауважень та пропозицій до внесеного до Верхової Ради урядового законопроекту.

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету винесли наступне одноголосне рішення:

1.              Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (реєстр. № 7466 від 28.12.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.

2.              Комітету з питань науки і освіти створити робочу групу та доопрацювати проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав до другого читання, зокрема з урахуванням зазначених пропозицій народних депутатів України Вікторії Сюмар, Марії Іонової та Олени Кондратюк, Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства культури України, Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, Національної академії мистецтв України, представників Координаційної ради організацій колективного управління, громадських організацій, творчих спілок та представників правовласників.