Діяльність Комітету

20 грудня 2017, 18:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 20 грудня 2017 року

 

20 грудня 2017 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Кириленко І.Г., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О. народний депутат України Гальченко А.В.

Також у засіданні Комітету взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В.В., заступник директора Департаменту пенсійного та соціального страхування Міністерства соціальної політики України Плаксій М.В., Перший заступник головного вченого секретаря Національної академії наук України Ємельянов В.О., Президент Національної академії медичних наук України Цимбалюк В.І., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., Віце-президент Національної академії медичних наук України Тронько М.Д., Віце-президент Національної академії правових наук України Тихий В.П., академік-секретар відділення інноваційного розвитку Національної академії аграрних наук України Вергунов В.А., член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Ніколаєв К.Д., аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники наукового та освітянського середовища, експертів та громадських організацій.

На початку засідання Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський поздоровив всіх присутніх з прийняттям на засіданні Верховної Ради України трьох постанов, якими були присуджені премії найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік, щорічні премії педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів та призначені у 2017 році іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Всього ж були відзначені заслуги сімдесяти двох найталановитіших молодих науковців та двадцяти сіми кращих педагогів України.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.              Проект Закону про внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” (щодо визначення частки студентів, які мають право на отримання академічної стипендії) (реєстр. № 6092-1 від 23.02.2017, н.д.Ю.Одарченко, Р.Богдан).

Законопроект, який є альтернативним до законопроекту за реєстр. № 6092, подано народними депутатами України Одарченком Ю.В. і Богданом Р.Д.

Законопроект розроблено з метою удосконалення норм Закону України “Про вищу освіту” та відновлення державних соціальних гарантій студентів (курсантів).

Законопроектом пропонується фактично поновити дію положень попередньої редакції частин четвертої та сьомої статті 62 Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р., які були змінено та виключено Законом України № 1774 –VIII від 06.12.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, шляхом викладення частин четвертої-шостої цієї статті в новій редакції, а також доповнення її частинами сьомою та восьмою.

Розглянувши законопроект, враховуючи його актуальність Комітет одноголосно вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу з урахуванням зауважень та пропозиції Головного науково-експертного управління та Міністерства освіти і науки України.


 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відновлення прав студентів на стипендію) (реєстр. № 5654-1 від 02.02.2017, н.д.С.Лабазюк, І.Мельничук).

У законопроекті пропонується встановити, що студенти (курсанти), які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною формою навчання за кошти державного бюджету, забезпечуватимуться стипендіями у розмірі не менше прожиткового мінімуму відповідно до порядку призначення та виплати стипендій, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (зміни до частини 4 статті 62 Закону України “Про вищу освіту”). Крім цього, встановлюється також, що розмір заохочувальних стипендій не може бути меншим розміру прожиткового мінімуму (зміни до статті 9 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”). Його реалізація “дозволить забезпечити молодь гідною стипендією; підвищити рівень довіри до влади; призупинити відтік студентів за кордон”.

Розглянувши законопроект та враховуючи висновки Головного науково-експертного управління, Міністерства освіти і науки України Комітет одноголосно вирішив рекомендувати Верховній Раді України повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо уточнення деяких положень) (реєстр. № 4349 від 31.03.2016, н.д.І.Кириленко, О.Співаковський, О.Скрипник, Т.Кремінь, В.Литвин, М.Поплавський) (друге читання).

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо врегулювання деяких питань у сфері наукової і науково-технічної діяльності, які були неузгоджені, незбалансовані або відсутні у чинному Законі, зокрема: уточнення визначення понять «докторант», «вчена рада», «наукове відрядження», уточнення порядку обрання дійсних членів національних академій наук, окремих положень щодо наукових відряджень, створення національними галузевими академіями регіональних наукових центрів, здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах тощо.

Низку пропозицій від міністерств, Національної академії наук України, національних галузевих академій, Ради молодих вчених при МОН України та інших експертів було узагальнено у правках народних депутатів України, більшість з яких з редакційними поправками пропонується прийняти.

16 народних депутатів України запропонували встановити граничний вік кандидата на момент обрання на посаду керівника державної наукової установи або керівника її структурного підрозділу на рівні сімдесяти років. Це питання, а також питання рівня оплати праці науковців викликало широку дискусію у членів Комітету та присутніх.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника 
Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г.,
Першого заступника Міністерства освіти і науки Ковтунця В.В.,
представників Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук,
народні депутати
України – члени Комітету одноголосно прийняли рішення:

1. Створити робочу групу з представників від основних зацікавлених структур загалом 15-20 осіб з доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо уточнення деяких положень)” (реєстр. № 4349 від 31.03.2016).

2. Доручити сформувати та очолити робочу групу для доопрацювання законопроекту заступнику Голови Комітету з питань науки і освіти, голові підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності, народному депутату України Кириленку І.Г.

3. Розглянути повторно вищезазначений законопроект на засіданні Комітету у лютому 2018 року.

 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо повернення стипендіального забезпечення осіб, які отримують професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах, в тому числі повернення відповідного рівня соціального захисту студентів: інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (реєстр. № 6191 від 15.03.2017, н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальченко).

Під час розгляду питання народний депутат України Андрій Гальченко повідомив, що змінами в Закони України було знято гарантоване державою право на стипендіальне забезпечення осіб, які отримують професійно-технічну освіту у відповідних навчальних закладах, значно обмежено кількість студентів, які отримують стипендію у вищих навчальних закладах та знижено рівень соціального захисту учнів і студентів з числа дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Запропонований законопроект спрямований на повернення стипендіального забезпечення осіб, які отримують професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах, в тому числі повернення відповідного рівня соціального захисту студентів: інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець зазначив, що Міністерство освіти і науки України підтримує законодавчу ініціативу щодо підвищення соціальної захищеності учнівської та студентської молоді, проте було запропоновано відредагувати окремі статті законопроекту.

Народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти було одноголосно вирішено рекомендувати Верховній Раді України проект Закону прийняти за основу з урахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки України.

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення ефективного використання державного майна закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що відносяться до сфери освіти і науки) (реєстр. № 7001 від 25.07.2017, н.д.Т.Кремінь, І.Бриченко, В.Підберезняк).


Відповідно до пояснювальної записки «законопроект розроблений з метою усунення наявних прогалин щодо можливості користування земельними ділянками установ освіти та науки, укладення ними договорів про спільну діяльність із суб’єктами господарювання, а також забезпечення можливості центрального органу виконавчої влади в сфері освіти та науки оперативно приймати рішення з приводу погодження надання земельних ділянок (в тому числі сільськогосподарського призначення) у користування суб’єктам господарювання та погодження укладення договорів про спільну діяльність.».

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного та Господарського кодексів України, законів України «Про оренду землі» «Про освіту» «Про державно-приватне партнерство», «Про управління об’єктами державної власності». Пропонується, уточнити низку норм зазначених законів з метою забезпечення використання механізмів державно-приватного партнерства в діяльності навчальних закладів та наукових установ, уточнити норми щодо можливості включення в якості внеску у спільну діяльність, майна об'єктів освіти і науки, що фінансуються з державного бюджету, а також підрозділів, технологічно пов’язаних з навчальним та науковим процесом, за умовами зазначеного договору про спільну діяльність.

Проектом Закону пропонується внесення змін до положень вже не чинних законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», що вимагає доопрацювання.

За пропозицією співавтора цього законопроекту Тараса Креміня, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив рекомендувати Верховній Раді України законопроект, за результатами розгляду в першому читанні відправити суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

 

6. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів” щодо розміру іменних стипендій Верховної Ради України.

Мета проекту Постанови – забезпечення найталановитіших студентів гідною стипендією, підвищення її статусу та рівня довіри до Верховної Ради України, сприяння призупиненню відтоку найкращих студентів за кордон.

Внесеним проектом Постанови передбачено установити такі розміри іменних стипендій Верховної Ради України:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, - 2130 гривень на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, - 2720 гривень на місяць.

Розглянувши проект Постанови Комітет одноголосно вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому.

 

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги для дітей-сиріт, які навчаються у вищих навчальних закладах (реєстр. № 2084а від 16.06.2015, н.д.А.Денисенко).

Прийняття зазначеного проекту закону України надасть підстави для звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги, що надходить студентам вищих навчальних закладів та курсантам (слухачам, студентам) вищих військових навчальних закладів (майбутнім військовим), що внаслідок певних життєвих обставин віднесені до таких категорій: дитина-інвалід; дитина, в якої один із батьків або обидва є інвалідом; дитина-сирота; дитина-напівсирота; дитина з багатодітної сім’ї; дитина з малозабезпеченої сім’ї; дитина, яка позбавлена батьківського піклування. Звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб вказаних осіб відповідає принципу соціальної справедливості, що закріплений у ст. 4 Податкового кодексу України.

Народні депутати України – члени Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону прийняти за основу.

 

8. Різне:

8.1 Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період сьомої сесії восьмого скликання Комітет одноголосно ухвалив взяти інформацію до відома та внести зазначені зміни до плану роботи Комітету.

8.2. Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В., відповідно до Рішення Комітету з питань науки і освіти від 20 вересня 2017 року, Комітет одноголосно вирішив доповнити склад робочої групи та включити таких осіб:

АНДРОЩУК Тетяна Вікторівна – завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

АНТОНЮК Олександра Вікторівна – Президент ГО Гумбольдт-клуб;

БЕЗВЕРШЕНКО Юлія Василівна – заступник Голови ради молодих вчених Національної академії наук України;

ГАРМАШ Анатолій Анатолійович – директор Департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України;

ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайович – завідувач кафедри теорії та історії політичних наук філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

ЄЛЄНЄВА Анастасія Денисівна – студентка 3 курсу напряму підготовки «міжнародні економічні відносини» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ЖИЛЯЄВ Ігор Борисович – науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України; Позаштатний консультант Комітету з питань науки і освіти, доктор економічних наук;

КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович – заступник Голови наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій;

КОЛИШКО Родіон Анатолійович – радник Конфедерації роботодавців України;

МАЛИГІНА Ірина Вікторівна – консультант секретаріату Комітету з питань науки і освіти;

МЕЛЬНИК Валерія Валеріївна – завідувач кафедри психології і педагогічки Донбаського державного педагогічного університету;

МЕЛЬНИК Сергій Вікторович – національний експерт Європейського фонду освіти, завідувач сектору Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України;

СУШИНСЬКИЙ Олександр Іванович – перший заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, доктор наук з державного управління, професор;

Телячий Юрій Васильович – начальник управління контролю у сфері вищої освіти Державної інспекції навчальних закладів України;

Тимошенко Іван Іванович – ректор Європейського університету, Голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності;

ФЕСЕНКО Олена Мар’янівна – завідувач відділу Інституту фізики Національної академії наук України, ст.н.співробітник, кандидат фіз.-мат. наук;

ШТУТМАН Павло Леонідович – голова правління Кіровоградського обласного об’єднання роботодавців, Голова наглядової ради ПАТ “Гідросила Груп”;

Юрійчук Іван Ярославович – завідувач сектору моніторингу освіти Державної інспекції навчальних закладів України.

На прохання народного депутата Андрія Гальченка проекти Законів за реєстр. №№ 4237, 2064а, який є співавтором цих законопроектів було перенесено на наступне засідання Комітету.

Проекти Законів за реєстр. №№ 2968, 6520 не розглядались через відсутність авторів законопроектів чи уповноважених ними осіб на засіданні Комітету з питань науки і освіти.