Діяльність Комітету

08 листопада 2017, 08:21

Інформація про засідання Комітету з питань науки і освіти 08 листопада 2017 року

08 листопада 2017 року відбулось засідання Комітету з питань науки і освіти. Головував на засіданні – Олександр Співаковський. У засіданні також взяли участь народні депутати України – члени Комітету Володимир Литвин, Олексій Скрипник, Тарас Кремінь, Іван Кириленко та Ірина Констанкевич. Також були присутні народний депутат України Богдан Матківський, Заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, а також представники громадських організацій та експертного середовища.

Під час засідання були розглянуті такі питання:

1. Про затвердження рішення виїзного засідання Комітету на тему: “Про практику застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої сфери у Донецькій та Луганській областях в умовах проведення антитерористичної операції” (м. Краматорськ).

Народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти заслухали інформацію про результати виїзного засідання на тему: “Про практику застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої сфери у Донецькій та Луганській областях в умовах проведення антитерористичної операції” (м. Краматорськ).

24 - 25 жовтня цього року народними депутатами України – членами Комітету Олександром Співаковським та Тарасом Кремінем було здійснено робочу поїздку до міст Слов’янська, Краматорська та Авдіївки, а також проведено виїзне засідання Комітету у місті Краматорську. Участь у якому взяли народні депутати України від Донеччини Олег Недава та Максим Єфімов, Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, керівники органів управління освітою Донецької і Луганської військо-цивільних адміністрацій, представники Національної академії педагогічних наук, громадських організацій та освітянської спільноти Донеччини і Луганщини.

За результатами обговорення цього питання народними депутатами були прийняті наступні рішення:

1. Інформацію Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Співаковського О.В., Голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І., Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В., директора департаменту освіти і науки Донецької військово-цивільної адміністрації Оксенчук Н.В., директора департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації Стецюка Ю.В. про практику застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої сфери у Донецькій і Луганській в умовах проведення антитерористичної операції взяти до відома.

2. Підкомітету з питань вищої освіти подати пропозиції до робочої групи з підготовки комплексного Закону України “Про внесення змін до Закону “Про вищу освіту” щодо надання права вищим навчальним закладам відкривати підготовчі відділення за рахунок коштів Державного бюджету України.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

3.1. Розглянути питання щодо розроблення Державної цільової програми фінансування будівництва та відновлення переміщених вищих навчальних закладів і наукових установ, їх матеріально-технічної бази; будівництва житла для наукових і науково-педагогічних працівників та гуртожитків для студентів, які евакуйовані з тимчасово непідконтрольної українській владі території України; підвищення розміру грошової допомоги для вимушено переміщених працівників вищих навчальних закладів для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

3.2. З метою збереження кадрового потенціалу та забезпечення додаткових соціальних гарантій працівникам системи освіти, які працюють на території населених пунктів, розташованих удовж лінії зіткнення, повторно розглянути питання щодо встановлення відповідних доплат за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я у граничному розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) 

3.3. Розглянути питання щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства з метою законодавчого врегулювання формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та кваліфікованих робітників. 

3.4. Забезпечити збір та оброблення статистичної інформації про стан ринку праці в обсягах, достатніх для прогнозування потреби у кадрах за професіями і спеціальностями.

3.5. Розробити сучасну методику прогнозування потреб економіки у кваліфікованих кадрах, покращити інформаційне забезпечення прогнозування, визначити відповідальний орган за прогнозування середньо- та довгострокових потреб економіки у кваліфікованих кадрах за професіями і кваліфікаціями, доручивши йому спільно з відповідними науковими установами здійснювати середньострокове прогнозування потреб у структурі і обсягах підготовки в розрізі регіонів України з метою його використання під час формування замовлень на підготовку кваліфікованих кадрів закладам освіти.

3.6. Для забезпечення механізму багатоканального фінансування професійно-технічної освіти, в тому числі, бюджетів усіх рівнів; перерозподілу функцій з управління професійно-технічними навчальними закладами між центральним і регіональним рівнем з метою делегування оперативного управління місцевим органам влади, розробити відповідні проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

3.7. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників органів виконавчої влади (органів управління професійною (професійно-технічною) освітою, органів Державної аудиторської служби), органів прокурорського нагляду за додержанням законів щодо тлумачення пунктів 21, 22 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 784 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням”, з метою зняття негативних наслідків для керівників закладів освіти та органів управління освітою внаслідок застосування процедури самостійного працевлаштування, зокрема, для випускників Донецької та Луганської областей.

3.8. Забезпечити координацію заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді і спорту України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, Міністерства соціальної політики України, Міністерства культури України та місцевих органів влади щодо друку українських видань для бібліотек, закладів освіти, протидії інформаційній агресії, забезпечення радіо- і телеефіру українським телерадіомовленням, подолання інформаційних викривлень у свідомості людей, спрямованих на розхитування суспільства та розпалювання ворожнечі, загалом надання гуманітарної допомоги тощо.

3.9. Розглянути питання щодо виділення цільової освітньої субвенції з Державного бюджету обласним бюджетам Донецької (у розмірі 450 млн. грн.) та Луганської (у розмірі 250 млн. грн.) областей на розвиток мережі опорних загальноосвітніх навчальних закладів у рамках реформування системи освіти областей, які опинилися в зоні проведення антитерористичної операції. 

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

4.1. Зменшити обсяг документів, що подають заклади освіти для ліцензування, за рахунок вилучення документів, які органи влади не можуть вимагати відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”, яка встановлює, що не можна вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, а саме для державних і комунальних закладів освіти: копії установчих документів юридичної особи, копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності; копії затверджених в установленому порядку (Міністерством освіти і науки України) освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу або кваліфікаційної характеристики професії, або професійного стандарту, копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) та інші.

4.2. Відповідно до абзацу четвертого пункту третього частини першої статті 3 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” встановити строки проведення ліцензійної експертизи (рекомендовано не більше 1 місяця з моменту подачі заяви) та технічно забезпечити можливість безперешкодної подачі заяви ліцензіатом.

4.3. Терміново розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики (або професійні стандарти) професій (посад) педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти.

4.4. Терміново підготувати необхідні нормативно-правові акти щодо надання можливості використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік для підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення.

4.5. За результатами вступної кампанії у 2017 році внести необхідні зміни до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 01 липня 2016 року № 907/29037.

4.6. За рахунок активізації роботи освітніх центрів “Донбас України” посилити інформаційну компанію щодо дистанційного навчання, отримання випускниками загальноосвітніх навчальних закладів із тимчасово окупованої території документу про загальну середню освіту, складання зовнішнього незалежного оцінювання та вступу у 2018 році до закладів вищої освіти через освітні центри.

4.7. Забезпечити виконання п. 41 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вищу освіту” щодо запровадження коефіцієнта 0,8 у нормативах чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у тимчасово переміщених вищих навчальних закладах, тимчасово переміщених наукових установах, а також його виконання в частині продовження дії акредитаційних сертифікатів.

5. Рекомендувати департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрації, іншим місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів:

5.1. Створити умови для безперешкодного доступу для дітей з особливими потребами до якісної освіти.

5.2. Забезпечити створення обласних ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти, шляхом реорганізації існуючої мережі психолого-педагогічних консультацій.

5.3. Для надання освітніх послуг учням з неконтрольованих територій Луганської і Донецької областей ширше запроваджувати технології дистанційного навчання.

5.4. Продовжити процес створення опорних шкіл в Донецькій та Луганській областях, що дасть можливість забезпечити рівний доступ дітей до якісної освіти незалежно від місця їх проживання.

5.5. Сприяти проведенню Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України постійного моніторингу громадської думки і суспільних настроїв суб’єктів освітнього процесу на звільнених територіях Донбасу та інших масових опитувань з проблем освіти і виховання учнівської та студентської молоді.

5.6. Доручити обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти здійснити перегляд навчальних планів і програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у Донецькій та Луганській областях задля посилення у них складників, що забезпечують формування української ідентичності через поширення правдивої інформації, проведення освітніх, культурно-мистецьких, спортивних, психолого-адаптаційних заходів серед учнів, студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників.

6. Національній академії педагогічних наук України:

Продовжити наукові дослідження щодо моніторингу психологічного стану учнівської та студентської молоді в зоні проведення антитерористичної операції, забезпечення права дітей на освіту в умовах збройного конфлікту, налагодження диференційованої допомоги як учням, вихованцям, студентам, так і педагогічним, науково-педагогічним працівникам Луганської і Донецької області.

7. Контроль за виконанням Рішення Комітету покласти на підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної операції та територія населених пунктів на лінії зіткнення.

 

2. Про проекти законів України:

«Про професійну освіту в Україні» реєстр № 5160 від 22.09.2016, автори - народні депутати України Д.Добродомов, Б.Матківський, О.Мусій, А.Антонищак

«Про професійну освіту» реєстр. № 5160-1 від 10.10.2016, поданий Кабінетом Міністрів України).

Метою цих проектів законів є унормування суспільних відносин у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.

За результатами обговорення цих законопроектів, прийнято рішення про те, що вищезазначені законопроекти потребують остаточного уточнення і узгодження з базовим Законом «Про освіту». З цією позицією погодився також, присутній на засіданні Комітету, народний депутат України Богдан Матківський, який є співавтором першого законопроекту.

Враховуючи вищевикладене та з метою прискорення подання спеціального законопроекту про професійну освіту, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проекти законів України “Про професійну освіту в Україні” (реєстр. № 5160 від 22.09.2016), поданий народними депутатами України Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М., Мусієм О.С., Антонищаком А.Ф., та “Про професійну освіту” (реєстр. № 5160-1 від 10.10.2016), поданий Кабінетом Міністрів України, направити суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням терміново доопрацювати проект Закону України “Про професійну освіту”, узгодивши його з прийнятим Законом України “Про освіту”.

 

3. Про проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр. № 0160 від 14.09.2017, Президент України).

Народними депутатами України – членами Комітету було обговорено особливості прийнятого на ранковому засіданні Верховної Ради України Закону “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Вища освіта України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр. № 0160 від 14.09.2017, внесеного Президентом України).

Відповідно до вказаної вище Угоди, загальна вартість цього проекту складає 160 млн. євро, з яких 120 мільйонів кредиту надає Європейський інвестиційний банк, ще 10 млн. – це інвестиційний грант Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а решту суми в обсязі 30 млн. погодилася надати, як позику, Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO). Кошти кредиту залучаються на 20 років з 5-річним пільговим періодом.

Для участі у першому етапі було відібрано 7 університетів:

1. Національний технічний університет “Львівська політехніка”;

2. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;

3. Чернігівський національний технологічний університет;

4. Сумський державний університет;

5. Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова;

6. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;

7. Вінницький національний технічний університет.

Загалом сплановано проведення відповідних робіт у 147 будівлях, а кошти будуть спрямовані на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.

Угодою також передбачено реалізацію другого етапу проекту, який буде спрямований на покращення енергоефективності та придбання обладнання для наукових лабораторій університетів. Конкурс для відбору його учасників Міністерство освіти і науки України має оголосити вже найближчим часом.

Народними депутатами Комітету було прийняте одноголосне рішення розглянути через два місяці питання про стан практичного виконання першого етапу проекту та ефективність використання виділених за ним коштів.

 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 15-3 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (щодо заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів ближче ніж 300 метрів від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів) (реєстр. № 2186а від 30.06.2015, н.д.О.Фельдман).

Під час розгляду питання Перший заступник Голови Комітету Олександр Співаковський наголосив на тому, що це – надзвичайно важливий та необхідний законопроект, який потребує термінового прийняття і не може вважатись нормальною ситуація, за якої у безпосередній близькості до шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, технікумів, коледжів та університетів знаходяться магазини, що торгують спиртним та цигарками.

За результатами обговорення більшістю голосів було прийняте рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей проект Закону за основу та направити Рішення Комітету до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, який визначений головним з підготовки цього законопроекту.

 

5. Про проект Постанови про відзначення 150-річчя з дня народження видатного українського вченого Г.Ф. Вороного (реєстр. № 5295 від 20.10.2016р., н.д.О.Ляшко, В.Вовк, В.Галасюк, В.Амельченко, О.Купрієнко, Т.Юзькова, Ю.Чижмарь).

У квітні 2018 року виповниться 150 років з дня народження всесвітньовідомого науковця, одного з основоположників нової галузі математики – геометрії чисел Георгія Феодосійовича Вороного. І тому з метою відзначення цього ювілею на державному рівні проектом цієї постанови пропонується створити відповідний організаційний комітет, розробити та затвердити план необхідних заходів та забезпечити їх виконання.

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України підтримали вказаний проект постанови. До Комітету також надійшли звернення щодо підтримки відзначення цієї ювілейної дати на державному рівні від ректора Львівського національного університету імені Івана Франка професора В.П. Мельника з долученням низки листів підтримки відомих українських вчених, а також Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету прийняли одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України про відзначення 150-річчя з дня народження видатного українського вченого Г.Ф. Вороного (реєстр. № 5295 від 20.10.2016), прийняти за основу і в цілому та направити це рішення до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, який визначений головним комітетом з цього питання.

 

6. Різне

 

6.1. Про внесення змін до плану роботи Комітету на період сьомої сесії восьмого скликання

Необхідність внесення змін до плану роботи була зумовлена тим, що на розгляд Комітету надійшла низка проектів законів, поданих суб’єктами законодавчої ініціативи.

За результатами розгляду Комітетом було прийняте одноголосне рішення щодо включення до плану роботи наступних законопроектів:

До розділу І.І. (Освіта):

Проект Закону про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію (реєстр. № 7147-1 від 17.10.2017, н.д.С.Ківалов, В.Курило, О.Співаковський).

До розділу ІІ. (Законопроекти, які комітет має розглянути і подати свої пропозиції) доповнити такими законопроектами:

1. Проект Закону про деякі особливості виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України у 2018 році (реєстр. № 7205 від 17.10.2017, н.д.В.Галасюк, О.Кужель, О.Дубінін та ін.);

2. Проект Постанови про відзначення 240-річчя від дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка (реєстр. № 7227 від 23.10.2017, н.д.А.Лопушанський).

Також, у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України “Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання” від 3 жовтня 2017 року № 2149-VIII було вилучено з плану роботи наступні законопроекти:

1. Законопроекти реєстр. №№ 2086а, 3432-1, 3870, 6316, 6334, які згідно додатку 2 вищезазначеної постанови повернуто суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання;

2. Законопроект реєстр. № 6412, який було знято з розгляду.

 

6.2. Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”

Народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти розглянули пропозиції щодо внесення змін до складу робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” та включили дев’ять нових членів до складу робочої групи

АНАНЧЕНКА Михайла Олеговича - Голову Української молодіжної ради;

АНДРЄЄВА Микиту Андрійовичу - Голову Молодіжної антикорупційної агенції;

БОНДАРЕНКА Андрія Володимировича - Начальника відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України;

ЄРМОЛИЧЕВА Романа Володимировича - Директора Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України;

КУРИЛА Володимира Івановича - Завідувача кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування;

НОВОМЛИНЦЯ Олега Олександровича - Першого проректора Чернігівського національного технологічного університету;

РЕШЕТНІКОВА Юрія Євгеновича - Помічника-консультанта народного депутата України, заступника голови Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України;

РОЩУК Марію Василівну - Голову Первинної профспілкової організації студентів і аспірантів Національного авіаційного університету;

ЧЕНЦОВА Віктора Васильовича - першого проректора Університету митної справи та фінансів

 

6.3. Про внесення змін до складу підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти восьмого скликання

Народні депутати України прийняли рішення внести зміни до складу підкомітетів та включити до складу підкомітету з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення антитерористичної операції та територія населених пунктів на лінії зіткнення Співаковського Олександра Володимировича; та до складу підкомітету з питань вищої освіти Кременя Тараса Дмитровича.