Діяльність Комітету

19 жовтня 2017, 10:44

Інформація про засідання Комітету з питань науки і освіти 18 жовтня 2017 року

18 жовтня відбулось чергове засідання Комітету з питань науки і освіти. Головував Перший заступник Голови Комітету Співаковський Олександр Володимирович. У засіданні  також взяли участь народні депутати - члени Комітету Володимир Литвин, Олексій Скрипник, Тарас Кремінь, Іван Кириленко та  Ірина Констанкевич. Також були присутні Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, Заступник Міністра освіти і науки Максим Стріха, Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, начальник управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Євген Криницький та представники національних академій наук, профспілкових організацій, громадськості та експертного середовища.

 

Під час засідання були розглянуті такі питання:

 

1. «Про заяву народного депутата України Литвина В.М. щодо фальшування Закону України «Про освіту»

 

Заслухавши інформацію з першого питання від народних депутатів України – членів Комітету, Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. Комітетом з питань науки і освіти було прийнято рішення:

1. Встановити відсутність розбіжностей та невідповідностей тексту поданого на підпис Голові Верховної Ради України Закону «Про освіту» тексту стенограми засідання Верховної Ради України від 5 вересня 2017 року в частині, що стосується змісту частини другої статті 61 та підпункту першого пункту шостого Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону.

2. Розпочати роботу над аналізом та формуванням необхідних змін до Закону України “Про освіту” з урахуванням пропозицій Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України та практики застосування Закону.

3. Направити це Рішення до Голови Верховної Ради України.

 

2. Про проміжні результати впровадження програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017 – 2021 роки»

 

Заслухавши інформацію начальника управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Криницького Євгена Анатолійовича та Голову Херсонської обласної державної адміністрації Гордєєва Андрія Анатолійовича щодо проміжних результатів впровадження програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017 – 2021 роки», Комітетом з питань науки і освіти було прийнято рішення:

Відзначити успішний приклад розвитку людського капіталу у Херсонській області за рахунок впровадження комплексної обласної програми “Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017 – 2021 роки”.

Рекомендувати Верховній Раді України:

Прискорити розгляд і прийняття таких законопроектів:

- № 5023 від 12.08.2016 р.  про внесення зміни до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

- № 5547 від 16.12.2016 р.  про внесення змін до деяких законів України  щодо регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів;

- №  7153 від 02.10.2017 про внесення змін до Розділу ХII “Прикінцеві та  перехідні положення” Закону України “Про освіту” щодо усунення розбіжностей в законодавстві стосовно розміру посадового окладу  педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії”.

 

Рекомендувати  Кабінету Міністрів України:

Підтримати модель розвитку людського капіталу Херсонської області на 2017 – 2021 рік та надати їй статус пілотного проекту на рівні України.

Визначити, затвердити та щорічно переглядати перелік гостродефіцитних  спеціальностей для задоволення пріоритетних потреб/інтересів економіки країни та регіонального розвитку з урахуванням середньострокового прогнозу  потреби у кадрах на ринку праці з метою розроблення механізму стимулювання їх підготовки.

Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:

При доопрацюванні проекту Закону України “Про професійну  освіту” передбачити затвердження освітніх програм для закладів професійної освіти регіональними органами управління освітою.

Розробити ефективну систему  фінансування вищої освіти України, спрямовану на забезпечення якості вищої освіти, яка передбачає:

- створення прозорого ринку надання освітніх послуг;

- залучення суттєвих додаткових фінансових інструментів, в тому числі і      кредитних ресурсів під гарантії держави;

- перехід від ідеології дотацій до ідеології інвестування в освіту;

- стимулювання постійної мотивації студентів до якісного навчання.

Внести зміни до  Умов прийому на навчання  до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1378

 

3. Про роботу органів виконавчої влади щодо введення в дію новобудов та об’єктів незавершеного будівництва сфери освіти та науки України

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. Комітетом з питань науки і освіти було прийнято рішення:

1. Інформацію Міністерства освіти і науки України стосовно роботи органів виконавчої влади щодо введення в дію новобудов та об’єктів незавершеного будівництва сфери освіти та науки України взяти до відома.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

2.1. Протягом трьох місяців провести аудит технічного стану приміщень закладів освіти, а також інвентаризацію об’єктів  незавершеного будівництва сфери освіти і науки та про результати та пропозиції вирішення проблеми поінформувати Комітет з питань науки і освіти.

2.2. Підготувати та внести зміни до Закону Україну “Про регулювання містобудівної діяльності”, яким  дозволити органам місцевого самоврядування з метою розвитку інфраструктури вимагати від замовника житлового будівництва будівництво навчальних закладів та врегулювати процедуру, відповідно до якої забудовник зобов’язаний передати новозбудований навчальний заклад до комунальної власності територіальної громади міста.

2.3. Вжити заходів щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти переміщених закладів вищої освіти, фінансування відновлення та реконструкції закладів освіти, які розташовані на підконтрольній українській владі території та пошкоджені внаслідок проведення бойових дій, а також будівництва житла і гуртожитків для науково-педагогічних працівників і студентів цих закладів.

2.4. Розробити державну програму “Студентський гуртожиток”.

 

3. Обласним державним адміністраціям:

3.1. Вжити заходів з метою забезпечення виконання частини четвертої та частини шостої статті 81 Закону України «Про освіту» з метою збереження і ефективного використання майна закладів освіти, яких ліквідовано або призупинено їхню діяльність.

3.2. Розглянути можливість участі наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, переміщених з території проведення АТО, у регіональних програмах забезпечення житлом.

3.3. Розглянути можливість виділення земельних ділянок науковим і науково-педагогічним працівникам наукових установ та вищих навчальних закладів, переміщених з території проведення АТО, для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд або для колективного житлового будівництва.

 

4. Рекомендувати департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, іншим місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів:

4.1. З метою забезпечення доступності до якісної освіти вжити заходів щодо:

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, у тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;

- продовження практики повернення будівель та інших приміщень колишніх дошкільних закладів, які були виключені із переліку дошкільних і (або) залишаються у комунальній власності, з метою задоволення освітніх потреб та забезпечення використання усіх приміщень дошкільних закладів за їх прямим призначенням;

- недопущення під час навчального року закриття позашкільних навчальних закладів;

- розширення мережі закладів позашкільної освіти у сільській місцевості. Сприяти передачі вивільнених приміщень унаслідок оптимізації мережі сільських шкіл у користування для проведення позашкільної роботи, організації дозвілля учнів у вільний від навчання час.

Також народними депутатами - членами Комітету було запропоновано невикористані та зекономлені кошти сфери освіти (освітня субвенція, кошти для виплати стипендії) спрямувати на технічне переобладнання гуртожитків та забезпечення приміщень навчальних закладів необхідним протипожежним устаткуванням.

 

4. Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” (щодо повноважень Кабінету Міністрів України)” (реєстр. № 3144 від 18.09.2015 р. поданий н.д. Р. Князевичем, М. Поплавським)

 

Законопроект не розглядався через відсутність авторів законопроекту

 

5. Про проект Закону України “Про внесення зміни до пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (реєстр. № 6533 від 01.06.2017), поданий Кабінетом Міністрів України

 

Народні депутати України – члени Комітету заслухавши інформацію заступника Міністра освіти і науки України Стріхи Максима Віталійовича щодо проекту Закону України “Про внесення зміни до  пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (реєстр. № 6533 від 01.06.2017), поданий Кабінетом Міністрів України, відзначили, що законопроектом пропонується виключити абзац сімнадцятий пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (далі – Закон), яким передбачено, що Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк має розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів України для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень України, що в свою чергу приведе до фактичної відмови від реалізації стратегічної мети забезпечити всі умови для ефективної діяльності Фонду і суттєво обмежить можливості його міжнародної співпраці.

Комітет з питань науки і освіти прийняв рішення:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення зміни до пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (реєстр. № 6533 від 01.06.2017), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами його розгляду у першому читанні відхилити.

Звернути увагу Кабінету Міністрів України на необхідність термінового розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України законопроектів про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів України для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень України, що передбачено пунктом 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Провести на одному з найближчих засідань Комітету розгляд контрольного питання про стан реалізації Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” з розглядом пропозицій щодо внесення необхідних змін до цього Закону.

 

6. Про проект Закону України “Про внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” (щодо визначення частки студентів, які мають право на отримання академічної стипендії)” (реєстр. № 6092-1 від 23.02.2017), поданий народними депутатами України Одарченком Ю.В., Богданом Р.Д.

 

Народними депутатами України – членами Комітету з питань науки і освіти було прийнято рішення розглянути зазначений законопроект спочатку на профільному підкомітеті, після чого повернутись до його розгляду складом Комітету. 

 

7.1. Про внесення змін до плану роботи Комітету на період сьомої сесії восьмого скликання

 

Була заслухана інформація Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету шляхом включення законопроектів, зареєстрованих Верховною Радою України за останній час та у зв’язку з прийняттям Постанови  Верховної Ради України “Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання” від 3 жовтня 2017 року № 2149-VIII вилучити з плану роботи законопроекти, зазначені у цій Постанові.

Комітетом з питань науки і освіти було прийнято рішення внести відповідні зміни до плану роботи Комітету на період сьомої сесії восьмого скликання.

 

7.2. Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»

 

Була заслухана інформація Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. щодо внесення змін до складу робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».

Комітетом з питань науки і освіти прийнято рішення доповнити за поданнями народних депутатів України - членів Комітету склад робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”.

 

Також під час засідання Комітету була заслухана інформація Керівника Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Сидоренка О.О. щодо ресурсів «Електронні петиції» та порталу «Громадське обговорення законопроектів».

Сидоренко О.О. поінформував про те, що Комітет з питань науки і освіти є лідером з розгляду електронних петицій, які зібрали необхідну кількість підписів. До Комітету з питань науки і освіти надійшло 3 петиції, які були підписані більш ніж 78000 громадянами.

Крім того, народним депутатам України було повідомлено про те, що Апаратом Верховної Ради України було створено ще один ресурс – портал «Громадське обговорення законопроектів» та запропоновано розмістити законопроекти для громадського обговорення на зазначеному порталі.

Вищезазначена інформація була взята членами Комітету до уваги та використання в роботі.