Діяльність Комітету

04 жовтня 2017, 19:07

Інформація про результати засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 04 жовтня 2017 року

04 жовтня 2017 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Констанкевич І.М., Поплавський М.М., народний депутат України Антонищак А.Ф., народний депутат України Сисоєнко І.В.

Також у засіданні Комітету взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В.В., директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Садовський М.С., начальник управління з питань внутрішньо-переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України Калупаха І.М., директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Стецюк Ю.В., заступник директора, начальник управління освітньої політики та менеджменту Департаменту освіти і науки Донецької військово-цивільної адміністрації Сєдашева Т.В., Президент Національної академії педагогічних наук України Кремень В.Г., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Максимюк О.П., провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Ісаєв Д.С., ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніколаєнко С.М., перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Якименко Ю.І., проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Бугров В.А., Віце-президент Київської школи економіки Совсун І.Р., директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну Булгаков В.А., заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України Романюк С.М., аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України Мозгова Л.А., помічник-консультант народного депутата України Антонищака А.Ф. Кумановський М.В., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники наукового та освітянського середовища, експертів та громадських організацій.

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.      Про стан і проблеми вступної кампанії 2017 року до вищих і професійно-технічних навчальних закладів України.

 

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В., Комітет з питань науки і освіти відзначає позитивні зрушення та прорахунки в організації, проведенні вступної кампанії 2017 року і забезпеченні рівного доступу громадян до вищої  та професійно-технічної освіти.

Позитивними моментами цьогорічної вступної кампанії можна вважати:

-     збільшення обсягів державного замовлення на природничі, технічні, аграрні та педагогічні спеціальності;

-     використання при вступі сертифікатів ЗНО 2016-го та 2017-го років;

-     збереження квот для пільговиків і переселенців замість позаконкурсного вступу, який скасовано у 2016 році;

-     розповсюдження широкого конкурсу на всі медичні спеціальності;

-     зменшення кількості заяв на місця держзамовлення (9 заяв на 4 спеціальності);

-     впровадження нових коефіцієнтів (регіонального, галузевого та сільського) до конкурсного балу;

-     запровадження Умов прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за окремим положенням;

-     розподіл державного замовлення на магістратуру на критеріальній основі;

-     розширення можливостей здобуття української вищої освіти для вступників з Криму та Донбасу, врахування специфіки переміщених вищих навчальних закладів.

Попри окремі прогресивні нововведення, спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості вступу до вищих навчальних закладів, вступна кампанія 2017 року позначена низкою серйозних прорахунків. Серед суттєвих недоліків і проблем цьогорічної вступної кампанії є:

- відсутність поінформованості абітурієнтів про обсяги державного замовлення до початку вступної кампанії;

- невідповідність обсягів державного замовлення реальним потребам економіки у фахівцях з вищою освітою та робітничих кадрах;

- запізніле затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

- часті збої у роботі системи електронного вступу та обмеження функціональних можливостей роботи програмного забезпечення системи ЄДЕБО;

- недосконалість нормативно-правових актів щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом.

Комітетом з питань науки і освіти спільно з Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України, Асоціацією вищих технічних навчальних закладів України, Асоціацією працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта», Профспілкою працівників освіти і науки України, Асоціацією працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти напрацьовано рекомендації щодо удосконалення організації і проведення вступної кампанії та пропозиції до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році.

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. щодо результатів, стану і проблем вступної кампанії 2017 року до закладів вищої та професійно-технічної освіти України, а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет вирішив інформацію взяти до відома.

 

2.    Про виконання рішень Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

- “Про освітні потреби різних категорій громадян у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” від 8 квітня 2015 року;

- “Про практику застосування законодавчих актів у Донецькій області щодо функціонування освітньої сфери в умовах проведення антитерористичної операції” від 23 грудня 2015 року;

- “Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Луганської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти” від 19 жовтня 2016 року.

Відповідно до частини першою статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо здійснення контрольних функцій у частині практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України та на виконання Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на період сьомої сесії восьмого скликання, а також заслухавши інформацію Міністерства освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, відзначає наступне.

Вищезазначені рішення було ухвалено за результатами виїзних засідань Комітету до Луганської та Донецької областей: 25 березня 2015 року – до Луганської області (місто Сєвєродонецьк); 19 листопада 2015 року – до Донецької області (місто Краматорськ); 28 вересня 2016 року – до Луганської області (місто Старобільськ).

Рішеннями Комітету передбачено низку рекомендацій Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, відповідним органам виконавчої влади, науковим установам щодо забезпечення освітніх потреб різних категорій громадян в умовах проведення антитерористичної операції та необхідності реалізації комплексу заходів, спрямованих на вирішення нагальних проблем для забезпечення прав і свобод дітей, що постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України. Загалом, у трьох рішенням Комітету висловлено понад 130 рекомендаційних пропозицій.

Обговорення зазначеного проекту закону відбулося за участю народних депутатів України – членів Комітету, Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця Володимира Віталійовича, заступника директора, начальник управління освітньої політики та менеджменту Департаменту освіти і науки Донецької військово-цивільної адміністрації Сєдашевої Тетяни Володимирівни, директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Стецюка Юрія Вікторовича, директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Садовського Миколи Степановича, начальника управління з питань внутрішньо-переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Україта Калупахи Ірини Миколаївни.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вважає, що системна та цілеспрямована роботу щодо забезпечення освітніх проблем різних категорій громадян у зв’язку з проведенням антитерористичної операції повинна продовжуватися. Саме тому, з метою вивчення стану та проблем функціонування освітньої сфери в зоні проведення антитерористичної операції, вирішення на законодавчому рівні окремих проблем і відповідно до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти на період сьомої сесії восьмого скликання Комітет планує 24-25 жовтня поточного року провести виїзне засідання в Донецькій області з порядком денним: «Про практику застосування законодавчих та інших-нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої сфері у Донецькій та Луганській областях в умовах проведення антитерористичної операції» (на базі Донецької області, м. Слов’янськ, м. Краматорськ).

Заслухавши інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. та учасників засідання Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив інформацію взяти до відома.

 

3.  Проект Закону про внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” (щодо визначення частки студентів, які мають право на отримання академічної стипендії) (реєстр. № 6092 від 16.02.2017, н.д.О.Мусій, Д.Добродомов, Б.Матківський, А.Антонищак).

 

Основна мета розробки зазначеного проекту Закону – на законодавчому рівні визначити частку студентів, які будуть мати право на отримання академічної стипендії.

Законопроектом пропонується фактично поновити дію положень попередньої редакції частин четвертої та сьомої статті 62 Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р., які були змінено та виключено Законом України № 1774 –VIII від 06.12.2016 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Розглянувши проект Закону України Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту(щодо визначення частки студентів, які мають право на  отримання академічної стипендії)(реєстр. № 6092 від 16.02.2017), поданий народними депутатами України Мусієм О.С., Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М. та Антонищаком А.Ф., враховуючи його актуальність, а також зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління та Міністерства освіти і науки України, Комітет вирішив рекомендувати цей законопроект Верховній Раді України прийняти за основу.

 

4.    Проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (реєстр. № 6634 від 22.06.2017, н.д.І.Сисоєнко, К.Яриніч, О.Кириченко, С.Березенко).

 

Головною метою та завданням законопроекту є створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що дозволить забезпечити тривалий медичний нагляд та опіку в усі періоди життя людини незалежно від характеру хвороби, стану органів і систем її організму. Як наслідок, це дозволить покращити важливу складову національної безпеки держави – збереження та зміцнення здоров’я населення України.

Законопроектом, зокрема, визначаються види первинної медичної допомоги, правові, організаційні та економічні засади її надання, встановлюються повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері, регламентуються питання щодо порядку створення та функціонування центрів первинної медичної допомоги, їх фінансового і матеріально-технічного забезпечення та інше.

На підставі вищезазначеного та враховуючи актуальність цього законопроекту Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно прийняв рішення рекомендувати цей законопроект Верховній Раді України прийняти за основу та направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

5.    Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку”.

 

Заслухавши інформацію щодо проведення парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив рекомендувати Верховній Раді України парламентські слухання провести 21 березня 2018 року та внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідної постанови.

 

Проекти Законів за реєстр. №№ 6520, 6092-1 та проект Постанови за реєстр. № 6488 не розглядались через відсутність авторів законопроектів.

 

6.    Різне:

6.1.        Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період сьомої сесії восьмого скликання Комітет ухвалив взяти інформації до відома та внести зазначені зміни до плану роботи Комітету.

6.2.        Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В., Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив:

1. Відповідно до Рішення Комітету з питань науки і освіти від 20 вересня 2017 року доповнити за поданнями народних депутатів України – членів Комітету, а також Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних науки України склад робочої групи з підготовки комплексного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” такими особами:


 

П.І.Б.

Посада

1.               

АЗЮКОВСЬКИЙ 
Олександр Олександрович
(за згодою)
Перший проректор Національного гірничого університету, кандидат технічних наук, доцент

2.               

АРЕШОНКОВ
Володимир Юрійович
Народний депутат України

3.               

БОЛЮБАШ

Ярослав Якович

(за згодою)

Відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України

4.               

БОНДАРЧУК

Сергій Миколайович

(за згодою)

Заступник керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості освіти

5.               

БУГРОВ

Володимир Анатолійович

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

6.               

ВЕРНИДУБ

Роман Михайлович

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор філософських наук, доцент

7.               

ВИННИЦЬКИЙ

Михайло Іванович

(за згодою)

Директор Докторської школи Національного університету “Києво-Могилянська академія”

8.               

ГОЖИК

Андрій Петрович

(за згодою)

Директор Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

9.               

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович

(за згодою)

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.           

ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ

Олександр Володимирович

(за згодою)

Професор кафедри економічної теорії, директор Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету

11.           

ДЯЧЕНКО

Людмила Іванівна

(за згодою)

Віце-президент з економіки та фінансів Національного університету “Києво-Могилянська академія”

12.           

ЄГОРЧЕНКО

Ірина Анатоліївна

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України

13.           

Євстіфеєв

Микита Ігоровича

(за згодою)

Координатор Національного об’єднання студентських експертів із якості вищої освіти, радник Президента ГО “Українська асоціація студентів”

14.           

ЄФИМЕНКО

Тетяна Іванівна

(за згодою)

Президент Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”

15.           

ЗАГОРОДНІЙ

Анатолій Григорович

(за згодою)

Професор, голова Науково-методичної ради Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат економічних наук

16.           

Калашнікова

Світлана Андріївна

(за згодою)

Директор Інституту вищої освіти НАПН України

17.           

КАСЬЯНЕНКО

Володимир Олексійович

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-економічної діяльності Сумського державного університету

18.           

КАРАНДІЙ

Вадим Анатолійович

(за згодою)

Директор Українського центру оцінювання якості освіти

19.           

КОМАРОВ

Вячеслав Васильович

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор

20.           

КРАЩЕНКО

Юрій Петрович

(за згодою)

Доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

21.           

КУРИЛО

Віталій Семенович

(за згодою)

Народний депутат України

22.           

ЛЕГЕНЬКИЙ

Микола Іванович

(за згодою)

Професор кафедри філософії освіти, соціальної філософії та освітньої політики Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова

23.           

ЛОНДАР

Сергій Леонідович

(за згодою)

В.о. директора Державної наукової установи “Інститут освітньої аналітики”

24.           

Луговий

Володимир Іларіонович

(за згодою)

Перший віце-президент НАПН України

25.           

Мелешевич

Андрій Анатолійович

(за згодою)

Ректор Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”

26.           

Міністерство внутрішніх справ України

(за згодою)

 

27.           

Міністерство культури україни

(за згодою)

 

28.           

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

(за згодою)

 

29.           

Міністерство охорони здоров’я україни

(за згодою)

 

30.           

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

(за згодою)

 

31.           

НАГОРНЯК

Тетяна Леонтіївна

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук, професор

32.           

ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Антон Віталійович

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат хімічних наук, доцент

33.           

Паскевська

Юлія Анатоліївна

(за згодою)

Кандидат психологічних наук, доцент, начальника відділу доуніврситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Запорізького національного університету, голова правління ГО “Асоціація фахівців психологічної допомоги”

34.           

ПІВНЯК

Геннадій Григорович

(за згодою)

Ректор Національного гірничого університету

35.           

ПРИТУЛЬСЬКА

Наталія Володимирівна

(за згодою)

Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету

36.           

РОМАНЮК

Сергій Михайлович

(за згодою)

Заступник Голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

37.           

Саух

Петро Юрійович

(за згодою)

Академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України

38.           

Сорочан

Тамара Михайлівна

(за згодою)

Директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

39.           

Таланова

Жанетта Василівна

(за згодою)

Старший науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні (проект ЄС)

40.           

УСАТЕНКО

Галина Олегівна

(за згодою)

Завідувач Підготовчим відділенням Київського національного університету імені Тараса Шевченка

41.           

ФЕСЕНКО

Лідія Сергіївна

(за згодою)

Президент ГО “Українська асоціація студентів”

42.           

ФІНІКОВ

Тарас Володимирович

(за згодою)

Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики

43.           

ФРОЛОВ

Микола Олександрович

(за згодою)

Народний депутат України

44.           

ЧЕРВАКОВА

Ольга Валеріївна

(за згодою)

Народний депутат України

45.           

ШЕВЦОВ

Андрій Гаррієвич

(за згодою)

Директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України

46.           

ЩЕГЛОВА

Ольга Миколаївна

(за згодою)

Заступник директора Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України

47.           

ТОЛОЧКО

Олександр Миколайович

(за згодою)

Проректор Національної академії прокуратури України

48.           

ШАМАРА

Олександр Володимирович

(за згодою)

Заступник директора науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України