Діяльність Комітету

06 вересня 2017, 19:02

Інформація про результати засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 06 вересня 2017 року

06 вересня 2017 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував: Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Кириленко І.Г., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О.

Також у засіданні Комітету взяли участь Міністр освіти і науки України Гриневич Л.М., заступник Міністра освіти і науки України Хобзей П.К., заступник Міністра освіти і науки України Рашкевич Ю.М., директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Єрмоличев Р.В., заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Рязанова Н.Г., директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Шаров О.І., директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Шовкалюк В.С., директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України Кучинський М. С., Президент Національної академії педагогічних наук України Кремень В.Г., Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., голова Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта», ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніколаєнко С.М., ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Куліков П.М., перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Якименко Ю.І., директор Українського центру оцінювання якості освіти Карандій В.А., заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України Завалевський Ю.І., вчений секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Болюбаш Я.Я., директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну Булгаков В.А., директор Сумського будівельного коледжу Гриценко В.П., директор Державного навчального закладу «Катюжанське вище професійне училище» Недашківський Р.М., директор Іллінецького державного аграрного коледжу Пиндус В.В., директор Київського технікуму електронних приладів Похресник А.К., директор Київського технікуму готельного господарства Матвієнко А.Т., заступник директора Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” Хоменко М.П., заступник Голови Профспілки працівників освіти і науки України Романюк С.М., керівник робочої групи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Ємець А.І., член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Єгоров І.Ю., експерт Аналітичного центру CEDOS Стадний Є., заступник голови Ради молодих учених Національної академії наук України Безвершенко Ю.В., аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України Мозгова Л.А., помічник-консультант народного депутата України Писаренка В.В. Залізнюк В.В., помічник-консультант народного депутата України Довгого О.О. Ярмолюк А.М., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники наукового та освітянського середовища, експертів та громадських організацій.

Засідання розпочалось з обговорення новацій щойно прийнятого Верховною Радою України базового Закону України «Про освіту», під час якого представники освітянської спільноти обмінялись думками щодо нововведень, які будуть запроваджені після набрання чинності цим законом та шляхів і строків його практичної імплементації.

 

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1. Про результати, стан і проблеми вступної кампанії 2017 року до вищих і професійно-технічних навчальних закладів України.

Заслухавши інформацію Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич заступників Міністра та директорів департаментів Міністерства освіти і науки, та інших учасників засідання, Комітет з питань науки і освіти відзначив окремі позитивні зрушення та серйозні прорахунки в організації та проведенні вступної кампанії 2017 року і забезпеченні рівного доступу громадян до вищої освіти, а саме.

Зазначені недоліки та прорахунки вступної кампанії 2017 року спонукають до серйозного доопрацювання та удосконалення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році.

Зважаючи на те, що вступна кампанія закінчиться лише 30 вересня цього року, коли будуть зараховані до вищих навчальних закладів останні вступники з тимчасово окупованої території, Комітет вирішив інформацію Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. щодо результатів, стану і проблем вступної кампанії 2017 року до вищих і професійно-технічних навчальних закладів України взяти до відома та повернутись до розгляду цього питання на початку жовтня цього року після отримання остаточних даних щодо результатів вступної кампанії 2017 року.

 

2. Про стан і проблеми підготовки навчальних закладів України до 2017/ 2018 навчального року.

Заслухавши інформацію Міністерства освіти і науки України Гриневич Л.М., а також, враховуючи виступи інших учасників засідання щодо підготовки навчальних закладів України до нового 2017/2018 навчального року, Комітетом було відзначено, що центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в рамках вищезазначеної підготовки було здійснено комплекс заходів фінансового, господарського, кадрового, науково-методичного та організаційного характеру.

У зв'язку з вищезазначеним, Комітет вирішив інформацію Міністерства освіти і науки України щодо підготовки навчальних закладів України до 2017/2018 навчального року взяти до відома.

 3. Проект Постанови про доручення Кабінету Міністрів України щодо створення Інтернет-ресурсу «Електронний підручник» (реєстр. № 6592 від 16.06.2017, н.д.В.Писаренко).

Проектом Постанови Верховної Ради України «Про доручення Кабінету Міністрів України щодо створення Інтернет – ресурсу «Електронний підручник» передбачається здійснення на загальнодержавному рівні заходів щодо створення, упорядкування та розміщення електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів в мережі Інтернет для безкоштовного використання.

Враховуючи актуальність питання, та враховуючи експертні висновки, представлені Міністерством освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради України «Про доручення Кабінету Міністрів України щодо створення Інтернет – ресурсу «Електронний підручник» (реєстр. № 6592 від 16.06.2017), поданий народним депутатом України Писаренком В.В. прийняти за основу і в цілому.

 

4. Проект Закону про внесення зміни до пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 6533 від 01.06.2017, КМУ).

Законопроектом пропонується виключити абзац сімнадцятий пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», яким передбачено, що Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк має розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів України для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень України.

З урахуванням проведеного обговорення Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив відправити проект Закону України про внесення зміни до пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій для отримання експертного висновку. Також прийнято рішення звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням передбачити збільшення фінансування Державного фонду фундаментальних досліджень у проекті Державного бюджету України на 2018 рік з метою створення бази для функціонування Національного фонду досліджень України та розвитку науки.

 

5. Проект Постанови про відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського (реєстр. № 6546 від 06.06.2017, н.д.О.Довгий, Я.Москаленко, В.Литвин, В.Петьовка, Є.Рибчинський, А.Лозовий, І.Суслова, Є.Дейдей, С.Міщенко, М.Головко, О.Ляшко, І.Гринів, О.Ледовських).

Проектом Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського» пропонується урочисто відзначити на державному рівні 100-річчя від дня народження видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського. Проектом нормативного акту передбачено рекомендувати Президенту України оголосити 2018 рік – роком В.О. Сухомлинського та присвоїти йому звання Героя України; Кабінету Міністрів України створити організаційний комітет, розробити і затвердити план заходів з підготовки, проведення та фінансового забезпечення відзначення 100-річчя В.О. Сухомлинського, передбачивши проведення у 2018 році в містах Києві, Кропивницькому, селищі міського типу Павлиші Онуфріївського району Кіровоградської області урочистих зборів працівників освіти, вчених, представників громадськості, проведення міжнародної науково-практичної конференції та всеукраїнських педагогічних читань; випуск ювілейної монети та введення в обіг поштової марки і конверта, тощо.

Народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти було вирішено рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови прийняти за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій народних депутатів України Литвина В.М., Кременя Т.Д., та направити рішення Комітету до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, який визначено головним з підготовки проекту Постанови до розгляду Верховною Радою України.

 

Проекти Законів за реєстр. №№ 6191, 6092, 6092-1, 3796 та проект Постанови за реєстр. № 6572 не розглядались через відсутність авторів законопроектів чи уповноважених ними осіб на засіданні Комітету.