Діяльність Комітету

12 липня 2017, 17:50

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 12 липня 2017 року

12 липня 2017 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Кириленко І.Г., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Констанкевич І.М., народний депутат України Силантьєв Д.О.

У засіданні Комітету взяли участь Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець В.В., начальник відділу освіти Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Бондаренко А.В., Перший Віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий В.І., Віце-президент Національної академії правових наук України Тихий В.П., аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України Мозгова Л.А., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники наукового та освітянського середовища, громадських організацій та експерти.

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

1.              Про затвердження рішення виїзного засідання Комітету на тему: «Гірська загальноосвітня школа: стан, проблеми, перспективи розвитку» (на прикладі Івано-Франківської області).

15 червня 2017 року відбулось виїзне засідання Комітету на тему «Гірська загальноосвітня школа: стан, проблеми, перспективи розвитку (на прикладі Івано-Франківської області)». Гірські загальноосвітні школи функціонують на території 27 районів чотирьох областей України: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької. Статус гірських мають близько 600 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається понад 120 тисяч учнів. Відповідні пропозиції знайшли своє відображення у проекті рішення Комітету, яке одноголосно було підтримано членами Комітету.

2.              Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України.

Заслухавши інформацію заступника Голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, народного депутата України Дениса Силантьєва щодо необхідності відновлення пільгових умов вступу до державних і комунальних вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного спрямування для спортсменів, які є чемпіонами або призерами Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, а також переможців Чемпіонатів України з олімпійських видів спорту, та враховуючи виступи інших учасників засідання, члени Комітету, розуміючи важливість підтримки молодих спортсменів України, народні депутати України – члени Комітету одноголосно проголосували за рішення Комітету, яке передбачає рекомендувати Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення прийому на навчання до вищих навчальних закладів України) та внести його на розгляд Верховної Ради України. При підготовці Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році врахувати пропозиції народних депутатів України, висловлені під час засідання Комітету.

3.              Проект Постанови про відзначення 100-ліття від часу заснування Національної академії наук України (реєстр. № 6471 від 18.05.2017, н.д.Т.Кремінь, О.Співаковський, М.Княжицький, І.Бриченко, І.Кириленко та ін.).

27 листопада 2018 року виповниться 100 років від часу заснування Національної академії наук України. З метою відзначення цього ювілею на державному рівні та відповідно до звернення Загальних зборів Національної академії наук України від 13 квітня 2017 року народними депутатами України було розроблено проект Постанови Верховної Ради України про відзначення 100-ліття від часу заснування Національної академії наук України реєстр. № 6471 від 18.05.2017. З урахуванням проведеного обговорення члени Комітету одноголосно проголосували за рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти поданий законопроект за основу.

4.              Про проект Постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік».

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. та розглянувши подання Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок робіт на присудження вказаної Премії Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив підтримати подання Конкурсної комісії та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні прийняти поданий проект Постанови за основу та у цілому.

5.              Про проект Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. та розглянувши подання Конкурсної комісії з присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених і призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок робіт на присудження у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти одноголосно вирішив підтримати подання Конкурсної комісії та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні прийняти поданий проект Постанови за основу та у цілому.

6.              Про проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до постанов Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок».

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до постанов Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» та членів Комітету – народних депутатів України, зважаючи на необхідність доопрацювання постанови в частині внесення додаткових процедурних вимог до претендентів, а також пропозицій, наданих Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти прийняв рішення доопрацювати надані проекти, залучивши до їх обговорення більш широке коло учасників та повернутись до розгляду цього питання на початку наступної сесії.

7.              Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на отримання пенсії (реєстр. № 5671 від 19.01.2017, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод).

Основною метою прийняття законопроекту є відновлення належного рівня соціального захисту працюючих пенсіонерів шляхом ліквідації норм про обмеження виплати і розміру їх пенсій.

З урахуванням проведеного обговорення народні депутати України – члени Комітету прийняли одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект № 5671 за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу.

8.              Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» щодо фінансового забезпечення бюджетної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (реєстр. № 6136 від 24.02.2017, н.д.І.Констанкевич, О.Дубінін, Т.Батенко, В.Шевченко, Купрій В., В.Дідич).

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», а саме до Додатку 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік», запровадивши нову бюджетну програму КПКВК 2201260 «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», що надасть можливість створити більш сприятливі умови для підготовки кадрів, здатних забезпечити інноваційний розвиток держави та підвищення якості організації навчального процесу, що в свою чергу допоможе провести ефективне реформування вищої освіти України та її входження в європейський простір вищої освіти. Великі сподівання на заклади післядипломної освіти покладаються і у перепідготовці педагогів для нової української школи.

Запропоновані зміни є доцільними в контексті норм Закону України «Про вищу освіту» та схваленого Комітетом до другого читання проекту Закону України «Про освіту».

Народні депутати України – члени Комітету прийняли одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 6136 в першому читанні за основу.

9.              Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності (реєстр. № 6164 від 07.03.2017, КМУ).

Законопроектом шляхом внесення змін до чинного Закону України «Про дошкільну освіту» пропонується: 1) внести зміни до порядку утворення, реорганізації та ліквідації дошкільного навчального закладу корпоративних (на засадах державно-приватного партнерства) та інших форм власності; 2) визначити джерела фінансування корпоративних дошкільних навчальних закладів; 3) врегулювати функціонування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах; 3) уточнити (деталізувати) вікову періодизацію дітей дошкільного віку; 4) доповнити перелік учасників навчально-виховного процесу; 5) уточнити порядок призначення керівників дошкільних навчальних закладів, а також визначити інші положення пов’язані із функціонуванням дошкільних навчальних закладів. З урахуванням проведеного обговорення та зважаючи на низку суттєвих зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Національної академії педагогічних наук України, Комітет прийняв рішення повернути законопроект № 6164 суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

10.          Проект Закону про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (реєстр. № 4539 від 28.04.2016, н.д.Л.Денісова, І.Єфремова, Т.Кремінь, І.Бриченко, В.Підберезняк, А.Дирів, І.Котвіцький, М.Княжицький, Є.Дейдей).

Проектом закону пропонується доповнити частиною другою статтю 28 Закону України «Про загальну середню освіту», якою визначити конкретний перелік прав та обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти.

За результатами обговорення, а також зважаючи на позицію частини авторів цього законопроекту, члени Комітету одноголосно підтримали рішення рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект № 4539 суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

11.          Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо упорядкування питання виготовлення документів про вищу освіту) (реєстр. № 4938 від 11.07.2016, н.д.В.Остапчук).

Законопроект подано народним депутатом України Остапчуком В.М. У зазначеному акті пропонується шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про вищу освіту» уточнити порядок виготовлення документів про вищу освіту, зокрема, порядок видачі спільних дипломів; передбачити, що інформаційно-технічним адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) може бути юридична особа, яка зареєстрована та провадить діяльність в Україні, послуги якої є предметом закупівлі; підключення вищих навчальних закладів до ЄДЕБО, зберігання даних та користування інформацією здійснюється безкоштовно. Крім того, проектом пропонується виключити із повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки можливість затверджувати форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, а також скасувати граничну вартість документів про вищу освіту державного зразка.

Розглянувши проект Закону № 4938 та враховуючи зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерства освіти і науки України, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України, законопроект поданий народним депутатом України Остапчуком В.М., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

12.          Про затвердження плану роботи Комітету на період сьомої сесії восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про план роботи Комітету на період сьомої сесії, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти вирішив затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період сьомої сесії восьмого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

 

Проекти Законів за реєстр. №№ 1151, 1182, 2410а, 4237, 5147, 5530 не розглядались через відсутність авторів законопроектів чи уповноважених ними осіб на засіданні Комітету.