Діяльність Комітету

31 травня 2017, 18:33

31 травня 2017 року Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України провів виїзне засідання на тему: «Законодавче врегулювання діяльності аграрних навчальних закладів України»

У засіданні взяли участь Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти, народний депутат України Олександр Співаковський, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат України Олександр Бакуменко, перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, заступник Міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова, народний депутат України Олександр Марченко, директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України Світлана Даниленко, директор Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Андрій Шевцов, президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта» Станіслав Ніколаєнко, керівники та представники вищих аграрних навчальних закладів України, технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, які готують фахівців за аграрними спеціальностями, а також широке коло представників роботодавців, громадськості та експертного середовища.

На сьогодні в Україні є три ключові сфери, які можуть надати потужний поштовх розвитку економіки країни, а саме: агропромисловий комплекс, ІТ-сфера та енергоефективні технології. Тому без високоефективного і конкурентоспроможного аграрного сектору неможливо вирішити стратегічні завдання розвитку соціально орієнтованої економіки країни, формування цивілізованого аграрного ринку, входження країни у світовій економічний простір.

У сучасній аграрній освіті існують як позитивні зрушення, так і серйозні проблеми. Зокрема, до позитивних аспектів розвитку аграрної освіти можна віднести:

- наявність розвиненої національної системи аграрної освіти, яка складається із навчальних закладів різного типу;

- реальні перспективи розвитку аграрного сектору економіки та збільшення попиту ринку праці на спеціалістів аграрного профілю;

- існування можливостей для майбутніх фахівців щодо створення власного бізнесу в аграрному секторі;

- стажування в провідних країнах світу;

- можливість проведення наукових досліджень, практичної підготовки у власних науково-дослідних господарствах.

Разом з тим, в аграрній освіті накопичилася низка проблем, які потребують нагального вирішення, а саме:

- проблемність доступу сільської молоді до отримання вищої освіти;

- необхідність надання ЗНО функції загального вимірювання знань на відміну від інструменту відсікання абітурієнтів до отримання вищої освіти;

- масштабний відтік молоді на навчання у закордонні виші через існування штучних перепон доступу до вітчизняної вищої освіти;

- необхідність збереження земельних ресурсів аграрних навчальних закладів як основного навчального засобу;

- запровадження механізму повернення податку на додану вартість, надання дотацій на виробництво сільськогосподарської продукції науково-(навчально)-дослідним господарствам аграрних навчальних закладів;

- недостатній взаємозв'язок бізнесу, науки та навчальних закладів;

- неефективна організація та проведення практичної підготовки студентів;

- невизначеність статусу технікумів і коледжів у структурі освіти;

- низька якість підготовки випускників сільських шкіл, які складають основний контингент абітурієнтів до вищих навчальних закладів аграрного профілю;

- відсутність сучасної техніки для самостійного обробітку земельних ділянок.

Комітет отримав низку пропозицій, рекомендацій та зауважень, переважна більшість яких була включена до рішення виїзного засідання Комітету з питань науки і освіти. Під час зібрання учасники також мали змогу додатково надати свої рекомендації, для включення до остаточного тексту Рішення Комітету.