Діяльність Комітету

06 квітня 2017, 15:18

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 05 квітня 2017 р.

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти 5 квітня 2017 року

 

Розпочалось засідання Комітету з питань науки і освіти з урочистого привітання Першого заступника Голови Комітету Співаковського Олександра Володимировича з ювілеєм. Заступником Голови Комітету Іваном Кириленком було оголошено вітання від Голови Верховної Ради України та народних депутатів України – членів Комітету з питань науки і освіти, працівників секретаріату, помічників-консультантів народних депутатів.

 

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного засідання Комітету, головуючий поінформував присутніх  про те, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, яка створює правове підгрунтя для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Олександр Співаковський наголосив на тому, що прийняттям цієї постанови виконано норми статті 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Одними з головних функцій Національної ради буде підготовка пропозицій щодо:

формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

пріоритетів такого розвитку та заходів з їх реалізації;

інтеграції української науки в світовий науковий та європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів;

систем незалежної експертизи державних цільових наукових на науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Національна рада також заслуховуватиме й оцінюватиме звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність. На підставі цього Національна рада надаватиме Уряду рекомендації щодо формування державного бюджету – визначення загальних обсягів фінансування науки та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень.

Базове фінансування є системним, воно надається для забезпечення фундаментальних досліджень, розвитку інфраструктури тощо. Конкурсне – дається під реалізацію конкретних проектів чи завдань.

До повноцінного запуску Національної ради залишився один крок – формування її персонального складу, який затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України. Національна рада складатиметься з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, що матимуть однаковий кількісний склад.

Склад Наукового комітету формуватиметься на конкурсних засадах спеціально створеним відповідно до європейської практики Ідентифікаційним комітетом з питань науки. До його складу увійшли 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.

Склад Адміністративного комітету формуватиметься на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та вищих навчальних закладів України.

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії наук України або національної галузевої академії наук» (реєстр. № 4554 від 04.05.2016, Кабінет Міністрів України)

Враховуючи важливість цього питання, головуючим було запропоновано перенести його розгляд на наступне засідання Комітету та запросити для обговорення всі зацікавлені сторони.

Ця пропозиція знайшла одноголосну підтримку серед народних депутатів України – членів Комітету з питань науки і освіти. 

 

2. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо відновлення права подавати для обчислення пенсії довідки про заробіток за будь-які 60 місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року» (реєстр. № 5423 від 17.11.2016 автор – народний депутат України Юрій-Богдан Шухевич).

Цей законопроект розроблено з метою продовження можливості подавати для обчислення пенсії довідки про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль незалежно від перерв до 1 липня 2000 року для наукових та науково-педагогічних працівників. На думку автора, прийняття цього законопроекту призведе до зменшення диспропорцій у розмірах пенсій осіб із приблизно однаковим стажем та заробітком протягом усього періоду їх трудової діяльності.

Комітет проголосував одноголосно за рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти  законопроект № 5423 за основу і в цілому.

 

3. Проект Закону України про внесення змін до розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» щодо захисту дисертацій аспірантів і здобувачів, діяльності спеціалізованих вчених рад та видачі дипломів доктора філософії
(реєстр. № 5719 від 26.01.2017 р. автор – народний депутат України
О. Скрипник)

Завданням законопроекту є удосконалення законодавчої бази шляхом усунення протиріч між різними нормами законодавства та скасування положення, яким встановлено необґрунтоване обмеження у часі реалізації права на захист дисертації особами, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом.

Комітет проголосував одноголосно за рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 5719 за основу.

 

4. Про затвердження рішення виїзного засідання Комітету на тему: “Нормативно-правове забезпечення навчання іноземців в країні: стан, проблеми, перспективи” (на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)

 

Головуючий повідомив народних депутатів України про те, що виїзне засідання відбулось на високому рівні на базі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за участі представників Комітету - Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Співаковського О.В., голови підкомітету з питань освіти Кременя Т.Д., представників Міністерства освіти і науки України, Голови Харківської обласної державної адміністрації, посольств декількох країн, представників вищих навчальних закладів України, Національної академії педагогічних наук України.

Олександр Співаковський висловив подяку за підготовку та організацію проведення виїзного засідання ректору Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Вілю Бакірову, Голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній, Харківський обласній раді, працівникам секретаріату Комітету з питань науки і освіти і всім хто брав участь у заході.

Також головуючий поінформував про питання, які розглядались під час виїзного засідання, в тому числі щодо нормативно-правового забезпечення навчання іноземців в Україні.

В контексті розгляду питання затвердження рішення виїзного засідання Комітету народним депутатом України – членом Комітету Тарасом Кременем було порушено питання прискорення розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України» (реєстр. № 6116 від 22.02.2017).

Олександр Співаковський наголосив на тому, що Верховна Рада України повинна дати потужний сигнал молоді України і зберегти принципи рівності та доступності української освіти, сприяти дотриманню права на отримання вищої освіти та заохочувати осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, продовжити навчання та в подальшому реалізувати своє право на працю в Україні.

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету з питань науки і освіти одноголосно затвердили рішення виїзного засідання Комітету на тему: “Нормативно-правове забезпечення навчання іноземців в країні: стан, проблеми, перспективи”.

 

5. Проект Постанови Верховної Ради України про зміну порядку обчислення часу на території України (скасування запровадження на території України дії літнього часу) (реєстр. № 4234 від 15.03.2016, автор – народний депутат України Ю. Бублик)

 

Проект Постанови передбачає скасування запровадження на території України літнього часу, передбачивши на території України час другого часового поясу без додавання однієї години.

Під час обговорення цього проекту Постанови народні депутати України – члени Комітету погодились з висновками науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Національної академії наук України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства інфраструктури України, Головної астрономічної обсерваторії щодо доцільності дотримуватися в Україні встановленого в Європі порядку обчислення часу, згідно з яким Україна входить до 2-го годинного поясу і використовує Київський час та недоцільності скасування переходу на літній час. 

За результатами обговорення народними депутатами України було прийнято одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект постанови Верховної Ради України № 4234.

 

6. Про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016) додаткових пропозицій народного депутата України О. Скрипника

 

За результатами розгляду було одноголосно прийнято рішення включити додаткові пропозиції народного депутата О. Скрипника до порівняльної таблиці проекту Закону України «Про освіту» (3491-д).

 

7. Питання щодо внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

 

Комітетом було обговорено питання та одноголосно прийнято рішення щодо термінового звернення до Міністерства освіти і науки України стосовно необхідності внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році щодо можливості подання документів на участь в конкурсному відборі до вищих навчальних закладів не тільки в електронному вигляді, а й шляхом їх особистого їх подання вступниками.