Діяльність Комітету

19 червня 2017, 11:11

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 07 червня 2017 р.

Інформація про засідання

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

07 червня 2017 року

07 червня 2017 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Головував Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Кириленко І.Г., Литвин В.М., Кремінь Т.Д., Скрипник О.О., Констанкевич І.М.    

У засіданні Комітету взяли участь Заступник Міністра освіти і науки України Стріха М.В., директор Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Жалдак В.О., заступник директора Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Падучак Б.М., начальник Науково-організаційного управління апарату Президії Національної академії аграрних наук України Минка А.П., начальник відділу інформаційного забезпечення інноваційного розвитку та інтелектуальної власності Президії Національної академії аграрних наук України  Лук’янчук Л.В., ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта» Ніколаєнко С.М., т.в.о. керівника Київського відділення Національної академії правових наук України Яковлєв А.А., Голова Ради ботанічних садів та дендропарків України, директор Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Заіменко Н. В., директор Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України Косенко І.С., в.о. директора Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Іщенко Т.Д., ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, президент Спортивної студентської спілки України Імас Є.В., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А., працівники секретаріату Комітету з питань науки і освіти, представники наукового та освітянського середовища, громадських організацій та експерти.

Під час засідання Комітету з питань науки і освіти було розглянуто такі питання:

 

1.  Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей (реєстр. № 6548 від 06.06.2017).

Законопроект спрямований на створення правових умов для сприяння вирішенню питання формування контингенту студентів вищих навчальних закладів, які знаходяться у населених пунктах, наближених до території, на якій здійснюється антитерористична операція шляхом встановлення фіксованих обсягів державного замовлення для зазначених вищих навчальних закладів.
Законопроект врегульовує особливості прийому на навчання до вищих навчальних закладів, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей з метою стимулювання розвитку та недопущення припинення функціонування таких вищих навчальних закладів, а також недопущення обмеження прав та інтересів їх працівників та осіб, які там навчаються.

Народні депутати України – члени Комітету прийняли одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 6548 за основу та в цілому.

 

2.  Про затвердження рішення виїзного засідання Комітету на тему: «Законодавче врегулювання діяльності аграрних навчальних закладів України».

31 травня 2017 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування Комітет провів спільне засідання з Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин, під час якого були обговорені проблемні питання аграрної освіти України та визначені перспективні шляхи їх вирішення. Відповідні пропозиції знайшли своє відображення у проекті рішення Комітету, яке було підтримано більшістю голосів членів Комітету.

 

3.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (реєстр. № 2887 від 18.05.2015р., КМУ) (друге читання).

Ключової метою законопроекту є дерегуляція господарської діяльності в Україні шляхом скасування дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами та дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, а також з метою уточнення повноважень окремих центральних органів виконавчої влади в галузі поводження з експериментальними тваринами та з ГМО.

За результатами обговорення та з урахуванням позиції Міністерства освіти і науки України, Комітетом більшістю голосів прийняте рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в другому читанні та в цілому.

 

4.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (реєстр. № 6298 від 06.04.2017, н.д.О.Третьяков, М.Бурбак, Г.Загорій, М.Гаврилюк, Ю.Шухевич, Є.Рибчинський, В.Яніцький, М. Кобцев).

 

Законопроектом передбачено усунення вікового обмеження на рівні 23 років щодо надання державної цільової підтримки для учасників бойових дій.

Враховуючи пропозиції Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю щодо зняття вищезазначених вікових обмежень, Комітет більшістю голосів підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти поданий законопроект за основу.

 

5.   Проекти Законів  за реєстр. №№ 5122, 5530, 2157а, 5671 не розглядались через відсутність авторів законопроектів чи уповноважених ними осіб на засіданні Комітету. 

 

Комітетом були прийняті рішення:

Відхилити проекти Законів  за реєстр. №№ 2498, 3250.

Проекти Законів  за реєстр. №№ 1765, 1812, 2352 повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

На прохання автора було знято з розгляду законопроект № 1812-1.

 

Різне

 

·                Про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016) додаткових пропозицій народних депутатів України О. Співаковського та Т. Креміня.

Комітет ухвалив внести пропозиції народного депутата України О. Співаковського та народного депутата України Т. Кременя до порівняльної таблиці проекту Закону України “Про освіту” (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016 р.) та розглянути її у встановленому порядку під час підготовки зазначеного законопроекту до другого читання.

 

·                Про затвердження складу робочої групи з доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (р.н. 6393 від 18.04.2017 року).

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В., Комітет ухвалив пропозиції про затвердження складу робочої групи з доопрацювання проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр.  № 6393 від 18.04.2017 року). Встановити, що у випадку неможливості участі в засіданнях робочої групи народні депутати України – члени робочої групи можуть уповноважити для участі в робочій групі одного зі своїх помічників-консультантів.

 

·                Про ініціативу Спортивної студентської спілки України щодо проведення Всесвітньої універсіади в Україні.

Заслухавши інформацію ректора Національного університету фізичного виховання і  спорту  України,  президента  Спортивної  студентської  спілки  України Імаса Є.В.,  Комітет вирішив підтримати ініціативу Спортивної студентської спілки України щодо проведення в Києві літньої Всесвітньої Універсіади у 2021 (2023)  році та звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням вжити необхідних заходів для подання  відповідного досьє до FISU на право проведення в Києві літньої Всесвітньої Універсіади у 2021 чи 2023 році.