Діяльність Комітету

09 лютого 2017, 12:49

Інформація про результати розширеного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 08 лютого 2017 року

Інформація про результати розширеного засідання

Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти

08 лютого 2017 року

 

08 лютого 2017 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. У засіданні взяли участь народні депутати України – члени комітету Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Володимир Литвин, Олексій Скрипник, народні депутати України Олександр Марченко, Ірина Констанкевич, Вікторія Пташник, Микола Фролов, Альона Шкрум, Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні Тарас Тимочко, члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, представники центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, представники дендрологічних парків та ботанічних садів, фахівці з питань інтелектуальної власності, представники наукової та освітянської спільноти та експертного середовища.

 

Всього на розгляд Комітету було винесено сім питань:

1. Доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” реєстр. № 5240 (н.д. О.Марченко, О.Співаковський, В.Литвин, Т.Кремінь, І.Кириленко, О. Білозір всього – 13 народні депутати України).

2. Про виконання Закону України “Про вищу освіту” в частині діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

3. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” (21 червня 2017 року).

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків (реєстр. № 5634 від 10.01.2017, н.д.В.Бондар).

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників (реєстр. № 5419 від 17.11.2016, н.д.В.Пташник, А.Шкрум, Т.Острікова, О.Скрипник всього 33 народні депутати України).

6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми вирішення територіальною громадою питань місцевого значення (реєстр. № 4240 від 16.03.2016, н.д.М.Курячий, І.Куліченко, К.Яриніч).

7. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період п’ятої сесії восьмого скликання.

 

Першим питанням розглядався законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”(доопрацьований).

Необхідність прийняття цього законопроекту була обумовлена тим, що у зв’язку з прийняттям Закону України “Про вищу освіту” вже майже два роки статус коледжів та технікумів залишається невизначеним, а термін прийому абітурієнтів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” закінчився у 2016 році.

Це ставить під загрозу існування вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, і зумовлює невизначеність подальшої долі сотень тисяч студентів та викладачів технікумів та коледжів.

Враховуючи та підтримуючи думку громадськості висловлену під час громадського обговорення Закону України “Про освіту”, та з метою запобігання втрати підготовки вкрай важливої середньої ланки фахівців, автори законопроекту запропонували відтермінувати вказану дату до 2020 року, що гарантуватиме доступність отримання початкового рівня вищої освіти до визначення їх статусу та віднесення до відповідного рівня вищої освіти.

Під час розгляду цього проекту закону у сесійній залі Верховної Ради України 19 січня 2017 року необхідної кількості голосів він не набрав та був направлений на доопрацювання.

Враховуючи зауваження, висловлені під час розгляду цього законопроекту Верховною Радою України, авторами було запропоновано визначити, що останній набір для підготовки буде здійснено у 2019 році, а не в 2020, як було передбачено попереднім законопроектом.

Не зважаючи на зауваження Міністерства освіти і науки, Комітет більшістю голосів підтримав доопрацьований законопроект 5240 та рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому як Закон.

 

Другим питанням розглядались аспекти виконання Закону України “Про вищу освіту” в частині діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Це питання виступало предметом розгляду Комітету на двох засіданнях Комітету з питань науки і освіти, робочій нараді та круглому столі, але їх рішення та рекомендації до цього часу остаточно Міністерством освіти і науки України не виконані.

Шлях інтеграції вітчизняної системи вищої освіти до Єдиного європейського освітнього простору передбачає обов’язкове функціонування в Україні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) як науково-експертної установи, на яку покладається здійснення незалежного фахового моніторингу і оцінки якості вищої освіти та акредитація освітніх програм, а також входження зазначеної інституції в Європейську асоціацію з забезпечення якості вищої освіти (ENQA).

До речі, на сьогодні у Європейській асоціації з країн – членів Ради Європи не представлені лише Україна та Білорусь.

Зазначаємо, що відповідні законодавчі та нормативно-правові акти в Україні повністю відповідають вищезазначеним європейським стандартам. Яскравим прикладом поступального руху України до практичної реалізації європейських цінностей є Закон України “Про вищу освіту” (набув чинності 6 вересня 2014 р.). Серед низки прогресивних норм цього Закону, зокрема, є створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (надалі – Національне агентство) як незалежного та колегіального органу, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Прикінцевими та перехідними положеннями (Розділ XV) цього законопроекту визначено, що цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, тобто з 6 вересня 2014 року.

Перший склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти формується протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 06 червня 2015 року) (підпункт 14 пункту 2 Прикінцевих положень).

В установлений Законом строк з’їздами представників вищих навчальних закладів, студентства, роботодавців та національними академіями наук було обрано (делеговано) членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 244 “Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” було утворено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як постійно діючий колегіальний орган з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти та затверджено його Статут. Ця постанова набрала чинності з 1 вересня 2015 року. Тобто Національне агентство набуло повноважень, передбачених Законом.

Статтею 19 зазначеного Закону передбачено, що Голова та заступники Голови Національного агентства обираються самими членами Національного агентства, після чого за поданням Національного агентства затверджуються Урядом.

Членами Національного агентства 6 липня 2015 р. було проведено збори і внесено відповідне подання (№29117/0/1-15 від 10 липня 2015 р.) щодо призначення Кабінетом Міністрів України обраного керівництва Агентства.

Однак, тоді справа не зрушилася з місця, а Національне агентство свою роботу так і не розпочало. Тому групою народних депутатів України було розроблено та внесено проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстраційний номер 2280а від 03.07.2015 року). Нормами цього законопроекту, серед інших новацій, направлених на поліпшення загальної діяльності Національного агентства та вдосконалення порядку обрання його членів, було законодавчо забезпечено виведення із його складу осіб, які потрапили під дію Закону України “Про очищення влади” та відповідне оновлення його складу.

Цей закон прийнятий Парламентом та підписаний Президентом України набрав чинності 9 липня 2016 року (Закон України від 14 червня 2016 р. № 1415-VIII).

Урядом на чолі з Прем’єр-міністром Гройсманом В.Б. проведено значну роботу та практично одразу після прийняття вищезазначеного Закону було реалізовано низку фундаментальних заходів щодо утворення та забезпечення функціонування зазначеного Національного агентства. Зокрема, розроблено та затверджено нову редакцію Статуту Національного агентства (постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 531), затверджено персональний склад Національного агентства (постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 та від 5 жовтня 2016 р. № 709), а також призначено керівника секретаріату (розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 636).

Також запевнення у якнайшвидшому початку роботи Національного агентства були отримані від Міністра освіти і науки України.

Крім того, 21 жовтня цього року на зборах членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в присутності народних депутатів України, представників Міносвіти, Американських Рад з міжнародної освіти та громадських організацій, обрано Голову Агентства та його заступників.

За проведенням виборів у прямому ефірі спостерігала вся освітянська спільнота на порталі Педпреси та офіційному сайті Міносвіти.

31 жовтня 2016 р. здійснено державну реєстрацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (код згідно з ЄДРПОУ 40927307) як юридичної особи публічного права. Відповідне подання щодо призначення Голови та заступників голови Національного агентства встановленим порядком ще в жовтні цього року внесено до Кабінету Міністрів України.

Проте остаточного результату не отримано. Відповідне рішення Уряду відсутнє…

В такій ситуації, подальше невиконання вимог Закону України “Про вищу освіту”, а також відверте ігнорування вищезазначених рішень Уряду щодо створення Національного агентства породжує серйозні проблеми та поглиблює правові колізії, сприяє руйнівним тенденціям у системі вищої освіти.

Відсутність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти створює проблеми для нормальної роботи вищих навчальних закладів, наукових установ та громадян України – здобувачів вищої освіти.

Окрім того, виконання Міністерством освіти і науки України протягом останнього року функцій Національного агентства – акредитації, утворення та припинення повноважень спеціалізованих вчених рад, присудження наукових ступенів, складання рейтингу вищих навчальних закладів, формування переліку спеціальностей порушує законні права та інтереси суб’єктів освітньої діяльності і створює низку правових колізій, які можуть призвести аж до оскарження відповідних рішень у судовому порядку.

Комітетом підготовлено проект відповідного рішення з цього питання, згідно якого Комітет бере на себе зобов’язання розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту”, яким передбачити зміну порядку формування складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на підставі рішення Конкурсної комісії на засадах прозорості за результатами конкурсного відбору, що відбувається з дотриманням принципів гендерного балансу та галузевого представництва. При розробці цього законопроекту передбачити, що на перший склад Національного агентства нові умови порядку формування складу не поширюватимуться.

Комітет одноголосно підтримав проект вищезазначеного рішення з урахуванням пропозицій народних депутатів України Володимира Литвина та Тараса Креміня.

Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку” не знайшов підтримки у народних депутатів України – членів Комітету, у зв’язку з чим було прийнято рішення перенести його розгляд на наступне засідання.

 

Четвертим питанням порядку денного виступив розгляд проекту Закону про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків (реєстр. № 5634 від 10.01.2017).

За результатами обговорення Комітетом було прийнято одноголосне рішення підтримати проект Закону України про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків (реєстр. № 5634 від 10.01.2017р.), відзначивши термінову необхідність його розгляду Верховною Радою України задля забезпечення збереження та належного функціонування національних та дендрологічних парків України і їх наукових об’єктів, що становлять національне надбання держави та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку національних та державних дендрологічних парків (реєстр. № 5634 від 10.01.2017), внесений народним депутатом України Бондарем В.В. за результатами його розгляду прийняти за основу та у цілому.

 

За результатами обговорення п’ятого питання порядку денного щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань в сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників (реєстр. № 5419 від 17.11.2016), Комітетом було прийняте одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України цей проект Закону України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням застережень та пропозицій, висловлених у висновках Мін’юсту, Державної служби інтелектуальної власності України, Національної академії наук України, Інституту інтелектуальної власності України Національної академії правових наук України.

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми вирішення територіальною громадою питань місцевого значення (реєстр. № 4240) у зв’язку з проханням авторів законопроекту не розглядався та був перенесений на наступне засідання Комітету.

 

Останнім, сьомим, питанням, Комітетом було розглянуто Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період п’ятої сесії восьмого скликання.

Заслухавши інформацію Першого заступника Голови Комітету Співаковського О.В. про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за п’яту сесію VІІІ скликання Комітет вирішив:

Інформацію про роботу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за п’яту сесію VІІІ скликання взяти до відома.

 

Відео засідання можна подивитися за посиланням: http://pedpresa.ua/178024-online-102.html